02:59:21   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»

ДООПРАЦЬОВАНИЙ проект рішення після проведення громадського обговорення. Редакція проекту від 19.11.09
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V
«Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»
 
Відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про систему оподаткування», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста Одеси та контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення суб’єктами господарювання в будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, заклади (підприємства) ресторанного господарства та сфери послуг, відповідністю приміщень цих об’єктів вимогам законодавства, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.    Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 5 «Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення» (додаються).
 
2.    Визначити, що Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення регулює видачу дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення і стосується будівель та споруд, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
 
3.    Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V «Про нову редакцію «Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі», замінивши у рішенні та додатку до нього словосполучення «дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі» на «дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення».
 
4.    Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Янчук О.Б.) привести рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року № 986-V «Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг» у відповідність до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» для подальшого розгляду Одеською міською радою.
 
5.    Заходи з відстеження результативності цього рішення Одеської міської ради покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Янчук О.Б..)
 
6.    Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Янчук О.Б.) забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
7.    Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення Одеської міської ради у встановленому порядку.
 
8.    Це рішення набуває чинності через місяць з його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
 
9.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з підприємництва, торгівлі та туризму.
 
  
Міський голова                                                                      Е.Гурвіц
 
 
 
Додаток              
до рішення Одеської міської
ради
№ __________________
від___________________
 
Порядок
надання дозволу на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.
 
1. Загальні положення
 
1.1. Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Порядок), розроблений згідно з вимогами до приміщень об’єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, які передбачені Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 30.07.1996 р. № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, від 04.11.1997 р. № 1209 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів та фонограм”, від 20.12.1997 р. № 1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами”, від 17.11.2004 р. № 1570 „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах ”, від 25.03.1999 р. № 460 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних каменів органогенного походження та напівдорогоцінного каміння”, Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства ”, від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, від 11.07.2003 р. № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», від 19.04.2007 р. № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», від 31.07.2002 р. № 228 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами», наказами Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37 „Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами”, від 08.07.1996р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі”, (далі - Правила).
1.2. Цей Порядок регулює видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в межах міста Одеси.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, відомчої приналежності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність в будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки.
 1.4. Основні терміни і визначення:
-       дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл) – документ дозвільного характеру, який дає право суб’єктам господарювання на провадження певних дій зі здійснення господарської діяльності;
-       місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради уповноважений видавати дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких розміщуються об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки, проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі Дозволу;
-       адміністратор – посадова особа міської ради (її виконавчого органу), яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;
-       єдиний дозвільний центр – робочий орган міської ради (виконавчого органу), в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор проводять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;
-       дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що вчиняються суб’єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документів дозвільного характеру;
-       об’єкт благоустрою – територія загального користування (парки, парки культури та відпочинку, рекреаційні зони, сквери та майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, майдани, площі, вулиці, бульвари, проспекти, дороги, провулки, узвози, проїзди, пляжі, інші території загального користування), прибудинкова територія, територія будівель та споруд інженерного захисту територій, а також інші території в межах міста Одеси;
-       будівля соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних конструкцій), які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для перебування людей, розміщення устаткування, предметів та інш.;
-       споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна або підземна будівельна система, призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання, матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів;
-       об’єкт торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг – будівля (споруда) чи їх частина, де здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
-       послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
-       дрібно-роздрібна торговельна мережа – форма позамагазинного продажу товарів, що здійснюється в некапітальних пунктах дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати), на торговельних майданчиках, в торговельних рядах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів та в засобах пересувній дрібно-роздрібної торговельної мережі (низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, столики, лотки тощо);
-   ринок - це об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями, в процесі купівлі – продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;
-   виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цієї мети кон’юнктури ринку;
-   ярмарок – це короткотермінова виставка, яка регулярно проводиться у певному місці під традиційною назвою в обумовлений термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
- план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – перелік дій щодо забезпечення ремонту та утримання територій об’єктів благоустрою, на яких розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання та погоджений з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради;
-       договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі – угода укладена згідно з порядком, встановленим Одеською міською радою між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі;
          1.5. Дозвіл надає право суб’єктам господарювання на провадження певних дій зі здійснення господарської діяльності в будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в межах міста Одеси. Форма дозволу додається.
1.6.       Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельні майданчики, торговельні ряди, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки в закритих приміщеннях підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр безкоштовно.
1.7.       Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують засоби пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарки, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках підписується головою районної адміністрації Одеської міської ради, оформлюється та видається заявникові районною адміністрацією Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр безкоштовно.
 
2.    Порядок оформлення та видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, в яких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки
 
2.1. Порядок оформлення та видачі Дозволу визначається залежно від призначення будівлі та споруди.
2.2. Для отримання Дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, вяких функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       копії документів, що підтверджують право власності (користування) будівлею чи спорудою (у тому числі вбудовано-прибудовані), в яких здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства чи надання послуг;
-       копії документів органів санітарного та пожежного нагляду, які дають суб’єкту господарювання право на провадження певного виду господарської діяльності в сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
-       копія документа, що свідчить про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта до експлуатації (у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі та сфери послуг);
- лист погодження інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на якому розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання або фотофіксація будівлі чи споруди, що розміщується на території об’єкта благоустрою, що підтверджує належний стан та утримання об’єкту благоустрою;
-       копію шумозахисного проекту, затвердженого органами санітарного нагляду для закладів, які використовують звуковідтворюючу апаратуру, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових та розважальних заходів у приміщеннях та на відкритих майданчиках та висновок органів санітарного нагляду стосовно експлуатації таких об’єктів;
-       копію договору на вивіз твердих побутових відходів.
2.3. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельні ряди, торговельні майданчики, суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі;
-       копії документів, що підтверджують погодження паспорта об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі органами санітарного та пожежного нагляду, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, УДАЇ ГУМВС України в Одеській області;
-       погодження районної адміністрації Одеської міської ради плану заходів, розроблених суб’єктом господарювання щодо утримання території благоустрою в належному санітарному стані;
-       копію договору на вивіз твердих побутових відходів;
У разі відсутності в складі торговельних рядів, торговельних майданчиків, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, будівель та споруд, суб’єкт господарювання погоджує паспорт об’єкта з органами санітарного та пожежного нагляду.
2.4. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують засіб пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       фотофіксація місця, яке планується під розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
-       схема розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
-       копія документів дозвільного характеру органу санітарного нагляду.
2.5. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки в закритих приміщеннях, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці.
2.6. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці.
2.7. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонує ринок, суб’єкт господарювання, що є власником або користувачем земельної ділянки, або орендарем окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, який створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
-       документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та (або) договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади;
-       план території ринку, затверджений виконавчим комітетом Одеської міської ради;
-       копії документів органів санітарного та пожежного нагляду, що підтверджують відповідність ринку санітарним та пожежним нормам;
-   договір з організації діяльності ринку;
-       копію договору на вивіз твердих побутових відходів.
Для ринків, що знаходяться в границях відведення земельних ділянок, встановлених документами на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України, договори з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради не вимагаються.
2.8. Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником (його представником) або рекомендованим листом до єдиного дозвільного центру.
2.9. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
2.10. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пп. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Порядку.
2.11. Представники місцевих дозвільних органів чи адміністратори після надходження заяви та документів, що додаються до неї, діють відповідно до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в єдиному дозвільному центрі.
2.12. Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) у випадку необхідності та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи, у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.
2.13. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.
 
3. Строки дії Дозволу
 
3.1. Строк дії Дозволу визначається залежно від строків дії документів, що свідчать про відповідність будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення санітарним та пожежним нормам, а також строку дії договору користування будівлею чи спорудою.
3.2. На будівлі та споруди які є власністю суб’єкта господарювання у випадку відсутності обмежень строків дії документів, що свідчать про відповідність будівель та споруд санітарним та пожежним нормам, Дозвіл видається без обмеження строку дії.
3.3. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування будівель та споруд за умови збереження виду діяльності та стану цих будівель та споруд від орендаря та іншого користувача не вимагається одержання Дозволу.
3.4. У випадку виконання будівельних робіт з розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, Дозвіл підлягає переоформленню.
3.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях видається одноразово на термін дії ярмарки, ярмарки-виставки. Дозволи видаються на кожного учасника ярмарки, ярмарки-виставки.
3.6. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонує пересувна дрібно-роздрібна торговельна мережа видаються щорічно.
 
4. Підстави для відмови у видачі Дозволу, анулювання
та скасування Дозволу
 
4.1. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5 - денний термін.
4.2. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання та органи внутрішніх справ.
4.3. У разі порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства в сфері захисту прав споживачів, надання недостовірних даних суб’єктом господарювання, уповноважений орган складає акт про порушення чинного законодавства.
4.4. Акт про анулювання Дозволу та акт про порушення чинного законодавства є підставою для підготовки місцевим дозвільним органом проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про скасування Дозволу.
 
5. Відповідальність
 
          5.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де розміщуються об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.
          5.2. Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.
          5.3. Відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності без отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
          5.4. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
          5.5. За порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності посадові особи місцевих дозвільних органів та адміністратори несуть дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з Законом.
 
6. Контроль
 
          6.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де функціонують об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки у закритих приміщеннях, здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
          6.2. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення, де функціонують засоби пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарок, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках, здійснюють районні адміністрації Одеської міської ради.
 
  
Міський голова                                                                           Е.Гурвіц
 
  

Додаток до Порядку надання дозволів на розміщення на території об’єктів будівель та споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

 
 
Д О З В І Л
 на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення
 
                                         Ідентифікаційний номер (код) _____________
                                         Реєстраційний номер _______________
Дійсний з „___”___________200___р по „____”_____________200 ___р.
 
1.    Найменування суб’єкта господарювання
__________________________________________________________________
 
2.Місцезнаходження суб’єкта господарювання
__________________________________________________________________
3. Призначення будівлі чи споруди соціально-культурного, побутового, торговельного чи іншого призначення (об’єкт торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкт дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарок-виставок)
__________________________________________________________________
4. Товари, спеціалізація та асортимент
__________________________________________________________________
5.Місцезнаходження будівлі чи споруди соціально-культурного, побутового, торговельного чи іншого призначення
__________________________________________________________________
6.Дозвіл дає право на провадження певних дій зі здійснення господарської діяльності в будівлях та спорудах соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, де розміщуються об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкти дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринки, ярмарки, ярмарки-виставки на території об’єктів благоустрою.
7.Копія Дозволу повинна бути розміщена на видному місці в будівлі та споруді соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.
8.Суб’єкт господарювання зобов’язаний підтримувати чистоту на прилеглій до будівлі та споруді соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території по визначеної в проекті території благоустрою, чи в радіусі 15 (п’ятнадцяти) метрів, якщо територія благоустрою не визначена.
 9. У випадку порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, законодавства в сфері захисту прав споживачів виконавчий комітет Одеської міської ради має право прийняти рішення про скасування даного Дозволу.
10 У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу, який є підставою для анулювання Дозволу.
 
Підпис                                                          Печатка 
 
Проект внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
  
Керуюча справами                                                           Т. Єршова
 
 ----------------------------------------------------------------

ДООПРАЦЬОВАНИЙ проект. Редакція проекту від 06.11.09

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил
благоустрою території міста Одеси»


Відповідно до Законів України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності ”, «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про систему оподаткування», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» з метою здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста Одеси та контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення суб’єктами господарювання в об’єктах торгівлі, закладах (підприємствах) ресторанного господарства та сфери послуг, відповідністю приміщень цих об’єктів вимогам законодавства, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 6 «Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) (додається).
2. Визначити, що збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг сплачується при видачі дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків).
3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V «Про нову редакцію «Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі», замінивши словосполучення «дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі» на «дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (дрібно-роздрібної торговельної мережі).
4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради затвердити форму договору на утримання об’єкта благоустрою.
5. Заходи з відстеження результативності цього рішення Одеської міської ради покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Шевченко Є.О.)
6. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Шевченко Є.О.) забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення Одеської міської ради у встановленому порядку.
8. Це рішення набуває чинності через місяць з його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з підприємництва, торгівлі та туризму.


Міський голова Е.ГурвіцДодаток
до рішення Одеської міської
ради
№ __________________
від ___________________


Порядок
надання дозволу на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства,
сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків)

1.Загальні положення.

1.1. Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) розроблений згідно з вимогами до приміщень об’єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, які передбачені Законом України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 30.07.1996р. № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями ”, від 04.11.1997р. № 1209 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів та фонограм”, від 20.12.1997 р. № 1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами ”, від 17.11.2004 р. № 1570 „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах ”, від 25.03.1999 р. № 460 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних каменів органогенного походження та напівдорогоцінного каміння ”, Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства ”, від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами ”, від 11.07.2003 р. № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», від 19.04.2007 р. № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», від 31.07.2002 р. № 228 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами», Наказами Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37 „Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами ”, від 08.07.1996р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі ”, (далі - Правила).

1.2. Основні терміни і визначення:

- дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) (далі - Дозвіл) – документ дозвільного характеру, який дає право суб’єктам господарювання здійснювати господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарок-виставків) на території об’єктів благоустрою;
- місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради уповноважений видавати дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарок-виставків) проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі дозволу;
- адміністратор – посадова особа міської ради (її виконавчого органу), яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;
- єдиний дозвільний центр – робочий орган міської ради (виконавчого органу), в якому представники місцевих дозвільних органів та адміністратор проводять діяльність з видачі, переоформлення та анулювання документів дозвільного характеру, видачі їх дублікатів за принципом організаційної єдності;
- дозвільна (погоджувальна) процедура – сукупність дій, що вчиняються суб’єктами господарювання, адміністраторами та дозвільними органами під час погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документів дозвільного характеру;
- об’єкт благоустрою – територія загального користування (парки, парки культури та відпочинку, рекреаційні зони, сквери та майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, майдани, площі, вулиці, бульвари, проспекти, дороги, провулки, узвози, проїзди, пляжі, інші території загального користування), прибудинкова територія, територія будівель та споруд інженерного захисту територій, а також інші території в межах міста Одеси;
- будівля побутового, торговельного призначення – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для перебування людей, розміщення устаткування, предметів та інш.;
- споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна або підземна будівельна система, призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання, матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів;
- об’єкт торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг – будівля (споруда) чи їх частина, де здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
- послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
- дрібно-роздрібна торговельна мережа – форма позамагазинного продажу товарів, що здійснюється в некапітальних пунктах дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати), на торговельних майданчиках, в торговельних рядах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів та в засобах пересувній дрібно-роздрібної торговельної мережі (низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, столики, лотки тощо);
- ринок - це об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
- виставка – захід, пов'язаний з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цієї мети кон’юнктури ринку;
- ярмарок – це короткотермінова виставка, яка регулярно проводиться у певному місці під традиційною назвою в обумовлений термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу
- план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – перелік дій щодо забезпечення ремонту та утримання територій об’єктів благоустрою, на яких розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання та погоджений з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі – угода укладена згідно з порядком, встановленим Одеською міською радою між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- збір за видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарок-виставків) - це обов'язковий внесок до бюджету міста Одеси, який здійснюється платниками збору за оформлення та видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, виставок, виставок-ярмарків) (далі - Збір).

1.3. Цей Порядок регулює видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках, ярмарків, ярмарок-виставків), що розміщуються в межах міста Одеси. Форма дозволу додається.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках, ярмарків, ярмарок-виставків), які розміщуються на території об’єктів благоустрою.
1.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарок-виставків) дає право суб’єктам господарювання здійснювати господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках, ярмарків, ярмарок-виставків) на території об’єктів благоустрою.
1.6. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків в закритих приміщеннях) підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр.
1.7. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарок, ярмарок-виставків на відкритих майданчиках) підписується головою районної адміністрації Одеської міської ради, оформлюється та видається заявникові районною адміністрацією Одеської міської ради через єдиний дозвільний центр.

2. Порядок оформлення та видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарок-виставків).
2.1.Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг) (далі – Дозвіл) суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (місцем торгівлі, надання послуг), в якому здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства чи надання послуг;
- копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, які дають суб’єкту господарювання право на провадження певного виду господарської діяльності в сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
- копія документа, що свідчить про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта до експлуатації (у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі та сфери послуг);
- лист погодження інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради плану заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на якому розміщені будівлі та споруди об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання;
- копію шумозахисного проекту, затвердженого органами санітарного нагляду для закладів ресторанного господарства та розважальних закладів, які використовують звуковідтворюючу апаратуру, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових та розважальних заходів у приміщеннях та на відкритих майданчиках та висновок органів санітарного нагляду щодо експлуатації таких об’єктів;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
2.2. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних рядів, торговельних майданчиків) (далі – Дозвіл) суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копії документів, що підтверджують погодження паспорта об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі органами санітарного та пожежного нагляду, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, УДАЇ ГУМВС України в Одеській області;
- погодження районної адміністрації Одеської міської ради плану заходів, розроблених суб’єктом господарювання щодо утримання території благоустрою в належному санітарному стані;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору.
У разі відсутності в складі торговельних рядів, торговельних майданчиків, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, будівель та споруд, суб’єкт господарювання погоджує паспорт об’єкта з органами санітарного та пожежного нагляду.
2.3. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі) (далі – Дозвіл) суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
- фотофіксація місця, яке планується під розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- схема розміщення засобу пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копія документів дозвільного характеру органу санітарного нагляду.
2.4. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою (ярмарків, ярмарків-виставок) в закритих приміщеннях, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки) (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
- перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці.
2.5. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою (ярмарків, ярмарків-виставок) на відкритих майданчиках, суб’єкт господарювання – організатор ярмарки, ярмарки-виставки) (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
- перелік суб’єктів господарювання, які приймають участь в ярмарку, ярмарку-виставці.

2.6. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою (ринку), суб’єкт господарювання, що є власником або користувачем земельної ділянки, або орендарем окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, який створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках (далі - заявник) подає представнику місцевого дозвільного органу або адміністратору, які здійснюють прийом в єдиному дозвільному центрі заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та (або) договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади;
- план території ринку;
- копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, що підтверджують відповідність ринку санітарним та пожежним нормам;
- договір з організації діяльності ринку;
- копію договору на вивіз твердих побутових відходів;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;

2.7.Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом до єдиного дозвільного центру.
2.8. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
2.9. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пп. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Порядку.
2.10. Представники місцевих дозвільних органів чи адміністратори після надходження заяви та документів, що додаються до неї, діють відповідно до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в єдиному дозвільному центрі.
2.11. Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) у випадку необхідності та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи, у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.
2.12. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.

3.Строки дії Дозволу
3.1. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, ринків) видається одноразово при сплаті Збору за бюджетний період.
3.2. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних рядів, торговельних майданчиків) видається на один рік при сплаті Збору.
3.3. У випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, Дозвіл видається повторно зі сплатою Збору.
3.4. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (ярмарки, ярмарки-виставки) у закритих приміщеннях видається одноразово на термін дії ярмарки, ярмарки-виставки. Дозволи видаються на кожного учасника ярмарки, ярмарки-виставки
3.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (ярмарки, ярмарки-виставки) які проводяться на відкритих майданчиках видається одноразово на термін дії ярмарки, ярмарки-виставки. Дозволи видаються на кожного учасника ярмарки, ярмарки-виставки на термін дії ярмарки, ярмарки-виставки.

4.Підстави для відмови у видачі Дозволу, анулювання та скасування Дозволу.
4.1.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5 - денний термін.
4.2.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання та органи внутрішніх справ.
4.3.У разі порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства в сфері захисту прав споживачів, надання недостовірних даних суб’єктом господарювання, уповноважений орган складає акт про порушення чинного законодавства.
4.4. Акт про анулювання Дозволу та акт про порушення чинного законодавства є підставою для підготовки місцевим дозвільним органом проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про скасування Дозволу.

5. Відповідальність
5.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.
5.2.Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.
5.3. Відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності без отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
5.4. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
5.5. За порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності посадові особи місцевих дозвільних органів та адміністратори несуть дисциплінарну, адміністративну відповідальність згідно з Законом.

6. Контроль
6.1. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарок, ярмарок-виставків у закритих приміщеннях) здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
6.2. Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарок, ярмарок-виставків на відкритих майданчиках) здійснюють районні адміністрації Одеської міської ради.

Міський голова Е.Гурвіц


Додаток
до Порядку надання дозволів на розміщення на території об’єктів будівель та споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків, ярмарків-виставків)

Д О З В І Л
на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства,
сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків, ярмарків-виставків)

Ідентифікаційний номер (код) ______________
Реєстраційний номер _______________
Дійсний з „___”________200___р по „____”___________200 ___р.

1. Найменування суб’єкта господарювання
___________________________________________________________
2.Місцезнаходження суб’єкта господарювання
___________________________________________________________
3.Вид об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарку-виставки
___________________________________________________________
4. Товари, спеціалізація та асортимент
___________________________________________________________
5.Місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарків-виставків_________________________________________________
6.Дозвіл дає право на розміщення будівель та споруд побутового та торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарки, ярмарки-виставку) на території об’єктів благоустрою.
7.Копія Дозволу повинна бути розміщена на видному місці об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарки, ярмарки-виставку.
8.Суб’єкт господарювання зобов’язаний підтримувати чистоту на прилеглій до об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку, ярмарки, ярмарки-виставку території по визначеної в проекті території благоустрою, чи в радіусі 5 (п’яти) метрів, якщо територія благоустрою не визначена.
9. У випадку порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства. Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, законодавства в сфері захисту прав споживачів виконавчий комітет Одеської міської ради має право прийняти рішення про скасування даного Дозволу.
10 У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу, який є підставою для анулювання Дозволу.

Підпис Печатка

-----------------------------

редакція проекту від 10.09.09

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил
благоустрою території міста Одеси»

Відповідно до Законів України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про систему оподаткування», постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою міста Одеси та контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення суб’єктами господарювання в об’єктах торгівлі, закладах (підприємствах) ресторанного господарства та сфери послуг, відповідністю приміщень цих об’єктів вимогам законодавства, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» доповнивши його додатком № 6 «Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі)» (додається).
2. Визначити, що збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг сплачується при видачі дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі).
3. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V «Про нову редакцію «Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі», замінивши словосполучення «дозвіл на експлуатацію некапітального пункту дрібно-роздрібної торговельної мережі» на «дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (дрібно-роздрібної торговельної мережі).
4. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради затвердити форму договору на утримання об’єкта благоустрою.
5. Заходи з відстеження результативності цього рішення Одеської міської ради покласти на управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Шевченко Є.О.)
6. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Шевченко Є.О.) забезпечити тиражування цього рішення Одеської міської ради для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення Одеської міської ради у встановленому порядку.
8. Це рішення набуває чинності через місяць з його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з підприємництва, торгівлі та туризму.

Міський голова                      Е.Гурвіц

Додаток
до рішення Одеської міської
ради


Порядок
надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі)


1.Загальні положення.

1.1. Порядок надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі) розроблений згідно з вимогами до приміщень об’єктів торгівлі, закладів (підприємств) ресторанного господарства та сфери послуг, які передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, від 30.07.1996р. № 854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, від 04.11.1997р. № 1209 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів та фонограм”, від 20.12.1997 р. № 1442 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами”, від 17.11.2004 р. № 1570 „Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах”, від 25.03.1999 р. № 460 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінних каменів органогенного походження та напівдорогоцінного каміння”, Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, від 24.07.2002 р. № 219 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, від 11.07.2003 р. № 185 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами», від 19.04.2007 р. № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», від 31.07.2002 р. № 228 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами», Наказами Міністерства зовнішньо-економічних зв’язків України від 13.03.1995 р. № 37 „Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами”, від 08.07.1996р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі ”, (далі - Правила).

1.2. Основні терміни і визначення:

- дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та дрібно-роздрібної торговельної мережі) (далі - Дозвіл) – документ дозвільного характеру, який дає право суб’єктам господарювання здійснювати господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) на території об’єктів благоустрою;
- місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради (управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради) уповноважений видавати дозволи на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) проводити експертизу та обстеження, що необхідні для видачі дозволу;
- адміністратор – посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;
- об’єкт благоустрою – територія загального користування (парки, парки культури та відпочинку, рекреаційні зони, сквери та майданчики, пам’ятники культурної та історичної спадщини, майдани, площі, вулиці, бульвари, проспекти, дороги, провулки, узвози, проїзди, пляжі, інші території загального користування), прибудинкова територія, територія будівель та споруд інженерного захисту територій, а також інші території в межах міста Одеси;
- будівля побутового, торговельного призначення – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для перебування людей, розміщення устаткування, предметів та інш.;
- споруда – об’ємна, площинна або лінійна наземна або підземна будівельна система, призначена для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення обладнання, матеріалів та виробів, тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів;
- об’єкт торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг – будівля (споруда) чи їх частина, де здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
- послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;
- дрібно-роздрібна торговельна мережа – форма позамагазинного продажу товарів, що здійснюється в некапітальних пунктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, на торговельних майданчиках, в торговельних рядах, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів;
- ринок - це об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
- план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою – перелік дій щодо забезпечення ремонту та утримання об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, затверджений суб’єктом господарювання та погоджений з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради;
- договір на утримання об’єкта благоустрою – угода, укладена між балансоутримувачем та суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг з виконання плану заходів з утримання та ремонту об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі – угода укладена згідно з порядком, встановленим Одеською міською радою між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- збір за видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) - це обов'язковий внесок до бюджету міста Одеси, який здійснюється платниками збору за оформлення та видачу дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) (далі - Збір).

1.3. Цей Порядок регулює видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках). Форма дозволу додається.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на усіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, які здійснюють господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках), які розміщуються на території об’єктів благоустрою.
1.5. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) дає право суб’єктам господарювання здійснювати господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктах дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринках) на території об’єктів благоустрою.
1.6. Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) підписується першим заступником міського голови, оформлюється та видається заявникові управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради або адміністратором безкоштовно.

2. Порядок оформлення та видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків).
2.1.Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг) (далі – Дозвіл) суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган або адміністратора заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- копії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (місцем торгівлі, надання послуг), в якому здійснюється господарська діяльність з торгівлі, ресторанного господарства чи надання послуг;
- копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, які дають суб’єкту господарювання право на провадження певного виду господарської діяльності в сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;
- копія документа, що свідчить про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта до експлуатації (у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту, зміни функціонального призначення об’єктів торгівлі та сфери послуг);
- договір на утримання об’єкта благоустрою з балансоутримувачем чи фотофіксація, що підтверджує прийняття заходів з благоустрою прилеглої до місця торгівлі (надання послуг) території;
- план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою, затверджений суб’єктом господарювання та погоджений з інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради;
- копію шумозахисного проекту, затвердженого органами санітарного нагляду для закладів ресторанного господарства та розважальних закладів, які використовують звуковідтворюючу апаратуру, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових та розважальних заходів у приміщеннях та на відкритих майданчиках та висновок органів санітарного нагляду щодо експлуатації таких об’єктів;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;
2.2. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі) (далі – Дозвіл) суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган або адміністратора заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади та використовується для установки та експлуатації об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі;
- копії документів, що підтверджують погодження паспорта об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі органами санітарного та пожежного нагляду, управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради, УДАЇ ГУМВС України в Одеській області;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору.
2.3. Для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою (ринку), суб’єкт господарювання, що є власником або користувачем земельної ділянки, або орендарем окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, який створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган або адміністратора заяву, до якої додаються:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та (або) договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади;
- план території ринку;
- копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, що підтверджують відповідність ринку санітарним та пожежним нормам;
- договір з організації діяльності ринку;
- копія документа, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або документи, що є підставою для звільнення від сплати Збору;

2.4.Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом у місцевий дозвільний орган або адміністратору.
2.5. У разі надання документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.
2.6. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в пп. 2.1 та 2.2 Порядку.
2.7. Місцевий дозвільний орган після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи.
2.8.Місцевий дозвільний орган протягом 5-ти робочих днів з дати отримання заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову в видачі Дозволу на підставі обстеження (експертизи) та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору чи заявнику відповідні документи, у рішенні про відмову зазначаються підстави такої відмови.
2.9. Забороняється вимагати від заявника документи, що не передбачені цим Порядком.

3.Строки дії Дозволу
3.1.Строк дії дозволу визначається залежно від строків дії документів, що свідчать про відповідність приміщень санітарним та пожежним нормам, а також строку дії договору користування приміщенням, документів на землекористування, договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна. На приміщення, яке є власністю суб’єкта господарювання у випадку відсутності обмежень строків дії документів, що свідчать про відповідність приміщення санітарним та пожежним нормам, Дозвіл видається без обмеження строку дії.
3.2.У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень (місць торгівлі та надання послуг) за умови збереження виду діяльності та стану цих приміщень (місць торгівлі та надання послуг) від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків).

4.Підстави для відмови у видачі Дозволу, анулювання та скасування Дозволу.
4.1.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, місцевий дозвільний орган приймає рішення про відмову у видачі Дозволу в 5 - денний термін.
4.2.У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу та протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання та органи внутрішніх справ.
4.3.У разі порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності (надання послуг), встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства, Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, порушення законодавства в сфері захисту прав споживачів, порушення надання недостовірних даних суб’єктом господарювання, місцевий дозвільний орган складає акт про порушення чинного законодавства.
4.4. Акт про анулювання Дозволу та акт про порушення чинного законодавства є підставою для анулювання чи скасування Дозволу на підставі рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради.

5. Порядок укладення договору на утримання об’єкта благоустрою.
5.1. Договір на утримання об’єкту благоустрою укладається між балансоутримувачем та суб’єктом господарювання, що здійснює господарську діяльність в будівлях і спорудах побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг), розміщених на території об’єктів благоустрою.
5.2. Підставою для укладання договору на утримання об’єкта благоустрою є план заходів з утримання та ремонту об’єкта благоустрою.

6. Відповідальність
6.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.
6.2.Відповідальність за порушення строків прийняття рішення про видачу (або відмову у видачі) дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) покладається на посадових осіб місцевих дозвільних органів відповідно до чинного законодавства.
6.3. Відповідальність за порушення порядку провадження господарської діяльності без отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.
6.4. Відповідальність за надання недостовірної інформації при отриманні дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) покладається на суб’єктів господарювання відповідно до статті 164 КУпАП.

7. Контроль
Контроль за видачею та реєстрацією дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.

Міський голова Е.Гурвіц


Додаток
до Порядку надання дозволів на розміщення на території об’єктів будівель та споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі)

Д О З В І Л
на розміщення на території об’єктів
благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства,
сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків)

Ідентифікаційний номер (код) ______________
Реєстраційний номер _______________
Дійсний з „___”________200___р по „____”___________200 ___р.

1. Найменування суб’єкта господарювання
___________________________________________________________
2.Місцезнаходження суб’єкта господарювання
___________________________________________________________
3.Вид об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку
___________________________________________________________
4. Товари, спеціалізація та асортимент
___________________________________________________________
5.Місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку _________________________________________________________________
6.Дозвіл дає право на розміщення будівель та споруд побутового та торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, об’єктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку) на території об’єктів благоустрою.
7.Копія Дозволу повинна бути розміщена на видному місці об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, об’єкта дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку.
8.Суб’єкт господарювання зобов’язаний підтримувати чистоту на прилеглій до об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку території по визначеної в проекті території благоустрою, чи в радіусі 5 (п’яти) метрів, якщо територія благоустрою не визначена.
9.Суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти договір на утримання об’єкта благоустрою з балансоутримувачем.
10. У випадку порушення суб’єктом господарювання умов і правил проведення відповідного виду торговельної діяльності, встановлених чинним законодавством, екологічних, санітарних та інших вимог законодавства. Правил благоустрою території міста Одеси, забезпечення в ньому чистоти і порядку, законодавства в сфері захисту прав споживачів виконавчий комітет Одеської міської ради має право прийняти рішення про скасування даного Дозволу.
11 У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, що була підставою для видачі Дозволу, місцевий дозвільний орган складає акт про анулювання Дозволу, який є підставою для анулювання Дозволу.

Підпис Печатка

 


АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою територій міста Одеси»
 
            1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
           Статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» визначено, що тільки законами встановлюється необхідність одержання  документу дозвільного характеру.
 Статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів відноситься надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення, визначення обсягів участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.
 Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та   Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 на органи місцевого самоврядування покладений контроль за належною експлуатацією об’єктів торгівлі та сфери послуг.
 Статтею  15 Закону України «Про систему оподаткування» визначено, що збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг віднесений до місцевих зборів, які є обов'язковими платежами. Згідно частини 3 цієї статті  цього Закону, механізм стягування і порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, встановлених законами України, визначається місцевими радами.
 Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» визначені документи дозвільного характеру що видаються виконавчими органами державного влади та органами місцевого самоврядування через дозвільні центри.
 Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення цією постановою включений до переліку документів дозвільного характеру.
            До 24 червня видача дозволів на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг здійснюється відповідно до рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 968-V «Про Положення про збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг», дозволів на експлуатацію об’єктів торгівлі та сфери послуг – на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.12.2006 р. № 868 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003 р. № 519 «Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг» та рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V «Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі» (для некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі).
З урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», 24.06.2009 р прийнято рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 633 від 24.06.2009 р. яким відмінено  рішення виконавчого комітету № 868 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.09.2003 р. № 519 «Про затвердження порядку надання дозволу на експлуатацію об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг».
              За своїми ознаками рішення Одеської міської ради «Про внесення   змін до  рішення  Одеської  міської   ради  від   22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою територій міста Одеси» належить до кола регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між юридичними і фізичними особами-підприємцями, територіальною громадою м. Одеси і органами місцевого самоврядування.
             З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Одеської міської ради розроблений управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення. 
 
            2. Цілі державного регулювання.
 
                  2.1. Приведення у відповідність локальних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з видачі документів дозвільного характеру до вимог Законів України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про систему оподаткування»,  Постанови   Кабінету Міністрів від  21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення».
 
                 2.2. Розроблення процедури   видачі    дозволу    на  розміщення  на території об'єктів     благоустрою     будівель    та    споруд  торговельного та побутового призначення,  визначенняпідстав  для    відмови у  видачі дозволу і його анулювання, пільги, які надаються при видачі дозволу.
    
            3. Визначення  та    оцінка  усіх    прийнятих альтернативних способів досягнення   встановлених  цілей   з  аргументацією    переваг обраного способу.
 
           Альтернативою прийняття запропонованого рішення Одеської міської ради є:
-    не прийняття рішення Одеської міської ради щодо запровадження дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення призведе до втрати контрольних повноважень органів місцевого самоврядування відносно суб’єктів господарювання що здійснюють діяльність в будівлях та спорудах торговельного та побутового призначення з та недотримання збору за видачу дозволу на розміщення до міського бюджету.
 
             4. Механізм реалізації мети.
 
                  4.1. Суб’єкт господарювання звертається до адміністратора чи представника єдиного дозвільного центру з заявою для отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель та споруд побутового та торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,   дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) до якої додається вичерпний перелік документів, передбачений пунктами 2.1 та 2.2. Порядку надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,  дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків).
 
                 4.2. За результатами розгляду заяви в терміни, передбачені пунктом 2.7 проектуПорядку надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,  дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків)   управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради,   приймає рішення про видачу або відмову в видачі дозволу  на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,  дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків).
 
           5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі ухвалення запропонованого     регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту.
 
     5.1. Управління розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснює видачу дозволу  на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг,  дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків)  або документу про відмову в видачі дозволів заявникові або його представнику безпосередньо в час, встановлений для прийому в єдиному дозвільному центрі, який проводиться кожного робочого дня представниками  управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
 
 5.2. У складі Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів діють відповідні структурні підрозділи (відділи), які готують документи дозвільного характеру або документ про відмову у видачі дозволів заявникові або його представнику.
  
     
          6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунку очікуваних витрат і вигод суб'єктів господарювання, громадян і органів місцевого самоврядування в результаті дії регуляторного акту.
 
   6.1. Ухвалення проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення    Одеської     міської     ради    від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою територій міста Одеси»
    має наступні вигоди:
        - щорічні надходження до міського бюджету від збору за видачу дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд побутового та торговельного призначення (об’єктів  торгівлі, ресторанного господарства,  сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринку) складають приблизно 1 500 000 гривень.
         - забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури отримання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд побутового та торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків);
          - визначення відповідальності посадових осіб місцевого дозвільного органу за порушення строків прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволу та безпідставну відмову у видачу дозволу;
         - зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;
         - участь суб’єктів господарювання в благоустрою прилеглих до об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків територій шляхом укладення договорів на утримання об’єктів благоустрою;
- визначення розмірів території благоустрою шляхом виготовлення паспортів об’єкту благоустрою.
 6.2. Ухвалення проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою територій міста Одеси»має наступні витрати:
 - витрати з місцевого бюджету на покриття видатків, пов’язаних з видачею дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та спорудпобутового та торговельного призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків);
 - громадяни, що не є суб’єктами господарювання не мають витрат, пов’язаних з отриманням дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;
 - для суб’єктів господарювання при отриманні дозволу витрати складають приблизно у розмірі 450 гривень за кожну видачу дозволу, до суми дозволу входить збір за видачу дозволу та інші витрати суб’єкта господарювання, що пов’язані з поданням заявки на отримання дозволу та його отриманням (видатки на транспорт, тиражування документів, канцелярські вироби).
 
                7. Обґрунтування запропонованого терміну дії   регуляторного акту.
 
        Термін дії запропонованого проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси » необмежений, тому що пов’язаний з регулярною та систематичної діяльністю місцевих дозвільних органів з надання дозволу.
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
          Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради є:
         -  надходження місцевого збору за видачу дозволів на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків);
         - кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею дозволів  розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків);
          -  кількість виданих дозволів  розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення (об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, дрібно-роздрібної торговельної мережі, ринків) та кількість відмов у видачі дозволу;
          - середній термін оформлення дозволу чи відмови у видачу дозволу.
   
            9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення.
                Відстеження результативності проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси» » здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.
              Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через рік після набуття чинності.
               Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65045 м. Одеса, вул. Преображенська, 60,
управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і на e-mail: kykywehka@rambler.ru
 
на адресу юридичного управління Одеської міської ради: 65004, г. Одеса, Думська пл.1,
а також на e-mail: reguljatornost@ukr.net 
 
  
В.о.начальник управління розвитку споживчого ринку
та захисту прав  споживачів Одеської міської ради                                                         Є.О.Шевченко
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее