03:21:32   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   
Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції

ДООПРАЦЬОВАНИЙ проект рішення після проведення громадського обговорення. Редакція проекту від 19.11.09
 
Про затвердження Правил торгівлі
на ринках міста Одеси у новій редакції
 
Згідно пункту 44 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанов Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 „Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків”, від 05.03.2009 р. № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи”, керуючись Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, спільним наказом Міністерства економіки України й Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 р. № 638/109, рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V „Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”, з метою впорядкування сталої роботи ринків міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Одеси у новій редакції (додаються).
 
2. Доручити Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, з суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, уповноваженим представником продавців у тримісячний термін з дня набуття чинності цими Правилами провести інвентаризацію ринків міста Одеси незалежно від форм власності та створити їх реєстр, в якому зазначити: найменування ринку, його власників, місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, спеціалізацію ринку, кількість торгових місць та іншу інформацію, що стосується функціонування ринку. Дану інвентаризацію проводити щорічно.
 
3. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у термін до 31.03.2010 р. замовити за власні кошти в проектній організації план території ринку, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається площа земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно документів на землекористування, площа об’єктів нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів, з зазначенням порядкового номеру торгового місця, площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць. План території ринку узгоджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. У разі виявлення за результатами інвентаризації відхилення від плану території ринку, план території ринку підлягає узгодженню виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням змін. Узгоджений план території ринку не є підставою для оформлення документів на землекористування.
 
4. У разі виявлення в результаті інвентаризації ринків торгових місць, на яких проводиться торговельна діяльність без документів на землекористування, з метою забезпечення захисту прав споживачів та підприємців Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської тимчасово (на період до трьох років) надавати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки і експлуатації цих торгових місць на ринках відповідно до узгодженого плану території ринку.
 
5. Визначити, що у разі відсутності на території ринків, об’єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстроване в установленому порядку, документи на землекористування на такі ринки оформлюються на конкурсних засадах.
 
6. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, на які не оформлені документи на землекористування, у термін до 31.03.2010 р. укласти тимчасові (на період до трьох років) договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для установки і експлуатації торгових місць на ринках.
 
7. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради у термін до 31.12.2009 р. розробити та передати на затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради типовий договір надання послуг ринку, інвестиційний договір, а також договір з організації діяльності ринку.
 
8. У разі інвестування продавцями в інфраструктуру ринків до набуття чинності цих Правил, зобов’язати власників ринків, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укласти інвестиційні договори з такими продавцями (інвесторами).
 
9. Доручити першому заступнику міського голови підписувати від імені виконавчого комітету Одеської міської ради договори з організації діяльності ринку.
 
10. У разі відсутності документів на землекористування на територіях ринків, на яких розміщуються торгові місця, та відмови суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, Одеською міською радою на цих територіях створюються комунальні ринки.
 
11. Визначити, що у випадку якщо на ринку до набуття чинності цих Правил, документи на землекористування оформлені в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України, право власності на об’єкти нерухомого майна зареєстроване у встановленому порядку, за умови знаходження ринку в межах відведеної земельної ділянки, що підтверджується планом території ринку та документами на землекористування, захищені права продавців на ринку відносно облаштованих торговельних місць шляхом укладення цивільно-правових договорів, на його власника не розповсюджуються положення цих Правил відносно обов’язку укладання договору з організації діяльності ринку.
 
12. Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках” зі змінами, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV „Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.09.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”, вважати таким, що втратило чинність.
 
13. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з комісією з вивчення ситуації, що склалася на ринках міста Одеси, створеною розпорядженням міського голови, здійснити заходи з відстеження результативності Правил торгівлі на ринках.
 
14. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200 примірників Правил торгівлі на ринках для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
15. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
 
16. Це рішення набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
 
17. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради та районним адміністраціям Одеської міської ради здійснювати постійний контроль за самовільною несанкціонованою забудовою на територіях ринків міста згідно з повноваженнями.
 
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.
 


Міський голова                                                                Е. Гурвіц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток              
до рішення Одеської міської
ради
№ __________________
від___________________
 
 
 
 
Правила торгівлі на ринках міста Одеси
 
1. Загальні положення.
1.1. Правила торгівлі на ринках міста Одеси (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, продавцями та покупцями.
1.2. Правила визначають вимоги щодо функціонування ринків усіх форм власності, створених у відповідності з чинним законодавством з організації оптового та роздрібного продажу на них сільськогосподарських продуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг та додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог чинного законодавства України.
Визначити, що Правила не регулюють господарську діяльність на тимчасових ярмарках та ярмарках-виставках.
Визначити, що об’єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, супермаркети, мінімаркети, торговельній центри, універмаги, універсами, магазини та крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.
1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:
ринок – об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями в процесі купівлі – продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;
власник ринку – суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади міста Одеси, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
адміністрація ринку – особи, які перебувають в трудових відносинах з власником ринку;
продавці – громадяни, іноземці, особи без громадянства, суб’єкти господарювання (юридичні особи усіх форм власності, фізичні особи-підприємці), що здійснюють торгівлю на ринках, у тому числі які уклали договори оренди торгових місць;
орендар торгового місця – продавець, який уклав договір оренди торгового місця з власником ринку;
торговельні ряди – криті або відкриті прилавки, столи, лотки тощо, розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси;
ярмарок, ярмарок-виставка – короткотривалий у часі захід, безпосередньо пов'язаний з торгівлею (оптовою чи роздрібною), що проводиться у певному місці, або місці, визначеному органом місцевого самоврядування, під традиційною назвою в обумовлені терміни з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – будівлі чи споруди (кіоски, палатки, ларки, контейнери, павільйони тощо), розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, заглиблених у землю;
торговельні майданчики – замощені чи заасфальтовані земельні ділянки, облаштовані на територіях ринків або автономно, які розміщені на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, та використовуються для продажу продукції, товарів з автомашин, візків, причепів, пересувних лотків та організації сезонних ярмарок, базарів;
необлаштоване торгове місцеплоща, відведена для здійснення продажу продукції продавцем без необхідного для торгівлі інвентарю (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки) та некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, павільйони, контейнери, палатки тощо), які можуть бути придбані коштом продавців;
облаштоване торгове місце – торгове місце, обладнане торговельним інвентарем та (або) на якому встановлені об’єкти нерухомого майна, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єкти рухомого майна, які можуть бути власністю власника ринку або продавця;
торговельний інвентар – засоби для здійснення торговельної діяльності на ринку (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки тощо), який є власністю власника ринку, продавця або третьої особи;
договір оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю –договір, що укладається між власником ринку та продавцем у разі оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця або інвентарю;
інвестиційний договір – інвестиційний договір, або інший цивільно-правовий договір, що укладається між власником ринку та продавцем у разі їх участі у створенні об’єкта нерухомого майна чи облаштуванні торгового місця некапітальним пунктом дрібно роздрібної торговельної мережі. Право власності на нерухоме майно у цьому випадку оформлюється відповідно до чинного законодавства;
договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громадидоговір, що укладається між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та власником ринку у разі відсутності документів на землекористування;
договір надання послуг ринку –цивільно-правова угода, що укладається між власником ринку та продавцем у разі надання послуг ринку;
договір з організації діяльності ринку –договір, що укладається між виконавчим комітетом Одеської міської ради та власником ринку та визначає порядок взаємодії суб’єкта владних повноважень – органу місцевого самоврядування та власника ринку з організації роботи ринку, містить зобов’язання укласти інвестиційні договори з продавцями, договори оренди окремого індивідуально визначеного майна у разі відсутності документів на землекористування під облаштовані торговельні місця на ринках;
план території ринку – документ, що підлягає затвердженню виконавчим комітетом Одеської міської ради після укладення договору з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначаються такі відомості:
• розмір земельної ділянки, що фактично використовується;
• площа земельної ділянки згідно документів на землекористування;
• кількість торговельних місць, що знаходяться в об’єктах нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиках, торговельних рядах та займана ними площа;
• площа стоянок для транспортних засобів;
• найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць.
дозвіл на розміщення на території об’єкта благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку – документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право власнику створювати належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який видається в єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
1.4. Основні завдання ринків:
• забезпечення населення різноманітним асортиментом товарів;
• формування договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;
• організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації й автоматизації;
• додержання прав та інтересів покупців згідно Закону України „Про захист прав споживачів” та інших законодавчих й нормативних актів України;
• координація діяльності суб'єктів господарювання;
• розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащення його торговельним інвентарем та іншими технічними засобами.
1.5. Ринки можуть бути:
• за конструкцією – критими, відкритими, комбінованими;
• за часом діяльності – постійно діючими або сезонними, ранковими і вечірніми;
• за видами економічної діяльності – оптовими, роздрібними, оптово-роздрібними;
• за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані (універсальні), сільськогосподарські, спеціалізовані, з реалізації окремих груп товарів (транспортні засоби, мото- й велотехніка, будівельні матеріали, квіти тощо).
1.6. Питання перепрофілювання ринку, проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переустаткування та забудови території узгоджується власником ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради за поданням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
1.7. Вхід на територію ринку безкоштовний.
Пропуск транспортних засобів продавців до торгового місця під час і після завершення торгівлі здійснюється без додаткової плати за в’їзд на територію ринку.
1.8. Робота ринків регулюється:
• Господарським кодексом України;
• Цивільним Кодексом України;
• Законами України „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення”, „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”;
• Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торгового обслуговування населення”;
• Наказами Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 р. № 28 „Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів”, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі”, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, від 19.04.2007 р. № 104 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;
• іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, що стосуються діяльності ринків, даними Правилами.
Винні у порушенні вищевказаних нормативних актів притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства України.
 
2. Організація управління ринком.
2.1. Управління ринком здійснює власник ринку.
2.2. Усі відносини між власником ринку та продавцями ґрунтуються на договірній основі.
2.3. До управлінських функцій власника ринку відносяться:
• замовлення в проектній організації плану території ринку;
• укладення договору з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
• укладення договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття) з Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у разі відсутності документів на землекористування;
• укладення з продавцями договорів оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційного договору, договору надання послуг на ринку;
• узгодження режиму роботи ринку з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
• узгодження плану території ринку з управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відповідними районними адміністраціями Одеської міської ради;
• надання узгодженого плану території ринку управлінню розвитку споживчого ринку Одеської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про його узгодження;
• забезпечення утримання території ринку відповідно до затвердженого плану території ринку;
• обов’язкове підключення продавця до системи інженерних комунікацій (електро-, водопостачання, водовідведення тощо) ринку та заборона створення перешкод продавцям у користуванні інженерними комунікаціями, у випадку наявності укладеного договору оренди торгового місця;
• одержання передбаченого чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку.
2.4. Власник ринку забезпечує необхідні умови для належного функціонування ринку та організовує його роботу відповідно до затвердженого плану території ринку,після одержання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку здійснює стягнення з продавців ринкового збору.
Відсутність дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку забороняє власнику ринку здійснювати стягнення ринкового збору з продавців, торговельні місця яких знаходяться за межами земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні власника ринку, та надає право виконавчому комітету Одеської міської ради призначити уповноважену особу для стягнення ринкового збору з продавців до усунення порушень власником ринку.
2.5. Власник ринку облаштовує та утримує територію ринку відповідно до вимог Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН № 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. № 314/1339.
2.6. Безпосередній державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, або інших державних установ ветеринарної медицини (абзац 2 статті 16 Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.7. Функціонування зоологічного ринку, на якому відсутня лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи продукції, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, забороняється (абзац 16 статті 16, Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.8. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради може вносити зміни по режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів та ярмарків з метою створення зручних умов для мешканців і гостей міста.
2.9. При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, власник ринку має не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату та час закриття, і сповістити про це через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
2.10. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються у встановленому порядку за умови забезпечення продавців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
За рік до початку робіт з реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку власник ринку інформує про це продавців, які провадять торгову діяльність на території ринку, та подає до виконавчого комітету Одеської міської ради заяву про необхідність забезпечення продавців іншими торговими місцями.
 
3. Обов’язки власника ринку.
Власник ринку зобов’язаний:
3.1. Організувати роботу ринку та пов'язані з його діяльністю процеси у суворій відповідності з нормами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища та екологічну безпеку на відведеної ринку земельній ділянці або окремому індивідуально визначеному майні, що є власністю територіальної громади міста Одеси.
3.2. Підтримувати територію ринку у належному санітарно-технічному та протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням та торговельним інвентарем, засобами вимірювальної техніки.
3.3. Додержуватися затвердженого власником режиму роботи ринку.
3.4. Забезпечувати сплату ринкового збору продавцями, перераховувати цей збір у місцевий бюджет у строки та в обсягах, передбачених чинним законодавством.
3.5. При наданні продавцям облаштованих чи необлаштованих торгових місць на певний строк укладати з ними договори оренди торгових місць (облаштованих чи необлаштованих).
3.6. Забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, у тому числі шляхом створення пунктів з надання послуг, миття й дезінфекцію торговельного інвентарю, устаткування, вимірювальної техніки, які надаються продавцям.
3.7. Забезпечувати благоустрій і своєчасне прибирання прилеглої до ринку території, постійний вивіз відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, необладнаних та обладнаних торгових місць на ринку. Поточне прибирання провадиться безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й додержання норм охорони праці.
3.8. Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженого з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та публічно сповіщати про це продавців й покупців на ринку.
3.9. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно їх повноважень.
3.10. Забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.
3.11. Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за паркуванням транспортних засобів.
3.12.Обов`язково передбачити необладнані торгові місця чи обладнані торгові місця для оптової, роздрібної та дрібно-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, особистими й підсобними селянськими господарствами тощо).
3.13. Одержувати встановлені чинним законодавством України документи установ державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинної інспекції й інших органів з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
3.14. Здійснювати контроль за використанням продавцями торгових місць за призначенням, не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного та протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці.
3.15. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог даних Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо через стенди, місцеві газети, радіо, листівки тощо.
3.16. Встановити на доступних місцях достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
3.17. Мати в наявності переносні касові апарати за кількістю касирів/контролерів на зміні. Розробити маршрути руху та час проходження касирів/контролерів із вказівкою кількості торгових місць, закріплених за кожним касиром/контролером.
3.18. Забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
3.19. Надавати на вимогу продавців чи покупців для огляду оригінали документів, які не мають конфіденційний характер, у разі необхідності ознайомлення з ними чи виготовлення копій таких документів.
 
4. Порядок укладання договорів на ринку.
4.1. У разі надання продавцям в оренду торгових місць, які облаштовані торговельним інвентарем, некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі, або знаходяться в об’єктах нерухомого майна,що є власністю власника ринку, власник ринку укладає з продавцем договір оренди облаштованого торгового місця та договір оренди торговельного інвентарю, який може бути власністю ринку або власністю інших суб’єктів господарювання – продавців ринку.
4.2. У разі надання продавцям торгових місць, які не облаштовані торговельним інвентарем та некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі, власник ринку укладає з продавцем договір оренди необлаштованого торгового місця.
4.3. У разі участі продавця у створенні об’єктів нерухомого майна, облаштування торгового місця некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі шляхом інвестування, власник ринку укладає з ним інвестиційний договір. У разі створення на підставі інвестиційного договору об’єктів нерухомого майна, право власності на них виникає згідно чинного законодавства України, а захист інвестиції здійснюється згідно з Законом України „Про інвестиційну діяльність”. Розмір орендної плати у цьому разі не має перевищувати розмір орендної плати за необлаштоване торгове місце.
4.4. У разі надання послуг ринку продавцям, власник ринку укладає з продавцем договір послуг ринку.
4.5. Власник ринку підтверджує собівартість надання в оренду торгових місць та надання послуг ринку шляхом погодження з Одеською обласною державною адміністрацією. У разі, якщо орендовані торгові місця на ринку передаються в оренду третім особам (суборенда), розмір орендної плати за такі торгові місця сумарно не має перевищувати двадцяти відсотків від розміру орендної плати, визначеної у договорі оренди, укладеному з власником ринку.
 
5. Послуги ринку та адміністрування ринкового збору.
          5.1. За кожний день торгівлі на облаштованому чи необлаштованому торговому місці на території ринку сплачується ринковий збір в порядку, визначеному „Положенням про ринковий збір у м. Одесі”, затвердженим рішенням Одеської міської ради. Продавець має право зайняти кілька облаштованих чи необлаштованих торгових місць за умови сплати ринкового збору за кожне з них.
Сплата ринкового збору не звільняє продавців від сплати орендної плати за договорами оренди торгових місць.
5.2. Продавці на ринках зобов'язані сплатити ринковий збір і платежі за послуги ринку до початку |початкторгівлі.
У разі, якщо продавець на одному ринку сплатив ринковий збір за тридцять чи більше днів поспіль, власник ринкуза заявою продавця зобов’язаний укласти з ним договір оренди торгового місця (облаштованого чи необлаштованого) згідно з типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278.
5.3. Власник ринку створює реєстр укладених договорів оренди й суборенди торгових місць та присвоює кожному торговому місцю оригінальний порядковий номер.
У разі укладення договору суборенди, продавець письмово повідомляє про це власника ринку. Надання торгового місця в суборенду не може бути підставою для збільшення власником ринку розміру орендної плати.
5.4. Стягнення|производство| ринкового збору та плати за інші послуги ринку здійснюють|свершают,совершают| касири/контролери ринку, які перебувають у трудових відносинах з власником ринку.
При сплаті ринкового збору касири/контролери ринку застосовують реєстратори розрахункових операцій, у тому числі переносні, відповідно до вимог|соо|востребованиями| Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг” і з видачею касових чеків.
5.5. Ринковий збір та інші платежі сплачуються|производятся| після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного й рослинного походження й до|до| початку торгівлі. Торгівля без документів (касових чеків), які|какие| підтверджують сплату ринкового збору, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку й адміністрація ринку відповідно до|соответственно| чинного законодавства України.
При стягненні|производстве| ринкового збору початком торгівлі вважається час, що наступає через|из-за| дві години від початку роботи ринку. По закінченні|по завершении,по истечении| двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується|выплачивается| продавцем в момент зайняття торгового місця.
5.6. Документи про сплату ринкового збору, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи мають зберігатися у|храниться| продавця до закінчення|до|закінчення за торгівлі. Передача їх іншим особам забороняється|личностям|.
5.7. За виданий напрокат торговельний інвентар|изданных| (устаткування, санітарний й спеціальний одяг тощо), який є власністю ринку, вноситься заставна плата. Облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір заставної плати встановлюється адміністрацією ринку та не має перевищувати оціночної вартості виданого|изданных| напрокат інвентарю|дел| на момент його видачі.
Заставна плата, внесена за виданий напрокат торгівельний інвентар, повертається|поворачивается| платникові при поверненні взятого напрокат торгівельного інвентарю в робочому стані|свзят. У разі втрати взятого напрокат торговельного інвентарю чи |делйого псування продавець відшкодовує власнику ринку нанесену шкоду з урахуванням внесеної заставної плати.
5.8. Торговельний інвентар, якій є власністю ринку, у вигляді вагів, лотків, столів тощо може здаватися у довгострокову оренду. Орендні відносини регулюються згідно чинного законодавства України.
5.9. Тарифи на послуги ринку повинні бути затверджені згідно чинного законодавства.
 
6. Утримання території та устаткування ринку.
6.1. Територія ринку повинна мати:
• відгороджену від проїзної частини, житлового|жилого| й комунального секторів земельну ділянку або окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси;
• зручне сполучення громадського транспорту загального користування|использования|;
• підземні або наземні пішохідні переходи;
• стоянки для транспортних засобів відвідувачів;
• безпечні для руху пішоходів входи, виходи й проходи розраховані на максимальну кількість відвідувачів;
• штучне освітлення території ринку, автостоянок, під'їздів та проїздів;
• телефонний зв'язок;
• радіовузол або гучномовець;
• електро -| та водопостачання, водовідведення;
• туалет для персоналу й відвідувачів (послуги туалету для персоналу та продавців, які уклали договори оренди торгових місць з власником ринку, надаються безкоштовно);
• обладнані контейнерами майданчики для збору |сборки,собивідходісміття;
• достатню кількість урн у зоні торгівлі.
6.2. Організація продажу товарів здійснюється виключнов межах ринку, відповідно до плану території ринку.
6.3. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан|экологичное||стан| місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.
6.4. При вході на ринок розміщується вивіска, на якій зазначається:
• повне найменування ринку;
• найменування суб’єкта господарювання – власника ринку;
• спеціалізація ринку;
• режим роботи ринку;
• інформація про кількість торговельних місць;
• графічний план території ринку з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку, включаючи лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, місць знаходження контрольних вагів, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
6.5. На доступному для огляду|осмотра| місці встановлюється оформлений власником ринку стенд із розміщенням на ньому:
• свідоцтва про державну реєстрацію власника ринку;
• інформації промісцезнаходження й контактний телефон власника ринку;
• дозвіл на розміщення на об’єкті благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку;
• даних Правила;
• витягів із |Закону Закону України „Про захист прав споживачів”;
• „Правила користування|использование| засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг”;
• ветеринарно-санітарні правил для ринків;
• нормативно-правових актів про|касательно| застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору;
• інформації про діючі ставки ринкового збору;
• інформації про тарифи на послуги ринку, розраховані у встановленому законодавством порядку;
• правил надання послуг на ринку;
• інформації про місцезнаходження та контактні телефони органів, які контролюють роботу ринків, забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють|свершают,совершают| державний нагляд (контроль) за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;
• переліку|перечисление| продукції, що, відповідно з|соответственно| чинним законодавством України, підлягає обов'язковій сертифікації;
• інформації про місцезнаходження книги відгуків та пропозицій;
• типового (примірного)договору оренди торгових місць на ринку (облаштованих та необлаштованих);
• типового (примірного)договору з надання послуг ринку;
• договору з організації діяльності ринку, укладеного власником ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
• інформації про санітарні дні для прибирання території ринку, приміщень, устаткування та інвентарю;
• інша інформація.
У разі, якщо на даному стенді знаходяться копії зазначених вище документів, їх оригінали на вимогу продавців чи покупців мають надаватися для ознайомлення.
6.6. Для потреб і зручності продавців та покупців на території ринку можуть функціонувати магазини, крамниці, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, туалети, у тому числі біотуалети, готелі|отели|, тощо.
6.7. Ринок у своєму складі має облаштовані, необлаштовані торгові місця, торговельні ряди та майданчики, стоянки транспортних засобів та інші об’єкти, які складають інфраструктуру ринку.
6.8. Необлаштовані торгові місця для продажу продукції (товарів) із|с| транспортних засобів виділяються на спеціально розмічених майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно з планом території ринку.
Продаж товарів на стоянках транспортних засобів забороняється.
Забороняється розміщення на стоянках автотранспорту без державних номерних знаків та знятого з реєстрації.
6.9. Розташування облаштованих чи необлаштованих торгових місць на ринку, а також торгово-технологічного устаткування має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам правил пожежної й санітарної безпеки,|востсанітарних безпечним умовам праці та забезпечувати вільний прохід покупців й належну|подобающую| культуру обслуговування.
Продавцям забороняється використати облаштовані та необлаштовані торгові місця не за їхнім призначенням.
6.10. Робоче місце продавця має бути відповідним чином обладнане критими або відкритими столами, прилавками, мати площу для викладення та зберігання товарів.
6.11. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики мають бути обладнані|хозяйствующим| власником ринку візуальними|предметными| позначеннями про їхнє призначення (спеціалізацію). Усі облаштовані та необлаштовані торгові місця позначаються|обозначаются,сказываются| оригінальними порядковими номерами відповідно до графічно виконаного|исполненным,проделанным| плану території ринку.
На території ринку в доступних місцях має бути достатня кількість контрольних вагів.
6.12. На ринку мають бути в наявності переносні реєстратори розрахункових операцій за кількістю касирів на зміні.
6.13. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організуються торгові місця, майданчики, які|какие| на пільгових умовах, у тому числі безкоштовно, надаються соціально незахищеним верствамнаселення відповідно до нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.14. Пересування транспортних засобів на території ринку з метою завезення товарів для їх подальшої реалізації дозволяється лише до ||до|початку торгівлі та після її закінчення.
 
7. Організації торгівлі на ринку.
7.1. Організація торгівлі на ринку повинна провадитися відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і додержання прав та інтересів покупців.
7.2. На території відкритих й критих ринків та у павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, мають бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса тварин і птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла, тощо, відповідно до|соответственно| чинних ветеринарно-санітарних правил для ринків.
Реалізація сільськогосподарських продуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, свійських тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених та обладнаних рядах (секціях) змішаних (універсальних) ринків з обов'язковим додержанням санітарно-епідеміологічних вимог|востребований|.
7.3. На сільськогосподарських, продовольчих та змішаних (універсальних) ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження без проходження ветеринарно-санітарній експертизі по показниках безпеки і якості.
7.4. Розмір одного торгового місця, не обладнаного торговельним інвентарем та на якому не встановлені некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, визначається згідно з „Положенням про ринковий збір”.
7.5. На торговому місці продавця встановлюється табличка з назвою суб’єкта господарювання, його місцезнаходження й контактних телефонів, а також розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
7.6. За окрему плату продавцям на ринку можуть надаватися такі послуги:
• бронювання торгових місць;
• прокат (оренда) торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
• зберігання особистих речей і продукції у камерах схову, на складах й у холодильниках;
• зважування на товарних вагах;
• розрубка м'яса штатними розрубщиками м'яса;
• утримання торговельного місця в належному стані;
• організація очищення та прання санітарного та робочого одягу;
• послуги туалету;
• інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру;
• забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку;
• консультації фахівців;
• вантажно-розвантажувальні роботи;
• транспортні послуги;
• прийом для подальшого продажу сільськогосподарських продуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг;
• інші послуги.
7.7. Продавці можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які мають відповідати санітарним нормам, бути у справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органа Держстандарту України та проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.
7.8. Інформація рекламного характеру, що розміщується на земельній ділянці, що є у власності чи користуванні власника ринку, розташовується продавцями за погодженням з ним.
Інформація, яка підпадає під поняття зовнішньої реклами, що розміщується на спеціальних тимчасових та стаціонарних конструкціях, а також на зовнішніх поверхнях об’єктів торгівлі (споруд) у спосіб, що дозволяє сприймати її необмеженому колу споживачів з відкритої місцевості за межами земельної ділянки, що відведена у власність чи користування власнику ринку, розміщуються відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
8. Правила торгівлі продовольчими товарами.
8.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.
8.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
8.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:
• готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
• м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• рибу і рибопродукти, інші гідро біонти промислового виробництва - наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
• рибу, інші гідро біонти непромислового виробництва - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
• олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
• зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.
8.4. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.
8.5. На ринках забороняється продаж:
фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
• готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);
• тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
• тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
• зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.
8.6. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.
 
9. Правила торгівлі непродовольчими товарами.
9.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
9.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
• нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
• предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;. Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
• косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;
• побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо) - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;
• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 р. № 228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за № 681/6969; та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за № 681/6969;
• меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;
• шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;
• примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
• ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії;
• пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії;
• ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.
9.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку має передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безоплатним.
9.4. Для продажу товарів, що були у користуванні, на ринку відводяться спеціальні місця.
9.5. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.
9.6. На ринку забороняється продавати:
• вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
• готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
• білизну зі штампом організацій і підприємств;
• наркотичні засоби;
• пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
• балони із скрапленим газом;
• вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
• порнографічні видання;
• заборонені знаряддя добування тварин;
• знаряддя лову, застосування яких заборонено правилами рибальства, а саме: сіткових матеріалів, знарядь лову з пристосуванням до них (неводів, ятерів, „павуків”, „телевізорів”, електровудок, „багрів” тощо;
• рибу, ікру і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання та сертифікату якості.
 
          10. Відповідальність.
10.1. Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
10.2. Контроль за додержанням даних Правил здійснюється посадовими особами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, іншими посадовими особами в межах їх повноважень у відповідності до Закону України „Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” та інших нормативно-правових актів.
 
Секретар ради                                                                   О.А. Прокопенко
 
Проект внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 Керуюча справами                                                           Т. Єршова 
---------------------
ДООПРАЦЬОВАННИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ
(розміщено 23.10.2009р.)
 
Про затвердження Правил торгівлі на
ринках міста Одеси у новій редакції
 
Згідно пункту 44 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України  від 29.07.2009 р. № 868 „Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків”, від 5.03.2009 р. № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи”, керуючись Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, спільним наказом Міністерства економіки України й Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 р. № 638/109, рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V „Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”, з метою ефективного використання майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, та впорядкування роботи ринків міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Одеси у новій редакції (додаються).
 
2. Доручити Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та з суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у тримісячний термін з дня набуття чинності цими Правилами провести інвентаризацію ринків міста Одеси незалежно від форм власності та створити їх реєстр, в якому зазначити: найменування ринку, його власників, місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, спеціалізацію ринку, кількість торгових місць та іншу інформацію, що стосується функціонування ринку. Дану інвентаризацію проводити щорічно.
 
3. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у термін до 31.03.2010 р. замовити за власні кошти в проектній організації план території ринку, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно документів на землекористування, площа об’єктів нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів, з зазначенням порядкового номеру торгового місця, площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць. План території ринку узгоджується виконавчим комітетом Одеської міської ради. У разі виявлення за результатами інвентаризації відхилення від плану території ринку, план території ринку підлягає узгодженню виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням змін. Узгоджений план території ринку не є підставою для оформлення документів на землекористування, крім територій ринків, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна.
 
4. У разі виявлення в результаті інвентаризації ринків торгових місць, на яких проводиться торговельна діяльність без документів на землекористування, з метою забезпечення захисту прав споживачів та підприємців Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської тимчасово (на період до трьох років) надавати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки і експлуатації цих торгових місць на ринках відповідно до узгодженого плану території ринку.
 
5. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради та районним адміністраціям Одеської міської ради здійснювати постійний контроль за самовільною несанкціонованою забудовою на територіях ринків міста згідно з компетенцією.
 
6. Визначити, що у разі відсутності на території ринків, об’єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстроване в КП «ОМБТІ та РОН», документи на землекористування оформлюються на конкурсних засадах.
 
7. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, на які не оформлені документи на землекористування, у термін до 31.03.2010 р. укласти тимчасові (на період до трьох років) договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для установки і експлуатації торгових місць на ринках.
 
8. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради утермін до 31.12.2009 р. розробити та передати на затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради типовий договір надання послуг ринку та   інвестиційний договір.
 
9. У разі інвестування продавцями в інфраструктуру ринків до набуття чинності цих Правил, зобов’язати суб’єктів господарювання,функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укласти інвестиційні договори з такими продавцями (інвесторами).
 
10.Доручити юридичному департаменту Одеської міської ради розробити та у термін до 31.12.2009 р. внести на затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради типовідоговори з організації діяльності ринку, які укладаються між виконавчим комітетом Одеської міської ради та суб’єктом господарювання,функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках.
 
11. Доручити першому заступнику міського голови підписувати від імені виконавчого комітету Одеської міської ради договори з організації діяльності ринку.
 
12. У разі відсутності документів на землекористування на територіях ринків, на яких розміщуються торгові місця, та відмови суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, Одеською міською радою на цих територіях створюються комунальній ринки.
 
13. Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках” зі змінами, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV „Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.09.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”, вважати таким, що втратило чинність.
 
14. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з комісією з вивчення ситуації, що склалася на ринках міста Одеси, створеною розпорядженням міського голови, здійснити заходи з відстеження результативності Правил торгівлі на ринках.
 
15. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200 примірників Правил торгівлі на ринках для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
16. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
 
17. Це рішення набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською міською радою,   але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
 
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.
 

Міський голова                                                         Е. Гурвіц
          
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
 
 
Правила торгівлі на ринках міста Одеси
 
1. Загальні положення.
1.1. Правила торгівлі на ринках міста Одеси (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, продавцями та покупцями.
1.2. Правила визначають вимоги щодо функціонування ринків усіх форм власності, створених у відповідності з чинним законодавством з організації оптового та роздрібного продажу на них сільськогосподарських продуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг та додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог чинного законодавства України.
Визначити, що Правила не регулюють господарську діяльність на тимчасових ярмарках та ярмарках-виставках.
Визначити, що об’єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, супермаркети, мінімаркети, торговельній центри, універмаги, універсами, магазини та крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.
1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:
ринок – об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями в процесі купівлі – продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій;
власник ринку – суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади міста Одеси, організовує та забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
адміністрація ринку – особи, які перебувають в трудових відносинах з власником ринку;
продавці – громадяни, іноземці, особи без громадянства, суб’єкти господарювання (юридичні особи усіх форм власності, фізичні особи-підприємці), що здійснюють торгівлю на ринках;
торговельні ряди – криті або відкриті прилавки, столи, лотки тощо, розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси;
ярмарок, ярмарок-виставка – короткотривалий у часі захід, безпосередньо пов'язаний з торгівлею (оптовою чи роздрібною), що проводиться у певному місці, або місці, визначеному органом місцевого самоврядування, під традиційною назвою в обумовлені терміни з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – будівлі чи споруди (кіоски, палатки, ларки, контейнери, павільйони тощо), розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, заглиблених у землю;
торговельні майданчики – замощені чи заасфальтовані земельні ділянки, облаштовані на територіях ринків або автономно, які розміщені на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, та використовуються для продажу продукції, товарів з автомашин, візків, причепів, пересувних лотків та організації сезонних ярмарок, базарів;
необлаштоване торгове місцеплоща, відведена для здійснення продажу продукції продавцем без необхідного для торгівлі інвентарю (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки) та некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, павільйони, контейнери, палатки тощо), які можуть бути придбані коштом продавців;
облаштоване торгове місце – торгове місце, обладнане торговельним інвентарем та (або) на якому встановлені об’єкти нерухомого майна, некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єкти рухомого майна, які можуть бути власністю власника ринку або продавця;
торговельний інвентар – засоби для здійснення торговельної діяльності на ринку (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки тощо), який є власністю власника ринку, продавця або третьої особи;
договір оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю –договір, що укладається між власником ринку та продавцем у разі оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця або інвентарю;
інвестиційний договір  – договір, що укладається між власником ринку та продавцем у разі їх участі у створенні об’єкта нерухомого майна чи облаштуванні торгового місця некапітальним пунктом дрібно роздрібної торговельної мережі. Право власності на нерухоме майно у цьому випадку оформлюється відповідно до чинного законодавства;
договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громадидоговір, що укладається між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та власником ринку у разі відсутності документів на землекористування;
договір надання послуг ринку –цивільно-правова угода, що укладається між власником ринку та продавцем у разі надання послуг ринку;
договір з організації діяльності ринку –договір, що укладається між виконавчим комітетом Одеської міської ради та власником ринку та визначає порядок взаємодії суб’єкта владних повноважень – органу місцевого самоврядування та власника ринку з організації роботи ринку, містить зобов’язання укласти інвестиційні договори з продавцями, договори оренди окремого індивідуально визначеного майна у разі відсутності документів на землекористування під облаштовані торговельні місця на ринках;
план території ринку – документ, що підлягає затвердженню виконавчим комітетом Одеської міської ради після укладення договору з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради, виконаний на геодезичній підоснові                    (М 1:500), в якому зазначаються такі відомості:
• розмір земельної ділянки, що фактично використовується;
• площа земельної ділянки згідно документів на землекористування;
• кількість торговельних місць, що знаходяться в об’єктах нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиках, торговельних рядах та займана ними площа;
• площа стоянок для транспортних засобів;
• найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць.
дозвіл на розміщення на території об’єкта благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку – документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право власнику створювати належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який видається в єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
1.4. Основні завдання ринків:
• забезпечення населення різноманітним асортиментом товарів;
• формування договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;
• організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації й автоматизації;
• додержання прав та інтересів покупців згідно Закону України „Про захист прав споживачів” та інших законодавчих й нормативних актів України;
• координація діяльності суб'єктів господарювання;
• розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащення його торговельним інвентарем та іншими технічними засобами.
1.5. Ринки можуть бути:
• за конструкцією – критими, відкритими, комбінованими;
• за часом діяльності – постійно діючими або сезонними, ранковими і вечірніми;
• за видами економічної діяльності – оптовими, роздрібними, оптово-роздрібними;
• за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані (універсальні), сільськогосподарські, спеціалізовані, з реалізації окремих груп товарів  (транспортні засоби, мото- й велотехніка, будівельні матеріали, квіти тощо).
1.6. Питання зміни товарної спеціалізації ринку, його перепрофілювання, проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переустаткування та забудови території узгоджується власником ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради за поданням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
1.7. Вхід на територію ринку безкоштовний.
Пропуск транспортних засобів продавців до торгового місця під час і після завершення торгівлі здійснюється без додаткової плати за в’їзд на територію ринку.
1.8. Робота ринків регулюється:
• Господарським кодексом України;
• Цивільним Кодексом України;
• Законами України „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення”, „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”;
• Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торгового обслуговування населення”;
• Наказами Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 р. № 28 „Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів”, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі”, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, від 19.04.2007 р. № 104 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”;
• іншими нормативно-правовими актами,  розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, що стосуються діяльності ринків, даними Правилами.
Винні у порушенні вищевказаних нормативних актів притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства України.
        
2. Організація управління ринком.
2.1. Управління ринком здійснює власник ринку.
2.2. Усі відносини між власником ринку та продавцями ґрунтуються на договірній основі.
2.3. До управлінських функцій власника ринку відносяться:
• замовлення в проектній організації плану території  ринку;
• укладення договору з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
• укладення договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття) з Управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у разі відсутності документів на землекористування;
• укладення з продавцями договорів оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційного договору, договору надання послуг на ринку;
• узгодження режиму роботи ринку з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
• узгодження плану території ринку з управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відповідними районними адміністраціями Одеської міської ради;
• надання узгодженого плану території ринку управлінню розвитку споживчого ринку Одеської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про його узгодження;
• забезпечення утримання території ринку відповідно до затвердженого плану території ринку;
• надання продавцю права підключення облаштованого торгового місця до системи інженерних комунікацій (електро-, водопостачання, водовідведення тощо) ринку та на користування ними;
• одержання передбаченого чинним законодавством України, у тому числі   нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку.
2.4. Власник ринку забезпечує необхідні умови для належного функціонування ринку та організовує його роботу відповідно до затвердженого плану території ринку,після одержання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку здійснює стягнення з продавців ринкового збору.
Відсутність дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку забороняє власнику ринку здійснювати стягнення ринкового збору з продавців, торговельні місця яких знаходяться за межами земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні власника ринку, та надає право виконавчому комітету Одеської міської ради призначити уповноважену особу для стягнення ринкового збору з продавців до усунення порушень власником ринку.
2.5. Власник ринку облаштовує та утримує територію ринку відповідно до вимог Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН № 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. № 314/1339.
2.6. Безпосередній державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, або інших державних установ ветеринарної медицини (абзац 2 статті 16 Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.7. Функціонування зоологічного ринку, на якому відсутня лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи продукції, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, забороняється (абзац 16 статті 16, Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.8. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради може вносити зміни по режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів та ярмарків з метою створення зручних умов для мешканців і гостей міста.
2.9. При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, власник ринку має не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату та час закриття, і сповістити про це через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
2.10. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються у встановленому порядку за умови забезпечення продавців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
За рік до початку робіт з реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку власник ринку  інформує про це продавців, які провадять торгову діяльність на території ринку, та подає до виконавчого комітету Одеської міської ради заяву про необхідність забезпечення продавців іншими торговими місцями.
 
3. Обов’язки власника ринку.
Власник ринку зобов’язаний:
3.1. Організувати роботу ринку та пов'язані з його діяльністю процеси у суворій відповідності з нормами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища та екологічну безпеку на відведеної ринку земельній ділянці або окремому індивідуально визначеному майні, що є власністю територіальної громади міста Одеси.
3.2. Підтримувати територію ринку у належному санітарно-технічному та протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням та торговельним інвентарем, засобами вимірювальної техніки.
3.3. Додержуватися затвердженого режиму роботи ринку.
3.4. Забезпечувати сплату ринкового збору продавцями, перераховувати цей збір у місцевий бюджет у строки та в обсягах, передбачених чинним законодавством.
3.5. При наданні продавцям облаштованих чи необлаштованих торгових місць на певний строк укладати з ними договори оренди торгових місць (облаштованих чи необлаштованих).
3.6. Забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, у тому числі шляхом створення пунктів з надання послуг, миття й дезінфекцію торговельного інвентарю, устаткування, вимірювальної техніки, які надаються продавцям.
3.7. Забезпечувати благоустрій і своєчасне прибирання прилеглої до ринку території, постійний вивіз відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, необладнаних та обладнаних торгових місць на ринку. Поточне прибирання провадиться безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й додержання норм охорони праці.
3.8. Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженого з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та публічно сповіщати про це продавців й покупців на ринку.
3.9. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно їх повноважень.
3.10. Забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.
3.11. Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за  паркуванням транспортних засобів.
3.12.Обов`язково передбачити необладнані торгові місця чи обладнані торгові місця для оптової, роздрібної та дрібно-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, особистими й підсобними селянськими господарствами тощо).
3.13. Одержувати встановлені чинним законодавством України документи установ державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинної інспекції й інших органів з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
3.14. Здійснювати контроль за використанням продавцями торгових місць за призначенням, не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного та протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці.
3.15. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог даних Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо через стенди, місцеві газети, радіо, листівки тощо.
3.16. Встановити на доступних місцях достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
3.17. Мати в наявності переносні касові апарати за кількістю касирів/контролерів на зміні. Розробити маршрути руху та час проходження касирів/контролерів із вказівкою кількості торгових місць, закріплених  за кожним касиром/контролером.
3.18. Забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
3.19. Надавати на вимогу продавців чи покупців для огляду оригінали документів, які не мають конфіденційний характер, у разі необхідності ознайомлення з ними чи виготовлення копій таких документів.
 
4. Порядок укладання договорів на ринку.
4.1. У разі надання продавцям в оренду торгових місць, які облаштовані торговельним інвентарем, некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі, або знаходяться в об’єктах нерухомого майна,що є власністю власника ринку, власник ринку укладає з продавцем договір оренди облаштованого торгового місця та договір оренди торговельного інвентарю, який може бути власністю ринку або власністю інших суб’єктів господарювання – продавців ринку.
4.2. У разі надання продавцям торгових місць, які не облаштовані торговельним інвентарем та некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі, власник ринку укладає з продавцем договір оренди необлаштованого торгового місця.
4.3. У разі участі продавця у створенні об’єктів нерухомого майна, облаштування торгового місця некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі шляхом інвестування, власник ринку укладає з ним інвестиційний договір. У разі створення на підставі інвестиційного договору об’єктів нерухомого майна, право власності на них виникає згідно чинного законодавства України, а захист інвестиції здійснюється згідно з Законом України „Про інвестиційну діяльність”. Розмір орендної плати у цьому разі не має перевищувати розмір орендної плати за необлаштоване торгове місце.
4.4. У разі надання послуг ринку продавцям, власник ринку укладає з продавцем договір послуг ринку.
4.5. Власник ринку підтверджує собівартість надання в оренду торгових місць шляхом погодження з Одеською обласною державною адміністрацією. У разі, якщо орендовані торгові місця на ринку передаються в оренду третім особам (суборенда), розмір орендної плати за такі торгові місця сумарно не має перевищувати двадцяти відсотків від розміру орендної плати, визначеної у договорі оренди, укладеному з власником ринку.
 
5. Послуги ринку та адміністрування ринкового збору.
          5.1. За кожний день торгівлі на облаштованому чи необлаштованому торговому місці на території ринку сплачується ринковий збір в порядку, визначеному „Положенням про ринковий збір у м. Одесі”, затвердженим рішенням Одеської міської ради. Продавець має право зайняти кілька облаштованих чи необлаштованих торгових місць за умови сплати ринкового збору за кожне з них.
Сплата ринкового збору не звільняє продавців від сплати орендної плати за договорами оренди торгових місць.
5.2. Продавці на ринках зобов'язані сплатити ринковий збір і платежі за послуги ринку до початку |початкторгівлі.  
У разі, якщо продавець на одному ринку сплатив ринковий збір за тридцять чи більше днів поспіль, власник ринкуза заявою продавця зобов’язаний укласти з ним договір оренди торгового місця (облаштованого чи необлаштованого) згідно з типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278.
5.3. Власник ринку створює реєстр укладених договорів оренди й суборенди торгових місць та присвоює кожному торговому місцю оригінальний порядковий номер.
У разі укладення договору суборенди, продавець письмово повідомляє про це власника ринку. Надання торгового місця в суборенду не може бути підставою для збільшення власником ринку розміру орендної плати.
5.4. Стягнення|производство| ринкового збору та плати за інші послуги ринку здійснюють|свершают,совершают| касири/контролери ринку, які перебувають у трудових відносинах з власником ринку.
При сплаті ринкового збору касири/контролери ринку застосовують реєстратори розрахункових операцій, у тому числі переносні, відповідно до вимог|соо|востребованиями| Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг” і з видачею касових чеків.
5.5. Ринковий збір та інші платежі сплачуються|производятся| після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного й рослинного походження й до|до| початку торгівлі. Торгівля без документів (касових чеків), які|какие| підтверджують сплату ринкового збору, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку й адміністрація ринку відповідно до|соответственно| чинного законодавства України.
При стягненні|производстве| ринкового збору початком торгівлі вважається час, що наступає через|из-за| дві години від початку роботи ринку. По закінченні|по завершении,по истечении| двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується|выплачивается| продавцем в момент зайняття торгового місця.
5.6. Документи про сплату ринкового збору, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи мають зберігатися у|храниться| продавця до закінчення|до|закінчення за торгівлі. Передача їх іншим особам забороняється|личностям|.
5.7. За виданий напрокат торговельний інвентар|изданных| (устаткування, санітарний й спеціальний одяг тощо), який є власністю ринку, вноситься заставна плата. Облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір заставної плати встановлюється адміністрацією ринку та не має перевищувати оціночної вартості виданого|изданных| напрокат інвентарю|дел| на момент його видачі.
Заставна плата, внесена за виданий напрокат торгівельний інвентар, повертається|поворачивается| платникові при поверненні взятого напрокат торгівельного інвентарю в робочому стані|свзят. У разі втрати взятого напрокат торговельного інвентарю чи |делйого псування продавець відшкодовує власнику ринку нанесену шкоду з урахуванням внесеної заставної плати.
5.8. Торговельний інвентар, якій є власністю ринку, у вигляді вагів, лотків, столів тощо може здаватися у довгострокову оренду. Орендні відносини регулюються згідно чинного законодавства України.
5.9. Тарифи на послуги ринку повинні бути затверджені згідно чинного законодавства.
 
6. Утримання території та устаткування ринку.
6.1. Територія ринку повинна мати:
• відгороджену від проїзної частини, житлового|жилого| й комунального секторів земельну ділянку або окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси;
• зручне сполучення громадського транспорту загального користування|использования|;
• підземні або наземні пішохідні переходи;
• стоянки для транспортних засобів відвідувачів;
• безпечні для руху пішоходів входи, виходи й проходи розраховані на максимальну кількість відвідувачів;
• штучне освітлення території ринку, автостоянок, під'їздів та проїздів;
• телефонний зв'язок;
• радіовузол або гучномовець;
• електро -| та водопостачання, водовідведення;
• туалет для персоналу й відвідувачів (послуги туалету для персоналу та продавців, які уклали договори оренди торгових місць з власником ринку, надаються безкоштовно);
• обладнані контейнерами майданчики для збору |сборки,собивідходісміття;
• достатню кількість урн у зоні торгівлі.
6.2. Організація продажу товарів здійснюється виключнов межах ринку, відповідно до плану території ринку.
6.3. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан|экологичное||стан| місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.
6.4. При вході на ринок розміщується вивіска, на якій зазначається:
• повне найменування ринку;
• найменування суб’єкта господарювання – власника ринку;
• спеціалізація ринку;
• режим роботи ринку;
• інформація про кількість торговельних місць;
• графічний план території ринку з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку, включаючи лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, місць знаходження контрольних вагів, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
6.5. На доступному для огляду|осмотра| місці встановлюється оформлений власником ринку стенд із розміщенням на ньому:
• свідоцтва про державну реєстрацію власника ринку;
• інформації промісцезнаходження й контактний телефон власника ринку;
• дозвіл на розміщення на об’єкті благоустрою  будівель та споруд торговельного та побутового призначення ринку;
• даних Правила;
• витягів  із |Закону Закону України „Про захист прав споживачів”;
• „Правила користування|использование| засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг”;
• ветеринарно-санітарні правил для ринків;
• нормативно-правових актів про|касательно| застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору;
• інформації про діючі ставки ринкового збору;
• інформації про тарифи на послуги ринку, розраховані у встановленому законодавством порядку;
• правил надання послуг на ринку;
• інформації про місцезнаходження та контактні телефони органів, які контролюють роботу ринків, забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють|свершают,совершают| державний нагляд (контроль) за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;
• переліку|перечисление| продукції, що, відповідно з|соответственно| чинним законодавством України, підлягає обов'язковій сертифікації;
• інформації про місцезнаходження книги відгуків та пропозицій;
• типового (примірного)договору оренди торгових місць на ринку (облаштованих та необлаштованих);
• типового (примірного)договору з надання послуг ринку;
• договору з організації діяльності ринку, укладеного власником ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
• інформації про санітарні дні для прибирання території ринку, приміщень, устаткування та інвентарю;
• інша інформація.
У разі, якщо на даному стенді знаходяться копії зазначених вище документів, їх оригінали на вимогу продавців чи покупців мають надаватися для ознайомлення.
6.6.  Для потреб і зручності продавців та покупців на території ринку можуть функціонувати магазини, крамниці, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, туалети, у тому числі біотуалети, готелі|отели|, тощо.
6.7. Ринок у своєму складі має облаштовані, необлаштовані торгові місця, торговельні ряди та майданчики, стоянки транспортних засобів та інші об’єкти, які складають інфраструктуру ринку.
6.8. Необлаштовані торгові місця для продажу продукції (товарів) із|с| транспортних засобів виділяються на спеціально розмічених майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно з планом території ринку.
Продаж товарів на стоянках транспортних засобів забороняється.
Забороняється розміщення на стоянках автотранспорту без державних номерних знаків та знятого з реєстрації.
6.9. Розташування облаштованих чи необлаштованих торгових місць на ринку, а також торгово-технологічного устаткування має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам правил пожежної й санітарної безпеки,|востсанітарних безпечним умовам праці та забезпечувати вільний прохід покупців й належну|подобающую| культуру обслуговування.
Продавцям забороняється використати облаштовані та необлаштовані торгові місця не за їхнім призначенням.
6.10. Робоче місце продавця має бути відповідним чином обладнане критими або відкритими столами, прилавками, мати площу для викладення та зберігання товарів.
6.11. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики мають бути обладнані|хозяйствующим| власником ринку візуальними|предметными| позначеннями про їхнє призначення (спеціалізацію). Усі облаштовані та необлаштовані торгові місця позначаються|обозначаются,сказываются| оригінальними порядковими номерами відповідно до графічно виконаного|исполненным,проделанным| плану території ринку.
На території ринку в доступних місцях має бути достатня кількість контрольних вагів.
6.12. На ринку мають бути в наявності переносні реєстратори розрахункових операцій за кількістю касирів на зміні.
6.13. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організуються торгові місця, майданчики, які|какие| на пільгових умовах, у тому числі безкоштовно, надаються соціально незахищеним верствамнаселення відповідно до нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.14. Пересування транспортних засобів на території ринку з метою завезення товарів для їх подальшої реалізації дозволяється лише до ||до|початку торгівлі та після її закінчення.
 
7. Організації торгівлі на ринку.  
7.1. Організація торгівлі на ринку повинна провадитися відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і додержання прав та інтересів покупців.
7.2. На території відкритих й критих ринків та у павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, мають бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса тварин і птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла, тощо, відповідно до|соответственно| чинних ветеринарно-санітарних правил для ринків.
Реалізація сільськогосподарських продуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, свійських тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених та обладнаних рядах (секціях) змішаних (універсальних) ринків з обов'язковим додержанням санітарно-епідеміологічних вимог|востребований|.
7.3. На сільськогосподарських, продовольчих та змішаних (універсальних) ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження без проходження ветеринарно-санітарній експертизі по показниках безпеки і якості.
7.4. Розмір одного торгового місця, не обладнаного торговельним інвентарем та на якому не встановлені некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, визначається згідно з „Положенням про ринковий збір”.
7.5. На торговому місці продавця встановлюється табличка з назвою суб’єкта господарювання, його місцезнаходження й контактних телефонів, а також розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
7.6. За окрему плату продавцям на ринку можуть надаватися такі послуги:
• бронювання торгових місць;
• прокат (оренда) торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
• зберігання особистих речей і продукції у камерах схову, на складах й у холодильниках;
• зважування на товарних вагах;
• розрубка м'яса штатними розрубщиками м'яса;
• утримання торговельного місця в належному стані;
• організація очищення та прання санітарного та робочого одягу;
• послуги туалету;
• інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру;
• забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку;
• консультації фахівців;
• вантажно-розвантажувальні роботи;
• транспортні послуги;
• прийом для подальшого продажу сільськогосподарських продуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг;
• інші послуги.
7.7. Продавці можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які мають відповідати санітарним нормам, бути у справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органа Держстандарту України та проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.
7.8. Інформація рекламного характеру, що розміщується на земельній ділянці, що є у власності чи користуванні власника ринку, розташовується продавцями за погодженням з ним.
Інформація, яка підпадає під поняття зовнішньої реклами, що розміщується на спеціальних тимчасових та стаціонарних конструкціях, а також на зовнішніх поверхнях об’єктів торгівлі (споруд) у спосіб, що дозволяє сприймати її необмеженому колу споживачів з відкритої місцевості за межами земельної ділянки, що відведена у власність чи користування власнику ринку, розміщуються відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
8. Правила торгівлі продовольчими товарами.
8.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.
8.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
8.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:
• готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
• м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• рибу і рибопродукти, інші гідро біонти промислового виробництва - наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
• рибу, інші гідро біонти непромислового виробництва - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
• олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
• зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.
8.4. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.
8.5. На ринках забороняється продаж:
фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
• готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);
• тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
• тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
• зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.
8.6. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.
 
9. Правила  торгівлі непродовольчими товарами.
9.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
9.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
• нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
• предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;. Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
• косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;
• побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо) - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;
• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 р. № 228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за № 681/6969; та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за № 681/6969;
• меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;
• шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;
• примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
• ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії;
• пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії;
• ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.
9.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку має передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безоплатним.
9.4. Для продажу товарів, що були у користуванні, на ринку відводяться спеціальні місця.
9.5. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.
9.6. На ринку забороняється продавати:
• вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
• готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
• білизну зі штампом організацій і підприємств;
• наркотичні засоби;
• пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
• балони із скрапленим газом;
• вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
• порнографічні видання;
• заборонені знаряддя добування тварин;
• знаряддя лову, застосування яких заборонено правилами рибальства, а саме: сіткових матеріалів, знарядь лову з пристосуванням до них (неводів, ятерів, „павуків”, „телевізорів”, електровудок, „багрів” тощо;
• рибу, ікру і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання та сертифікату якості.
 
          10. Відповідальність.
10.1. Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
10.2. Контроль за додержанням даних Правил здійснюється посадовими особами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, іншими посадовими особами в межах їх повноважень у відповідності до Закону України „Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” та інших нормативно-правових актів.
 
 
Секретар ради                                                         О.А. Прокопенко
 
-------------
Редакція Проекту від 09.09.09
Згідно з пунктом 44 частини 1 статті 26, статті  69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про захист прав споживачів», “Про  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України  від 29.07.2009 р. № 868 «Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»,  постановою Кабінету Міністрів України  від 05.03.2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи», керуючись  Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів»,  наказами Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 р. № 638/109, рішенням Одеської міської ради від  04.07.2007 р. № 1466-V «Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі», з метою більш ефективного використання майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та впорядкування роботи ринків міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила торгівлі на ринках у новій редакції (додаються).
2. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради  (Шевченко Є.О.) спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради  та з суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями  на ринках,   у термін до 30.12.2009 р. провести інвентаризацію ринків міста Одеси  незалежно від форм власності та створити їх реєстр, в якому зазначити найменування ринку, його власників, місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, спеціалізацію ринку, кількість торгових місць та іншу інформацію, що стосується функціонування ринку. Інвентаризація проводиться не менш одного разу на рік.
3. Суб’єктам господарювання,   функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на  ринках,  у термін до 31.03.2010 р. замовити за власні кошти в ліцензійній землевпорядній організації план території  ринку, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування, площа  об’єктів нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів, із зазначенням порядкового номера торгового місця,  площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та   площа  будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць. , виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування, площа  об’єктів нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів, із зазначенням порядкового номера торгового місця,  площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та   площа  будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць.
План території ринку затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради. У випадку виявлення за результатами інвентаризації відхилення від плану території ринку, план території ринку підлягає   затвердженню виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням змін.
4. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської  ради у разі виявлення в результаті інвентаризації ринків   торгових місць на яких проводиться торговельна діяльність без документів на землекористування для забезпечення захисту прав споживачів та підприємців на період до трьох років,  надавати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки і експлуатації цих   торгових місць на ринках.
 5. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, на які не оформлені документи на землекористування,   в термін до 31.03.2010 року укласти договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади та використовується для установки і експлуатації  торгових місць  майданчиків на ринках.   
6. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках   термін до 31.12.2009 р. розробити та затвердити типовий договір надання послуг ринку, інвестиційний договір.
7.У випадку інвестування продавцями  в інфраструктуру ринків до набуття чинності цих Правил зобов’язати суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках,   укласти інвестиційні договори з такими продавцями (інвесторами).
 8.Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради   розробити  та затвердити форму договорів з організації діяльності ринку, які укладаються між виконавчим комітетом Одеської міської ради та суб’єктом господарювання,  функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринкаху термін до 31.12.2009 р.
7.Доручити першому заступнику міського голови Ворохаєву А.І. підписувати договори з організації діяльності ринку.
8. У випадку відсутності документів на землекористування на територіях ринків, на яких розміщуються торгові місця, та відмови суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, Одеською міською радою створюються комунальні ринки на даних територіях.
 9. Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» зі змінами затвердженими рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.09.2005 р. № 4221-IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» вважати таким, що втратило чинність.
10. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської    міської   ради   здійснити   заходи   з    відстеження
результативності Правил торгівлі на ринках.
   11. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200 екземплярів Правил торгівлі на ринках  для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам у кількості 200 екземплярів.
   12. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення в установленому порядку.
  13. Рішення про Правила торгівлі на ринках набуває чинності через місяць з дня його затвердження Одеською   міською   радою,   але не   раніше   його   офіційного оприлюднення.
 14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.


Міський голова                                                      Е. Гурвіц
 
                                                        
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№___________________
від «____»____________2009 р.
 
 Правила
торгівлі на ринках   м. Одеси
 
1. Загальні положення.
 
1.1.               Правила торгівлі на ринках регулюють відносини між органами місцевого самоврядування,  суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями. 
1.2.                Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування ринків усіх форм власності, створених   відповідно до чинного законодавства з організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів,  продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг та  додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог чинного законодавства України.
Визначити, що Правила торгівлі на ринках у новій редакції не регулюють господарську діяльність на тимчасових ярмарках, ярмарках – виставках.
   Визначити, що об’єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, супермаркети, мінімаркети, магазини, крамниці є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.
 
1.3.        У даних Правилах  терміни вживаються у такому значенні:
 
-           ринок –це  об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання,  що має право на використання чи розпорядження  земельною ділянкою або  користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та   забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
-           керуюча особа - суб’єкт господарювання, що має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою або користування окремим індивідуально визначеним майном (твердим покриттям), що є власністю територіальної громади, організовує та   забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями;
-           продавці – громадяни, іноземці, особи без громадянства, суб’єкти господарювання (юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи-підприємці), що здійснюють торгівлю на ринках;.
-           торговельні ряди – криті або відкриті прилавки, столи тощо, розташовані на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади;
-           ярмарок, ярмарок – виставка – короткотерміновий захід, безпосередньо пов'язаний з торгівлею (оптовою чи роздрібною),  що проводиться у певному місці, або місці, визначеному органом місцевого самоврядування під традиційною назвою в обумовлений термін з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;
-           некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – будівлі чи споруди (кіоски, палатки, ларьки,  павільйони тощо), розташовані на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, заглиблених у землі;
-           торговельні майданчики – замощені чи заасфальтовані земельні ділянки, облаштовані на територіях ринків або автономно, які розташовані   на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади, та використовуються для продажу продукції, товарів з автомашин, візків, причепів та організації сезонних ярмарок, базарів;
-           об’єкти нерухомого майна - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), право власності на які зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку, або такі, право власності на які не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку;
-            об’єкти рухомого майна – матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди, а також майно у матеріальній формі, яке не відноситься до некапітальних пунктів дрібно-роздрібної мережі;
-           необлаштоване торгове місце – площа, відведена для здійснення продажу продукції без необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, столів, лотків тощо),  прилавків, транспортних засобів, причепів, возків, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, павільйони, контейнери, палатки тощо), які можуть бути придбані за рахунок  продавців;  
-           облаштоване торгове місце – торгове місце, обладнане торговельним інвентарем та (або) на якому встановлені об’єкти нерухомого майна,  некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, об’єкти рухомого майна, які можуть бути власністю керуючої особи  або продавця;
-           торговельний інвентар – це засоби для здійснення торговельної діяльності на ринку (ваги, столи, лотки тощо), які мають бути власністю керуючої особи або продавця;
-           договір оренди необлаштованого торгового місця - укладається між керуючою особою та продавцем   у випадку оренди необлаштованого торгового місця;
-           договір оренди облаштованого торгового місця – укладається керуючою особою та продавцем       у випадку оренди   облаштованого торгового місця;
-           договір оренди торговельного інвентарю – укладається керуючою особою та продавцем   у випадку оренди торговельного інвентарю;
-           договір інвестиційної участі    у розвиток інфраструктури ринку - укладається керуючою особою та продавцем у випадку їх участі  у створенні об’єкта нерухомого майна чи облаштуванні торгового місця некапітальним пунктом дрібно роздрібної торговельної мережі. Право власності на нерухоме майно у цьому випадку оформлюється відповідно до чинного законодавства;
-           договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади – договір майнового найму, який укладається між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та керуючою особою, у випадку відсутності документів на землекористування;
-           договір надання послуг ринку - укладається між керуючою особою з продавцем   у випадку надання послуг ринку;
-           договір з організації діяльності ринку –угода між виконавчим комітетом Одеської міської ради та керуючою особою, яка визначає порядок взаємодії суб’єкта владних повноважень  -  органу місцевого самоврядування та керуючої особи  з організації роботи ринку;
- план території – документ, виконаний  на  геодезичній  підоснові  (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування, кількість торговельних місць, що знаходяться в об’єктах нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиках, торговельних рядах, та займана ними площа, площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та   площа   будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць;
-                  дозвіл на розміщення на території об’єкта благоустрою ринку – документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право  керуючій особі створювати належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках;
-           місцевий дозвільний орган – виконавчий орган Одеської міської ради, уповноважений видавати дозволи на розміщення на території об’єкта благоустрою ринку та проводити обстеження, необхідні для видачі дозволу;
-           адміністратор – посадова особа органу місцевого самоврядування, яка організовує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів з видачі документів дозвільного характеру.
  
 1.3. Основні завдання ринків: 
-      забезпечення населення різноманітним асортиментом товарів;
-      формування договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;
-      організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації та автоматизації;
-      дотримання прав та  інтересів покупців відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та інших законодавчих та нормативних актів України;
-    координація діяльності господарюючих суб'єктів;
-    розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащення його    інвентарем та іншими технічними засобами.
1.4. Ринки можуть бути:
- за конструкцією - критими, відкритими, комбінованими;
- за часом діяльності – постійно діючими або сезонними,  ранковими і вечірніми;
- за видами економічної діяльності –   оптовими,  роздрібними, оптово-роздрібними;
- за товарною спеціалізацією – із продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані (універсальні), сільськогосподарські, спеціалізовані, реалізуючи окремі групи товарів  (транспортні засоби,  квіти тощо).
 1.5. Питання зміни спеціалізації ринку,  проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переустаткування та  забудови території узгоджується  керуючою особою  з  виконавчим комітетом Одеської міської ради за поданням управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
1.6 Вхід на територію ринку безкоштовний. Пропуск транспортних засобів продавців до торгового місця під час і після закінчення торгівлі здійснюється без додаткової плати за в’їзд   на територію ринку.
1.7. Робота ринків регулюється       Господарським кодексом України,       Цивільним кодексом України, Законами України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення», ветеринарно-санітарними правилами,   правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами,     правилами продажу непродовольчих товарів; порядком заняття торговельною діяльністю та правилами торговельного обслуговування населення, правилами роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, правилами роздрібної торгівлі картоплею і  плодоовочевою продукцією, та іншими нормативно-правовими актами,  розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, що стосуються діяльності ринків, даними Правилами.  
За допущені порушення вищевказаних нормативних актів   передбачена відповідальність відповідно до діючого законодавства.
 
2. Набуття статусу ринку
2.1. Керуюча особа  набуває статусу ринку при отриманні дозволу на розміщення  на об’єкті благоустрою ринка.
2.2.   Місцевим дозвільним органом, що здійснює видачу дозволу на розміщення на об’єкті благоустрою ринка (далі – Дозвіл) є управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради. Дозвіл    видається в дозвільному центрі.    
       2.3. Для отримання Дозволу   керуюча особа     (далі - заявник) подає в місцевий дозвільний орган або адміністратору заяву, до якої додаються:
-       копія свідоцтва про державну реєстрацію керуючої особи;
-       документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України та (або) договір оренди окремого індивідуально визначеного майна (тверде покриття), що є власністю територіальної громади ;
-       план території ринку;
-       копії документів дозвільного характеру органів санітарного та пожежного нагляду, що підтверджують відповідність ринку санітарним та пожежним нормам;
-         договір з організації   діяльності ринку;
-         копія документу, який підтверджує внесення збору за видачу Дозволу, або  документи, що є підставою для звільнення від    сплати збору.
2.4. Дозвіл надає право керуючій особі  створювати належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках.
       
3.      Управління ринком.
 
3.1.  Управління ринком   здійснюється керуючою особою.   
3.2. Усі відносини продавців  з  керуючою особою   ґрунтуються на договірній основі.
3.3.  Керуюча особа забезпечує сплату продавцями ринкового збору,  необхідні умови для належного функціонування ринку та організовує їх роботу відповідно до нормативно-правових актів зі здійснення торговельної діяльності та плану територій ринку.
 
4.       Порядок та режим роботи ринку.
 
4.1.   Керуюча особа:
-    замовляє в ліцензійній землевпорядній організації план території  ринку;
- укладає договори оренди окремого індивідуально визначеного майна твердого покриття) з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у випадку відсутності документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, на територію, зайняту ринком;
- укладає з продавцями договори оренди облаштованого торгового місця, необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційної участі у розвиток інфраструктури ринку, договір надання послуг на ринку;
- укладає з виконавчим комітетом Одеської міської ради договір з організації ринку;
- узгоджує режим роботи ринку з  управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
 - узгоджує  план території  ринку з  управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради;
- забезпечує утримання території ринку   відповідно до затвердженого плану території ринку;
- отримує передбачені чинним законодавством, у тому числі локальними нормативно-правовими актами, дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою ринку.  
  4.2.  Облаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 № 23 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. № 314/1339.
    4.3. Безпосередній державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, або інших державних установ ветеринарної медицини (згідно з аб.2 ст.16 Закону України «Про ветеринарну медицину»).
     4.4. Функціонування зоологічного ринку, на якому відсутня лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи продукції, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, забороняється (згідно з аб.16 ст.16  Закону України «Про ветеринарну медицину ”)
                4.5. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради може вносити корективи щодо режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів та ярмарків з метою створення зручних умов для мешакнців і гостей міста.
    4.6. При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, керуюча особа повинна не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, і сповістити про це через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
 
5.       Утримання території та устаткування ринку.
 
5.1.   Територія ринку повинна мати:
-              відгороджену від проїзної частини, жилого|жилого| й комунального секторів земельну ділянку або окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади;
-              зручне сполучення громадського транспорту загального користування|использования|;
-              підземні або наземні пішоходні переходи;
-              стоянки для транспортних засобів відвідувачів;
-              безпечні для руху пішоходів проходи, входи та виходи розраховані на   максимальну     кількість відвідувачів;
-              штучне освітлення території ринку, автостоянок і під'їздів;
-              телефонний зв'язок;
-              радіовузол або гучномовець;
-              електро -| і водопостачання, водовідведення;
-              туалет для персоналу й відвідувачів (послуги туалету для персоналу та продавців, що уклали цивільно-правові договори з адміністрацією ринку, надаються безкоштовно);
-              обладнані контейнерами площадки для збору |сборки,собивідходів сміття;
-              достатню кількість урн у зоні торгівлі.
5.2. Організація продажу товарів здійснюється виключнов межах ринку   відповідно до плану території ринку.
5.3. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан|экологичное||стан|  місцевості й негативно впливати на умови проживання населення міста.    
5.4.  При вході на ринок   розміщається вивіска із вказівкою:
-               повної назви ринку;
-               назви суб’єкта господарювання, функціональними обов’язками якого є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках;
-               спеціалізації ринку;
-               режиму роботи;
-               графічного |плану території з позначенням всіх стаціонарних  об'єктів ринку, включаючи  лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, місця знаходження контрольних вагів,  інформації про кількість торговельних місць, пішоходних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
5.5. На видному, доступному для огляду|осмотра| місці, встановлюється оформлений стенд із розміщенням наступної інформації:
-                      - свідоцтво про державну реєстрацію керуючої особи, її  місцезнаходження й телефон;
-                      дозвіл на розміщення на об’єкті благоустрою  ринку;
-                      дані Правила;
-                      витяги  із |Закону Закону України «Про захист прав споживачів»;
-                       «Правила користування|использование| засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг»;
-                      ветеринарно-санітарні правила для ринків;
-                      нормативно-правові акти про|касательно| застосування реєстраторів розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору;
-                      ставки ринкового збору, затверджені рішенням Одеської міської ради;
-                      тарифи на послуги ринку   та  правила їх надання, затверджені у встановленому порядку;
-                      інформація про адресу та номери телефонів органів, які контролюють роботу ринків,  забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють|свершают,совершают| державний нагляд (контроль) за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;
-                      перелік|перечисление| продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, відповідно до|соответственно| чинного законодавства України;
-                      інформація про місцезнаходження книги відгуків та пропозицій;
-                      договір з надання послуг ринку;
-                      договір з організації діяльності ринку, укладений з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
-                      інша інформація. 
Оригінали цих документів на вимогу суб’єктів господарювання  та покупців повинні  надаватися для розгляду.
5.6.  Для потреб і зручності продавців і покупців на території ринку, ринкового комплексу, торговельно-сервісного комплексу   можуть відкриватися магазини, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, концертно-розважальні заходи, туалети, у тому числі біо-туалети, готелі|отели|, тощо.
5.7. На території відкритого ринку, критих ринків та у павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони із продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса тварин і птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла, тощо, відповідно до|соответственно| ветеринарно-санітарних правил для ринків.
Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих     товарів, живої худоби, птахів, кормів, свійських тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов'язковим дотриманням санітарно – епідеміологічних вимог|востребований|.
5.8. Ринок      у своєму складі має облаштовані, необлаштовані  торгові місця та інші об’єкти, що відносяться до інфраструктури ринку.
5.9. Необлаштовані торгові місця для продажу продукції (товарів) із|с| транспортних засобів виділяються на спеціально   розмічених майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно з планом території ринку з відображенням облаштованих чи необлаштованих торгових  місць.
Продаж товарів на стоянках транспортних засобів не допускається.
Розміщення  на стоянках автотранспорту без державних номерних знаків та знятих з реєстрації забороняється.
5.10. На території ринку пересування транспортних засобів з метою завезення товарів для їх подальшої реалізації дозволяється тільки до ||до| початку торгівлі та після її завершення.
5.11. Розташування облаштованих чи необлаштованих  торгових  місць на ринку, торгово-технологічного устаткування повинно бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати  вимогам правил пожежної безпеки|востсанітарних і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну|подобающую| культуру обслуговування.
5.12. Робоче місце продавця повинне бути  обладнане (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладення та зберігання товарів.
5.13. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики мають бути обладнані |хозяйствующим| суб'єктом господарювання наочними|предметными| позначеннями про їхнє призначення. Усі  облаштовані та необлаштовані  торгові  місця позначаються|обозначаются,сказываются| номерами відповідно до графічно виконаного|исполненным,проделанным| плану території.
5.14. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організуються торгові місця, майданчики, які|какие| на пільгових умовах надаються соціально незахищеним верствамнаселення відповідно до рішень органів місцевого самоврядування.
5.15.  Продавцям забороняється використати  облаштовані  та необлаштовані торгові  місця не за їхнім призначенням.
 
6.       Ринковий збір та послуги ринку.
 
6.1. За право зайняття необлаштованого  чи облаштованого торгового місця на ринку сплачується ринковий збір у порядку, визначеному «Положенням про |производстве| ринковий збір у м. Одесі», що затверджується рішенням міської ради.
 Продавець має право зайняти декілька облаштованих та необлаштованих  торгових місць за умови сплати ринкового збору за кожне з них.
6.2. Продавці на ринках зобов'язані сплатити ринковий збір і платежі за послуги ринку до початку |початку торгівлі.  
Продавці, що уклали договори оренди торгових місць мають право сплачувати ринковий збір авансовими платежами.
У разі коли продавець сплатив ринковий збір за 30 і більше днів на одному ринку, керуюча особа  зобов’язана за заявою продавця укласти з ним договір оренди торгового місця (облаштованого чи необлаштованого) згідно з типовою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278.   
6.3.  Керуюча особа  забезпечує створення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торгових місць та присвоює кожному торговому місцю порядковий номер.
У разі укладення договору суборенди, продавець письмово повідомляє про це суб’єкта господарювання, функціональними обов’язками   якого є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринку, про укладення такого договору.
Надання торгового місця в суборенду не може бути підставою для збільшення суб’єктом господарювання орендної плати.
  6.4. Стягнення|производство| ринкового збору,  інших послуг ринку здійснюють|свершают,совершают| касири/контролери ринку, що знаходяться  в трудових відносинах з суб’єктом господарювання,  функціональними обов’язками   якого є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринку.
6.5. При сплаті ринкового збору касири/контролери ринку застосовують  реєстратори розрахункових операцій, у т.ч. переносні, відповідно до вимог|соо|востребованиями| Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг»,   з видачею касових чеків.
6.6. Ринковий збір та інші платежі сплачуються|производятся| після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного й рослинного походження до|до| початку торгівлі. Торгівля без документів (касових чеків), які|какие| підтверджують сплату ринкового збору, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до|соответственно| діючого законодавства.
6.7. При стягненні|производстве| ринкового збору початком торгівлі вважається час, що наступає через|из-за| дві години з початку роботи ринку. По закінченні|по завершении,по истечении| двох годин початку роботи ринку ринковий збір сплачується|выплачивается| продавцем у момент оренди торгового місця.
6.8. Документи про сплату ринкового збору, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинні зберігатися у|храниться| продавця до закінчення |до|закінченняза торгівлі, забороняється передавати їх іншим особам|личностям|.
6.9. За видані|изданных| напрокат санітарний і спеціальний одяг, устаткування вноситься страхова плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку та не повинен перевищувати вартість виданих|изданных| напрокат речей|дел| у цінах на момент їхньої видачі.
6.10. Торговельний інвентар, якій є власністю керуючої особи, у вигляді вагів, лотків, столів тощо, може здаватися у довгострокову оренду. Орендні відносини регулюються згідно з чинним законодавством.   
6.11. Страхова плата повертається|поворачивается| платникові при поверненні в робочому  стані |свзятих   інвентарю, санітарного одягу й інших предметів.
6.12. У випадку втрати взятих напрокат речей|дел| або їхнього псування продавець відшкодовує суб'єктові господарювання нанесений збиток з врахуванням внесеної страхової плати.
6.13. Тарифи на послуги ринку повинні бути затверджені згідно з чинним законодавством.
 
 7. Обов’язки керуючої особи
 
7.1. Організовувати роботу ринку  та пов'язаних з його діяльністю процесів у строгій відповідності з нормами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища та екологічну безпеку на відведеній ринку земельній ділянці або окремому індивідуально визначеному майні, що є власністю територіальної громади.
7.2. Підтримувати територію ринку  в належному санітарно-технічному та протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням та інвентарем, коштами вимірювальної техніки.
7.3. Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку.
7.4. Забезпечувати сплату ринкового збору продавцями, перераховувати цей збір у місцевий бюджет у строки та в обсягах, передбачених чинним законодавством.
7.5. При наданні продавцям обладнаних торгових місць на певний строк укладати з ними письмову угоду бронювання, у випадку виникнення розбіжностей суперечка вирішується у встановленому законом порядку.
 7.6. Забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, у тому числі шляхом створення пунктів з надання послуг,  миття й дезінфекцію торговельного інвентарю, устаткування, вимірювальної техніки, які надаються продавцям.
 7.7. Забезпечувати благоустрій і своєчасне прибирання прилягаючої до ринку території.
7.8. Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженого з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та публічно сповіщати про це продавців   ринку.
7.9. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно з їхніми повноваженнями.
7.10. Забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.
7.11. Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за  паркуванням транспортних засобів.
7.12. Обов`язково передбачити  необладнані   чи обладнані торгові місця для оптової, роздрібної та дрібно-роздрібної торгівлі сільськогосподарською  продукцією    безпосередньо    її    виробниками   (с/г підприємствами, фермерськими господарствами, особистим підсобним господарством і т.д.).
7.13. Погоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
7.14.   Не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного та протипожежного стану, правильного використання коштів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці.
 7.15. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог даних Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін і т.п. (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).
7.16. Установити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
7.17. Мати в наявності переносні касові апарати за кількістю касирів/контролерів на зміні. Розробити маршрути руху та час проходження касирів/контролерів із вказівкою кількості торгових місць та обладнаних торгових місць, закріплених  за кожним касиром/контролером.
7.18. Керуюча особа зобов'язана забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів щодо щомісячного графіка: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
Інформація про санітарні дні щодо  прибирання території, приміщень, устаткування й інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та у приміщенні адміністрації.
7.19. Здійснювати контроль за використанням продавцями торгових  місць за призначенням.
7.20. Забезпечувати дотримання продавцями вимог Правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.
Керуюча особа  повинна забезпечити постійний вивіз відходів і сміття, а також   після закінчення роботи ринку належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, необладнаних  та обладнаних торгових місць на  ринку. Поточне збирання провадиться безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й дотримання норм охорони праці.
 
8. Порядок укладання  цивільно-правових договорів.
 
8.1.  У випадку надання  продавцям   в оренду торгових місць,   які облаштовані торговельним інвентарем, некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі, або знаходяться в об’єктах нерухомого майна,   керуюча особа   укладає з продавцем  договір оренди облаштованого  торгового місця та договір оренди торговельного інвентарю.
8.2. У випадку надання продавцям  торгового місця необлаштованого інвентарем, некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі,    керуюча особа  укладає  з продавцем  договір  оренди необладнаного торгового місця.
8.3. У випадку участі продавця в розвитку інфраструктури ринку, шляхом інвестування, керуюча особа укладає  з ним договір інвестиційної участі в розвитку інфраструктури ринку. У випадку створення на підставі договору інвестиційної участі в розвиток інфраструктури ринку об’єктів нерухомого майна, право власності на них виникає згідно з чинним законодавством. Орендна плата в цьому випадку не перевищує оренду плату за необладнане торгове місце.
8.4. У випадку надання послуг ринку, керуюча особа укладає договір послуг ринку.
8.5. Тарифи на послуги ринку затверджується згідно з чинним законодавством.
 
9. Вимоги до організації торговельного процесу. Порядок надання торгових місць.
 
9.1. Організація торговельного процесу на ринку повинна провадитися відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації, адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і дотримання прав та інтересів покупців.
 9.2. Живі тварини, птахи, акваріумні рибки, декоративні рослини, насіння, розсада та ін. продаються в спеціально відведених та обладнаних місцях на території ринку.
9.3. На території відкритого ринку, у критих ринках і павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса та битих птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла й т.п.
9.4. На сільськогосподарських, продовольчих та універсальних ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження, без проходження ветеринарно-санітарної експертизи зп показниками безпеки і якості.
9.5. Розташування торгових місць на ринку, торгово-технологічного устаткування повинно бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.
9.6. Розмір  одного торгового місця, необладнаного  торговельним інвентарем та на якому не встановлені некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, визначається згідно з «Положенням про ринковий збір».
 9.7. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і площадки обладнуються наочними позначеннями про їхнє призначення. Усі торгові місця позначаються номерами.
9.8. На торговому місці продавця установлюється табличка із назвою суб’єкта господарювання, його місцезнаходження й номерів телефонів,  а також розміщається копія ліцензії у випадку здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
9.9. За окрему плату продавцям можуть надаватися наступні послуги: бронювання торгових місць, прокат (оренда) торговельного інвентарю, устаткування, коштів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах та в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубка м'яса (штатними рубчиками м'яса), утримання торговельного місця в належному стані, організація очищення та прання санітарного та робочого одягу, послуги туалету, інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку, консультації фахівців, вантажно-розвантажувальні роботи та транспортні послуги, прийом для подальшого продажу сільськогосподарських продуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг.
Тарифи на послуги ринку та інші види робіт, пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, встановлюються адміністрацією ринку та затверджуються згідно з чинним законодавством.
 9.10. Продавці можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар,  засоби вимірювальної техніки, які повинні бути в справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органа Держстандарту України та проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.
 
10. Особливості торгівлі продовольчими товарами.
 
10.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів., , , інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.
10.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
10.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації:  
- готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
- м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, -  за умови наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, -  за умови наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - за умови аявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника – за умови наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – за умови наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
- рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва – за умови наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції – за умови наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
- олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби – за умови наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
- солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти – за умови наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
- зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.
10.4. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.
10.5. На ринках забороняється продаж:
- фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
- готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);
- тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
- тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
- зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.
10.6. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.
11. Особливості торгівлі непродовольчими товарами.
11.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
11.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
- нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
- предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;. Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
- косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;
- побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо) - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;
- транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 № 228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 681/6969; та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 681/6969;
        - меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;
- шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;
- примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
- ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії;
- пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії;
- ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.
11.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безплатним.
11.4. Для продажу товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні місця.
11.5. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.
11.6. На ринку забороняється продавати:
- вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
- готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
- білизну зі штампом організацій і підприємств;
- наркотичні засоби;
- пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
- балони зі скрапленим газом;
- вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
- порнографічні видання;
- заборонені знаряддя добування тварин.
 
12.Відповідальність.
12.1. Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність відповідно до  чинного законодавства.
12.2. Контроль за дотриманням даних Правил здійснюється посадовими особами  управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, іншими посадовими особами в межах їх повноважень   у відповідності до Закону України «Про засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» та інших нормативно-правових актів.
 
Секретар ради                                                                       О.А.Прокопенко
АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції»
 
            1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
             Розпорядженням міського голови від 17.04.2009 р. № 915-01 р створена комісія з аналізу роботи ринків міста. Під час роботи комісії були розглянуті питання, що виникають на проблемних ринках міста.  
 До участі в роботі комісії були залучені суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність на ринках «Північний», «Малиновський», «Старокінний», представники адміністрації ринку «Північний», депутати міської ради – члени комісії з законності та правопорядку, керівники виконавчих органів Одеської міської ради.
Проблемними питаннями, що підлягають розгляду зокрема є, розмір ставки орендної плати, захист інвестованих в розвиток інфраструктури ринків коштів суб’єктів господарювання, що працюють на ринках, відсутність документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України, зміна статусу ринку на статус торговельного центру (у випадку ринку «Старокінного») та, як наслідок,  втрачання надходжень ринкового збору, відсутність заходів впливу з боку органів місцевого самоврядування на адміністрації ринків у випадку порушень чинного законодавства.
На теперішній час роздрібна торгівля на ринках регулюється Правилами торгівлі на ринках, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV, які не вирішують кола питань, що виникають у зв’язку з контролем органів місцевого самоврядування за роботою ринків міста Одеси.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансової кризи» встановлений граничний рівень рентабельності при наданні послуг з оренди торгового місця у розмірі 20 відсотків.
 Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів визначені об’єкти, які вважаються ринками, зокрема, ринкові комплекси, торговельно-сервісні комплекси.
                   За своїми ознаками проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження  правил торгівлі на ринках у новій редакції ” належить до кола  регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між громадянами, іноземцями, особами без громадянства, суб’єктами господарювання (юридичними особами всіх форм власності),  фізичними особами-підприємцями, що здійснюють торгівлю на ринках, територіальною громадою м. Одеси і органами місцевого самоврядування.
             З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Одеської міської ради розроблений  управлінням розвитку споживчого ринку та  захисту прав споживачів Одеської міської ради для  проведення процедури оприлюднення та обговорення. 
 
            
2. Цілі державного регулювання.
 
2.1. Приведення у відповідність проекту рішення Одеської міської ради «Про  затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції ”   відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансової кризи»,  від 29.07.2009 р. № 868 «Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»
 
2.2. Збільшення надходження ринкового збору до міського бюджету.
2.3. Збільшення ефективності використання окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є комунальною власністю та використовується для розміщення та експлуатації ринків, торговельних рядів, торговельних майданчиків, на які не оформлені документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України.
2.4. Збільшення можливості впливу органу місцевого самоврядування на суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками якого є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у випадку порушення останніми Правил торгівлі на ринках, цільового призначення земельної ділянки або окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), прав продавців на ринках щодо укладення договорів оренди торгових місць, надання послуг на ринках, застосування тарифів.
    
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 
         Альтернативою прийняття запропонованого рішення Одеської міської ради  є:
-       залишення рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221- IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283  без змін;
Залишення рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221- IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283    без змін  не вирішить кола проблемних питань, які виникають під час роботи ринків міста Одеси.
          
4. Механізм реалізації мети.
 
4.1.Керуюча особа ринку (власник або орендар земельної ділянки, відведеної у порядку встановленому Земельним Кодексом України або орендар окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громад, які в використовуються для організації ринку): 
- замовляє в ліцензійній організації план території ринку;
- укладає договори оренди окремого індивідуально визначеного майна твердого покриття) у випадку відсутності документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України на територію, зайняту ринком;
- укладаєдоговори оренди облаштованого торгового місця, необлаштованого  торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційної участі суб’єкта господарювання, договір надання послуг;
- узгоджує з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради - режим роботи ринку;
- надає на затвердження виконавчому комітету Одеської міської ради план території ринку;
- укладає з виконавчим комітетом Одеської міської ради договір з організації діяльності ринку;
- забезпечує утримання території ринку й організацію купівлі-продажу товарів відповідно до затвердженого  плану території ринку;
- отримує передбачені чинним законодавством, у тому числі локальними нормативно-правовими актами дозвіл на розміщення на об’єктах благоустрою ринку;
- забезпечує повноту сплати ринкового збору.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі ухвалення запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту.
 
5.1.  Шляхом розробки плану території ринку - документу, виконананого на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно документів на землекористування, кількість торговельних місць, що знаходяться в об’єктах нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиках, торговельних рядах та займана ними площа, площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та   площа   будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць.
5.2. Договори оренди окремого індивідуально визначеного майна - твердого покриття (у випадку відсутності документів на землекористування) укладаються управлінням розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради з керуючими особами ринків безпосередньо в час, встановлений для прийому, який проводиться кожного робочого дня спеціалістами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
 
 6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунку очікуваних витрат і вигод суб'єктів господарювання, громадян і органів місцевого самоврядування  в результаті дії регуляторного акту.
 
 6.1.Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції ”    має наступні вигоди:
- збільшення щорічних надходжень   до міського бюджету від оренди окремого, індивідуально визначеного майна  складають приблизно 3 000 000 гривень.
- збільшення надходжень з ринкового збору за рахунок надходжень від ринків, на які відсутні документи на землекористування.
- посилення контролю з боку органів місцевого самоврядування шляхом укладення договору з організації ринку виконавчого комітету Одеської міської ради;
- забезпечення гарантій інвесторам, які інвестують кошти в розвиток інфраструктури ринку шляхом затвердження типових інвестиційних договорів суб’єктами господарювання та забезпечення укладення таких договорів до набуття чинності цими Правилами.
 
 6.2. Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції» має наступні витрати:
- витрати загального та спеціального фонду  місцевого бюджету відсутні.
-  витрати керуючих осіб ринків на виготовлення плану територій ринків;
- витрати управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язані з укладенням договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна  (видатки на транспорт, тиражування документів, канцелярські вироби).
 
        7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.
 
        Термін дії запропонованого проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції»    необмежений, тому що пов’язаний з регулярною та систематичною діяльністю управління розвитку споживчого ринку та за оренди окремого індивідуально визначеного майна ( у випадку відсутності документів на землекористування) при розміщенні ринків та адміністрування ринкового збору.
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
          Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради є:
         -  надходження орендної плати від окремого, індивідуального визначеного майна, що є власністю територіальної громади до міського бюджету;
         - надходження ринкового збору;
- кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання – продавців на ринку, пов'язаних з укладенням договорів оренди торгових місць, договорів інвестиційної участі суб’єкта господарювання у розвиток інфраструктури ринку.
 
   
            9. Визначення  способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення.
           Відстеження результативності  проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції»  шляхом аналізу статистичної інформації.
              Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через рік після набуття чинності.
           
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:
65045 м. Одеса, вул. Преображенськая. 60, управління розвитку споживчого ринку  Одеської міської ради і на e-mail: на e-mail:    upr_torgovli@ukr.net               kykywehka@rambler.ru                 тел.37-91-05
на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004,г. Одеса, Думська пл.1, а також на e-mail: reguljatornost@ukr.net 
тел.725-90-44
 
 
В.о начальник управління розвитку споживчого ринку
та захисту прав  споживачів Одеської міської ради                                                           Є.О.Шевченко
ПРОЕКТ розміщено на офіційному сайті міста 09.09.2009
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее