08:17:13   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

12.08.2010

ПРОЕКТ 
Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»

Відповідно до ст. 11, ч. 3 п. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», на виконання п. 6 рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання» та згідно з рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V «Про реорганізацію комунальної установи Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради шляхом перетворення та створення на його базі комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради», з метою удосконалення роботи по впорядкуванню розміщення вивісок на території м. Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» (далі – Порядок), виклавши пункт 5 у наступній редакції: «5. Покласти виконання заходів із відстеження результативності цього акта на управління з питань міського дизайну та реклами».

2. У ч. 4 п. 1.2. Порядку слова «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому» замінити словами «управління з питань міського дизайну та реклами».

3. Пункт 2.1.2. Порядку викласти у наступній редакції:
«2.1.2. Вивіска розташовується на фасаді будинку (споруди) над входом (в’їздом), біля входу (в’їзду), або у разі відсутності такої можливості в межах приміщення, яке займає юридична особа або фізична особа, між віконними прорізами першого поверху, між віконними прорізами першого та другого поверхів, але не вище нижчого краю вікон другого поверху дво- чи багатоповерхового будинку або споруди, або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення. Якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді приміщення, суб’єкт господарювання може її розмістити на огороджувальній конструкції навколо своєї території безпосередньо біля входу (в’їзду)».
3.1. Пункт. 2.4.3. Порядку, у тексті після слів «або основний профіль діяльності відрізняється від інформації, розташованої на вивісці», доповнити словами « чи від профілю діяльності зазначеного в КВЄД».

4. Пункт 5. Порядку викласти у новій редакції:
«5. До повноважень робочого органу належать:
- розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо розміщення вивісок;
- підготовка та видача листів для узгодження технічних паспортів вивісок з уповноваженими органами (зацікавленими особами);
- прийняття технічних паспортів вивісок у разі внесення змін до них, їх переоформлення та продовження терміну дії;
- ведення електронного реєстру вивісок та місць їх розміщення;
- контроль за розміщенням вивісок на території міста Одеси, у разі виявлення порушень чинних нормативних актів, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо – подання уповноваженим органам відповідних матеріалів;
- організація та координація контролю за зовнішнім та технічним станом та цільовим використанням вивісок;
- організує та координує контрольні заходи з перевірки дотримання порядку розміщення вивісок, з питань дотримання правил благоустрою міста в частині, що стосується питань розміщення вивісок;
- надає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень порядку розміщення вивісок;
- у випадках передбачених законодавством та/або актами органів місцевого самоврядування, організовує та контролює заходи з демонтажу вивісок розміщених з порушенням встановленого порядку;
- робочий орган здійснює інші повноваження у відповідності до свого Положення та діючого законодавства».

пункт 5.2. комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради:
5.2.1. До функцій КП «Одесреклама» Одеської міської ради належить:
- здійснення демонтажу вивісок, які знаходяться в незадовільному технічному або санітарному стані з залученням спеціалістів інших структурних підрозділів, управлінь, підприємств та організацій різних форм власності;
КП «Одесреклама» Одеської міської ради здійснює інші функції відповідно до свого Статуту та діючого законодавства».
5.2.2. КП «Одесреклама» Одеської міської ради надає такі платні послуги:
- виготовлення технічного паспорта вивіски, а також підготовка матеріалів (фотографії, ескізи тощо) для його виготовлення;
- перевірка місця розташування вивіски, зазначеного у заяві, на предмет наявності іншої вивіски на цьому місці;
- узгодження технічного паспорта вивіски із уповноваженими органами (особами);
- здійснення демонтажних робіт вивісок по заяві фізичних та юридичних осіб.

 
5.3. Зазначені в п. 5.2.2. Порядку послуги заявник може одержати в інших органах, підприємствах установах та організаціях».

6. Доповнити п. 6.3. Порядку частиною наступного змісту – «У разі неусунення власником вивіски порушень, зазначених у п. 6.2., за дорученням управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради демонтаж вивіски здійснює комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради».

7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

 


Міський голова                                               Е. Гурвіц 

 

Керуюча справами                                         Т. Єршова

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської
міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок
на території міста Одеси»


Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, а також визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Необхідність розробки та прийняття проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» є створення відповідно до рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, ії виконавчих органів та витрат на їх утримання» управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, яке виконує функції робочого органу щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, здійснення контролю у цій сфері та визначення його повноважень. Внесення змін до вимог стосовно місця розташування вивіски, а також встановлення функцій та визначення послуг КП «Одесреклама» Одеської міської ради, яке створене відповідно до рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради» з метою задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну.

2. Визначення цілей регулювання
Основними цілями проекту слід визначити наступні:
встановлення нової схеми регулювання розміщення вивісок на території міста Одеси відповідно до рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, ії виконавчих органів та витрат на їх утримання» та рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V «Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради», за якими нова схема включає в себе: управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (новий робочий орган) та КП «Одесреклама» Одеської міської ради.
Створення до відповідного законодавства України правового простору щодо розміщення вивісок, що буде відповідати потребам як суб’єктів господарювання, фізичним та юридичним особам так і територіальної громади міста, шляхом прийняття місцевого нормативно-правового акта, який врегулює процедуру розміщення вивісок та запобігатиме самовільному використанню комунальної власності при їх встановленні.
Впровадження єдиної цілісної, впорядкованої, структурованої та прозорої системи в цій сфері, що дозволить:
а) організувати взаємодію між суб’єктами господарювання, фізичними та юридичними особами які розміщують вивіски та органами місцевого самоврядування;
б) створити систему контролю за процесом розміщення вивісок, їх технічним станом.
Найбільш повне задоволення потреб одеситів та гостей міста в етичному, естетичному використанні міського інформаційного простору, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Даний регуляторний акт передбачений Планом діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, який затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік», затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.11.2009 р. № 1100 (зі змінами від 29.07.2010 р. № 396).
 
3. Альтернативні способи досягнення цілей:
а) альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства, які врегулюють вказану проблему як таку, що стосується кожного регіону;
б) залишення існуючої ситуації без змін та неприйняття запропонованого проекту призведе до дестабілізації порядку розміщення вивісок на території міста Одеси. Враховуючи усі негативні наслідки відсутності змін до нормативно-правового регулювання розміщення вивісок, розглядати цю альтернативу недоцільно.


4. Опис механізму регулювання та відповідних заходів
Для вирішення проблем, що пов’язані з розміщенням вивісок у м. Одеси планується розв’язати шляхом внесення змін до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси та рішення Одеської міської ради № 2882 від 10.08.2008 р. «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції (зі змінами).
Прийняття рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» не передбачає перереєстрацію технічних паспортів на вивіски у місті Одесі, а також витрат суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб на ознайомлення з новим регуляторним актом. Оформлення технічних паспортів необхідно тільки лише на нові вивіски.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття даного регуляторного акта врегульовує правові відносини, що виникають між суб’єктом господарювання, фізичними та юридичними особами й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування при розташуванні на території міста елемента дизайну. За рахунок викладення вимог до вивісок, регламенту їх легалізації, повноважень робочого органу та відповідальності суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб регуляторним актом знижено до мінімуму вплив зовнішніх факторів на сферу розміщення вивісок.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акта, можна віднести недотримання суб’єктами господарювання, фізичними та юридичними особами порядку, що аналізується, в частині вимог до місця розташування вивіски. Дія означених негативних обставин буде обмеженою через те, що в поданому проекті визначено орган, що має здійснювати контроль за виконанням порядку, та визначено підприємство для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок. Виникнення будь-якої шкоди внаслідок дії акта не передбачається.
Впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»:
- орган, що надає обов’язкові для виконання приписи щодо усунення порушень порядку розміщення вивісок – управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, уповноважений орган з питань реалізації політики Одеської міської ради у сфері поліпшення дизайну міського середовища;
- КП «Одесреклама» Одеської міської ради – в частині здійснення демонтажу вивісок;
Контроль за виконанням порядку здійснюють робочий орган та інші органи (організації) у межах своєї компетенції. Здійснення контролю за дотриманням порядку має здійснюватися систематично.

6. Очікувані результати прийняття акта
Прийняття Проекту дозволить:
- організовувати і координувати контрольні заходи з перевірки дотримання порядку розміщення вивісок, з питань дотримання правил благоустрою міста в частині, що стосується питань розміщення вивісок;
- вирішувати низку організаційно – правових заходів, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами та вивісок в м. Одесі.

7. Обґрунтування строку дії акта
Термін дії регуляторного акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності акта
За результатами видання запропонованого проекту регуляторного акта має бути досягнуто визначених цілей, а саме: забезпечення впорядкування розміщення вивісок у місті Одесі.
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» визначатиметься за такими показниками:
1. Кількість технічних паспортів на вивіски, що надійшли на погодження та реєстрацію.
2. Кількість зареєстрованих технічних паспортів на вивіски.
3. Термини погодження та реєстрації технічних паспортів на вивіски.
4. Кількість встановлених в місті вивісок.
5. Кількість вивісок, розташованих на місцях, що перебувають у комунальній власності.
6. Кількість демонтованих вивісок: добровільно, примусово.
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 р. № 178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси»» є загальнообов’язковим для застосування на території міста Одеси для усіх суб’єктів господарювання Одеси.

9. Заходи щодо відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься на підставі даних за статистичними показниками, а також показником «розмір надходжень до бюджету», визначеними у п. 8 цього аналізу.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного нормативу буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробниками цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. За результатами встановлюється повнота та ефективність введення в дію нормативу.
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу:


- Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, вул. Леха Качинського, 5.
тел.: 715-02-04.

- Юридичний департамент Одеської міської ради: 65004, м. Одеса,
пл. Думська, 1.
тел.: 725-90-44
е-mail: reguljatornost@ukr.net  

 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее