04:34:50   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про приведення рішень Одеської міської ради до чинного податкового законодавства

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про приведення рішень
Одеської міської ради до
чинного податкового
законодавства
 
 
 
Відповідно  до пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", до статей 8, 10, 12, пункту 5 розділу XIX, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, з метою поповнення доходної частини бюджету міста Одеси та приведення у відповідність до чинного законодавства, Одеська міська рада:
 
 ВИРІШИЛА:
 
1.            Встановити, що в 2011 році при визначенні ставок по єдиному податку з фізичних осіб – підприємців діючими є ставки, встановлені рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 року № 4693-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту».
 
2.            Вважати такими, що втратили чинність рішення Одеської міської ради:
- від 15.10.2001 рік №2725-XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом» ;
- від 26.09.2003 рік №1717-ХХIV «Про нову редакцію «Положення про збір за припаркування автотранспорту»;
- від 26.03.2003 року №1074- ХХIV «Про нову редакцію додатка №4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725- XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»;
- від 04.07.2007 року №1465-V «Про внесення доповнення до додатку до рішення Одеської міської ради від 26.03.2003 р. №1074-IV «Про нову редакцію додатка № 4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»;
- від 26.01.2007 року №967-V «Про внесення змін до додатку до рішення Одеської міської ради від 26.03.2003 р. №1074-IV «Про нову редакцію додатка № 4 «Положення про ринковий збір» до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»;
- від 04.02.2004 року №2231- ХХIV «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725- XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»;
- від 26.01.2007 року №968-V «Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг»;
- від 07.10.2009 року №4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки». (додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725- III "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом");
- від 07.10.2009 року № 4693-V «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту» в частині, що встановлює вартість торгового патенту.
 
3. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності цього рішення.
 
4. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
 
Міський голова                                                                           О. Костусєв
 
 
 
Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Одеської міської ради
«Про приведення рішень Одеської міської ради до чинного податкового законодавства»
 
Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308
 
1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
До прийняття Податкового кодексу України, відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» та Декрету КМУ «Про місцеві податки і збори» на території міста Одеси рішеннями Одеської міської ради були введені 14 місцевих податків і зборів.
З метою систематизації законодавчих актів, регулюючих відносини у сфері оподаткування, Верховною Радою України був прийнятий новий Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ , який передбачає встановлення з 1 січня 2011 року наступних місцевих податків і зборів:
- єдиний податок,
- збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,
- збір за місця для паркування транспортних засобів,
- туристичний збір.
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
- Виконання вимог Податкового кодексу України.
- Забезпечення наповнення доходної частини бюджету міста Одеси.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу.
Відповідно до п. 5 розділу XIX Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів повинні бути прийнятими місцевими радами в місячний термін з дня набрання чинності Податкового кодексу України, який вступив в силу з 1 січня 2011 року.
В разі не прийняття зазначеного рішення єдиний податок з фізичних осіб – підприємців, що діють на території міста Одеси сплачуватиметься по мінімальним ставкам.
 
4.Опис механізму, який пропонується застосувати для роз'яснення проблеми і відповідних заходів.
Пропонується з 1 січня 2011 року на території міста Одеси скасувати раніше встановлені місцеві податки і збори та встановити, що в 2011 році при визначенні ставок по єдиному податку з фізичних осіб – підприємців діючими є ставки, встановлені рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 року № 4693-V .
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.
Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб’єктами підприємницької діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету, призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всього міста в цілому.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
 
 
 
 
 
 
Суб’єкти господарської діяльності
 
Громадяни
- наповнення доходної частини місцевого бюджету.
 
Приведення нормативної бази у відповідність до податкового законодавства
 
 
Однакові конкурентні умови для всіх СПД, що сплачують єдиний податок
 
Збільшення надходжень дозволить направити грошові кошти на вирішення соціально-важливих питань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Обґрунтування строку дії акта.
Даний регуляторний акт запроваджується на необмежений термін дії. Зміни можливі у разі змін чинного законодавства.
 
8. Визначення показників результативності акта.
Пропонується використати наступні показники результативності:
- прозорість на всіх етапах проходження процедури;
- систематичний контроль з боку органів місцевого самоврядування і з боку органів державної податкової служби;
- сума сплаченого єдиного податку до бюджету міста Одеси.
 
9. Заходи щодо відстеження результативності акта.
Відстеження запропонованого регуляторного акту буде здійснене у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 
 
Департамент фінансів Одеської міської ради:
м. Одеса, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 13,
тел. 722-03-69. E-mail: ufogs@stream.com.ua
 
Юридичний департамент Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, пл. Думська, 1,
тел. 725-90-44, E-mail: reguljatornost@ukr.net  
 
  
 
 
Директор департаменту фінансів
Одеської міської ради                                                      С.М. Бедрега
 
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее