02:18:46   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про встановлення туристичного збору

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИПро встановлення
туристичного зборуВідповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 10, 12, 268, пункту 5 розділу XIX Податкового кодексу України, з метою поповнення доходної частини бюджету міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 01.02.2011 року на території міста Одеса туристичний збір та затвердити Положення про туристичний збір (додається).

2. Встановити, що перелік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які уповноважуються справляти збір на умовах договору затверджується окремим рішенням міської ради.

3. Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності цього рішення.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.Міський голова О. Костусєв

 
Проект рішення внесено постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від ________
N ________


Положення
про туристичний збір

1. Загальне положення

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету

2. Платники збору
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Одеси, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

3. База справляння збору
Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 даного Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.Ставка податку
Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору.

5. Податкові агенти
Справляння збору здійснюють податкові агенти:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичні особи або фізичні особи - підприємці, які справляють збір на умовах договору, укладеного з відповідним виконавчим органом Одеської міської ради.

6. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у місті Одеса ;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.
7. Особливості справляння збору
Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

8. Порядок сплати збору
Збір сплачується до місцевого бюджету міста Одеси авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
Податкова декларація зі збору щоквартально подається до органів державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, за формою затвердженою державною податковою службою.

9. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації туристичного збору до органу державної податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснює державна податкова служба.


Секретар ради О.Б.БриндакАналіз регуляторного впливу
проекту рішення Одеської міської ради «Про встановлення туристичного збору»

Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308


1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

З метою систематизації законодавчих актів, регулюючих відносини у сфері оподаткування, Верховною Радою України був прийнятий новий Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ , який передбачає встановлення туристичного збору.

2. Визначення цілей державного регулювання.

- Виконання вимог Податкового кодексу України.
- Забезпечення надходжень збору до місцевого бюджету.
- Приведення мережі туристичної інфраструктури регіону у відповідність до чинного законодавства.
- Підвищення рівня туристичного обслуговування в місті.
- Збільшення надходжень до місцевого бюджету від суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в галузі туризму.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу.

Регуляторний акт – є безальтернативним, так як він розроблений у відповідності до положень Податкового Кодексу. Прийняття вказаного регуляторного акту створить необхідну правову основу діяльності туристичної галузі регіону, встановить чіткі прозорі вимоги до суб'єктів господарювання, які надають послуги у туристичній сфері відповідно нормативно - правовим актам, що регулюють правовідносини в галузі туризму, сприятиме нормативному упорядкуванню правовідносин в галузі туризму шляхом встановлення єдиної процедури здійснення контролю за додержанням платниками туристичного збору чинного законодавства.

4.Опис механізму, який пропонується застосувати для роз'яснення проблеми і відповідних заходів.

- Виконання вимог Податкового кодексу України.
- Порядок обчислення і справляння туристичного збору.
Вважаємо доцільним встановити ставку туристичного збору 1 (один) відсоток від вартості всього періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням НДС, у зв'язку з тим, що м. Одеса має статус города-мілліоника. Збільшення надходжень у міський бюджет будуть сприяти підвищенню рівня туристичного обслуговування в місті, покращенню благоустрою міста, розвитку високоефективного і конкурентноздатного туристичного комплексу який забезпечить широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і іноземних громадян у різних туристичних послугах. Збереження і раціональне використання історико-культурної спадщини і природного потенціалу, формування іміджу Одеси як привабливого туристичного центру.
Обчислення і стягнення туристичного збору здійснюється, виходячи з бази оподаткування та ставки збору, встановленого Податковим кодексом України, наступними податковими агентами:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших установ готельного типу, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), санаторно-курортних і оздоровчих установ;
б) квартирно-посередницькими та житловими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення в будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними та фізичними особами-підприємцями, уповноваженими міською радою стягувати збір на умовах укладеного з ними договору.
Платники туристичного збору:
Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста і отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування у зазначений термін.
Не є платниками туристичного збору:
а) особи, які постійно проживають, в тому числі на умовах договорів найму, в місті Одеса;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти - інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей - інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
е) особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.
Особи, які прибули в інші санаторно-курортні та оздоровчі заклади (крім санаторіїв і пансіонатів), а також отримують путівки й курсівки безпосередньо в санаторіях і пансіонатах є платниками туристичного збору на загальних підставах.
З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:
- запровадження чіткого обліку доходів;
- встановлення порядку розрахунку та подання звітності;
- визначення порядку та строків сплати туристичного збору;
- створення умов для добросовісної конкуренції.
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.
Доведення інформації про даний регуляторний акт до відома суб'єктів господарювання в галузі туризму дасть можливість в повній мірі впровадити дане рішення в життя.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта міською радою будуть реалізовані повноваження, передбачені Податковим кодексом та іншими законодавчими актами України, буде здійснено сприяння належному виконанню зобов’язань та функцій покладених на суб'єктів господарювання в галузі туризму, що дасть змогу підвищити рівень туристичного обслуговування та надання якісних туристичних послуг.
Перевагами прийняття даного регуляторного акта є:
- приведення нормативно-правових актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики;
- визначення порядку обчислення та сплати туристичного збору;
- забезпечення захисту прав споживачів туристичних послуг;
- забезпечення захисту прав суб'єктів туристичної діяльності.
На досягнення поставлених цілей, у разі прийняття цього рішення, можуть впливати такі негативні зовнішні фактори:
- неплатежі платників туристичного збору;
- зміна законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Прийняття рішення міської ради «Про встановлення туристичного збору» дозволить забезпечити надходження податкових платежів до доходної частини місцевого бюджету.

7. Обґрунтування строку дії акта.

Даний регуляторний акт запроваджується на необмежений термін дії. Зміни можливі у разі змін чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності акта.

1. Одеська міська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади.
Вигоди:
- розмір надходжень до бюджету міста Одеси, пов'язаних з дією акта;
- кількість суб'єктів та об'єктів оподаткування, оскільки чітко визначені платники туристичного збору;
- приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідальність до вимог чинного законодавства України.
- встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати туристичного збору на території міста.
2. Суб'єкти господарювання.
Вигоди:
- збільшення рівня поінформованості суб'єктів господарювання стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта.
- прийняття регуляторного акту не вплине на доходи суб'єктів господарської діяльності.
Витрати: сплата туристичного збору, кошти якого можуть бути використані на фінансування міських програм.
3. Громадяни.
Вигоди:
- додаткові надходження до місцевого бюджету, що забезпечить фінансування соціальної та культурної сфери;

9. Заходи щодо відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом моніторингу надходжень туристичного збору до бюджету, проведення рейдів-перевірок відповідними службами суб'єктів, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також аналізу відомостей про платників туристичного збору.

Департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради:
65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 8,
тел. 725-24-24, 731-48-03,
E-mail: odessatour@mail.ru

Юридичний департамент Одеської міської ради:
65026, м. Одеса, пл. Думська, 1,
тел. 725-90-44,
E-mail: reguljatornost@ukr.netДиректор департаменту фінансів
Одеської міської ради С.М. Бедрега

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее