01:53:00   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Об установлении ставок единого налога для физических лиц - предпринимателей,которые действуют на территории города Одессы и стоимости торгового патента.

Повідомлення
Про опублікування аналізу регуляторного впливу проекту рішення Одеської міської ради "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту ".
Згідно з п. 2 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", п.4 ст. 3 та п. 4 ст. 3-1 Закону України від 23.03.1996 року «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб та вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів, на здійснення діяльності з надання побутових послуг – від виду побутових послуг встановлюються органами місцевого самоврядування (Одеською міською радою).
З метою забезпечення якісного наповнення місцевих бюджетів та покращення надходжень до бюджету міста Одеси розпорядженням міського голови від 29.12.2008р. №1604-01р було створено робочу групу з питання перегляду вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які діють на території міста Одеси.
Основні завдання, які були поставлені перед робочою групою виконано у встановлений термін, а саме підготовлено обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до рішення Одеської міської ради №647–V від 30.11.2006 року "Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб –підприємців" в частині доповнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватись за умови сплати єдиного податку.
Щодо вартості торгового патенту, членами робочої групи було переглянуто редакцію діючого рішення Одеської міської ради від 28.12.2004 р. №3477-ІV “Про встановлення розмірів фіксованого податку на території міста Одеси, вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва ” в частині ставок торгового патенту залежно від пунктів продажу товарів, місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню приведено у відповідність до Постанови КМУ від 27.04.1998р. №576.
Доповнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватись за умови сплати єдиного податку та встановлення ставок єдиного податку, перегляд вартості торгового патенту, відповідаючи вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території м. Одеси, тому як збільшиться фінансування місцевих бюджетних програм.
Запропонований акт регулюватиме адміністративні відносини між регуляторним органом, в особі Одеської міської ради, та суб’єктами господарювання.
Проект рішення не поширює свою силу прямо на інших жителів міста Одеси.
Дія цього акта поширюється на невизначене коло суб’єктів - усіх фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та торгового патенту та здійснюють свою діяльність на території міста Одеси.
Додаткових витрат у грошовій та часовій формах, окрім тих, що потребуються для своєчасної сплати податку, фізичні особи-підприємці, для яких розмір ставок єдиного податку та торгового патенту не збільшився, не нестимуть.
Прогнозуємий економічний ефект від введення нових ставок єдиного податку та вартості торгового патенту складає близько 542,1 тис.грн. та 172,2 тис. грн. відповідно.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз регуляторного впливу, у відповідності зі ст.9 та ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде опубліковано в газеті «Одеський вісник» і на офіційному сайті міста Одеси omr.gov.ua в розділі «Обговорення проектів» не пізніше п’яти робочих днів після оприлюднення даного повідомлення.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб на протязі одного місяця з дня його опублікування за адресою:
Департамент фінансів Одеської міської ради,
65026 м. Одеса, вул. Жуковського, 13,
тел. (8-048) 722-03-69,
e-mail: ufogs@stream.com.ua

Юридичний департамент Одеської міської ради,
65004 м.Одеса. пл. Думська, 1,
тел. (8-048) 722-14-37,
e-mail: reguljatornost@ukr.net 

 
 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 
Про встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців,що діють на території міста Одеси
та вартості торгового патенту. 
 
Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", абзацу 2 пункту 2 Указу Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.1999 р. № 746/99 "Про спрощення систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва", Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 10.02.1998 р., беручи до уваги висновки робочої групи з перегляду вартості торгового патенту та ставок єдиного податків для фізичних осіб - підприємців, які діють на території міста Одеси, створеної розпорядженням міського голови 29.12.2008 р. № 1604-01р, з метою поповнення доходної частини бюджету м. Одеси та приведення у відповідність до чинного законодавства, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.    Встановити:
-        ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців (додаток №1);
-        вартість торгових патентів на території міста Одеси (додатки №2, №3, №4).
 
2.    Вважати такими, що втратили чинність рішення Одеської міської ради від 30.11.2006 р. № 647-V "Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб – підприємців", в частині, що встановлює ставки єдиного податку та рішення Одеської міської ради від 28.12.2004 р.  № 3477-IV "Про встановлення розмірів фіксованого податку на території міста Одеси, вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва".
 
3.    Доручити управлінню економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради та департаменту фінансів Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності цього рішення та надати обґрунтовані пропозиції щодо вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців, що діють на території м. Одеси.
 
4.    Дане рішення набуває чинності з 01січня 2010 року.
 
5.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії Одеської міської ради з питань підприємництва та торгівлі, з питань планування, бюджету та фінансів, з питань реалізації державної регуляторної політики.
 
Міський голова                                                                                 Е. Гурвіц  
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради.


ДОДАТКИ:
Дод.1 - Перелік видів підприємницької діяльності,
що можуть здійснюватись за умови сплати єдиного податку

Дод. 2 - Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Дод. 3 - Вартість торгового патенту від виду побутових послуг та в залежності від місцезнаходження об’єкта з надання побутових послуг


Дод. 4 Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності в залежності від пункту продажу товарів 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Одеської міської ради "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які діють на території міста Одеси та вартості торгового патенту "
 
Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу результативності регуляторного акта затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.
 
1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Згідно з листом Державної податкової адміністрації в Одеській області
№ 35824/9/17-0208 від 05.11.2008 року на виконання п.2.2 Протоколу № 34 апаратної наради Одеської обласної державної адміністрації
від 06.10.2008 року, щодо забезпечення якісного наповнення місцевих бюджетів та покращення надходжень до бюджету було запропоновано переглянути редакцію діючого рішення Одеської міської ради
№ 3477- ІV від 28.12.2004 року «Про встановлення розмірів фіксованого податку на території міста Одеси, вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва» в частині перегляду вартості торгового патенту та діючого рішення Одеської міської ради №647-V від 30.11.2006 року «Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб-підприємців» в частині, що встановлює ставки єдиного податку.
Представництвом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, а Одеській області листом від 21.08.2008 року
№ 01-08/763 також було рекомендовано створити робочу групу по перегляду діючих ставок єдиного податку, які діють на території міста Одеси.
Розпорядженням міського голови від 29.12.2008 р. № 1604-01р створено робочу групу з питання  перегляду вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які діють на території міста Одеси.        
До складу робочої групи увійшли представники виконавчих органів Одеської міської ради, Державної податкової адміністрації в Одеській області, Представництва Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області, віце – президент Союзу підприємців Одеського економічного регіону, помічник уповноваженого з питань захисту прав підприємців Державного комітету підприємництва України, голови постійних депутатських комісій Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів, з реалізації державної та регуляторної політики,  з підприємництва та торгівлі.
      Розпорядженням міського голови від 13.03.2009 р. № 268-01р згідно доповідної записки департаменту фінансів Одеської міської ради було продовжено роботу робочої групи до 30 квітня 2009 року та розпорядженням міського голови від 19.03.2009 р. № 467- 01р внесено зміни до складу робочої групи, а саме включено до складу робочої групи Георгієнко Наталю Анатоліївну - депутата Одеської міської ради, Борщенка Юрія Миколайовича – президента Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України, Кудлая Віктора Миколайовича – віце-президента Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України.
1.1. Указом президента України передбачено спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
Одеською міською радою прийнято рішення № 647-V
від 30.11.2006 року «Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб-підприємців».
Аналіз по кількості платників єдиного податку, суми отриманого доходу та сплачені суми податку до бюджету м. Одеси в розрізі видів економічної діяльності КВЕДу, проведено на підставі інформації, наданої ДПА в Одеській області за 2007, 2008 р.р.
Протягом дії рішення Одеської міської ради № 647-V
від 30.11.2006 року «Про встановлення ставок єдиного та фіксованого податків, що діють на території міста Одеси для фізичних осіб-підприємців до Одеської міської ради звернулося 9 фізичних осіб-підприємців з питання внесення змін до зазначеного рішення Одеської міської ради в частині доповнення додатку 1 до рішення «Перелік видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватись за умови сплати єдиного податку» такими видами діяльності:
-               допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
-               адвокатська діяльність;
-               управління підприємствами;
-               виробництво промислових газів;
-               виробництво електроенергії, розподіл і електропостачання;
-               оптова торгівля хімічними продуктами;
-               спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами.
1.2. Щодо вартості торгового патенту, членами робочої групи було переглянуто редакцію діючого рішення Одеської міської ради від               28.12.2004 р.  №3477-ІV “Про встановлення розмірів фіксованого податку на території міста Одеси, вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва ” в частині ставок торгового патенту залежно від пунктів продажу товарів, місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів. Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню приведено у відповідність до Постанови КМУ від 27.04.1998р. №576.
Максимальний розмір вартості торгових патентів (320 грн.) встановлено на здійснення торговельної діяльності по місту Одесі за видами пункту продажу товарів та підприємств громадського харчування – магазини з універсальним асортиментом (універсами), у т.ч. ті, що торгують лікеро-горілчаними виробами; магазини, що торгують товарами тривалого терміну використання (меблі, хутро, ювелірні вироби, автозапчастини, будівельні матеріали, побутова техніка, комп’ютерна техніка, відеотехніка та ін.), салони-магазини з продажу автомобілів; ресторани усіх класів, барів, бар-клуби, відкриті літні майданчики та ін.
Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за видами пункту торговельної діяльності встановлено в розмірі 120-320 грн. максимальний розмір – стаціонарні, малогабаритні автозаправні станції, заправні пункти, що здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стисненим газом; оптові бази, склади магазини для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні кошти.
Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг встановлено в розмірі 60-300 грн.
Встановлення нових ставок єдиного податку та торгового патенту, відповідаючи вимогам сьогодення, матиме суттєве значення не тільки для місцевого бюджету, але й для громадян, що мешкають на території м. Одеси, тому як збільшиться фінансування місцевих бюджетних програм.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
Цілями прийняття цього акта є:
1. Доповнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися за умовами сплати єдиного податку.
2. Встановлення розмірів єдиного податку та торгового патенту адекватних умовам, які склалися на ринку товарів та послуг на сьогоднішній день, доходам та конкурентоспроможності фізичних осіб-підприємців.
3. Скасування ставок єдиного податку по тим видам економічної діяльності, які відповідно до діючого законодавства не можуть здійснюватися фізичними особами-підприємцями, або для провадження яких потрібні інші умови ніж ті, що вказані в Указі Президента України зі змінами та доповненнями від 28.06.1999 № 746/99 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва".
Запропонований акт регулюватиме адміністративні відносини між регуляторним органом, в особі Одеської міської ради, та суб’єктами господарювання.
Проект рішення не поширює свою силу прямо на інших жителів міста Одеси.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Альтернативою прийняття запропонованого проекту може бути відмова від введення в дію запропонованого регулювання та залишення старого регулювання без змін. Але діючі регуляторні акти, що встановлюють ставки єдиного податку та торгового патенту, при їх прийнятті не спрямовувалися на вирішення зазначених проблем. У такому випадку існуюча ситуація залишиться без змін, що призведе до невирішення проблем та до їх прогресування.
Також альтернативою можна вважати скасування вже існуючих рішень та неприйняття замість них нового рішення, яке встановлюватиме ставки единого податку та вартості торгового патенту. У цьому випадку фізичні особи-підприємці змушені будуть перейти на загальну систему оподаткування, або здійснювати свою діяльність з порушенням норм законодавства. Така ситуація матиме негативні наслідки як для органів місцевого самоврядування, тому як це призведе до збільшення сектора тіньової економіки, так і для територіальної громади в цілому, тому як відбудеться збільшення цін на товари та послуги, які реалізують фізичні особи підприємці. Самі негативні наслідки настануть для фізичних осіб-підприємців, тому що збільшаться їх витрати як в кількісній формі (грошовій), так і в якісній (час).
З огляду на це, досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття нового рішення, яке встановлюватиме соціально справедливі ставки єдиного податку та торгового патенту.
Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють ставки єдиного податку податку та торгового патенту.
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Визначені проблеми пропонується розв’язати за допомогою наступних механізмів та заходів:
1.Доповнення переліку видів підприємницької діяльності, що можуть здійснюватися за умови сплати єдиного податку.
2.Встановлення ставок єдиного податку для  фізичних осіб-підприємців, які діють на території м. Одеси та встановлення вартості торгового патенту пропорційних доходам та конкурентоспроможності.
3.Скасування деяких видів діяльності, які не можуть здійснюватися на умовах спрощеної системи оподаткування.
Даним проектом рішення пропонується підвищити ставки єдиного податку на окремі види підприємницької діяльності (додаток 1 до регуляторного акту) та доповнити наступними видами діяльності:
КВЕД 67.2 – допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення – 200 грн.
КВЕД 74.15 – управління підприємствами – 200 грн.
КВЕД 24.11 – виробництво промислових газів – 200 грн.
КВЕД 40.11, 40.12, 40.13 – виробництво електроенергії, розподіл і електропостачання – 200 грн.
КВЕД 51.55 – оптова торгівля хімічними продуктами – 200 грн.
КВЕД 51.87 – оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням – 200 грн.
КВЕД 51.90 – інші види оптової торгівлі – 200 грн.
КВЕД 74.11.2 – в наступній редакції «Нотаріальна та інша юридична діяльність, крім діяльності державних нотаріусів, нотаріусів, судових виконавців, експертів і арбітрів» - 200 грн.
Крім того, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2009р. № 454 та листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 28.04.09р. № 4775 було встановлено нову ставку єдиного податку для фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України в розмірі 200 грн. на місяць.
 
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку та торгового патенту, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.
Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчуватися як суб’єктами підприємницької діяльності, так і територіальною громадою в цілому. Збільшення доходної частини бюджету, призведе до підвищення рівня соціального забезпечення як окремих категорій громадян, так і всього міста в цілому.
Впровадження та виконання вимог проекту рішення забезпечується наступними ресурсами:
-       згідно з п. 2 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" ставка єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації підприємця залежно від виду діяльності і не може становити менше 20 грн. та більше 200 грн. на місяць;
-      згідно з п.4 ст. 3 та п. 4 ст. 3-1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 року, вартість торгових патентів на здійснення торговельної діяльності залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів, на здійснення діяльності з надання побутових послуг – від виду побутових послуг встановлено рішенням Одеської міської ради від 28.12.2004 року № 3477-IV «Про встановлення розмірів фіксованого податку на території міста Одеси, вартості торгового патенту та ставок єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів малого підприємства» в межах 60 – 320 грн. на місяць;
-       іншим податковим законодавством.
Зовнішні чинники не впливають на дію запропонованого регуляторного акта.
Так як цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства у цій сфері, тому цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.
 
6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта
Впровадження в дію проекту рішення тягне за собою наступні вигоди та витрати: 
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Збільшення надходжень до місцевого бюджету
 
Сфера суб’єктів  підприємницької діяльності
Можливе здійснення господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування зі ставкою єдиного податку.
Витрати на сплату нових розмірів ставок єдиного податку та торгового патенту.
 
Сфера інтересів громадян
Збільшення фінансування місцевих бюджетних програм.
Впровадження в дію запропонованого рішення не тягне додаткових витрат на його контроль, тому як не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування та відповідних податкових органів.
Впровадження в дію цього акта тягне Впровадження в дію цього акта тягне за собою додаткові витрати, в першу чергу для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, платників єдиного податку та торгового патенту, у вигляді сплати нових розмірів ставок податкових платежів.
Але навіть сплату податку не можна вважати витратою для суб’єкта підприємництва, оскільки це є загальнообов’язкова плата за право займатися певним видом економічної діяльності, яка потім же перетворюється у вигоду для територіальної громади в цілому. Запропоновані збільшення ставок податкових платежів також не можна вважати значними додатковими витратами для суб’єктів підприємницької діяльності, оскільки враховуючи інфляцію та темпи розвитку конкурентоспроможності ринку, втратили актуальність та є замалими у порівнянні зі збільшенням рівня доходів підприємців.
Додатково нагадуємо, що положення проекту рішення не поширюються на громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю, тому вони не несуть витрат, в вигляді сплати податкових платежів.
 
Витрати для жителів міста Одеси будуть в тому випадку, якщо внаслідок підвищення розмірів ставок єдиного податку та торгового патенту фізичні особи – підприємці підвищать ціни на товари та послуги, що ними надаються.
Також цим актом передбачаються витрати на його реалізацію для суб’єктів підприємницької діяльності – платників єдиного податку вид економічної діяльності яких не внесений до рішення, у зв’язку з тим, що цей вид діяльності, відповідно до податкового законодавства, не може обкладатися податком по спрощеній системі оподаткування.
У такому випадку фізичні особи-підприємці будуть змушені або переходити на загальну систему оподаткування, або скасовувати підприємницьку діяльність, або продовжувати займатися цією ж діяльністю всупереч законодавству, або перереєстровувати вид економічної діяльності на суміжний.
 
Нагадаємо, що реєстрація підприємницької діяльності проводиться наступним чином.
Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію до відділу державних реєстраторів.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.
У п'ятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Пенсійного фонду України.
Перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності проводиться в порядку, встановленому для його реєстрації.
Тобто, в разі перереєстрації на суміжний вид діяльності супроводжуватиметься для фізичної особи - підприємця додатковими витратами як в часі так і в грошах.
Внаслідок дії регуляторного акта забезпечується досягнення максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат суб’єктів підприємництва, територіальної громади та органів місцевого самоврядування.
Отже, результатом прийняття запропонованого проекту рішення, враховуючи аналіз вигод та витрат, є:
-       приведення рішень Одеської міської ради, які встановлюють ставки єдиного податку та торгового патенту у відповідність до чинного законодавства;
-    встановлення розміру єдиного податку та торгового патенту на території міста Одеси такими, що є актуальними на даний момент;
 
7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Вважаємо за доцільне встановити термін набуття рішенням сили –
01 січня 2010 року.
Проект рішення пропонується запровадити на необмежений строк, що співвідноситься з цілями запровадження цього регуляторного акта, із механізмами його впровадження та з чинним податковим законодавством, яким передбачене стале оподаткування.
Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної необхідності.
 
8. Визначення показників регуляторного акта
Прогнозуємий економічний ефект від введення нових ставок єдиного податку та вартості торгового патенту складає близько 542,1 тис.грн. та 172,2 тис. грн. відповідно.
Враховуючи вищезазначене, загальна сума економічного ефекту становить близько 714,3 тис.грн. (згідно з додатком 1).
Додаток 1 до аналізу регуляторного акту.
 
Дія цього акта поширюється на невизначене коло суб’єктів - усіх фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та торгового патенту та здійснюють свою діяльність на території міста Одеси.
Додаткових витрат у грошовій та часовій формах, окрім тих, що потребуються для своєчасної сплати податку, фізичні особи-підприємці, для яких розмір ставок єдиного податку та торгового патенту не збільшився, не нестимуть.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
У разі прийняття запропонованого рішення буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.
Для проведення відстеження результативності будуть використанні статистичні дані, отримані від Державної податкової адміністрації у м. Одесі, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
Одеської міської ради, управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради та управління та з інших офіційних джерел.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.
 
Зауваження і пропозиції стосовно проекту регуляторного акта надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
Департамент фінансів Одеської міської ради, м. Одеса,
вул. Жуковського, 13, 65026. тел. (8-048) 722-03-69, e-mail: ufogs@stream.com.ua
Юридичний департамент Одеської міської ради, м. Одеса.
пл. Думська, 1, 65004, тел. (8-048) 725-90-44, e-mail: reguljatornost@ukr.net 
------------------
 
Проект решения опубликован в газете «Одесский вестник» №102-103 от 23.06.09 

 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее