09:35:30   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов / ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОЕКТ рішення міськради "Про нову редакцію додатку №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом"

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про опублікування проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію додатку №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом» та аналізу його регуляторного впливу.

Згідно з п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 1, 15 Закону України «Про систему оподаткування», ст.ст.1, 12, 18 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ст..164 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» збір за право на використання місцевої символіки встановлюється рішенням Одеської міської ради.
З метою вирішення проблемних питань під час адміністрування збору за право на використання місцевої символіки та необхідністю уточнення об’єктів оподаткування робочою групою, створеною розпорядженням міського голови від 21.11.2008 р. № 1402-01р., підготовлено обґрунтовані пропозиції стосовно нової редакції «Положення про збір за право на використання місцевої символіки».
Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради «Про нову редакцію додатку №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом» буде збільшення кола платників збору за право на використання місцевої символіки, що вплине на збільшення надходжень від збору, а також здійснення ефективного контролю за надходженням збору до бюджету міста у повному обсязі.
Дія регуляторного акту про місцеву символіку не поширюється на громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю та не використовують місцеву символіку з комерційною метою.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу, у відповідності зі ст.9 та ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде опубліковано в газеті «Одеський вісник» і на офіційному сайті міста Одеси omr.gov.ua в розділі «Обговорення проектів» не пізніше п’яти робочих днів після оприлюднення даного повідомлення.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб на протязі одного місяця з дня його опублікування.
Пропозиції та зауваження приймаються за адресою:
Департамент фінансів Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського, 13, 65026. тел. (8-048) 722-03-69,
e-mail: ufogs@stream.com.ua  
Юридичний департамент Одеської міської ради, м. Одеса. пл. Думська, 1, 65004, тел. (8-048) 722-14-37,
e-mail: reguljatornost@ukr.net 


ПРОЕКТ рішення Одеської міської ради

Про нову редакцію додатку №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. 
№2725-XXIII "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом"

Відповідно п.24 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст. 1, 15 Закону України «Про систему оподаткування», ст.ст.1, 12, 18 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»  та ст.164 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» з метою оптимізації використання місцевої символіки у комерційних цілях та вдосконалення рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 N 2725-XXIII "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок в межах, визначених законом ” (зі змінами та доповненнями), керуючись та враховуючи пропозиції робочої групи, створеної згідно розпорядження міського голови від 21.11.2008 №1402-01р, Одеська міська рада вирішила: 

1.   Затвердити нову редакцію Положення «Про збір за право на використання місцевої символіки»  (додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах визначених законом») (додається).
 
2. Вважати таким, що втратило чинність:
- додаток №10 до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 р. №2725-XXIII "Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом" ;
- рішення Одеської міської ради від 14.09.1999 року №187-XXIII «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
-      рішення Одеської міської ради від 09.12.1999 року №444-XXIII «Про внесення змін в Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради №187-ХХШ від 14.09.99р. «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
-      рішення Одеської міської ради від 15.10.2002 року №470-XXIII «Про внесення змін в додаток №2 до рішення Одеської міської ради №187-ХХШ від 14.09.99р. «Про затвердження положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Одеси»;
-     пункт 2 рішення Одеської міської ради від 17.04.2001 року №2172-XXIII «Про нову редакцію додатку №11 до рішення міської ради №29-ХХШ від 18.09.98р. «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом», та внесення змін до рішення №117-XXIII від 10.03.99р.»
 
3.        Уповноважити Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування міста Одеси видавати дозволи за право на використання символіки з комерційною метою у порядку, що визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 
4.        Здійснення заходів з відстеження результативності Положення про збір за право на використання місцевої символіки з комерційною метою покласти на департамент фінансів Одеської міської ради та бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування міста Одеси.
 
5.        Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 
6.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з планування, бюджету і фінансів.
 
 Міський голова                                                                             Е. Гурвіц
 
 Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 
  Додаток
до рішення Одеської міської ради
від ________ 2009 N ________ 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про збір за право на використання місцевої символіки 
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1.Це Положення у відповідності до вимог Закону України "Про систему оподаткування", Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" визначає механізм справляння та сплати збору за право на використання символіки з комерційною метою (далі - збір).
Під використанням символіки, що тягне за собою сплату збору, у цьому Положенні розуміється будь-яке застосування суб’єктами господарювання символіки міста Одеси у власній господарській діяльності з комерційною метою.
1.2. До символіки міста Одеси, використання якої з комерційною метою тягне за собою сплату збору, належать об'єкти, створені за участю територіальної громади міста Одеси або даровані місту, а також назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток, що асоційовані з містом Одеса, а саме:
 
1.3. До місцевої символіки відносяться:
1.3.1. Найменування міста «Одеса»
1.3.2. Символіка територіальної громади міста Одеси:
- герб міста Одеси;
- корогва Одеської міської ради;
- штандарт Одеського міського голови;
- прапор міста Одеси;
- середній герб міста Одеси;
- малий герб міста Одеси;
- власні імена і зображення історичних діячів, що внесли вклад до заснування і розвитку міста; назви і зображення пам'ятників, архітектурних споруд, ансамблів і комплексів міста. У перелік включені об'єкти, створені за участю територіальної громади міста Одеси або даровані місту, а також назви, що стали прозивними і асоційовані з містом Одеса.
Вичерпний перелік місцевої символіки, використання якої з комерційною метою тягне за собою сплату збору, є складовою частиною цього Положення. (Додаток )
 
1.4. Порядок видачі дозволів за право на використання місцевої символіки з комерційною метою визначається виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 
1.5. Дозвіл на використання місцевої символіки видається бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування міста Одеси безкоштовно.
 
1.6. Не допускається використання місцевої символіки у виробах, товарах і продукції, які не відповідають вимогам нормативних документів, а так само в публічних заходах (спектаклях, концертах, фестивалях, аукціонах, гуляннях, показах і тому подібне), що можуть негативно вплинути на імідж міста Одеси.
 
1.7. Суб’єкти господарювання, які не отримали дозволи у встановленому порядку, але використовують місцеву символіку з комерційною метою, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
 
1.8. Відсутність дозволу за право на використання місцевої символіки не звільняє від обов’язку щодо сплати відповідного збору у випадку використання місцевої символіки з комерційною метою.
 
II. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ  
2.1. Об'єктом оподаткування для юридичних і фізичних осіб, у власних назвах яких використовується символіка міста з комерційною метою,  є доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком непрямих податків.
2.2. При використанні символіки у виготовленій продукції, виконаних роботах, наданих послугах об’єктом оподаткування є вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг за винятком непрямих податків.
 
 
III. ПЛАТНИКИ ЗБОРУ
 3.1. Платниками збору за право на використання місцевої символіки є суб’єкти господарювання, які використовують цю символіку з комерційною метою:
- господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як фізичні особи - підприємці;
- філіали, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій, які здійснюють діяльність на території міста Одеси.
Іноземні юридичні та фізичні особи сплачують збір за право на  використання місцевої символіки на рівних умовах з юридичними та фізичними особами України, як що інше не передбачене міжнародними договорами та законодавством України.
 
IV. СТАВКА ЗБОРУ  
4.1. Розмір збору за право на використання місцевої символіки з комерційною метою складає:
 
-  з юридичних осіб - 0,1 відсотка об’єкта оподаткування визначеного у п.2.1. зазначеного положення;
- з фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в рік.
 
V. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ  
5.1. Сума збору за право на використання місцевої символіки щомісяця перераховується на рахунки Головного Управління державного казначейства України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси, за місцем реєстрації платника, за кодом бюджетної класифікації 16011100 «Збір за право на використання місцевої символіки» до 10 числа місяця, наступного за звітним. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого для надання розрахунку.
 
5.2. Розрахунки збору за базовий податковий (звітний) період, що дорівнюється календарному кварталу, подається платниками до податкових інспекцій за місцем проживання (фізичної особи) або за місцем реєстрації (юридичної особи) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, за формою згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2003 N 622 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за право на використання місцевої символіки" .
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як фізичні особи - підприємці подають розрахунок та сплачують збір один раз на рік, до 1 лютого звітного року.
 
5.3. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування міста Одеси щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним, надає до державних податкових інспекцій міста Одеси перелік суб'єктів господарювання, яким були надані дозволи за право на використання місцевої символіки з комерційною метою .
 
 
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ    
6.1. Платники несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору до державних податкових інспекцій районів міста, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету міста відповідно до Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" і Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", інших законодавчих та нормативно-правових актів.
 
6.2. Надлишкові суми збору, сплачені платниками, зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.
 
6.3. Стягнення не внесених в установлений термін сум збору здійснюється згідно з чинним законодавством.
 
VII. КОНТРОЛЬ  
7.1. Контроль за своєчасністю подання розрахунку збору за право на використання місцевої символіки до органу податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснюють державні податкові інспекції міста.
 
 
VIII.  ДЖЕРЕЛО СПЛАТИ ЗБОРУ  
8.1. Збір за право на використання символіки м. Одеси, внесений за рахунок коштів юридичних осіб, відноситься до собівартості продукції (робіт, послуг). Фізичні особи сплачують збір за рахунок власних коштів.
Фізичні особи – підприємці сплачують збір за рахунок власних коштів. 
 
Додаток  
 
ПЕРЕЛІК
місцевої символіки міста Одеси, за використання якої повинен сплачуватися збір
п/п
 
Назви, імена
 
Адреса
   1
2
                          3
1.
м. Одеса
 
2.
Малий фонтан
 
3.
Великий фонтан
 
4.
Дюк де Ришельє
 
5.
Дюк
 
6.
Ришельє
 
7.
Де Рибас
 
8.
Воронцов
 
9.
Сабанєїв міст
 
10.
Привоз
 
11.
Лонжерон
 
12.
Воронцовський замок
 
 
13.
Французький бульвар
 
14.
Молдованка
 
15.
Куяльник
 
16.
Пересип
 
17.
Слобідка
 
18.
Приморський бульвар
 
19.
Дерибасівська
 
20.
Ришельєвська
 
21.
Старопортофранківська
 
22.
Порто-Франко
 
23.
Преображенська
 
24.
Катерининська
 
25.
М’ясоїдівська
 
26.
Лузанівка
 
27.
Отрада
 
28.
Строгановський міст
 
29.
Дюковський сад
 
      
       Зображення пам’ятників:
 
1.
А.С.Пушкіну
Думська площа
2.
А.С.Пушкіну
вул. Пушкінська
3.
Дюку де Ришельє
Приморський бульвар
4.
Де Рибасу
вул. Дерибасівська
5.
Лаокоон та сини
вул. Пушкінська
6.
Пам’ятник засновникам міста
Катерининська площа
7.
Петя та Гаврик
вул. Преображенська
8.
Леви та левиця
Міський сад
9.
М.С.Воронцову
Соборна площа
10.
Ангел милосердя
вул. Пушкінська, 51
11.
Фонтан
у Воронцовського замку
12.
Золоте дитя
перед Морвокзалом
13.
«Чекаюча»
Морський вокзал
14.
Невідомому матросу
парк ім. Т.Г.Шевченко
15.
Золотий стілець
Міський сад
16.
Утьосову
Міський сад
17.
Дерево кохання
Міський сад
18.
Дівчина та дельфін
Перед театром музикальної комедії
19.
Фонтан “Діти з жабою ”
Сквер Оперного театру
20.
Амур і Психея
Сквер “ Пале-рояль ”
21.
Фонтан
Сквер “ Пале-рояль ”
22.
Пушка
Думська площа
23.
Пам’ятник Олександру
Парк ім. Т.Г.Шевченко
24.
Атланти з шаром
вул. Гоголя,
 
    Зображення архітектурних споруд, ансамблів та комплексів
 
1.
Будівля міської ради (Стара біржа)
пл. Думська, 1
2.
Приморський бульвар
 
3.
Соборна площа
 
4.
Катериненська площа
 
5.
Будівля готелю “ Пасаж ”
 
6.
Будівля Одеського театру опери та балету
 
7.
Будівля Англійського клубу
Музей морського флоту
8.
Будівля філармонії (Нова біржа)
 
9.
Сходи Приморського бульвару
 ( Потьомкінська )
 
10.
Будівля замку Абази
Музей західного та східного мистецтва
11.
Будівля замку С.Потоцького
художній музей
12.
Будівля замку Толстого
 
13.
Будівля дому Маразлі
Вул.. Пушкінська, 4
14.
Шахський замок
 
15.
Воронцовський замок
 
16.
Бельведер
колонада у Воронцовського замку
17.
Собор
на Соборній площі
18.
Аркада з башнею
 
19.
Будівля “Аптека Гаєвського ” (дім Русова)
 
20.
Будівля “Кафе Фанконі ”
вул. Катерининська кут          вул. Ланжеронівська
21.
Міський сад
 
22.
Бесідка міського саду
 
23.
Будівля залізничного вокзалу
Привокзальна площа
24.
Морський вокзал
 
25.
Зображення Катерини II (мозаїка)
 
26.
Будівля по вул.. Гоголя, 14
 
27.
Лютеранська церква
 
28.
Комплекс будівель на Катерининській площі
 
29.
Комплекс будівель та підпорних стін Приморського бульвару
 
30.
Будівля Археологічного музею
 
31.
Будівля Літературного музею
 
   
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 
 
проекту рішення Одеської міської ради про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 15.10.2001 року № 2775-XXIII
«Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом» яким пропонується затвердити нову редакцію Положення «Про збір за право використання місцевої символіки»
 
1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Збір за право використання місцевої символіки на території м. Одеси встановлено відповідно до ст.1,12,18 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року № 56-93 «Про місцеві податки та збори». Збір стягується відповідно до «Положення», яке затверджено рішенням Одеської міської ради від 15.10.2001 року № 2725-III «Про встановлення місцевих податків, зборів і розмірів їх ставок у межах, визначених законом».
Інформація стосовно кількості платників збору за право використання місцевої символіки за три попередніх роки наведена у таблиці № 1:
                                                                                                   (осіб)
 
2006 рік
2007 рік
2008 рік
Кількість
302
332
367
У т.ч.
 
 
 
Юридичні особи
301
331
366
Фізичні особи
1
1
1
 
Інформація стосовно надходження збору за право використання місцевої символіки до бюджету м. Одеси за три попередніх роки наведена
у таблиці №2.       
                                                                                                                                                                           (тис.грн.)
 
2006 рік
2007 рік
2008 рік
План
2009 року
Факт
594,8
833,2
1033,4
1074,6
У т.ч.
 
 
 
 
Юридичні особи:
594,7
833,1
1033,3
1074,5
З них крупні платники збору:
 
 
 
 
1. АКБ «Одеса-банк»
21,4
51,9
100,7
135,0
2. АКБ «Порто-франко»
21,0
34,9
47,6
55,0
3. ЗАТ «Одескондитер»
105,2
157,6
197,2
190,0
4. КП «Міжнародний аеропорт Одеса»
47,4
67,4
91,9
98,0
5. ВАТ «Одеса-авто»
0
0
25,3
35,0
6. ТОВ «Готель Одеса»
15,3
24,8
23,4
30,0
7.     7. ЗАТ «Одеський коньячий завод»
2,7
3,4
19,8
27,0
8. ТОВ «Інтергейт-Одеса»
21,2
34,2
40,4
41,7
9. ТОВ «Мультіконт-Одеса»
6,1
9,9
15,7
15,7
10. ТОВ «Левада-Одеса»
14,8
24,1
24,5
29,1
11. Інші
342,6
424,9
446,8
418,0
Фізичні особи
0,1
0,1
0,1
0,1
Підставою для перегляду Положення про збір за право використання місцевої символіки було звернення Державної податкової адміністрації в Одеській області щодо вирішення проблемних питань під час адміністрування збору за право використання місцевої символіки.
Серед неврегульованих належним чином проблемних питань адміністрування збору є:
- відсутність порядку та механізму видачі дозволу на використання місцевої символіки в комерційних цілях;
- необхідність уточнення визначення об’єкту оподаткування;
- необхідність перегляду переліку місцевої символіки, що підлягає оподаткуванню.
Враховуючи зазначене, розпорядженням Одеського міського голови від 21.11.2008 року № 1402-01 року створено робочу групу з підготовки регуляторного акта про нову редакцію «Положення про збір за право використання місцевої символіки».
Згідно існуючих на теперішній час рішень Одеської міської ради дозвіл на право користування місцевою символікою видає постійна комісія Одеської міської ради – разом із цим, зазначене суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в частині порядку та умов видачі документів дозвільного характеру.
Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про систему оподаткування» механізм справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюється міськими радами. При цьому встановлення міськими радами  збору за право використання місцевої символіки є не обов’язковим, але збір за використання місцевої символіки робить важливий вклад в міський бюджет.
 
2. Цілі державного регулювання.
1.Впровадити ефективний, простий механізм стягнення збору за використання місцевої символіки.
2. Визначити об’єкт оподаткування збору для підприємств, організацій, у тому числі для підприємств, організацій які займаються торгівельною діяльністю.
3.Удосконалити перелік назв об’єктів, історичних і архітектурних пам’яток, які відносяться до місцевої символіки.
 
3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.
Відмова від державного регулювання – не встановлення збору за використання місцевої символіки. Законом України «Про систему оподаткування» передбачено, що, встановлення міськими радами збору за право використання місцевої символіки є не обов’язковим, але збір за використання місцевої символіки робить важливий вклад в міський бюджет, тому відмова від стягнення цього збору є неприпустимою.
Залишити діючі нині рішення міської ради не можливо, тому що вони не відповідають чинному законодавству та не можливі для виконання.
Прийняття запропонованого рішення міської ради забезпечить вирішення проблеми згідно з вимогами чинного законодавства.
 
4. Опис механізмів  і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Доведення інформації про даний регуляторний акт до відома суб’єктів господарювання, дасть можливість в повній мірі впровадити дане рішення у життя.
Механізмом контролю буде звітність суб’єктів господарювання за використання об’єктів місцевої символіки.
Відповідальність за повноту та правильність обчислення, своєчасність сплати збору до міського бюджету покладається на платників збору за право використання місцевої символіки у відповідності до Закону України
від 21.12.2000 року № 2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Контроль за наявністю дозволу, своєчасністю подання розрахунку збору за право використання місцевої символіки до органу податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету згідно із Законом України від 04.12.1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні» із змінами та доповненнями, здійснюють державні податкові інспекції міста Одеси.
Стягнення не внесених в установлений термін сум збору здійснюються згідно з чинним законодавством.
 
 5. Обґрунтування   можливості   досягнення   визначених   цілей у разі прийняття регуляторного акта.
- уточнення щодо визначення об’єкту оподаткування збором за право використання місцевої символіки не тягне за собою підвищення ставки збору за право використання місцевої символіки.
- внесення змін до чинного законодавства може призвести до збільшення або зменшення надходжень від цього збору;
- на даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту органами влади, фізичними і юридичними особами;
- запровадження акту не передбачає заподіяння шкоди як наслідку його дії.
 
 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
 
Дія даного регуляторного акту не поширюються на громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю та не використовують місцеву символіку з комерційною метою, тому вони не несуть витрат, в вигляді сплати податкових платежів.
Витрати для мешканців міста Одеси будуть в тому випадку, якщо підприємці підвищать ціни на вироблені товари та надані послуги.
 
Одеська міська рада та її виконавчі органи, інші органи державної влади.
Вигоди:
 -    збільшення надходжень до бюджету.
-     підвищення рівня використання економічних ресурсів міста.
Витрати:
Витрати, пов’язані з утриманням працівників та матеріально-технічним забезпеченням.
Суб’єкти господарювання.
Вигоди:
Отримують безперешкодне право використовувати місцеву символіку міста.
Надходження додаткових коштів на реставрацію об’єкта здійснення господарської діяльності, якщо суб’єкт господарювання орендує приміщення в об’єкті історичної та культурної спадщини.
Збільшення прибутку за рахунок збільшення туристів.
Витрати:
Сплачує кошти за використання назв, зображень об’єктів культурної спадщини міста Одеси, що належать до місцевої символіки і які підуть на фінансування робіт по реконструкції, реставрації, капітальних робіт та їх належному утриманню об’єктів культурної спадщини міста Одеси.
Громадяни.
Вигоди:
Виконання заходів, передбачених програмами охорони культурної спадщини спрямованих на відновлення та покращення об’єктів культурної спадщини, як наслідок збільшення кількості відвідувачів міста та покращення культурних та освітніх умов проживання в місті.
 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.
Строк дії даного регуляторного акта залежить від змін нормативних та законодавчих актів.
Строк дії акту необмежений.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
- розмір надходжень до місцевого бюджету має збільшитьсь внаслідок запровадження дії акту;
- передбачається постійне збільшення кількості суб’єктів господарювання, які використовують місцеву символіку;
- достатній рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
- здійснення безперешкодного контролю за надходженням до бюджету міста у повному обсязі збору за право використання місцевої символіки.
 
9. Заходи   за допомогою    яких    буде    здійснюватися    відстеження результативності акта.
Базове відстеження результативності даного рішення буде здійснено з дня набуття чинності рішення Одеської міської ради.
Повторне відстеження результативності даного рішення буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.
 
Здійснення заходів з відстеження результативності Положення про збір за право використання місцевої символіки покласти на департамент фінансів Одеської міської ради та бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами.
 
Зауваження і пропозиції стосовно проекту регуляторного акта надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
Департамент фінансів Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Жуковського, 13, 65026. тел. (8-048) 722-03-69,
e-mail: ufogs@stream.com.ua
Юридичний департамент Одеської міської ради, м. Одеса. пл. Думська, 1, 65004, тел. (8-048)  722-14-37,
e-mail: reguljatornost@ukr.net
 -------------------------------
 
Проект решения опубликован в газете «Одесский вестник» №102-103 от 23.06.09 
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее