02:29:26   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов

ПРОЕКТ решения "О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 10.07.2008 г. № 2882-V "Об утверждении Порядка взаимодействия представителей местных разрешительных органов, осуществляющих прием субъектов хозяйствования в одном помещении", в новой редакции"

Дата размещения на официальном сайте: 21.07.2010

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ після доопрацювання

 

 

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V
«Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів,
які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання Указу Президента України від
3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», з метою упорядкування процедури отримання документів дозвільного характеру та документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V (далі – Порядок), а саме:
- у тексті Порядку та додатках до нього слово "адміністратор" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "державний адміністратор" у відповідному відмінку та числі;
- пункт 3 розділу II Порядку «Загальні положення» та пункти 3, 5, 7, 8 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр» викласти у наступній редакції:
«3. Місцевим дозвільним органам забороняється видавати документи дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлювати, видавати дублікати, анулювати документи дозвільного характеру поза межами єдиного дозвільного центу.»;
«3. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджена Кабінетом Міністрів України (додаток № 1).
До заяви додаються:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- документи необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичної особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.»;
«5. Якщо суб'єкт господарювання обирає спосіб отримання документів дозвільного характеру за зверненням до державного адміністратора, державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, передбаченим Положенням про адміністратора дозвільного центру та порядком його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженим рішенням Одеської міської ради; формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.
Заява та документи, що додаються до неї у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня передаються у приміщенні єдиного дозвільного центру до відповідних місцевих дозвільних органів через представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.»;
«7. У разі звернення заявника до місцевих дозвільних органів через державного адміністратора, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня одержання від державного адміністратора в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр відповідні документи.
Державний адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру державний адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.»;
«8. У разі звернення заявника безпосередньо до представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарської діяльності в одному приміщенні, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня одержання безпосередньо від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру. Представники місцевих дозвільних органів передають протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр відповідні документи та інформують заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.
Державний адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі) та вносить його до реєстру документів дозвільного характеру.»;
- викласти додатки № 1 «Заява» та № 2 «Погоджувальний лист» до Порядку у новій редакції (додаток № 1, додаток № 2);
- виключити пункт 7 додатка № 8 до Порядку;
- у п. 8 додатку № 8 до Порядку у графі 2 виключити п. 4;
- виключити п. п. 11 – 13 додатка № 8 до Порядку;
- перенести п. 48 додатка № 8 до Порядку до додатку № 9 до Порядку та вважати його п. 20 додатка № 9 до Порядку;
- перенести п. 68 додатка № 8 до Порядку до додатку № 9 до Порядку та вважати його п. 21 додатка № 9 до Порядку;
- викласти п. п. 4, 28, 31, 33, 34, 39, 40, 46, 47, 73, 74 додатка № 8 до Порядку у новій редакції (додаток № 3);
- у п. 45 додатку № 8 до Порядку у графі 4 та 6 слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 11.05.1994 р. № 43 зі змінами та доповненнями» та «Закон України «Про природно-заповідний фонд України»» замінити на слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 24.01.2008 року № 27 «Про затвердження інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» та «Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» відповідно;
- у п. 45 додатку № 8 до Порядку у графі 8 додати слово «безкоштовно»;
- у тексті Порядку та додатках до нього змінити назви дозвільних органів з «управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державної санітарно-епідеміологічної служби міста та районів міста Одеси», «територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області» та «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради» на «управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державну санітарно-епідеміологічну станцію міста Одеси», «територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області» та «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради» відповідно;
- доповнити додаток № 8 до Порядку п. п. 4-1, 17-1, 75 - 81 наступного змісту (додаток № 3).
2. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.
3. Рекомендувати Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управлінню охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації, територіальному управлінню Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області, Одеському обласному виробничому управлінню по водному господарству, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державному підприємству «Українське агентство з авторських та суміжних прав» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.
4. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами Т. Єршова

 

Додаток 1 

 

Додаток 2 

 

Додаток 3


-------------------------------

 

 

 

Дата размещения на официальном сайте: 18.06.2010

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»

Проект рішення розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради відповідно до п. 4 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 4940-V, з метою приведення порядку видачі та переліку документів дозвільного характеру у відповідність до змін у законодавстві.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде опубліковано у газеті «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua в розділі «Обговорення проектів» не пізніше п'яти робочих днів після оприлюднення цього повідомлення.
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до
управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21 та на е-mail: URISP@ukr.net

т. 720-70-27,
а також на адресу

юридичного департаменту Одеської міської ради

65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail: reguljatornost@ukr.net

 протягом одного місяця з моменту оприлюднення.

-------------------------

  

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»

Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання Указу Президента України від 3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», з метою упорядкування процедури отримання документів дозвільного характеру та документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                                                                                    Е. Гурвіц

Керуюча справами                                                                              Т. Єршова


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», на виконання Указу Президента України від 3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», з метою упорядкування процедури отримання документів дозвільного характеру та документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, Одеська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V (далі – Порядок), а саме:

- у тексті Порядку та додатках до нього слово "адміністратор" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "державний адміністратор" у відповідному відмінку та числі;

- пункти 5, 7, 8 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр» викласти у наступній редакції:

«5. Якщо суб'єкт господарювання обирає спосіб отримання документів дозвільного характеру за зверненням до державного адміністратора, державний адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, передбаченим Положенням про адміністратора дозвільного центру та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними та погоджувальними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності затвердженим рішенням Одеської міської ради; формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.

Заява та документи, що додаються до неї у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня передаються у приміщенні єдиного дозвільного центру до відповідних місцевих дозвільних органів через представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.»;

«7. У разі звернення заявника до місцевих дозвільних органів через державного адміністратора, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру, передають протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр відповідні документи.

Державний адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру. У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру державний адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.»;

«8. У разі звернення заявника безпосередньо до представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарської діяльності в одному приміщенні, місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання безпосередньо від суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи в єдиному дозвільному центрі заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законодавством, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру. Представники місцевих дозвільних органів передають протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення в єдиний дозвільний центр відповідні документи та інформують заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у єдиному дозвільному центрі.

Державний адміністратор здійснює реєстрацію документу дозвільного характеру (відмову у його видачі) та вносить його до реєстру документів дозвільного характеру.»;

- виключити пункт 7 додатка № 8 до Порядку;

- у п. 8 додатку № 8 до Порядку у графі 2 виключити п. 4;

- виключити п. п. 11 – 13 додатка № 8 до Порядку;

- перенести п. 48 додатка № 8 до Порядку до додатку № 9 до Порядку та вважати його п. 20 додатка № 9 до Порядку;

- перенести п. 68 додатка № 8 до Порядку до додатку № 9 до Порядку та вважати його п. 21 додатка № 9 до Порядку;

- викласти п. п. 4, 28, 31, 33, 34, 39, 40, 46, 47, 73, 74 додатка № 8 до Порядку у новій редакції (додається);

- у п. 45 додатку № 8 до Порядку у графі 4 та 6 слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 11.05.1994 р. № 43 зі змінами та доповненнями» та «Закон України «Про природно-заповідний фонд України»» замінити на слова та знаки «Наказ Мінприроди України від 24.01.2008 року № 27 «Про затвердження інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» та «Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» відповідно;

- у п. 45 додатку № 8 до Порядку у графі 8 додати слово «безкоштовно»;

- у тексті Порядку та додатках до нього змінити назви дозвільних органів з «управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державної санітарно-епідеміологічної служби міста та районів міста Одеси», «територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області» та «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради» на «управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації», «державну санітарно-епідеміологічну станцію міста Одеси», «територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області» та «управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради» відповідно;  

- доповнити додаток № 8 до Порядку п. п. 41, 171,75-81 наступного змісту (додається).

2. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.

3. Рекомендувати Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, управлінню охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації, територіальному управлінню Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Одеській області, Одеському обласному виробничому управлінню по водному господарству, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державному підприємству «Українське агентство з авторських та суміжних прав» привести необхідну документацію у відповідність до п. 1 цього рішення.

4. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

5. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова                                                                                     Е. Гурвіц

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами                                                                              Т. Єршова     

ДОДАТОК. Зміни та доповнення до переліку документів дозвільного характеру,
які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами у місті Одеса


 

 

 

   

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»


          Проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції» розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.

1.    Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Проект рішення підготовлено у відповідності до п. 4 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 року № 4940-V.

Практика застосування норм Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні свідчить, що низка його положень потребує уточнення. Крім того, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 11.02.2010 року               № 1869-VI доповнено та дещо змінено основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів та анулювання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» затверджено перелік документів дозвільного характеру, що видаються виключно через дозвільні центри. Перелік документів дозвільного характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами у місті Одеса, затверджений Додатком № 8 до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні у новій редакції, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V потребує внесення змін та доповнень.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» змінено визначення дозвільних органів, а саме: з терміну дозвільних органів виключені підприємства, установи, організації. В зв’язку з чим документи дозвільного характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності підприємствами, установами, організаціями у місті Одесі пропонується перенести з Додатку № 8 до Порядку до Додатку № 9 до Порядку – переліку документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру та видаються.

Це й зумовило необхідність внесення змін до зазначеного Порядку.


2. Ціль державного регулювання.

Проект рішення спрямовано на вдосконалення нормативно-правового забезпечення порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

Альтернативними способами досягнення встановленої мети є залишення його у діючій редакції. Залишення рішення у діючий редакції без змін призведе до протиріччя його норм чинному законодавству.

4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи.  

Представлений проект регуляторного акту передбачає встановлення основних завдань взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, відповідальність, вимоги щодо організації роботи.
Дія акту поширюється на територію м. Одеса. Крім того, оскільки Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» поширено принцип організаційної єдності щодо видачі дозвільних документів на обласному рівні, встановлено уніфіковані норми, пов’язані з процедурою видачі документів дозвільного характеру.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження цього регуляторного акту дозволить упорядкувати Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.

6. Очікуванні результати прийняття акта.

Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити видачу документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності в дозвільному центрі, роботу якого координує державний адміністратор.

7. Показники результативності акта.

Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:
- взаємодія представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, буде здійснюватись в повному обсязі;

- кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного характеру буде зведена до мінімуму;
- усі дозвільні та погоджувальні органи будуть вести прийом у приміщенні дозвільного центру;

- усі документи дозвільного характеру будуть видаватися у приміщенні дозвільного центру;

- видача документів дозвільного характеру буде здійснюватись у терміни передбачені діючим законодавством;

- буде здійснюватись належна координація роботи дозвільних органів між собою.

Вигоди

Витрати

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

-       Формування єдиного загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру;


- Покращення «інвестиційного клімату» у місті

-       Витрати пов’язані з оплатою праці апарату управління;


СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

-Зручне отримання документів дозвільного характеру в одному приміщенні;

- Скорочення часу на отримання документів дозвільного характеру;

- Скорочення транспортних витрат;

- Отримання вичерпної інформації про отримання документів дозвільного характеру.

Не має.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Можливість отримання інформації про суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

Внесення плати за отримання довідки з Реєстру документів дозвільного характеру.

8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
         Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

          Повторне відстеження результативності акта буде проведено через рік після прийняття акту.

 Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21 та на е-mail: URISP@ukr.net, т. 720-70-27), а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1, та на e-mail: reguljatornost@ukr.net), протягом одного місяця з моменту оприлюднення., т. 720-70-27), а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1, та на e-mail: ), протягом одного місяця з моменту оприлюднення.

Начальник управління дозвільних та погоджувальних процедур 
Одеської міської ради                                                                     Є. М. Брилько            


 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее