03:37:22   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради

Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
 
ПРОЕКТ
Про внесення на розгляд Одеської міської
ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»
 
 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006          № 1045; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105; Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року     № 127, з метою посилення вимог до охорони і збереження зелених насаджень міста, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Внести на розгляд сесії Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства та   паливно-енергетичного комплексу Пруцакова В.В.
                                                                                              
 Міський голова                                                       Е. Гурвіц
 Керуюча справами                                                 Т. Єршова
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від________________
№________________
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»
 
 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105; Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року № 127, враховуючи особливості створення та утримання зелених насаджень у місті Одесі та нормативні документи, прийняті Кабінетом Міністрів України, Мінекономіки і Держкомстатом України та іншими державними відомствами з питань визначення та переоцінки балансової вартості основних фондів, з метою посилення вимог до охорони і збереження зелених насаджень міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 6 «Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі» (додається).
   
2._Управлінню житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради, після закінчення шести місяців із набуття чинності цього рішення, здійснити заходи з відстеження його результативності. 
 
3. Управлінню житлово-комунального господарства та   паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення Одеської міської ради у встановленому порядку.
 
5. Це рішення набуває чинності через місяць з дати його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу. 
  
Міський голова                                                                                   Е. Гурвіц
 
 
 
 
Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від _____________
№ _____________


Порядок
визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі


1. Загальні положення

1.1. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників), що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.
1.2. Порядок визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі розроблено відповідно до: Закону України «Про благоустрій населених пунктів»; Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105 на підставі Методики визначення відновної вартості зелених насаджень (далі – Методика), затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року № 127. При цьому враховано особливості створення та утримання зелених насаджень м. Одеси та нормативні документи, прийняті Кабінетом Міністрів України, Мінекономіки і Держкомстатом України та інших державних відомств з питань визначення та переоцінки балансової вартості основних фондів.
1.3. Відновна вартість зелених насаджень – це всі витрати, за рахунок яких створені зелені насадження з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

2. Визначення відновної
вартості зелених насаджень та порядок її сплати

2.1. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією з видалення зелених насаджень, створеною відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045, яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до Методики.
2.2. Проект розрахунку з визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Одеса, які підлягають видаленню, готується комунальним підприємством «Міськзелентрест» з врахуванням вимог цього Порядку.
2.3. Визначення (розрахунок) відновної вартості зелених насаджень у м. Одеса, які підлягають видаленню здійснюється відповідно до вимог Методики.
2.4. Видалення зелених насаджень здійснюється після отримання погодженого з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та з оформленням ордера на видалення зелених насаджень, зразок якого наведений у додатку 2 до Методики.
2.5. Підставою видалення газонів площею до 20 кв. метрів є документ про сплату відновної вартості, на підставі розробленого розрахунку відновної вартості комунальним підприємством «Міськзелентрест».
2.6. Відновна вартість зелених насаджень перераховується на окремий рахунок комунального підприємства «Міськзелентрест».
2.7. Ордер на знесення, пересадку зелених насаджень Інспекція з благоустрою Одеської міської ради видає не пізніше наступного_робочого_дня_після_подання_заявником документа про сплату відновної_вартості_зелених_насаджень,_що підлягають видаленню.
2.8. До прийняття рішення Одеською міською радою про відведення земельної ділянки юридичній або фізичній особі сплачується відновна_вартістьсть_зелених_насаджень.
2.9. У разі не прийняття Одеською міською радою рішення про відведення земельної ділянки юридичній або фізичній особі, сплачена сума відновної_вартістьсті_зелених_насаджень повертається.
2.10. Сухостійні та аварійні дерева оцінці не підлягають і зносяться без сплати відновної вартості на підставі актів обстеження їх стану комісією з видалення зелених насаджень, погоджених в установленому порядку із територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.
2.11. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
- досягнення деревом вікової межі;
-_провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
- будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).


Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін
до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» 

 
Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
 
1.    Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми
Загальна проблема утримання та відновлення зелених насаджень населених пунктів є дуже важливою. На даний час у місті Одесі немає чітко встановленого порядку визначення відновної вартості зелених насаджень та об'єктивного визначення витрат на їх створення. Нормативними документами, які на сьогоднішній день регулюють дане питання є: Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2006 року       № 1045, Методика визначення відновної вартості зелених насаджень, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року № 127.
2. Визначення цілей державного регулювання
Цілями прийняття проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» є:
1) визначення відновної вартості зелених насаджень у відповідності до загальнодержавних нормативних актів;
2) створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи при визначенні відновної вартості зелених насаджень у місті Одесі;
3) збільшення надходження коштів, які спрямовуються на відновлення зелених насаджень замість видалених.
 
3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин
Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:
- Збереження існуючого стану. Альтернатива відкинута у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у місті не існує чіткого затвердження порядку визначення відновної вартості зелених насаджень.
- Затвердження запропонованого проекту рішення. Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей є формування прозорих вимог щодо визначення відновної вартості зелених насаджень в місті. Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить раціональне використання природних ресурсів місцевого значення, створить умови для будівництва нових об'єктів, що буде сприяти розвитку підприємницької діяльності, відновленню зелених насаджень міста, надходженню коштів для використання їх на заходи з озеленення території міста.
4.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Для розв'язання викладених проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізувати наступні  принципи:
- відповідальність суб'єктів господарювання за утримання та догляд усіх об'єктів на прилеглих територіях, якщо це не суперечить нормативно-правовим актам;
- охорона та розвиток зелених насаджень як одного з чинників екологічної безпеки міста.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Можливість досягнення цілей, передбачених даним регуляторним актом є цілком реальною та обґрунтованою. Визначення відновної вартості зелених насаджень та оплата відповідних коштів суб'єктами, що видаляють зелені насадження, проводиться до видачі відповідних дозвільних документів. Тобто гарантується досягнення поставлених цілей.
Завдяки  надходженню коштів на відновну вартість зелених насаджень збільшаться об'єми висадки зелених насаджень на території міста, реконструкція та капітальний ремонт парків, скверів, тощо, покращиться санітарний та екологічний стан міста, зменшиться навантаження на міський бюджет в частині фінансування робіт із нового зеленого будівництва і реконструкції зелених насаджень.
До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення міської ради можна віднести ухилення  суб'єктів, що видаляють зелені насадження від встановленого порядку отримання дозвільних документів і відповідно несплата коштів на відновлення зелених насаджень.
 
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Таблиця вигод та витрат
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси міста
Раціональне використання природних ресурсів; покращення санітарного та екологічного стану та благоустрою міста в цілому; покращення роботи комунальних служб міста в частині утримання зелених насаджень; зменшення видатків на утримання зелених насаджень з міського бюджету, що дозволить вивільнити кошти для інших проблем в розвитку міста
Не передбачені
 
Інтереси суб'єктів господарювання
Створення умов для будівництва нових об'єктів та реалізації проектів благоустрою при введенні в експлуатацію об'єктів підприємництва
Додаткові витрати, пов'язані з впровадженням регуляторного акта
Інтереси громадян
Раціональне використання природних ресурсів місцевого значення Фінансування видатків на соціальні потреби, отримання певних послуг
Додаткові витрати, пов'язані з впровадженням регуляторного акта
7.  Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін дії або до прийняття нових законодавчих нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результатів.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
 - сума надходжень коштів для відновлення зелених насаджень;
 - кількість видалених зелених насаджень.
9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Результативність дії цього регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення:
- аналізу інформації щодо стану навколишнього природного середовища, озеленення, благоустрою територій міста;
-_обчислення обсягу надходжень коштів відшкодування відновної вартості зелених насаджень.
Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
З повною версією проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердженняпорядку визначення відновної вартості всіх видів зелених насаджень у місті Одесі» та його аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua у розділі «Обговорення проектів».  
Зауваження і пропозиції до проекту рішення міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу управління житлово- комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради:
 
65011, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85
тел. 722-75-15
 
та на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, Думська площа, 1,
тел. 8 (048) 7259044
 
 
Перший заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
та паливно-енергетичного комплексу
Одеської міської ради                                                                О.М. Козловський

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее