/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством»)»

Повідомлення про оприлюднення

Одеська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством»)» та відповідного аналізу регуляторного впливу.
Проект спрямований на встановлення нової схеми регулювання надання дозволів на використання місцевої символіки відповідно до рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, ії виконавчих органів та витрат на їх утримання» та рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради», за якими нова схема включає в себе: управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (новий робочий орган) та КП «Одесреклама» Одеської міської ради.

Проект цього регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного акту, буде оприлюднений у мережі Інтернет на Веб-сайті Одеської міської ради omr.gov.ua протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення можна надсилати у письмовій формі протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5, тел. 715-02-04; Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 725-90-44, E-mail: reguljatornost@ukr.net 

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р.
№ 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої
символіки» (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р.
№ 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах,
визначених законодавством»)»
 
 
Відповідно до статті 11, ч. 3 п. 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п. 6 рішення Одеської міської ради № 5634-V від 05.04.2010 р. «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання Одеської міської ради», Одеська міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
1.         Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради № 4694-V від 07.10.2009 р. «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки» (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом»)» (далі Положення):
1.1.     у п. 3 рішення, слова «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування», замінити словами «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради»;
1.2.     у п. 4 рішення, слова «бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування» замінити словами «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради»;
1.3. у п. 1.5. Положення замінити слова «бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування» на слова «управлінням з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради»;
1.4.     у п. 5.3. Положення, замінити слова «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування», словами «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради».
2.         Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету і фінансів.
 
 Міський голова                                                                            Е. Гурвіц
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством»)»
 
Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, а також визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством)» як регуляторного акта.
 
1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.
На загальнодержавному рівні збір за право використання місцевої символіки встановлено Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року № 56-93 «Про місцеві податки та збори». Цим же документом затверджено його статус як місцевого податку (збору), механізм справляння та порядок сплати якого згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України «Про систему оподаткування» встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.
Згідно зі статтею 12 вказаного Декрету збір за право використання місцевої символіки стягується з юридичних осіб та громадян, які використовують цю символіку з комерційною метою. Дозвіл на використання місцевої символіки (герба міста, назви чи зображення архітектурних, історичних пам’яток) видається відповідними органами місцевого самоврядування.
Таким чином, законодавством закріплено дозвільний механізм використання місцевої символіки з комерційною метою, що значно полегшує адміністрування відповідного збору.
Положенням про збір за право використання місцевої символіки, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III, передбачалося, що порядок видачі дозволів на використання символіки міста Одеси в комерційних цілях визначає виконавчий комітет Одеської міської ради.
Відповідно до п. 5 рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р.  № 5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради виконуватиме функції робочого органу з реалізації політики Одеської міської ради у сфері поліпшення дизайну міського середовища, а також інші повноваження, передбачені Положенням про управління, з моменту надбання чинності відповідними змінами до нормативно-правових актів Одеської міської ради та її виконавчого комітету у даній сфері. Після введення передбачених рішенням змін до регуляторних актів, з метою приведення останніх у відповідність до діючого законодавства, на підставі підпунктів 2.1, 2.2 Положення про управління, управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради буде в змозі реалізовувати покладені Одеською міською радою завдання, функції та повноваження щодо виконання організаційних функцій, функцій регулювання та контролю, зокрема, щодо видачі у встановленому порядку дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою.     
Даний регуляторний акт передбачений Планом діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 13.04.2010 р. № 5935-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради № 4940-V від 22.01.2010 р. «Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік».
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
Основною цілю державного регулювання є визначення процедури стягнення плати збору за використання назв об’єктів, історичних і архітектурних пам’яток, які відносяться до символіки міста Одеси, в комерційних цілях.
 
 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу.
Альтернативним способом є прийняття на державному рівні єдиного нормативно правового акта, який регулював би вказану проблему як таку, що стосується кожного регіону з переліком всіх об’єктів культурної спадщини. Тому, наслідок:
1) альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства;
2) залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту, як результат неможливість використовувати місцеву символіку в комерційних цілях.
 
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми і відповідних заходів.
Зазначений механізм складається з наступних заходів:
- затвердження Положення про збір за право на використання місцевої символіки слугуватиме підставою для упорядкування механізму сплати відповідного збору до місцевого бюджету;
- оприлюднення регуляторного акта в засобах масової інформації, стягнення збору з суб’єктів господарювання.
Введення у дію вказаних у проекті змін не передбачає змін у порядку нарахування плати збору за право на використання місцевої символіки, встановленому Податковим кодексом України, також не передбачені витрати для суб’єктів господарювання щодо ознайомлення із новим регуляторним актом.
     
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Досягнення визначених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, можливо у зв’язку з тим, що Одеська міська рада має на меті приведення діючих нормативно-правових актів, які регулюють підстави та порядок сплати місцевого збору за використання місцевої символіки міста Одеси та прийняття нових актів, які дозволять удосконалити механізм збору платежів до місцевого бюджету за право використання місцевої символіки, у відповідність до чинного законодавства, зокрема Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 «Про місцеві податки і збори» та Закону України від 18.02.2003 року №1271-ІV «Про систему оподаткування». Крім того, прийняття рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V «Про нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-ІІІ «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством)»  призведе  до збільшення надходжень від даного збору. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог цього акта органами влади, фізичними і юридичними особами, а  запровадження акта не передбачає заподіяння шкоди як наслідку його дії.
Контроль за виконанням порядку здійснюють робочий орган та інші органи (організації) у межах своєї компетенції. Здійснення контролю за дотриманням порядку має здійснюватися систематично.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
Прийняття механізму стягнення плати збору за використання в комерційних цілях символіки міста Одеси  встановить єдиний формально визначений порядок для платників та фіскальних органів, сприятиме додержанню законності у сфері сплати місцевого збору до бюджету м. Одеси.
Визначення очікуваних результатів прийняття акта проводиться:
- методом аналізу вигід і витрат у простій формі; 
- проведення аналізу вигід і витрат проводиться напередодні та через рік після прийняття акта; 
- розмір вигід і витрат обчислюється під час проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності.
 
7.  Обґрунтування строку дії акта.
Термін дії регуляторного акта безстроковий.
 
8. Визначення показників результативності акта.
Показниками результативності регуляторного акта є:
1. Одеська міська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади:
Вигоди:
- збільшення розмірів надходжень до бюджету міста Одеси, пов’язаних з дією акта;
- збільшення кількості суб’єктів та об’єктів оподаткування, оскільки чітко визначений порядок видачі дозволів на використання в комерційних цілях символіки м. Одеси.
Витрати:
- пов’язані з утриманням працівників органу, відповідального за видачу дозволів на право використання символіки міста Одеси, та органу, який безпосередньо стягує збір;
- пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням таких організацій. Вказані процедури проводяться вже існуючими організаціями, що мінімізує вказані витрати.
2. Суб’єкти господарювання:
Вигоди - збільшення рівня поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта.
Витрати - сплата коштів за використання символіки міста Одеси в комерційних цілях, які можуть бути використані на фінансування міських програм та утримання об’єктів культурної спадщини міста.
3. Громадяни - виконання заходів, передбачених програмами охорони культурної спадщини, спрямованих на відновлення та покращення об’єктів культурної спадщини, як наслідок збільшення кількості відвідувачів міста та покращення культурних та освітніх умов проживання в місті.
 
9. Заходи щодо відстеження результативності акта.
 Терміни проведення відстеження результативності акта:
- базовий - до набрання актом чинності або більшістю його положень;
- повторний - через рік після набрання чинності актом;
- періодичний - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з відстеження повторного відстеження результативності акта.
Здійснення заходів з відстеження результативності Положення про збір за право на використання місцевої символіки покладено на комунальну організацію (установу, заклад) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управління архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акта надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
 
управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради: 65026, м. Одеса,  вул. Леха Качинського (Польська), 5 (вхід з узвозу Польського, 10), тел. 715-02-04.
  
юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 725-90-44, е-mail: reguljatornost@ukr.net
 
 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
20.08.2010 14:31

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/projects/29266/