05:11:49   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення збору
за провадження деяких
видів підприємницької діяльностіВідповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 10, 12, 267, пункту 5 розділу XIX Податкового кодексу України, з метою поповнення доходної частини бюджету міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2011 року на території міста Одеси ставки збору за провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах та діяльності з надання платних послуг в розмірі 376 грн. крім тих, які наведені в додатках №1, №2 (додаються).

2. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності цього рішення.

3. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.


Міський голова О. Костусєв
Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів

 

Додаток 1

до рішення
Одеської міської ради
від___________
№____________
 
Ставки збору за провадження торговельної діяльності з урахуванням місцезнаходження пункту
продажу товарів та асортименту товарів з 1 січня 2011 року.

Вид пункту продажу товарів та
асортимент товарів
Ставка в місяць, грн
1. Магазини, що торгують декількома групами товарів площею до 100 кв.м.
315
2. Фірмова торгівля товарами власного виробництва
 
115
3. Спеціалізовані магазини з обслуговування інвалідів війни
75
 
4. Підприємства громадського харчування,
376
    в тому числі їдальні, буфети
115
 
 
5. Лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності
165

                            Секретар ради                                                О.Б. Бриндак
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
від___________
№____________
 
 
Ставки збору за діяльність з надання платних
побутових послуг з урахуванням виду платних послуг  з 1 січня 2011 року.
 
Вид побутових послуг
 
 
Код виду послуг
 
 
Ставка збору в місяць (грн.)
Для
фізичних
осіб
Для юридичних осіб
1
2
3
4
1. Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості)
01.080.01-01.080.66
95
115
2.Заміна елементів живлення
01.091.13
75
95
3. Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів
01.095.01-01.095.10, 01.095.12-01.095.16, 01.095.28, 01.095.29
115
165
 
Секретар ради                                                                                      О.Б. Бриндак
 

 

АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності»
 
 
            1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
 
 
             Відповідно до статті 10 «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності віднесений до місцевих податків і зборів, який є обов’язковим платежем до бюджету та встановлюється місцевими радами.
           Статтею 267.3.2. Податкового Кодексу України встановлена ставка збору  за провадження деяких видів підприємницької діяльності для обласних центрів від 0,08 до 0,4   розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2011 р. 
              Шляхом державного регулювання (прийняття відповідного рішення Одеською міською радою) необхідно врегулювати процедуру стягнення  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  в межах граничних розмірів, передбачених Податковим Кодексом України.         
                   За своїми ознаками  проект рішення Одеської міської ради 
«Про встановлення збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності» належить до кола регуляторних актів, оскільки регулює 
відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, які є складовою міського бюджету, встановлює ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в залежності від місцезнаходження пункту продажу товарів, виду платних послуг, асортиментного переліку товарів.
             З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Одеської міської ради розроблений департаментом фінансів Одеської міської ради, юридичним департаментом Одеської міської ради, управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради для  проведення процедури оприлюднення та обговорення. 
 
 
2. Цілі державного регулювання.
 
     2.1. Встановлення ставок  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  в межах граничних розмірів, передбачених Податковим Кодексом України.
     2.2. Збільшення надходжень до міського бюджету.
                  
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 
         Альтернативи  прийняття запропонованого рішення Одеської міської ради  не існує у зв’язку з необхідністю привести місцеві збори у відповідність до Податкового Кодексу України.
 
4. Механізм реалізації мети.
 
                  4.1.Збірза провадження деяких видів підприємницької діяльностісплачується суб’єктами господарювання   господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремленими підрозділами, які   проводять такі  види підприємницької діяльності:
-    торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
-  діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
                4.2. Ставка збору встановлюється в залежності від місцезнаходження пункту продажу товарів, виду платних послуг, асортиментного переліку товарів.
               4.3.  Строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:
- за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
-  за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг  - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.
 
 5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі  ухвалення запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту.
 
 5.1. Збільшення ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в межах граничних розмірів, встановлених Податковим Кодексом України (з максимального розміру ставки патенту (320 гривень), яка була встановлена раніше до 376 гривень, які встановлюються проектом регуляторного акту) не тягне за собою підвищення цін на продукцію та побутові послуги, які реалізуються та надаються споживачам.
5.2.  Контроль за своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснюють у відповідності до статті 41 Податкового Кодексу України – органи державної податкової служби.
 
 6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунку очікуваних витрат і вигод суб'єктів господарювання, громадян і органів місцевого самоврядування  в результаті дії регуляторного акту.
 
 6.1.Ухвалення проекту рішення Одеської міської ради «Про встановлення збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності ” має наступні вигоди:
- прогнозні щорічні надходження до міського бюджету від збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності   складатимуть 12 877 200 гривень, що перевищує щорічні надходження в 2010 році на 4 185 400 гривень.
  6.2. Ухвалення  проекту рішення Одеської міської ради «Про встановлення збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності»  має наступні витрати:
 Максимальна ставка збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності збільшена на 56 гривень щомісячно у співвідношенні до ставки торгового патенту за аналогічні виді підприємницької діяльності.
 
        7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.
 
        Термін дії запропонованого проекту рішення Одеської міської ради   «Про встановлення збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності» встановлений на один рік, у зв’язку з тим, що ставки збору встановлюються в залежності від мінімальної заробітної плати, яка змінюється на протязі року.
 
        
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
          Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради є:
         -  надходження  збору  за провадження  деяких видів підприємницької діяльності до міського бюджету;
         - кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання та фізичних осіб, пов'язаних з збільшенням ставки  збору  за провадження  деяких видів підприємницької діяльності.
   
            9. Визначення  способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення.
           Відстеження результативності  проекту рішення Одеської міської ради « Про встановлення збору за провадження  деяких видів підприємницької діяльності»  здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.
              Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через рік після набуття чинності.
             Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Преображенськая, 60, управління розвитку споживчого ринку  Одеської міської ради і на e-mail: upr._torgovli@ukr.net,  
на адресу юридичного управління Одеської міської ради: 65004,г. Одеса, Думська пл.1, а також на e-mail: media1@ cityhall. Odessa.ua.  
 
 
В.о. начальника управління    
розвитку споживчого ринку
та захисту прав споживачів                                                        Р.М.Мурадян
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее