02:23:15   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

12.08.10
ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою»

Повідомлення про оприлюднення

 

Виконавчий комітет Одеської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою".
Проект спрямований на встановлення нової схеми регулювання порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою у м. Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 p. № 5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 p. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, ії виконавчих органів та витрат на їх утримання» та рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 p. № 5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради», за якими нова схема включає в себе: управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (новий робочий орган) та КП «Одесреклама» Одеської міської ради.
Проект цього регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного акта, буде оприлюднений у мережі Інтернет на Веб-сайті Одеської міської ради omr.gov.ua протягом п'яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

 
Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради можна надсилати у письмовій формі протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу:

 

Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради:

65026, м. Одеса,

вул. Леха Качинського, 5, тел. 715-02-04;

 

Юридичний департамент Одеської міської ради:

65004, м. Одеса,

пл. Думська, 1, тел.: 725-90-44,

е-mail: reguljatornost@ukr.net .
 

 

 

ПРОЕКТ
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою»


Відповідно до ст. 11, ч. 3 п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування», згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України ««Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 11.02.2010 р. № 1869-VI», та на виконання п. 6 рішення Одеської міської ради № 5634-V від 05.04.2010 р. «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 910 від 18.08.2009 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою», (далі Порядок).
1.1. Пункт 4. рішення, викласти у новій редакції: «Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (Азаркіна О.В.)».
2. Пункт. 1.3.3. Порядку, викласти в наступній редакції: «Уповноважений орган - Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради».
3. Пункт 2.4. Порядку викласти у наступній редакції:
«Заява реєструється уповноваженим органом протягом двох днів з дня отримання документів у журналі реєстрації заяв».

4. Пункт 2.5. Порядку викласти у наступній редакції:
«- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів , необхідних для одержання документу дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- у разі невідповідності поданих документів вимогам п. 2.3. цього Порядку
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Письмове повідомлення дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру надається суб'єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови у строк, встановлений для видачі документа дозвільного характеру про що робиться запис у журналі реєстрації.
Разом з листом заявнику направляється поданий ним пакет документів.
У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови)».
5. Після п. 2.5. додати п. 2.5.1. наступного змісту:
«2.5.1. У разі якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано або не направлено документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі, то через десять робочих днів з дня закінчення встановленого строку для видачі або відмови у видачі документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Копія заяви (опису прийнятих документів) з відміткою про дату їх прийняття є підтвердженням подачі заяви та документів адміністратору або дозвільному органу.
Днем видачі документа дозвільного характеру вважається останній день строку розгляду заяви дозвільним органом, передбаченого законом».
6. Пункт 2.6. Порядку, викласти у наступній редакції:
«За наявності усіх документів уповноважений орган протягом трьох наступних робочих днів після реєстрації заяви готує й оформлює два примірника дозволу, після чого протягом п’яти днів передає перший примірник дозволу до Єдиного дозвільного центру. Другій примірник дозволу зберігається уповноваженим органом для обліку та контролю».
4. Назву п. 3. Порядку, викласти у наступній редакції:
«Порядок внесення змін до дозволу та припинення його дії (анулювання)».
4.1. Пункт 3.2. Порядку, викласти у такий редакції: «Дозвіл припиняє свою дію (анулюється):
- звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документу дозвільного характеру;
- у разі припинення діяльності суб’єкта господарювання, що підтверджується повідомленням податкових органів;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.».
Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання документів дозвільного характеру.
Рішення про анулювання документа дозвільного характеру надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття (винесення) рішення, якщо інше не передбачено законом.
3.2. Пункт 3.3. Порядку, викласти у такій редакції: «Припинення дії дозволу (анулювання), згідно цього Порядку здійснюється у випадках, передбачених пунктом 3.2. уповноваженим органом протягом десяти робочих днів
Рішення дозвільного органу про анулювання документа дозвільного характеру може бути оскаржено в суді.
Анулювання документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом, що регулює відносини, пов'язані з одержанням документа дозвільного характеру, є підставою для визнання такого документа дозвільного характеру анульованим безпідставно.
У цьому разі документ дозвільного характеру підлягає поновленню. Поновлення документа дозвільного характеру відбувається шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру.
Якщо безпідставно анульований документ дозвільного характеру знаходиться у суб'єкта господарювання, поновлення його дії відбувається лише за здійсненням відповідного запису в реєстрі документів дозвільного характеру та направленням дозвільним органом письмового повідомлення про поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру.
У разі знищення дозвільним органом або суб'єктом господарювання безпідставно анульованого документа дозвільного характеру дозвільний орган видає суб'єкту господарювання новий документ дозвільного характеру.
Строк дії безпідставно анульованого документа дозвільного характеру подовжується на строк, протягом якого такий документ дозвільного характеру вважався анульованим.
Днем поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру є день внесення відповідного запису до реєстру документів дозвільного характеру».
3.3. Частину 2 п. 3.4. викласти у наступній редакції:
У разі виникнення підстав для переоформлення документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати заяву про внесення змін до дозволу, подати її уповноваженому органу через Єдиний дозвільний центр, разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).
3.4.1. Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлений на новому бланку документ дозвільного характеру з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення документа дозвільного характеру.
Одночасно з переоформленим на новому бланку документом дозвільного характеру дозвільний орган на вимогу суб'єкта господарювання видає останньому безоплатно засвідчену ним копію такого документа дозвільного характеру.
У разі переоформлення документа дозвільного характеру дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.
3.4.2. Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.
3.4.3. За переоформлення документа дозвільного характеру у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
3.4.4. Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.

 

4. Пункт 4 Порядку, викласти у п. 5., а п. 4 викласти у наступній редакції:
« п.4 Порядок видачі дублікатів дозволів.

 
4.1. Дублікат дозволу видається:
- у разі втрати документа дозвільного характеру;
- пошкодження документа дозвільного характеру;
У разі втрати документа дозвільного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання такої підстави подати дозвільному органу або державному адміністратору, через Єдиний дозвільний центр, заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру.
4.1.1. Законом можуть бути встановлені інші підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.
У разі якщо бланк документа дозвільного характеру непридатний для використання внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає дозвільному органу заяву про видачу дубліката документа дозвільного характеру та непридатний для використання документ дозвільного характеру.
4.1.2. Строк дії дубліката документа дозвільного характеру не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому документі дозвільного характеру.
4.1.3. Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру, зареєстрованої дозвільним органом або державним адміністратором.
4.1.4. Дозвільний орган зобов'язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката документа дозвільного характеру надати заявникові або державному адміністратору дублікат документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого.
4.1.5. У разі видачі дубліката документа дозвільного характеру замість втраченого або пошкодженого дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з дня видачі дубліката документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був втрачений або пошкоджений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру.
4.1.6. За видачу дубліката документа дозвільного характеру у випадках, передбачених законом, справляється плата, розмір якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

 
4.2. Розгляд заяви (Реєстрація та підготовка примірника дублікату дозволу), відбувається у строки та терміни передбачені п. 2.3. п. 2.4. п. 2.6. п. 2.7. цього Порядку
4.3. Форма заяви про внесення змін, переоформлення, видачу дублікатів та анулювання документів дозвільного характеру затверджується уповноваженим органом».

 
5. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законом порядку.


6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.


Вступ у законну силу цього рішення наступає з моменту прийняття Одеською міською радою рішення " Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4694-V Про нову редакцію Положення "Про збір за право на використання місцевої символіки" (додаток № 10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. № 2725-III "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством"). 


Міський голова                                                      Е. Гурвіц
 
Керуюча справами                                                Т. Єршова

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

"Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою"


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, а також визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою ".

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
На загальнодержавному рівні збір за право використання місцевої символіки встановлений Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 «Про місцеві податки та збори». Цим же документом затверджено його статус як місцевого податку (збору), механізм справляння та порядок сплати якого згідно з ч. 3 ст. 15 Закону України "Про систему оподаткування" встановлюється сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України.
Одеською міською радою було прийнято рішення від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання», яким було затверджено Положення про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.
Таким чином, на виконання п.п. 5, 6 рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 11.02.2010 р. № 1869-VI», управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради підготовлює проект рішення "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.08.2009 р. № 910 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою " щодо регулювання питань з видачі відповідних дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою.

2. Визначення цілей державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є визначення процедури оформлення дозволів на використання назв об’єктів, історичних і архітектурних пам’яток, які відносяться до символіки міста Одеси в комерційних цілях.
Даний регуляторний акт передбачений Планом діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.07.2010 р. №396 "Про внесення змін до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2009р. № 1100".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу
а) альтернативним способом є прийняття на державному рівні єдиного нормативно правового акта, який регулював би вказану проблему як таку, що стосується кожного регіону з переліком всіх об’єктів культурної спадщини.
б) прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради забезпечить вирішення проблеми згідно з вимогами чинного законодавства.
Неприйняття даного регуляторного акта призведе до дестабілізації порядку видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою та недопостачання грошей у бюджет, відсутній облік суб’єктів господарювання.
 
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми і відповідних заходів:
- затвердження змін до Порядку видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою в частині заміни робочого органу;
- оприлюднення регуляторного акта в ЗМІ, видача Управлінням на його підставі відповідних дозволів суб’єктам господарювання.
Прийняття нового регуляторного акта не передбачає затрати суб’єктів господарювання на ознайомлення з ним, перереєстрацію дозволів на право використання місцевої символіки з комерційною метою у м.Одесі.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливо тому, що виконавчий комітет Одеської міської рада має на меті приведення діючих нормативно-правових актів, які регулюють підстави та порядок сплати місцевого збору за використання місцевої символіки м. Одеси та прийняття нових актів, які дозволять удосконалити механізм збору платежів до місцевого бюджету за право використання місцевої символіки у відповідність до чинного законодавства, зокрема Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 «Про місцеві податки і збори» та Закону України від 18.02.2003 року №1271-ІV «Про систему оподаткування». Зокрема, на даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог цього акта органами влади, фізичними і юридичними особами та запровадження акта не передбачає заподіяння шкоди як наслідку його дії.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта
Прийняття змін до порядку видачі дозволів на використання в комерційних цілях символіки м. Одеси встановить єдиний формально визначений порядок відповідно до чинного законодавства України для платників та фіскальних органів, сприятиме додержанню законності у сфері сплати місцевого збору до бюджету м. Одеси. Визначення очікуваних результатів прийняття акта проводиться методом аналізу вигод і витрат у простій формі; проведення аналізу вигод і витрат проводиться напередодні та через рік після прийняття акта; розмір вигод і витрат обчислюються під час проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності.

7. Термін дії
Безстроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності акта
За результатами видання запропонованого проекту регуляторного акта має бути досягнуто визначених цілей, а саме: визначення процедури оформлення дозволів на використання назв об’єктів, історичних і архітектурних пам’яток, які відносяться до символіки міста Одеси в комерційних цілях у місті Одесі, у зв'язку з створенням відповідно до діючого законодавства України, нового робочого органу.

  
Показники результативності регуляторного акта є:
1.
Одеська міська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади:
Вигоди:
- збільшення розмірів надходжень до бюджету міста Одеси, пов’язаних з дією акта;
- збільшення кількості суб’єктів та об’єктів оподаткування, оскільки чітко визначений порядок видачі дозволів на використання в комерційних цілях символіки м. Одеси.
Витрати:
- витрати, пов’язані з утриманням працівників та матеріально-технічним забезпеченням.


2. Суб’єкти господарювання:
Вигоди:
- збільшення рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень дії вказаного регуляторного акта;
Витрати:
- сплата коштів за використання місцевої символіки в комерційних цілях, які будуть використані на фінансування міських програм та утримання об’єктів культурної спадщини міста.

 
3. Громадяни;
- виконання заходів, передбачених програмами охорони культурної спадщини, спрямованих на відновлення та покращення об’єктів культурної спадщини, як наслідок - збільшення кількості відвідувачів міста та покращення культурних та освітніх умов проживання в місті.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватиметься відстеження результативності акта
Терміни проведення відстеження результативності акта:
- базове - до набрання актом чинності або більшістю його положень;
- повторне - через рік після набрання чинності актом;
- періодичні - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з відстеження повторного відстеження результативності акта.
Здійснення заходів з відстеження результативності Порядку видачі дозволів на право використання символіки міста Одеси з комерційною метою покладено на управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.


Зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акта надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
за адресою: м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5,
тел. факс 715-03-93; 722-05-75; 

Юридичний департамент Одеської міської ради
За адресою: 65004, м.Одеса, пл. Думська,1
тел.: 725-90-44
е-mail: reguljatornost@ukr.net

 Начальник управління з питань
міського дизайну та реклами
Одеської міської ради                                                            О. В. Азаркіна

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее