09:28:02   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов

ПОВІДОМЛЕННЯ

Розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради 08.09.2010р.

Одеська міська рада. Виконавчий комітет

Виконавчий комітет Одеської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008р. №434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції". 

Проект спрямований на встановлення нової схеми регулювання правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі відповідно до рішення Одеської міської ради від 05.04.2010р. №5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006р. №20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, ії виконавчих органів та витрат на їх утримання» та рішення Одеської міської ради від 14.04.2010р. №5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради», за якими нова схема включає в себе: управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (новий робочий орган) та КП «Одесреклама» Одеської міської ради.
 

Проект цього регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного акта, буде оприлюднений у мережі Інтернет на Веб-сайті Одеської міської ради omr.gov.ua протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
 

Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради можна надсилати у письмовій формі протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу:

Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5, тел. 715-02-04.

Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 725-90-44, Е-mail: reguljatornost@ukr.net .

П Р О Е К Т рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

 


Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі
у новій редакції" від 22.04.2008 р. № 434

Відповідно до пп. 7 п. "а" ст. 30, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 968 "Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами", та на виконання п. 6 рішення Одеської міської ради № 5634-V від 05.04.2010 р. "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання" та згідно з рішенням Одеської міської ради № 5685-V від 14.04.2010 р. "Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради з урахуванням цього та з метою удосконалення правового регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі", виклавши пункт 4 у наступній редакції:
"4. Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (Азаркіна О.В.)".

2. Внести зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі ", затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 (додаток 1).

3. Внести зміни до п. 3 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434, та затвердити форму договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами в новій редакції (додаток 2).

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законом порядку.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова              Е. Гурвіц
Керуюча справами        Т. Єршова

 

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від____________
№_____________


Зміни
до Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі,
затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.08р. №434


1. Абзац 4 п. 1.4. Правил викласти у новій редакції:
"демонтаж – зняття рекламного засобу (рекламоносія) з місця його розміщення. Демонтаж за необхідності може здійснюватися з повним або частковим розбиранням рекламного засобу на складові частини."

2. Абзац 7 п. 1.4. Правил викласти у наступній редакції:
"договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси – двостороння угода, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та КП "Одесреклама". Підставами для його укладання та отримання плати за вказаним договором є прийняття рішення:
а) робочим органом про встановлення пріоритету;
б) виконавчим комітетом Одеської міської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Контроль за укладанням та виконанням договорів на право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності міста для розміщення зовнішньої реклами, здійснює робочий орган".

3. Абзац 14 п. 1.4. Правил викласти у новій редакції:
робочий орган – Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.

4. Абзац 16 п. 1.4. Правил викласти у новій редакції: "самовільно встановлений рекламний засіб (рекламоносій) – рекламний засіб:
– розміщений без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
– що продовжує розміщуватися після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку скасування дозволу (анулювання);
– розміщений з недотриманням визначених дозволом параметрів щодо типу, розмірів та місця розташування рекламного засобу;
– щодо якого відсутні відомості про його власника."

5. П.1.4. Правил доповнити абзацом 20 "КП "Одесреклама" - комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради.

6. П.1.5. Правил доповнити Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та Закон України "Про благоустрій населених пунктів".

7. У абзаці 14 п. 2.2. Правил цифри "1,2 х 18м" замінити на "1,2 х 1,8м".

8. Назву п. 3 викласти у наступній редакції:
"Повноваження робочого органу та функції КП "Одесреклама" Одеської міської ради".

9. У п. 3.1. Правил слова "Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради" замінити словами "Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради".
10. Абзац 9 та 11 п. 3.4. виключити.

11. Абзац 12 п. 3.4. Правил викласти в новій редакції:
- "здійснення контролю за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання рекламних засобів підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та фізичними особами в межах своєї компетенції".

12. Абзац 13 п. 3.4. Правил викласти в новій редакції:
- Вимагання від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень.

13. Абзац 14 п. 3.4. Правил викласти в новій редакції:
- видання доручення на здійснення перевірок дотримання встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті підпорядкованому комунальному підприємству.

14. Абзац 15 п. 3.4. Правил викласти в новій редакції:
- Надавання суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті, а також правил благоустрою території міста, в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів».

15. Абзац 16 п. 3.4. Правил викласти в новій редакції:
"Робочий орган здійснює інші повноваження, передбачені своїм Положенням, цими Правилами та актами органів місцевого самоврядування міста Одеси у межах, визначених чинним законодавством."

16. Доповнити п. 3.4. Правил абзацом 17 наступного змісту:
"З метою захисту власних прав та законних інтересів робочий орган вправі звертатися до судових органів."


17. Доповнити п. 3 підпунктом 3.4.1. наступного змісту:
КП "Одесреклама"
- забезпечувати економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення засобів зовнішньої реклами, а також повноти надходжень до бюджету міста плати за користування вказаними місцями;
- здійснює обстеження місць розміщення рекламних засобів та надає робочому органу матеріали щодо порушників цього Порядку;
- складає акти з фіксацією порушень порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті, а також правил благоустрою території міста, в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів.
- організовувати або здійснювати власними силами у встановленому порядку демонтаж засобів зовнішньої реклами та вивісок;
- надає платні послуги суб’єктам господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами та вивісок відповідно до актів законодавства, органів місцевого самоврядування міста Одеси та Статуту КП "Одесреклама".
- здійснює за дорученням робочого органу організаційні заходи, спрямовані на забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті;
- забезпечує виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами;
- КП "Одесреклама" не може виступати заявником на розміщення рекламних засобів та одержувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами;
- виконувати інші повноваження передбачені зазначеними Правилами та статутом підприємства та актами органів місцевого самоврядування.

18. П. 3.5 виключити.
19. Абзац 1 п. 4.2. Правил викласти у новій редакції:
"менший строк не вказаний у заяві юридичної особи або фізичної особи – підприємця".
20. П. 4.8. викласти у наступній редакції:
Для збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міста у районах історичного ареалу міста заборонено встановлення об’єктів зовнішньої реклами, (рекламної площі) більш ніж 4,5 кв. м. На іншій території першої зони зазначеної у п. 5.1. цих Правил заборонено розміщення наземних спеціальних рекламних конструкцій розміром рекламної площини більш ніж 9 кв. м.

21. Доповнити п. 4.9. Правил абзацом 2 наступного змісту:
"Для розташування рекламного засобу не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, що перебувають в аварійному чи ветхому стані".

22. Доповнити п. 4.10. Правил абзацами наступного змісту:
"Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.
Для цілей цих Правил під місцем реалізації товару та/або надання послуг розуміється внутрішня частина власного чи орендованого суб’єктом господарювання приміщення (будівлі, споруди, у тому числі павільйону, кіоску, торгівельної палатки тощо), у якому відбувається реалізація товару споживачам."

23. П. 6.1. Правил викласти у наступній редакції:
"Для одержання дозволу юридична або фізична особа – підприємець надає до "Єдиного дозвільного центру" заяву за встановленою формою повністю заповнену у відповідності до усіх пунктів до якої додаються документи , згідно з переліком вказаним у Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщені"

24. П.6.3. викласти в новій редакції:
"Юридичній особі або фізичній особі-підприємцю може бути відмовлено у встановлені пріоритету у разі:
- подачі неповного комплекту документів;
- якщо оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- якщо на вказане місце раніше виданий дозвіл на розміщення рекламоносія;
- якщо на вказане місце раніше встановлений пріоритет;
- відсутності технічної можливості установки конструкції;
- наявності висновку Ради з питань міського дизайну стосовно перенасиченості даної ділянки міського простору елементами зовнішньої реклами, а так само у разі реалізації проектів благоустрою території, на якій планується розташування рекламного засобу.
Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним."

25. Абзац 6.5. викласти у наступній редакції:
" У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники проекту дозволу за встановленою формою та визначає перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити. "

26. Доповнити п. 6.5. підпунктом 6.5.1. наступного змісту:
"Одночасно, укладається договір на право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами з КП "Одесреклама" Одеської міської ради.

27. Абзац 1 п. 9.4. викласти у наступній редакції:
"У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, зокрема у випадку реалізації проектів благоустрою, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламоносія, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання зазначених обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться відповідні зміни до дозволу. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами."

28. П.9.6. Правил викласти у наступній редакції:
"Дозвіл підлягає змінам у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду.
Підставами зміни дозволу є: зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної або прізвища, імені, по батькові фізичної особи підприємця, зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання".

29. П. 9.9. Правил викласти у наступній редакції:
"У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про зміни документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати змінений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру".

9.9.1. Одночасно з переоформленим на новому бланку документом дозвільного характеру робочий орган на вимогу суб'єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним копію такого документа дозвільного характеру.
9.9.2. У разі зміни документа дозвільного характеру робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був змінений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.
9.9.3. Строк дії зміненого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що змінявся.
9.9.4. За зміну документа дозвільного характеру у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

30. Назву п. 10 Порядку викласти у наступній редакції:
"Порядок продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Анулювання дозволу ".

31. Доповнити п. 10.1. абзацом наступного змісту:
"Заява про продовження строку дії дозволу, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає."

32. П. 10.4. Правил викласти у наступній редакції:
"Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами анулюється на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради до закінчення строку його дії:
- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;
- у разі не змінення дозволу у встановленому порядку;
- у разі невиконання зобов’язань, які призвели до розірвання договору на право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами".


33. П.10.5. Правил викласти у наступній редакції:
"Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення.
Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.
Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено в суді.
Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом, що регулює відносини, пов'язані з одержанням документа дозвільного характеру, є підставою для визнання такого документа дозвільного характеру анульованим безпідставно.
У цьому разі документ дозвільного характеру підлягає поновленню. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру.
Якщо безпідставно анульований документ дозвільного характеру знаходиться у суб'єкта господарювання, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та направленням дозвільним органом письмового повідомлення про поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру.
У разі знищення дозвільним органом або суб'єктом господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру дозвільний орган видає суб'єкту господарювання новий документ дозвільного характеру.
Строк дії безпідставно анульованого документа дозвільного характеру подовжується на строк, протягом якого такий документ дозвільного характеру вважався анульованим.
Днем поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру є день внесення відповідного запису до реєстру документів дозвільного характеру".


34. П. 11.7. доповнити абзацом наступного змісту:
"Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламоносія можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло- водопостачання, комунікаційних засобів і т. ін."
35. П. 11.12. викласти у новій редакції "Монтаж (демонтаж) рекламних засобів здійснюється підприємствами, установами та організаціями з додержанням вимог техніки безпеки".

36. П. 11.14. викласти в новій редакції:
"Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цих Правил у наступних випадках:
а) рекламний засіб є самовільно встановленим;
б) технічний стан рекламоносіїв створює загрозу життю, здоров'ю людей, чи заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеним відповідно до існуючого порядку."

37. П. 11.15. викласти в новій редакції:
"У випадках, визначених пунктом 11.14. цих Правил, демонтаж рекламного засобу здійснюється його власником за приписом робочого органу у термін, що визначений приписом.
Про виконання припису власник рекламного засобу зобов’язаний повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу рекламного засобу".

38. П. 11.16. викласти в новій редакції:
"У разі невиконання припису демонтаж рекламного засобу може бути здійснено за направленням робочого органу підпорядкованим комунальним підприємством власними силами або третьою особою, з якою укладено договір на проведення відповідного виду робіт.
Витрати, пов’язані з проведенням демонтажу рекламного засобу, його транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованого рекламоносія. Підприємство яке здійснило демонтаж вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно вимог чинного законодавства.
Демонтаж самовільно встановленого рекламного засобу, власник якого невідомий, проводиться комунальним підприємством або силами залученої ним на підставі договору третьої особи. На вимогу робочого органу або підпорядкованого комунального підприємства, демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, власник яких невідомий, може також здійснюватися балансоутримувачем об’єкта, на якому розміщено такий рекламний засіб.
Факт проведення демонтажу рекламного засобу засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акту додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу рекламного засобу.
Акт проведення демонтажу складається в двох примірниках, один з яких спрямовується до підпорядкованого комунального підприємства, а другий вручається власнику рекламоносія (у разі його встановлення) або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення."

39. П. 11.17. виключити.

40. П.11.18. викласти в новій редакції:
"Демонтовані рекламні засоби зберігаються на складі комунального підприємства яке здійснило демонтаж до моменту їх витребування власниками, однак не більше терміну зберігання, встановленого цими Правилами.
Повернення демонтованого рекламного засобу його власнику здійснюється на підставі заяви, що подається власником до комунального підприємства яке зберігає демонтований рекламний засіб. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламоносій.
На протязі семи днів з дня отримання заяви комунальне підприємство готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його заявникові.
Видача рекламних засобів здійснюється комунальним підприємством протягом двох днів з дня отримання документу, що підтверджує внесення заявником плати в рахунок відшкодування витрат робочого органу на проведення демонтажу.
Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається у комунальному підприємстві. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акту приймання-передачі додається також копія документу, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу."

41. П. 11.19. викласти в новій редакції:

"Демонтовані тимчасові та стаціонарні рекламні засоби з площею носія до 1 кв. м зберігаються комунальним підприємством на протязі 6 місяців, а рекламні засоби більшого формату — не більше 1 року з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства."

42. Доповнити розділ 12 "Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів" п. 12.22. наступного змісту:
"Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, зараховується до бюджету міста Одеси."

Керуюча справами               Т.М. Єршова

 

 
 
Додаток №2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від____________
№_____________
 
 
ДОГОВІР
на право тимчасового користування місцями
для розміщення зовнішньої реклами
 
 
м. Одеса                                                                                                                       "___"____________ 200__р
 
Комунальне підприємство "Одеcреклама" Одеської міської ради, в подальшому Підприємство, в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту про КП "Одесреклама", затвердженого рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 року № 5685-V, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від _________ № 434 "Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі", зі змінами з одного боку, та __________________________________________, в особі _________________________________________________________________________ ,
(найменування особи, ПІБ )
в подальшому "Користувач", що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:
 
1. Терміни в Договорі
1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до Законів України "Про рекламу", "Про благоустрій", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 зі змінами, "Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі", затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від __________№434 (зі змінами).
 
2. Предмет Договору
2.1.Підприємство надає "Користувачу" у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресами і на терміни відповідно до встановлених пріоритетів та виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м. Одеси, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції, чинними на час встановлення пріоритету або видачі дозволів.
2.2. "Користувач" використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцями з дня встановлення пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця, на яких термін дії дозволів закінчився.
2.3. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами або встановлені пріоритети є підставою для укладання цього договору.
 
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій "Користувачем" та перевіряти відповідність рекламоносіїв та місць їх розміщення встановленим пріоритетам або виданим дозволам.
3.1.2. Розірвати цей договір та силами Підприємства здійснити за рахунок "Користувача" демонтаж спеціальної конструкції:
- у випадку заборгованості більше ніж три місяці, передбачених розділом 4 цього договору платників за цим Договором;
- у випадку скасування пріоритету чи анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (за дорученням Управління);
- у випадку виявлення порушень, допущених "Користувачем" , у сфері розміщення зовнішньої реклами за дорученням Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради;
- у разі розміщення та підтримання конструкції в неналежному санітарному, та технічному стані;
- у разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції,ремонту, будівництва на місті розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність змінити місця розташування рекламоносія, якщо не досягнуто згоди про перенос рекламної конструкції.
3.1.3. Ініціювати розірвання  Договору  з "Користувачем" у випадку та порядку,  передбачених чинним законодавством України.
3.1.4. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно з  вимогами діючого законодавства.
 
 
3.2. Підприємство зобов’язується:
3.2.1. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів, встановлених згідно з Законами України, Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі та Правилами благоустрою м. Одеси.
3.2.2 Не втручатися у форму та зміст реклами, при тому, що форма і зміст реклами не суперечить діючому законодавству України.
 
 
3.3. "Користувач" має право:
3.3.1. Вимагати передачу йому, у встановлений термін, місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих дозволів або встановлених пріоритетів.
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та вимог чинного законодавства у сфері реклами.
 
 
3.4. "Користувач" зобов’язаний:
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Законів України "Про рекламу", "Про благоустрій населених пунктів", Правил розміщення зовнішньої реклами, Правил благоустрою м.Одеси.
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному санітарному, естетичному та технічному стані.
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет або за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами або пріоритетами по тарифам, що діють на день сплати.
3.4.4. Провести маркування рекламного засобу за формою, затвердженою Підприємством із зазначенням найменування "Користувача", номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
3.4.5. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.
3.4.6. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.
3.4.7. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини "Користувача".
3.4.8. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції:
- по закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.
 
 
3.5. Після отримання "Користувачем" дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, проводиться незалежно від того, використовує його "Користувач", чи тимчасово не використовує.
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану.
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити Підприємство про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію.
 
4. Форма плати за користування та порядок розрахунків
4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, згідно з переліком конструкцій (чи адресною програмою, яка надається "Користувачем" щомісячно для узгодження), а також бухгалтерського розрахунку (додаток1).
4.2. Організація щомісячно перераховує на рахунковий рахунок Підприємства  загальну суму плати згідно з формулою розрахунку:
П = S х Т х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6,
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу;
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій;
К1 – коефіцієнт, який застосовується для рекламних засобів, розташованих в 1-й зоні. К1=1,5;
К2 – коефіцієнт, який застосовується для конструкцій, рекламна площина яких незаповнена сюжетом. К2=2;
К3 – коефіцієнт, який застосовується за використання візуального міського простору через додаткове наповнення рекламною інформацією, розташованою на динамічних рекламних засобах, що мають три та більше змінюваних площин. К3=1,3 - при 3 площинах, К3=1,4 - від 3 до 8 площин, К3=1,5 - від 9 та більше площин;
К4 – коефіцієнт, який застосовується для брендмауерів, які розташовуються на будівельних конструкціях лісів та повністю прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються. К4=0,5;
К5 – коефіцієнт, який застосовується для двох та багатоярусних наземних конструкцій. К5=1,75;
К6 – коефіцієнт, який застосовується при розміщенні соціальної реклами та визначається за формулою:
К6 = РП1 : РП2,
де РП1 – кількість рекламних площин конструкції, незаповнених соціальною рекламою;
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються вказані сюжети, у разі попереднього узгодження сюжету та місця її розташування з Підприємством.
4.5. Згідно з діючим законодавством України у сфері оподаткування мають статус платника податку:
- Підприємство  - на загальних підставах.
- Користувач - на___________________.
 
5. Відповідальність Сторін
5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства.
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору "Користувач" сплачує на користь Підприємства пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період за який нараховується пеня.
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, не своєчасного демонтажу конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору "Користувач" сплачує Підприємству за транспортування та зберігання рекламного засобу, відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв здійснених Підприємством, або третьою особою, з якою укладено договір на проведення відповідного виду робіт.
 
6. Форс – мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін.
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони.
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими компетентними державними органами.
 
7. Термін дії Договору
7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання "Користувачем" пріоритету чи дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу.
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в Підприємство за місяць до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу.
 
7.4. Договір достроково припиняє дію:
7.4.1. За взаємною згодою Сторін.
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради "Користувачу" відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
7.4.3. За рішенням суду.
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. Договору, - за ініціативою Підприємства.
 
8. Заключні положення
8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір передається на розгляд до Господарського суду Одеської області.
8.2. Згідно з діючим законодавством України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р №283/97-ВР із змінами Підприємство має статус платника податку на загальних підставах. У разі переходу підприємства на іншу систему оподаткування, зобов’язуємося вчасно повідомити про зміни.
8.3. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють собою невід’ємну частину Договору.
8.4. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу.
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
 
Термін дії договору з___________________по__________________
Продовжено з___________________по__________________
Продовжено з___________________по__________________
 
9. Юридичні адреси та реквізити Сторін
 
Підприємство:                                                                                Користувач:
м. Одеса, 65082
вул. Леха Качинського, 5
1) банк одержувач: АБ "Південний"
м. Одеса
р/р 26009311793301
МФО 328209
 
Код ЄДРПОУ 25830211
тел.715-03-93
 
Начальник ______________                                                          місто:
вул.
р/р
в
МФО
Код ЄДРПОУ
Нал. №
тел.
Керівник __________


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради " Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради від 22.04.2008 р.№ 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції"
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308,  визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про  внесення змін до Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції" як регуляторного акту.
 
1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
22.04.2008  року виконавчим комітетом Одеської міської ради прийнято рішення "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі".
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.09 року "Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами" робочими органами, що регулюють галузь зовнішньої реклами, повинні бути виконавчі органи рад відповідних рівнів.
У зв'язку з цим виникла потреба щодо приведення актів органів місцевого самоврядування, які регулюють порядок розміщення зовнішньої реклами у відповідність до вимог Законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про рекламу".
Отже, Одеською міською радою було прийнято рішення № 5634-V від 05.04.2010 р. "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання", яким було затверджено Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.
            Таким чином, на виконання п.5, 6 рішення Одеської міської ради № 5634-V від 05.04.2010 р. "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання", управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради підготовлює проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції".
Вказаний проект рішення вдосконалить сферу розміщення зовнішньої реклами в місті, оскільки:
- конкретизує вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на міській території;
- регламентує короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;
- вказує підстави для здійснення демонтажних робіт;
- роз'ясняє типологію рекламних засобів.
На сьогодні через неповне викладення нормативної бази щодо видів діяльності та робіт, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, не підлягають повному та прозорому регулюванню з боку органів місцевого самоврядування. Таке становище сприяє безконтрольному розташуванню зовнішньої реклами та виконанню робіт по їх установці в порушення вимогам містобудування.
Прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції" дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції" дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.
 
2. Визначення цілей регулювання
Зазначеним проектом нормативно-правового акту визначається порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та регулюються господарчі правовідносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у відповідності з чинним законодавством України.
Даний регуляторний акт передбачений Планом діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №396 від 29.07.2010 р. "Про внесення змін до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2009р.№ 1100".
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
У відповідності з частиною 1 статті 16 Закону України „Про рекламу" розміщення зовнішньої реклами у місті здійснюється на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Таким чином, спеціальним нормативно-правовим актом у галузі зовнішньої реклами встановлено єдиний законний шлях вирішення проблем, зазначених у п.1 цього Аналізу - прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території на території Одеси, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.
4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми
У відповідності з частиною 1 ст. 16 Закону України "Про рекламу" виконавчим органам ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі.  Зазначені у цьому Аналізі проблеми у проекті редакції "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі " вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі " вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:
- визначення відповідного робочого органу, щодо реалізації правил розміщення зовнішньої  
реклами у м.Одесі.
- порядку оформлення, надання та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами і проведення робіт, пов'язаних з розміщенням рекламоносія на міській території;
- вимог до здійснення робіт по установці, експлуатації та обслуговуванню рекламних засобів;
- відстеження, контролю та своєчасного регулювання міською владою діяльності з розташуванням рекламних засобів;
- припинення розміщення зовнішньої реклами, пов'язаної з виставковою діяльністю та рекламними акціями, з порушенням вимог законодавства України;
- своєчасного відстеження якості проведення робіт по монтажу та демонтажу рекламних засобів;
- регулювання  формування зовнішнього рекламного оформлення міста з виконанням вимог містобудівної ситуації.
            Прийняття нового регуляторного акту не передбачає затрати суб’єктів господарювання на ознайомлення з ним, перереєстрацію договорів та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м.Одесі.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та уповноваженим робочим органом у процесі розміщення рекламних конструкцій або у зв'язку з проведенням виставкових заходів та рекламних акцій, а також надасть робочому органу можливість щодо до більш повного та досконалого виконання своїх обов'язків з регулювання розташування реклами за рахунок впровадження нових вимог до розміщення рекламоносіїв на території міста. Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі.
6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Внаслідок прийняття нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі буде впорядковано процеси оформлення дозвільної документації на розміщення рекламоносіїв та врегульовано відносини розповсюджувача зовнішньої реклами з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з розташування рекламних засобів, їх використання та демонтажу.
            7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.
При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого   регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.
8.   Визначення показників регуляторних актів
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції" визначатиметься за такими показниками:
1. Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Одеси;
2. Загальна кількість рекламоносііїв.
3. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
4. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
5. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі.
6. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у    комунальній власності Одеси під розміщення зовнішньої реклами.
7. Строк отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
8. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаного Порядку розміщення зовнішньої реклами.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів
Визначення результативності нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі визначається за річними звітними показниками Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради та КП "Одесреклама". Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення.
 
            Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради та КП "Одесреклама".
за адресою: м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5
тел. факс 715-03-93; 722-05-75;
Юридичний департамент Одеської міської ради
За адресою: 65004, м.Одеса Думьска,1
Тел 725-90-44
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее