04:36:29   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Обсуждение проектов

ПРОЕКТ рішення Одеської міської ради

ПРОЕКТ /доопрацьований/

Порядок вирішення питань розміщення об’єктів містобудування
та надання вихідних даних для їх проектування

(розділ ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ м. ОДЕСИ)


Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від________________
№_________________

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
МІСТОБУДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ
ЇХ ПРОЕКТУВАННЯ (РОЗДІЛ „ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ М. ОДЕСИ”)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок вирішення питань розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування (розділ „Правил забудови м. Одеси”) розроблений відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про планування і забудову територій", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", „Про охорону об’єктів культурної спадщини”, актів Кабінету Міністрів України, актів органів центральної виконавчої влади в області містобудування і охорони об’єктів культурної спадщини, чинних державних будівельних норм.

1.2. Порядок вирішення питань розміщення об'єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування (далі - Порядок) є складовою частиною Правил забудови м. Одеси і діє до затвердження „Правил забудови м. Одеси” в обсязі, передбаченим Законом України "Про планування і забудову територій".

1.3. Основною задачею Порядку є регулювання взаємовідносин суб'єктів містобудівної діяльності в м. Одесі на підставі вищевказаних законодавчих та нормативно-правових актів.

1.4. Порядок регламентує вимоги до розробки містобудівної документації; вирішення питань забудови земельної ділянки; одержання вихідних даних для проектування; проведення передпроектних і проектних робіт; погодження, експертизи і затвердження проектної документації для будівництва, ремонту, реставрації, пристосування, реабілітації з розширенням об’єктів культурної спадщини; здійснення будівельних робіт, ремонтно-реставраційних та реабілітаційних робіт на об’єктах культурної спадщини, і прийняття об'єктів в експлуатацію, а також здійснення контролю за містобудівною діяльністю. Порядок визначає відповідальність за правопорушення в сфері містобудування та охорони культурної спадщини.

1.5. Питання, пов’язані із здійсненням індивідуального житлового, садибного, дачного будівництва, реконструкції вбудовано-прибудованих приміщень, благоустрою територій, проектування і будівництва транспортних та інженерних комунікації, тимчасових споруд, яки не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством та рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету.

1.6. Учасники містобудівної діяльності несуть відповідальність за правопорушення в сфері містобудування відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Основними етапами містобудівної діяльності з проектування і будівництва об’єктів містобудування в м. Одесі є:
- розробка передпроектних пропозицій;
- розробка, погодження, державна експертиза, громадське обговорення та затвердження містобудівної документації;
- вибір міста розташування земельної ділянки;
- розробка, погодження, експертиза та затвердження проекту відведення земельної ділянки;
- отримання вихідних даних для проектування;
-розробка, узгодження, комплексна державна експертиза і затвердження проектно-кошторисної документації;
- оформлення і реєстрація документів, що засвідчують право на земельну ділянку для будівництва та експлуатації об'єкта;
- отримання дозволу на виконання будівельних робіт;
- будівництво і прийняття об'єктів в експлуатацію.

1.8. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови и обмеження) затверджуються відповідно до цього Порядку Одеською міською радою (далі – міська рада) в складі містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта, або надаються за рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради (далі – виконавчий комітет) чі за розпорядженням районної адміністрації Одеської міської ради (далі – райадміністрація), в разі, якщо розроблення містобудівного обґрунтування не потребується.
Підготовку, оформлення, реєстрацію та видачу замовникам містобудівних умов і обмежень здійснює управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - УАМ).

2. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2.1. При розробці містобудівної документації необхідно керуватися законодавчими і нормативними актами України, державними будівельними нормами, а також цим Порядком.

2.2. Основними видами містобудівної документації для м. Одеси є:
- схема планування території;
- генеральний план міста;
- детальні плани територій;
- плани червоних ліній;
- проекти розподілу територій;
- містобудівні обґрунтування.
Можлива розробка інших видів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства. Обсяг матеріалів містобудівної документації та її погодження, визначається завданням на розробку містобудівної документації, погодженим УАМ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Функції замовника містобудівної документації здійснює УАМ, інші виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, зацікавлені юридичні та фізичні особи відповідно до чинного законодавства.

2.4. Підставою для розробки та внесення змін до містобудівної документації є:
- рішення міської ради про розроблення генерального плану міста, детального плану території, проекту розподілу території;
- рішення виконавчого комітету про розроблення іншої містобудівної документації.
Завдання на розробку усіх видів містобудівної документації підлягає узгодженню з УАМ.

2.5. Містобудівна документація підлягає узгодженню замовником з УАМ, Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради (далі - УЗР), управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради, природоохоронними та санітарно-епідеміологічними органами, управлінням інженерного захисту територій міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради (далі –УІЗТМ та РУ), а також іншими органами відповідно до законодавства, зазначеними в завданні на розробку містобудівної документації.
При розробці, погодженні та затвердженні містобудівної документації повинні враховуватися державні, громадські та приватні інтереси, містобудівна документація підлягає експертизі та громадському обговоренню відповідно до діючого законодавства.

2.6. Організацією, відповідальною за проведення громадського обговорення є УАМ разом з замовником розробки містобудівної документації. Розподіл обов’язків, що пов’язані з організацією та проведенням громадського обговорення між УАМ та замовником розробки містобудівної документації (у випадку, коли УАМ не виконує функції замовника), визначається чинним законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету.

2.7. Містобудівна документація затверджується міською радою. Надання на затвердження міською радою містобудівної документації здійснюється виконавчим комітетом. Відповідальним за підготовку проектів рішень виконавчого комітету та матеріалів для затвердження міською радою є УАМ.

3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

3.1. Порядок, викладений у цьому розділі, поширюється на вирішення питань забудови земельної ділянки в разі, якщо замовник є: власником або користувачем земельної ділянки, та/або є власником об’єкту нерухомості, який розташований на земельній ділянці та в інших випадках, передбачених ч. 2 ст. 134 Земельного Кодексу України; власником об’єкту нерухомості – житлового чи нежитлового приміщення.

3.2. Замовник, що має намір забудови, або уповноважена ним особа звертається до заступника міського голови із заявою (клопотанням) щодо намірів забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови. До заяви (клопотання) можуть бути додані передпроектні роботи. Заява розглядається заступником міського голови і передається для аналізу і пропозицій до УАМ.

3.3. До заяви (клопотання) додаються:
- засвідчена нотаріально копія установчих документів - для юридичної особи, засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію - для суб'єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу - для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
- засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право замовника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і
орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством та (або) засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право замовника на об’єкт нерухомості, що розташований на земельної ділянці, яка підлягає забудові, копія охоронного договору, якщо об’єкт нерухомості є пам’яткою культурної спадщини.

3.4. В разі якщо намір забудови стосується реконструкції квартир у багатоквартирних житлових будинках, зокрема, зі зміною функціонального призначення (без розширення); реконструкції вбудовано-прибудованих приміщень (без розширення); реставрації, пристосування, реабілітації об’єктів культурної спадщини (без розширення); реконструкції та нового будівництва індивідуальних житлових, дачних та садових будинків, замовник звертається із заявою (клопотанням) до райадміністрації.

3.5. З метою встановлення відповідності намірів забудови місцевим правилам забудови, містобудівній документації, райадміністрація направляє запит до УАМ.

3.6. УАМ визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки місцевим правилам забудови, містобудівній документації.

3.7. У разі якщо зазначені в заяві (клопотанні) наміри належать до переважного чи допустимих видів забудови відповідної території, встановлених містобудівною документацією та даним Порядком, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) готує відповідно до регламенту виконавчих органів міської ради проект рішення виконавчого комітету про надання замовнику містобудівних умов і обмежень.

3.8. В разі якщо даних, що вказані в заяві (клопотанні) недостатньо, щоб визначити відповідність намірів забудови земельної ділянки місцевим правилам забудови, містобудівній документації, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) готує проект листа за підписом заступника міського голови з пропозицією замовнику виконати та надати до УАМ передпроектні роботи. Необхідність виконання передпроектних робіт та їх обсяг визначаються УАМ.3.9. У разі відсутності місцевих правил забудови для території, до якої є намір забудови земельної ділянки, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) та передпроектних робіт (за необхідністю) готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання замовнику згоди на розроблення містобудівного обґрунтування, (в разі необхідності також історико-містобудівного обґрунтування), згідно з регламентом виконавчих органів міської ради.

3.10. Історико-містобудівне обґрунтування розробляється у разі розташування земельної ділянки в межах території комплексної охоронної зони, історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару та зон охоронюваного ландшафту в межах території міста.

3.11. До затвердження графічної частини місцевих правил забудови для території, на якої розташована земельна ділянка, запланована для продажу на земельних торгах, містобудівні умови та обмеження, які включаються до складу технічного паспорту об’єкту продажу, визначаються на підставі містобудівного обґрунтування (в разі необхідності також історико-містобудівного обґрунтування), попередньо розробленого та затвердженого відповідно до чинного законодавства та цих правил.
У разі придбання земельної ділянки на земельних торгах за наявністю затверджених містобудівних умов і обмежень у складі технічного паспорту об’єкту продажу, УАМ у двотижневий термін реєструє та видає містобудівні умови і обмеження для подальшого проектування об’єкту містобудування.
Функції замовника з розроблення містобудівного обґрунтування в цьому випадку може виконувати УЗР або УАМ. За рішенням органу, що надає дозвіл на розроблення містобудівного обґрунтування функції замовника можуть виконувати інші виконавчі органи міської ради чи комунальні підприємства.
Функції замовника з розроблення історико-містобудівного обґрунтування виконує управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

3.12. У разі якщо намір забудови стосується реконструкції, зокрема, зі зміною функціонального призначення, вбудовано-прибудованих приміщень (без розширення), реставрації, пристосування, реабілітації об’єктів культурної спадщини (без розширення), квартир у багатоквартирних житлових будинках (без розширення), реконструкції та нового будівництва індивідуальних житлових, дачних та садових будинків, УАМ готує проект містобудівних умов та обмежень та надає його на затвердження райадміністрації.

3.13. У разі якщо наміри забудови земельної ділянки не відповідають вимогам містобудівної документації та видам використання території, встановленим місцевими правилами забудови, державними нормами, УАМ протягом місяця з дня реєстрації заяви (клопотання) надає замовнику висновок щодо цієї невідповідності та рекомендації стосовно можливої зміни намірів забудови земельної ділянки.
3.14. У разі якщо міська рада або її виконавчий комітет мають намір забудови з власної ініціативи або з урахуванням пропозицій щодо намірів забудови вільних від забудови територій, внесених фізичними чи юридичними особами, вони можуть доручити УЗР і УАМ внести пропозиції щодо добору земельних ділянок відповідно до земельного законодавства.

3.15. Добір земельних ділянок здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.16. У разі намірів будівництва з ініціативи міської ради або її виконавчого комітету за відсутності місцевих правил забудови вони можуть доручити УАМ виконувати функції замовника з розроблення містобудівного обґрунтування.
Функції замовника з розроблення містобудівного обгрутування на зсувних та зсувонебезпечних територіях узбережжя при проектуванні та будівництві протизсувних та берегозахісних споруд виконує УІЗТМ та РУ.
Функції замовника з розроблення історико-містобудівного обґрунтування виконує управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини.

3.17. Містобудівне обґрунтування погоджується замовником з УАМ, УЗР, управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини міської ради, природоохоронними та санітарно-епідеміологічними органами. Зазначені органи надають висновки протягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один від одного.
На підроблених підземними виробками, підтоплених ґрунтовими водами, зсувних та зсувонебезпечних територіях міста, у випадках передбачених чинним законодавством та державними будівельними нормами необхідне отримання узгодження від УІЗТМ та РУ.
У випадках, передбачених актами чинного законодавства, містобудівне обґрунтування також погоджується із територіальними органами земельних ресурсів Держкомзему України.
Історико-містобудівне обґрунтування погоджується з управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини міської ради та затверджується відповідно до чинного законодавства.

3.18. Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження, визначається договором і не може перевищувати трьох місяців.

3.19. Містобудівне обґрунтування (проект містобудівного обґрунтування), погоджене з УАМ, є підставою для звернення заявника до міської ради з питанням щодо вибору земельної ділянки відповідно до ст. 151 Земельного Кодексу України.

3.20. Містобудівне обґрунтування підлягає експертизі та громадському обговоренню відповідно до чинного законодавства.

3.21. Містобудівне обґрунтування після його погодження, експертизи та громадського обговорення підлягає розгляду виконавчим комітетом міської ради та затвердженню міською радою. Відповідальним за підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету і міської ради є УАМ.

3.22. Містобудівні умови і обмеження, викладені в містобудівному обґрунтуванні затверджуються рішенням міської ради одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

3.23. Замовник, який має наміри забудови, що не відповідають містобудівним умовам і обмеженням, встановленим для земельної ділянки, може звернутися до заступника міського голови з додатковими пропозиціями та обґрунтуваннями цих намірів.

3.24. Заступник міського голови у п'ятиденний строк з дня реєстрації такого звернення направляє його разом з матеріалами обґрунтувань на розгляд УАМ, який за участю УЗР, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів у двотижневий строк готує і подає до виконавчого комітету висновок, який містить пропозиції щодо доцільності (недоцільності) внесення змін до містобудівних умов і обмежень, місцевих правил забудови, містобудівної документації. У разі розгляду пропозицій щодо будівництва екологічно небезпечних об'єктів, комплексів будинків і споруд різного призначення, УАМ може бути продовжено строк підготовки такого висновку, але не більше ніж на два тижні.

3.25. На підставі зазначених у висновку пропозицій виконавчий комітет приймає рішення про відмову внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови або про надання згоди на розроблення містобудівного, та разі необхідності також історико-містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта із застосуванням процедури проведення громадського обговорення.

3.26. За результатами громадського обговорення містобудівного обґрунтування, на підставі пропозицій стосовно внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень, міська рада приймає відповідне рішення.

3.27. Містобудівні умови і обмеження, затверджені рішенням міської ради, в разі якщо замовник є власником або користувачем земельної ділянки і його наміри забудови відповідають цільовому призначенню земельної ділянки, є підставою для отримання інших вихідних даних для проектування об'єкту (об'єктів) забудови земельної ділянки та здійснення його проектування.

3.28. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування у м. Одесі, зобов'язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі – пайова участь), крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.29. Пайова участь полягає у відрахуванні замовником до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.3.30. Величина пайової участі визначається у договорі, який укладається між замовником і виконавчим комітетом міської ради в особі заступника міського голови. Договір затверджується виконавчим комітетом міської ради.

3.31. Істотними умовами договору про пайову участь є:
- розмір пайового внеску;
- терміни (графік) оплати пайового внеску;
- відповідальність сторін;
- інші умови, передбачені чинним законодавством та цим Порядком.

3.32.Розрахунок розміру пайової участі здійснюється відповідно до чинного законодавства та методики розрахунку пайової участі замовника, затвердженої виконавчим комітетом.

3.33. При здійсненні реконструкції з розширенням об'єкта містобудування, реабілітації з розширенням об’єкта культурної спадщини, пайова участь стягується з додаткової загальної площі об'єкта.

3.34. Розмір пайової участі затверджується спеціально створеною комісією з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси (далі - Комісія) на підставі розрахунків, експертних висновків та інших матеріалів, що надаються управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (далі – УКБ).
Комісія діє на підставі положення та регламенту, затверджених виконавчим комітетом.

3.35. Проект договору про пайову участь готується УКБ у термін не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, на підставі представлених замовником наступних документів і матеріалів:
- висновку УАМ по містобудівному та обґрунтуванню або проектній документації;
- генплану, пояснювальної записки зі складу проектної документації;
- установчих документів юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
- банківських реквізитів;
- переліку громадян, що підлягають відселенню, затвердженого райадміністрацією, та документів, що підтверджують надання їм іншого благоустроєного житла.

3.36. Договір про пайову участь затверджується рішенням виконавчого комітету до видачі УАМ містобудівних умов і обмежень.

3.37. Договір про пайову участь підписується на етапі підготовки проекту рішення виконавчого комітету відповідно до п. 3.36. цього Порядку.

3.38. Пайовий внесок сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

3.39. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3.40. Оформлення, реєстрацію, видачу і збереження договору про пайову участь здійснює УКБ.
Контроль за виконанням зобов'язань замовника за договором про пайову участь здійснює УКБ.

3.41. Пайовий внесок замовник зобов'язаний перерахувати в термін, зазначений у договорі про пайову участь.

3.42. У випадку невиконання замовником зобов'язань за договором, у тому числі по пайовому внеску, виконавчий комітет Одеської міської ради має право скасувати своє рішення про затвердження договору про пайову участь з подальшим внесенням пропозицій міській раді щодо скасування рішення про надання земельної ділянки.


4. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ.

4.1. Надання вихідних даних для проектування регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489 „Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування”, а також цим Порядком.

4.2. Основними складовими вихідних даних є:
- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- технічні умови;
- завдання на проектування.

4.3. Містобудівні умови і обмеження, надані (затверджені) відповідно до цього Порядку, і технічні умови видаються відповідно до чинного законодавства.
За заявкою замовника містобудівні умови і обмеження і технічні умови видаються УАМ в складі паспорту на проектування, який готується КП „Одеспроект”. Термін підготовки паспорта та вартість послуг визначається договором із замовником.

4.4. Вихідні дані для проектування у випадках, передбачених Розділом 3 цього Порядку, надаються за наявністю затвердженого виконавчим комітетом договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (далі - договору про пайову участь ).

4.5. До складу паспорта на проектування входять: містобудівні умови і обмеження, технічні умови міських служб на підключення об'єкту до міських інженерних мереж, а також технічні умови органів ДАІ УМВС України, МНС України, УІЗТ та РУ, умови комплексного благоустрою прилеглої території, інші технічні умови в залежності від складності об’єкту, зведена схема інженерних мереж з напрямками трас інженерних комунікацій, викопіювання з проекту генерального плану міста або іншої містобудівної документації.

4.6. Містобудівні умови і обмеження складаються з текстової та графічної частин.
Графічна частина містить:
- ситуаційну схему місця розташування земельної ділянки з відображенням зони впливу об'єкта містобудування, зони земель історико-культурного призначення (при наявності);
- схему використання земельної ділянки з відображенням планувальних обмежень, граничної площі забудови, благоустрою, інших видів використання, пропонованого розташування будівель і споруд, в'їздів-виїздів, наявних інженерних мереж;
- схему (модель) об'ємно-просторового рішення.

4.7. До містобудівних умов і обмежень не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не встановлені законодавством, містобудівною документацією, не зумовлені необхідністю збереження і захисту традиційного характеру історичного середовища м.Одеси у відповідності до вимог пам`яткоохоронного законодавства, охорони довкілля і збереження існуючих об’єктів культурної спадщини.

4.8. У технічних умовах зазначаються:
- основні відомості, зокрема найменування та адреса об'єкта містобудування, замовника, проектувальника, вид будівництва;
- джерела водо-, тепло- , енерго- і газопостачання;
- місце приєднання до відповідних інженерних мереж (у тому числі – до мереж господарчо-побутової та зливової каналізації), вимоги до обладнання вузлів приєднання;
- основні розрахункові інженерні параметри об'єкта містобудування;
- вимоги щодо зовнішнього освітлення;
- вимоги щодо встановлення лічильників обліку споживання холодної та гарячої води, теплової енергії, природного газу, забезпечення їх цілорічної експлуатації;
- завдання на розроблення спеціального розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" - для об'єктів, перелік яких наведено у додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489;
- вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта містобудування (ступінь вогнестійкості будівлі/споруди, будівництво в разі потреби пожежних депо, пожежних постів і пожежних резервуарів, забезпечення об'єкта системами протипожежного захисту тощо);
- вимоги щодо визначених в установленому законодавством порядку об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки;
- інші вимоги, передбачені чинним законодавством.

4.9. За відсутності на відповідній території необхідного джерела водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності або за бажанням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.

4.10. У технічних умовах обов'язково передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення інженерного забезпечення об’єкту, що проектується. В технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил.

4.11. Завдання на проектування об'єкта містобудування розробляється, затверджується та надається замовником генеральному проектувальнику на підставі містобудівних умов і обмежень. Склад завдання на проектування залежить від особливостей об'єкта містобудування і умов будівництва. Зміст завдання повинен відповідати містобудівним умовам і обмеженням.

4.12. Зведена схема трас інженерних комунікацій виконується в масштабі 1:2000, або 1:5000 і показує напрямок трас зовнішніх інженерних комунікацій і їхню прив'язку відповідно до технічних умов, виданих міськими експлуатаційними службами.

4.13. Викопіювання з генплану міста або іншої містобудівної документації виконується в масштабі 1:2000 - 1:10000 і містять:
- найменування замовника;
- адресу об'єкта, що проектується;
- границі ділянки, на якій намічене проектування;
- найменування землекористувачів (власників) у границях ділянки, наміченої для проектування, відомості про цільове використання земельної ділянки;
- найменування землекористувачів (власників) ділянок, що прилягають до ділянки, на якій намічене проектування, відомості про цільове використання ділянок.

4.14. Замовник, що має намір забудови належної йому на праві власності або користування земельної ділянки, або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством та цим Порядком, або уповноважена ними на підставі відповідної довіренності особа звертається до УАМ із заявою (клопотанням) щодо видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

4.15. До заяви (клопотання) додаються:
- засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право замовника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і
орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності з відповідним цільовим призначенням;
- містобудівне обґрунтування погоджене та затверджене згідно з вимогами розділу 3 цього Порядку, або рішення виконавчого комітету (розпорядження райадміністрації) про надання (затвердження) містобудівних умов і обмежень.

4.16. Після отримання заяви замовника УАМ запитує в експлуатаційних службах, а також в інших організаціях, зазначених в п. 4.4., технічні умови на підключення об'єкта містобудування до міських інженерних комунікацій, а також інші технічні умови, на підставі представленої замовником анкети забудовника, зі зазначенням необхідних навантажень, погодженої проектною організацією, замовником і УАМ.

4.17. Технічні умови надаються юридичними особами, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або забезпечують їх експлуатацію, у 15-денний строк з дати реєстрації запиту УАМ. До технічних умов додаються напрямки інженерних трас і комунікацій, що рекомендуються, погоджені у встановленому порядку.

4.18. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), що надають технічні умови інженерного забезпечення об'єкта містобудування, встановлюються містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки.
Розгляд заяви кожною юридичною особою, що надає технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, проводиться лише на підставі матеріалів і даних УАМ без технічних умов інших організацій.

4.19. При наданні технічних умов враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж визначається окремо у кожному випадку згідно з нормативними умовами надійної роботи та безпечної експлуатації таких мереж (як розподільних, так і магістральних).

4.20. Орган державного пожежного нагляду надає технічні умови забезпечення протипожежного захисту об'єкта містобудування у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання УАМ.

4.21. Орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки надає технічні умови для проектування об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки (для об'єктів, наведених у пункті 1 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489) та УІЗТМ та УР на підроблених підземними виробками, підтоплених грунтовими водами, зсувних та зсувонебезпечних територіях міста у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання УАМ.

4.22. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкта, але не менш як два і не більш як п'ять років.

4.23. Замовник має право звернутися до виконавчого комітету (райадміністрації), яки видавали містобудівні умови і обмеження, з проханням продовжити строк дії містобудівних умов і обмежень та технічних умов.

4.24. Рішення про продовження (не продовження) строку дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов приймається на підставі вмотивованого висновку УАМ.

4.25. Зміни до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов протягом часу зберігання ними чинності можуть вноситися тільки за погодженням із замовником.

5. РОЗРОБКА, ЕКСПЕРТИЗА, УЗГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Дозволом на розробку проектно-кошторисної документації є надані відповідно до цього Порядку містобудівні умови та обмеження.

5.2. При розробці проектно-кошторисної документації необхідно керуватися нормативно-правовими актами України, ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок оформлення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва", ДБН А.2.2-07-03 «Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини», іншими державними будівельними нормами, цим Порядком та іншими місцевими нормативно-правовими актами.

5.3. Проведення топогеодезичних робіт та інших інженерно-геодезичних вишукувань здійснюється організаціями, яки мають спеціальні ліцензії. Інженерно-геодезичні вишукування для ведення містобудівного кадастру, розробки містобудівної документації, проектування будинків і споруд та введення їх в експлуатацію проводяться на підставі дозволу УАМ. Дозвіл на проведення зазначених інженерно-геодезичних вишукувань видається при наявності дозволу на розробку містобудівної або проектної документації, наданого відповідно до п. 2.2. цього Порядку, або містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

5.4. Проведення топогеодезичних робіт та інших вишукувань для ведення земельного кадастру і вирішення інших питань землевпорядкування здійснюється організаціями, яки мають спеціальні ліцензії, на підставі завдань, що видаються УЗР у встановленому порядку.

5.5. Організації, що проводять на території міста інженерно-геодезичні вишукування, після їхнього завершення передають до УАМ матеріали вишукувань і технічні звіти для постійного збереження, контролю і повторного використання.

5.6. Матеріали, виконані з порушенням п.5.3. цього Порядку, до розгляду і узгодження УАМ не приймаються.5.7. Інженерно-геологічні вишукування, маркшейдерські зйомки, буріння розвідувальних і структурних шпар з метою пошуку підземних виробок проводяться за узгодженням з УІЗТ та РУ, управлянням з питань охорони об’єктів культурної спадщини, власниками землі або землекористувачами, на підставі дозволу інспекції з благоустрою міста міської ради.
Організації, що проводять на території міста інженерно-геологічні вишукування, маркшейдерські зйомки, буріння розвідувальних і структурних шпар з метою пошуку підземних виробок, після їхнього завершення передають до УІЗТ та РУ матеріали вишукувань і технічні звіти для постійного збереження, контролю і повторного їхнього використання.

5.8. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюється за дозволом, виданим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

5.9. Проектна документація, розроблена відповідно до чинних державних будівельних норм, завірена відповідними підписами головного архітектора (інженера) проекту, не підлягає узгодженню з органами державного нагляду, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. При відсутності норм на проектування, або вимушеному відхиленні від норм, прийняті проектні рішення підлягають погодженню з відповідними органами державного нагляду.

5.10. Проектна документація підлягає погодженню з УАМ, УІЗТ та РУ, управлінням з питань охорони об'єктів культурної спадщини (по будинках - пам'ятках архітектури та містобудування, історії і культури, в охоронних зонах цих пам'яток і по об'єктах, що знаходяться у межах території комплексної охоронної зони, історичних ареалів, зон регулювання забудови, зон охорони археологічного культурного шару та зон охоронюваного ландшафту в межах території міста), інспекцією благоустрою міста Одеської міської ради у частині врегулювання питань благоустрою прилеглої території, озелення земельної ділянки та наявності малих архітектурних форм, усіма службами і організаціями, яки видали технічні умови, іншими органами, перелік яких визначається містобудівними умовами і обмеженнями забудови. Зазначені органи видають свої висновки в термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші терміни.

5.11. Проектно - кошторисна документація на будівництво об’єктів, розміщення яких заплановано на земельних ділянках, які належать або знаходяться в користуванні інших власників (землекористувачів), та/ або на яких наявні об’єкти інших власників нерухомості, погоджуються за наявністю письмової згоди на вилучення (викуп) земельної ділянки та об’єкту нерухомості. Згода може надаватись у формі, передбаченій чинним законодавством, зокрема шляхом укладення попереднього договору та інших угод, що не суперечать закону.5.12. Проектно - кошторисна документація на реконструкцію приміщень, які є складовою частиною будівель, погоджується за наявністю письмової згоди власників (користувачів) суміжних приміщень, чиї інтереси може зачапати зазначена реконструкція.

5.13. Проектно - кошторисна документація на реконструкцію та нове будівництво індивідуальних житлових, дачних та садових будинків, в разі вимушеного відхилення від чинних будівельних норм, погоджується за наявністю згоди співвласників та сусідів, чиї інтереси може зачапати зазначене будівництво.

5.14. Проектно-кошторисна документація підлягає обов’язкової комплексної державної експертизі відповідно до чинного законодавства.

5.15. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичних ареалах, надання дозволів на проведення робіт в історичних ареалах, погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в історичних ареалах здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини за поданням управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації на підставі висновків управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

6. УМОВИ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

6.1. Передача земельних ділянок, що знаходяться в розпорядженні міської ради юридичним особам і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для забудови здійснюється на підставі рішення міської ради. Умови надання земельних ділянок попередньо визначаються на стадії вибору земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та уточнюються на етапі розробки та затвердження цього проекту.

6.2. Земельні ділянки для будівництва багатоповерхових житлових будинків, об’єктів соціальної сфери та інших, що передаються до комунальної власності, надаються на період будівництва і прийняття об'єкта в експлуатацію, для інших об'єктів містобудування - на період будівництва та подальшої експлуатації об’єктів.

6.3. Замовник, зацікавлений у вилученні (викупі), виборі земельної ділянки, зобов'язаний погодити з власниками землі і землекористувачами та органами місцевого самоврядування, розміри земельної ділянки, передбачені для вилучення (викупу), умови її вилучення (викупу), а також розміри земельної ділянки, передбачені для її передачі (надання), умови її передачі (надання) з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля.


6.4. Після погодження з УАМ містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту містобудування замовник, зацікавлений у вилученні (викупі) земельної ділянки, звертається із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування земельної ділянки до міської ради в особі міського голови, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

6.5. До заяви (клопотання) додаються:
- обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки (містобудівне обґрунтування та/або інші матеріали, передбачені чинним законодавством);
- позначене на топографічної зйомці масштабу 1:2000 та 1:500 бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
- засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);
- копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.

6.6. Міський голова направляє заяву (клопотання) до УЗР, яке згідно із своїми повноваженнями розглядає заяву (клопотання) і в тижневий строк з дня її реєстрації направляє її копії на розгляд УАМ, управління Держкомзему в м. Одесі, управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів.

6.7. Зазначені органи протягом трьох тижнів з дня одержання заяви (клопотання) надають УЗР висновок про можливість відведення земельної ділянки для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), граничні розміри земельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо відведення земельної ділянки.

6.8. Вимоги щодо відведення земельної ділянки надаються цими органами у межах їх повноважень, визначених законом. Склад та зміст вимог щодо відведення земельної ділянки, які надаються уповноваженими органами, визначаються Кабінетом Міністрів України.

6.9. Після отримання висновків органів, зазначених у п. 6.6. цього порядку частині, про можливість відведення земельної ділянки для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), УЗР згідно із своїми повноваженнями, у двотижневий строк розглядає матеріали вибору земельної ділянки і готує проект рішення виконавчого комітету про внесення на розгляд міської раді пропозицій щодо затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або про мотивовану відмову.

6.10. Строк дії дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимог щодо її відведення становить один рік і може бути продовжено одноразово на такий самий строк. У разі якщо протягом встановленого строку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не подано на затвердження до міської ради, дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважаються анульованими.

6.11. Надання земельних ділянок для забудови, оформлення документів, що посвідчують право користування та право власності на земельні ділянки для забудови, здійснюється міською радою відповідно до чинного законодавства та місцевих нормативних актів в галузі земельних правовідносин.

7. ПІДГОТОВЧІ, БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І
ПРИЙНЯТТЯ ОБ`ЄКТІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

7.1. Дозвіл на виконання підготовчих робот надається інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до чинного законодавства.

7.2. До отримання дозволу на виконання будівельних робот замовник зобов’язаний укласти і затвердити договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси згідно з ст. 27-1 Закону України „Про планування і забудову територій» та розділом 3 цього порядку.
В разі проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, окрім дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт, що надаються інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації надає дозвіл на виконання робіт відповідно до чинного законодавства.

7.3. Будівництво, незалежно від його виду і призначення, розпочате і проведене без одержання дозволу на виконання будівельних робіт, вважається самочинним. Усі суб'єкти містобудування, органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також організації і підприємства, що забезпечують фінансування, повинні вживати заходів щодо припинення самочинного будівництва. Самочинне будівництво тягне відповідальність, передбачену законодавством України.

7.4. Експлуатація об'єктів, завершених будівництвом і не зданих в експлуатацію, забороняється.

7.5. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до чинного законодавства.

7.6. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

7.7. Акт готовності об'єкта до експлуатації підлягає за письмовим зверненням замовника погодженню протягом 10 робочих днів виконавчим комітетом або районною адміністрацією, до повноважень яких згідно із цим Порядком належить надання містобудівних умов та обмежень.


7.8. До звернення додаються:
- проектна документація, погоджена та затверджена відповідно до чинного законодавства;
- документи, що посвідчують право на земельну ділянку;
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- технічний паспорт об’єкту, виконаний КП „ОМБТІ та РОН”.
- акт готовності об’єкту до експлуатації, погоджений органами, до повноважень яких належить участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію.

7.9. Погодження актів готовності об'єкта до експлуатації здійснюється від виконавчого комітету особою, яка за посадою є заступником начальника УАМ – начальником відділу контролю за забудовою міста, а від райадміністрації – відповідальною особою, що визначена на підставі розпорядження райадміністрації.

7.10. У разі наявності зауважень управління архітектури та містобудування або райадміністрація подають їх у письмовій формі у десятиденний строк замовникові та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
У випадку письмової обґрунтованої відмови у підписанні акта готовності об'єкта до експлуатації закінчений будівництвом об'єкт вважається таким, що не готовий до експлуатації в установленому законодавством порядку, у зв'язку з чим: - не здійснюється оформлення свідоцтва на право власності на закінчені будівництвом об'єкт;
- забороняється в установленому порядку реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості".


8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РАНІШЕ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В ЧАСТИНІ ЗМІНИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТІВ І ТЕРМІНІВ БУДІВНИЦТВА.

8.1. У разі необхідності внесення змін до раніше погодженої проектної документації на будівництво об'єкта містобудування, замовник звертається з заявою на ім'я заступника міського голови. Заява повинна включати обґрунтування можливості і доцільності внесення змін до проектної документації.
До заяви додаються копії раніше прийнятих рішень міської ради ї виконавчого комітету щодо зазначеного об’єкта містобудування.

8.2. Заява розглядається заступником міського голови і направляється для аналізу і пропозицій в УАМ.

8.3. У разі потреби замовнику в двотижневий термін з моменту реєстрації заяви в УАМ, направляється лист УАМ з переліком додаткових матеріалів, яки йому необхідно представити.8.4. УАМ у двотижневий термін з моменту надання необхідних матеріалів готує обґрунтований висновок на ім’я заступника міського голови з пропозиціями щодо необхідності внесення змін до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, рішень міської ради та виконавчого комітету.

8.5. В разі якщо запропоновані зміни до раніше погодженої проектної документації тягнуть за собою необхідність внесення змін до містобудівних умов і обмежень земельної ділянки, на підставі зазначених у висновку пропозицій виконавчий комітет приймає рішення про відмову у внесенні змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, або про надання згоди на розроблення нового містобудівного та, у разі необхідності, історико-містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта із застосуванням процедури проведення громадського обговорення.

8.6. За результатами громадського обговорення містобудівного обґрунтування, на підставі пропозицій стосовно внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, міська рада приймає відповідне рішення.

8.7. В разі якщо запропоновані зміни до раніше погодженої проектної документації не тягнуть за собою необхідність внесення змін до містобудівних умов і обмежень земельної ділянки, управління готує проект листа за підписом заступника міського голови, що дозволяє корегування проектної документації, або мотивовану відмову. У листі містяться вказівки про необхідний обсяг документації, вимоги до її узгодження, необхідність внесення змін до рішень міської ради та виконавчого комітету.

8.8. Замовник погоджує відкоректовану проектну документацію відповідно до вимог пп. 5.8.-5.11. цього Порядку.

8.9. Після узгодження відкоригованої проектної документації при необхідності внесення змін до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста або продовження термінів будівництва об'єкта, замовник звертається з заявою на ім'я заступника міського голови.

8.10. Заява розглядається заступником міського голови і передається в УКБ для підготовки рішення виконавчого комітету про внесення змін у раніше прийняте рішення, у частині зміни техніко-економічних показників об'єкта і/або продовження термінів будівництва об'єкта.

8.11. Після представлення замовником матеріалів і документів УКБ розглядає заяву замовника, аналізує хід будівництва, і протягом 10-ти днів вносить свої пропозиції заступнику міського голови.


8.12. Заступник міського голови дає доручення УКБ підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення змін у раніше прийняте рішення виконавчого комітету. УКБ у місячний термін готує проект зазначеного рішення.

8.13. При розгляді проекту рішення виконавчим комітетом вивчаються, зокрема, питання, пов’язані з дотриманням прав інвесторів у зв’язку з продовженням термінів будівництва.

8.14. Після ухвалення рішення виконавчого комітету УЗР в разі необхідності готує проект рішення міської ради про внесення змін до раніше прийнятого рішення про надання земельної ділянки в частині продовження терміну надання земельної ділянки для здійснення забудови.


9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ.

9.1. Критеріями контролю за виконанням рішень виконавчого комітету та міської ради про надання згоди на розроблення містобудівної документації, надання містобудівних умов і обмежень, та надання земельних ділянок для будівництва є:
- дотримання термінів розробки містобудівної та проектно-кошторисної документації (контролює УАМ);
- дотримання термінів початку і закінчення будівництва (контролює УКБ);
- оплата за землекористування (контролює УЗР разом з податковими органами);
- оплата по договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (контролює УКБ);
- оформлення документів, що засвідчують право на землю (контролює УЗР);
- відповідальність сторін і порядок розірвання договорів (контролює УЗР і УКБ).

9.2. Відомості про хід виконання рішень систематизуються і представляються заступнику міського голови, постійної комісії міської ради з будівництва та архітектурі та постійної комісії з земельних правовідносин.


10. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дозволи на будівництво об’єктів містобудування, реабілітацію об’єктів культурної спадщини, вихідні данні (архітектурно – планувальні завдання та технічні умови щодо інженерного забезпечення), дозволи на виконання будівельних та ремонтно-реставраційних робіт, рішення міської ради про погодження місць розташування об’єктів, про надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок зберігають чинність на термін, визначений діючим законодавством.

10.2. На термін до розробки та затвердження графічної частини Правил забудови м. Одеси преважним видом забудови для районів індивідуальної житлової, дачної, садової забудови міста встановлюється реконструкція та нове будівництво відповідно індивідуальних житлових, дачних, та садових будинків.10.3. На термін до розробки та затвердження графічної частини Правил забудови м. Одеси преважним видом забудови для районів багатоквартирної житлової забудови встановлюється реконструкція або реабілітація із пристосуванням квартир, вбудовано-прибудованих приміщень у багатоквартирних житлових будинках, зокрема, зі зміною функціонального призначення.

10.4. На термін до розробки та затвердження графічної частини Правил забудови м. Одеси преважним видом забудови для всіх районів міста встановлюється реконструкція або реабілітація, без розширення та зміни функціонального призначення, окремо розташованих об’єктів нерухомості.


Секретар ради Прокопенко О.А.

 -------------------- 

 
ПРОЕКТ
ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ м. ОДЕСИ

Розділ 1. Порядок вирішення питань розміщення об’єктів містобудування
та надання вихідних даних для їх проектування


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок вирішення питань розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування (далі - Порядок) є розділом Правил забудови м. Одеси. Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про планування і забудову територій", "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", актів Кабінету Міністрів України, актів органів центральної виконавчої влади в області містобудування і регулювання земельних відносин, чинних державних будівельних норм.

1.2. Порядок є частиною комплексу нормативно-правових актів у галузі містобудування в м. Одеса і діє до розробки та затвердження Правил забудови м. Одеси у повному обсязі.

1.3. Основною задачею цього Порядку є регулювання взаємовідносин суб'єктів містобудівної діяльності в м. Одесі на підставі вищевказаних законодавчих та нормативно-правових актів.

1.4. Порядок регламентує вимоги до розробки містобудівної документації; вирішення питань забудови земельної ділянки; одержання вихідних даних для проектування; проведення передпроектних і проектних робіт; погодження, експертизи і затвердження проектної документації для будівництва, надання земельних ділянок для забудови; здійснення будівельних робіт і прийняття об'єктів в експлуатацію, а також здійснення контролю за містобудівною діяльністю. Порядок визначає відповідальність за правопорушення в сфері містобудування.

1.5. Порядок не регулює здійснення індивідуального житлового будівництва та реконструкції вбудовано-прибудованих приміщень (окрім надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки), благоустрою територій, проектування і будівництва транспортних та інженерних комунікації, тимчасових споруд.

1.6. Порядок є обов'язковим для всіх суб'єктів містобудівної діяльності - фізичних і юридичних осіб, незалежно від форм власності, організаційно-правових форм, які здійснюють містобудівну діяльність у межах м. Одеси, та поширюються на всі категорії об'єктів, крім зазначених у п. 1.5.

1.7. Учасники містобудівної діяльності несуть відповідальність за правопорушення в сфері містобудування відповідно до чинного законодавства України.
1.8. Основними етапами містобудівної діяльності з проектування і будівництва об’єктів містобудування в м. Одесі є:
- розробка передпроектних пропозицій;
- розробка, погодження, експертиза, громадське обговорення та затвердження містобудівної документації;
- вибір міста розташування земельної ділянки;
- розробка, погодження, експертиза та затвердження проекту відведення земельної ділянки;
- отримання вихідних даних для проектування;
- розробка, узгодження, експертиза і затвердження проектно-кошторисної документації;
- оформлення і реєстрація документів, що засвідчують право на земельну ділянку для будівництва та експлуатації об'єкта;
- будівництво і прийняття об'єктів в експлуатацію.

1.9. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови и обмеження) надаються(затверджуються) відповідно до цього Порядку Одеською міською радою (далі – міська рада), виконавчим комітетом Одеської міської ради (далі – виконавчим комітетом) районними адміністраціями Одеської міської ради (далі – райадміністраціями).
Підготовку, оформлення, реєстрацію та видачу замовникам містобудівних умов і обмежень здійснює управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - УАМ).

2. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2.1. При розробці містобудівної документації необхідно керуватися законодавчими і нормативними актами України, державними будівельними нормами, а також цим Порядком.

2.2. Основними видами містобудівної документації для м. Одеси є:
- схема планування території;
- генеральний план міста;
- детальні плани територій;
- плани червоних ліній;
- проекти розподілу територій;
- містобудівні обґрунтування.
Можлива розробка інших видів містобудівної документації відповідно до чинного законодавства, обсяг матеріалів та порядок погодження якої визначається завданням на проектування, погодженим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.

2.3. Надання на затвердження міською радою містобудівної документації здійснюється виконавчим комітетом.

2.4. Функції замовника містобудівної документації здійснює УАМ, інші виконавчі органи міської ради, зацікавлені юридичні та фізичні особи відповідно до чинного законодавства.

2.5. Підставою для розробки та внесення змін до містобудівної документації є:
- генерального плану міста, детального плану території, проекту розподілу території - рішення міської ради;
- іншої містобудівної документації - рішення виконавчого комітету.

2.6. Містобудівна документація підлягає узгодженню з УАМ, Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради (далі - УЗР), управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя, органами охорони об’єктів культурної спадщини, природоохоронними та санітарно – епідеміологічними органами, органами МНС, органами ДАІ УМВС України, а також іншими органами, зазначеними в завданні на проектування. При розробці, погодженні та затвердженні містобудівної документації повинні враховуватися державні, громадські та приватні інтереси, містобудівна документація підлягає експертизі відповідно до діючого законодавства.

2.7. Містобудівна документація затверджується міською радою. Відповідальним за підготовку матеріалів для затвердження міською радою є УАМ.

3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

3.1. Цей порядок поширюється на вирішення питань забудови земельної ділянки в разі, якщо замовник є власником або користувачем земельної ділянки, є власником об’єкту нерухомості, який розташований на земельній ділянці, та в інших випадках, передбачених ч. 2 ст. 134 Земельного Кодексу України.

3.2. Замовник, що має намір забудови, або уповноважена ним особа звертається до заступника міського голови із заявою (клопотанням) щодо намірів забудови земельної ділянки, в якій зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови. До заяви (клопотання) можуть бути додані передпроектні роботи. Заява розглядається заступником міського голови і передається для аналізу і пропозицій до УАМ.

3.3. В разі якщо намір забудови стосується реконструкції квартир у багатоквартирних житлових будинках, зокрема, зі зміною функціонального призначення (без розширення), реконструкції вбудовано-прибудованих приміщень (без розширення), реконструкції та нового будівництва індивідуальних житлових будинків, замовник звертається із заявою (клопотанням) до районної державної адміністрації.

3.4. З метою встановлення відповідності намірів забудови місцевим правилам забудови, містобудівній документації, районна державна адміністрація направляє запит до УАМ.

3.5. УАМ визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки місцевим правилам забудови, містобудівній документації.

3.6. В разі придбання земельної ділянки на земельних торгах за наявністю містобудівних умов і обмежень у складі технічного паспорту об’єкту продажу відповідно до ст. 136 Земельного Кодексу України, УАМ у двотижневий термін реєструє та видає містобудівні умови і обмеження для подальшого проектування об’єкту містобудування. У разі відсутності місцевих правил забудови містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки визначаються на підставі містобудівного обґрунтування, розробленого та затвердженого відповідно до чинного законодавства та цих правил. Функції замовника з розроблення містобудівного обґрунтування виконує УЗР або УАМ.

3.7. В разі якщо даних, що вказані в заяві (клопотанні) недостатньо, щоб визначити відповідність намірів забудови земельної ділянки місцевим правилам забудови, містобудівній документації, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) готує проект листа за підписом заступника міського голови з пропозицією замовнику виконати та надати до УАМ передпроектні роботи. Необхідність виконання передпроектних робіт та їх обсяг визначаються УАМ.

3.8. У разі якщо зазначені в заяві (клопотанні) наміри належать до переважного чи допустимих видів забудови відповідної території, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) готує відповідно до регламенту виконавчих органів міської ради проект рішення виконавчого комітету про надання замовнику містобудівних умов і обмежень забудови.

3.9. У разі якщо намір забудови стосується реконструкції квартир у багатоквартирних житлових будинках, зокрема, зі зміною функціонального призначення (без розширення), реконструкції вбудовано-прибудованих приміщень (без розширення), реконструкції та нового будівництва індивідуальних житлових будинків, УАМ готує проект містобудівних умов та обмежень та надає його на затвердження районної адміністрації.

3.10. У разі якщо наміри забудови земельної ділянки не відповідають вимогам містобудівної документації та видам використання території, встановленим місцевими правилами забудови, державними нормами, УАМ протягом місяця з дня реєстрації заяви (клопотання) надає замовнику висновок щодо цієї невідповідності та рекомендації стосовно можливої зміни намірів забудови земельної ділянки.

3.11. У разі відсутності місцевих правил забудови для території, до якої є намір забудови земельної ділянки, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) та передпроектних робіт (за необхідністю) готує проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання замовнику згоди на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта згідно з регламентом виконавчих органів міської ради. Обсяг містобудівного обґрунтування визначається УАМ в завданні на розробку містобудівного обґрунтування на підставі чинних державних будівельних норм.

3.12. У випадку розташування земельної ділянки у межах історичного ареалу міста, зони регулювання забудови, зони ландшафту, що охороняються, замовникові зазначеним рішенням надається також дозвіл на розробку історико-містобудівного обґрунтування.

3.13. У разі якщо міська рада або її виконавчий комітет мають намір забудови з власної ініціативи або з урахуванням пропозицій щодо намірів забудови вільних від забудови територій, внесених фізичними чи юридичними особами, вони можуть доручити УЗР і УАМ внести пропозиції щодо добору земельних ділянок відповідно до земельного законодавства.

3.14. Добір земельних ділянок здійснюється на підставі затверджених містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.15. У разі намірів будівництва з ініціативи міської ради або її виконавчого комітету за відсутності місцевих правил забудови вони можуть доручити УАМ
виконувати функції замовника з розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта.

3.16. Містобудівне обґрунтування погоджується замовником з УАМ, УЗР, органами охорони культурної спадщини, природоохоронними та санітарно-епідеміологічними органами. Свої висновки зазначені органи надають протягом місяця з дня подання на їх розгляд містобудівного обґрунтування незалежно один від одного.
Історико-містобудівне обґрунтування погоджується та затверджується відповідно до чинного законодавства.

3.17. Строк розроблення і погодження містобудівного обґрунтування, що містить містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, визначається договором і не може перевищувати трьох місяців.

3.18. Містобудівне обґрунтування, погоджене з УАМ є підставою для звернення заявника до міської ради з питанням щодо вибору земельної ділянки відповідно до ст. 151 Земельного Кодексу України.

3.19. Містобудівне обґрунтування підлягає експертизі та громадському обговоренню відповідно до чинного законодавства.

3.20. Містобудівне обґрунтування після його погодження, експертизи та громадського обговорення підлягає розгляду виконавчим комітетом міської ради та затвердженню міською радою. Відповідальним за підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету і міської ради є УАМ.

3.21. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, викладені в містобудівному обґрунтуванні, затверджуються рішенням міської ради одночасно із затвердженням містобудівного обґрунтування.

3.22. Замовник, який має наміри забудови, що не відповідають містобудівним умовам і обмеженням, встановленим для земельної ділянки, може звернутися до заступника міського голови з додатковими пропозиціями та обґрунтуваннями цих намірів.

3.23. Заступник міського голови у п'ятиденний строк з дня реєстрації такого звернення направляє його разом з матеріалами обґрунтувань на розгляд УАМ, який за участю УЗР, органів охорони культурної спадщини, природоохоронних і
санітарно-епідеміологічних органів у двотижневий строк готує і подає до виконавчого комітету висновок, який містить пропозиції щодо доцільності
(недоцільності) внесення змін до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, місцевих правил забудови, містобудівної документації. У разі розгляду пропозицій щодо будівництва екологічно небезпечних об'єктів, комплексів будинків і споруд різного призначення, УАМ може бути продовжено строк підготовки такого висновку, але не більше ніж на два тижні.

3.24. На підставі зазначених у висновку пропозицій виконавчий комітет приймає рішення про відмову у внесенні змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови або про надання згоди на розроблення містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта із застосуванням процедури проведення громадського обговорення.

3.25. За результатами громадського обговорення містобудівного обґрунтування, на підставі пропозицій стосовно внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, міська рада приймає відповідне рішення.

3.26. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, затверджені рішенням міської ради, в разі якщо замовник є власником або користувачем земельної ділянки і його наміри забудови відповідають цільовому призначенню земельної ділянки, є підставою для отримання інших вихідних даних для проектування об'єкту (об'єктів) забудови земельної ділянки та здійснення цього проектування.


4. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ.

4.1. Надання вихідних даних для проектування регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489 „Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування”, а також цим Порядком.

4.2. Основними складовими вихідних даних є:
- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
- технічні умови;
- завдання на проектування.

4.3. Містобудівні умови і обмеження, надані (затверджені) відповідно до цього Положення, і технічні умови видаються відповідно до чинного законодавства. За заявкою замовника містобудівні умови і обмеження і технічні умови видаються УАМ в складі паспорту на проектування, який готується КП „Одеспроект”. Термін підготовки паспорта та вартість послуг визначається договором із замовником.

4.4. До складу паспорта на проектування входять: містобудівні умови і обмеження, технічні умови міських служб на підключення об'єкту до міських інженерних мереж, а також технічні умови органів ДАІ УМВС України, управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя міської ради, інші технічні умови в залежності від складності об’єкту, зведена схема інженерних мереж з напрямками трас інженерних комунікацій, викопіювання з проекту генерального плану міста або іншої містобудівної документації.

4.5. Містобудівні умови і обмеження складаються з текстової та графічної частин.
Графічна частина містить:
- ситуаційну схему місця розташування земельної ділянки з відображенням зони впливу об'єкта містобудування;
- схему використання земельної ділянки з відображенням планувальних обмежень, граничної площі забудови, благоустрою, інших видів використання, пропонованого розташування будівель і споруд, в'їздів-виїздів, наявних інженерних мереж;
- схему (модель) об'ємно-просторового рішення.

4.6. До містобудівних умов і обмежень не можуть включатися вимоги щодо архітектурних та інженерних рішень об'єкта архітектури, його внутрішнього оздоблення, інші умови і вимоги, якщо вони не встановлені законодавством, містобудівною документацією, не зумовлені необхідністю збереження існуючої забудови, довкілля і охорони пам'яток історії та культури.

4.7. У технічних умовах зазначаються:
- основні відомості, зокрема найменування та адреса об'єкта містобудування, замовника, проектувальника, вид будівництва;
- джерела водо-, тепло- , енерго- і газопостачання;
- місце приєднання до відповідних інженерних мереж, вимоги до обладнання вузлів приєднання;
- основні розрахункові інженерні параметри об'єкта містобудування;
- вимоги щодо зовнішнього освітлення;
- вимоги щодо встановлення лічильників обліку споживання холодної та гарячої води, теплової енергії, природного газу, забезпечення їх цілорічної експлуатації;
- завдання на розроблення спеціального розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" - для об'єктів, перелік яких наведено у додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489;
- вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта містобудування (ступінь вогнестійкості будівлі/споруди, будівництво в разі потреби пожежних депо, пожежних постів і пожежних резервуарів, забезпечення об'єкта системами протипожежного захисту тощо);
- вимоги щодо визначених в установленому законодавством порядку об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки;
- інші вимоги, передбачені чинним законодавством.

4.8. За відсутності на відповідній території необхідного джерела водо-, тепло-, електро-, газопостачання, його недостатньої потужності або за бажанням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.
4.9. У технічних умовах обов'язково передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для здійснення інженерного забезпечення об’єкту, що проектується. В технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил.
4.10. Завдання на проектування об'єкта містобудування розробляється, затверджується та надається замовником генеральному проектувальнику на підставі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Склад завдання на проектування залежить від особливостей об'єкта містобудування і умов будівництва. Зміст завдання повинен відповідати містобудівним умовам і обмеженням забудови земельної ділянки.
4.11. Зведена схема трас інженерних комунікацій виконується в масштабі 1:2000, або 1:5000 і показує напрямок трас зовнішніх інженерних комунікацій і їхню прив'язку відповідно до технічних умов, виданих міськими експлуатаційними службами.

4.12. Викопіювання з генплану міста або іншої містобудівної документації виконується в масштабі 1:2000 - 1:10000 і містять:
- найменування замовника;
- адресу об'єкта, що проектується;
- границі ділянки, на якій намічене проектування;
- найменування землекористувачів (власників) у границях ділянки, наміченої для проектування, відомості про цільове використання земельної ділянки;
- найменування землекористувачів (власників) ділянок, що прилягають до ділянки, на якій намічене проектування, відомості про цільове використання ділянок.

4.13. Паспорт на проектування видається:
- власникові/користувачеві земельної ділянки;
- особі, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;
- уповноваженій ними особі (підприємству, установі, організації).


4.14. Замовник, що має намір забудови належної йому на праві власності або користування земельної ділянки, або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством та цим Порядком, або уповноважена ними особа звертається до УАМ із заявою (клопотанням) щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

4.15. До заяви (клопотання) додаються:
- засвідчена нотаріально копія установчих документів - для юридичної особи, засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію - для суб'єкта підприємницької діяльності, копія документа, що посвідчує фізичну особу - для громадянина, а також засвідчена нотаріально копія довіреності – для уповноваженої особи;
- засвідчена нотаріально копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди, згоди власника земельної ділянки на реалізацію наміру забудови, якщо ділянка не перебуває у власності заявника і
орендується із земель приватної власності), або рішення про передачу (надання) заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;
- містобудівне обґрунтування, погоджене та затверджене згідно з вимогами розділу 3 цього Порядку.

4.16. Якщо зазначений у заяві (клопотанні) намір відповідає затвердженому містобудівному обґрунтуванню, УАМ у двотижневий строк з дня реєстрації заяви (клопотання) готує та реєструє містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.

4.17. Після отримання заяви замовника УАМ запитує в експлуатаційних службах, а також в інших організаціях, зазначених в п. 4.4., технічні умови на підключення об'єкта містобудування до міських інженерних комунікацій, а також інші технічні умови, на підставі представленої замовником анкети забудовника, зі зазначенням необхідних навантажень, погодженої проектною організацією, замовником і УАМ.

4.18. Технічні умови надаються юридичними особами, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або забезпечують їх експлуатацію, у 15-денний строк з дати реєстрації запиту УАМ. До технічних умов додаються напрямки інженерних трас і комунікацій, що рекомендуються, погоджені у встановленому порядку.

4.19. Перелік юридичних осіб (підприємств, установ, організацій), що надають технічні умови інженерного забезпечення об'єкта містобудування, встановлюються містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки.

4.20. Розгляд заяви кожною юридичною особою, що надає технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта містобудування, проводиться лише на підставі
матеріалів і даних УАМ без технічних умов інших організацій.

4.21. При наданні технічних умов враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж визначається окремо у кожному випадку згідно з нормативними умовами надійної роботи та безпечної експлуатації таких мереж (як розподільних, так і магістральних).

4.22. Орган державного пожежного нагляду надає технічні умови забезпечення протипожежного захисту об'єкта містобудування у 15-денний строк з дати реєстрації клопотання УАМ.

4.23. Орган державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки надає технічні умови для проектування об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, проекти будівництва яких підлягають державній експертизі з питань техногенної безпеки (для об'єктів,
наведених у пункті 1 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 489) у15-денний строк з дати реєстрації клопотання УАМ.

4.24. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки та технічні умови чинні до завершення будівництва об'єкта, але не менш як два і не більш як п'ять років.

4.25. Замовник має право звернутися до виконавчого комітету з проханням продовжити строк дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов.

4.26. Рішення про продовження (непродовження) строку дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов приймається на підставі вмотивованого висновку УАМ.

4.27. Зміни до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та технічних умов протягом часу зберігання ними чинності можуть вноситися тільки за погодженням із замовником.

5. РОЗРОБКА, ЕКСПЕРТИЗА, УЗГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

5.1. Дозволом на розробку проектно-кошторисної документації в разі якщо замовник є власником або користувачем земельної ділянки і його наміри забудови відповідають цільовому призначенню земельної ділянки є рішення міської ради про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту містобудування.

5.2. Дозволом на розробку проектно-кошторисної документації в разі, якщо замовник не є власником або користувачем земельної ділянки, або наміри її забудови надання не відповідають цільовому призначенню земельної ділянки, є рішення міської ради про надання земельної ділянки для забудови.


5.3. При розробці проектно-кошторисної документації необхідно керуватися нормативно-правовими актами України, ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок оформлення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва", цим Порядком та іншими локальними нормативно-правовими актами в області містобудування в м. Одесі.

5.4. Проведення топогеодезичних робіт та інших інженерно-геодезичних вишукувань здійснюється організаціями, яки мають спеціальні ліцензії. Інженерно-геодезичні вишукування для ведення містобудівного кадастру, розробки містобудівної документації, проектування будинків і споруд та введення їх в експлуатацію проводяться на підставі дозволу геослужбы УАМ. Дозвіл на проведення зазначених інженерно-геодезичних вишукувань видається при наявності дозволу на розробку зазначеної містобудівної та проектної документації.

5.5. Проведення топогеодезичних робіт і інших вишукувань для ведення земельного кадастру і вирішення інших питань землевпорядкування здійснюється організаціями, яки мають спеціальні ліцензії, на підставі завдань, що видаються УЗР у встановленому порядку.

5.6. Організації, що проводять на території міста інженерно-геодезичні вишукування, після їхнього завершення передають до УАМ матеріали вишукувань і технічні звіти для постійного збереження, контролю і повторного використання.

5.7. Матеріали, виконані з порушенням п.5.4. цього Порядку, до розгляду і узгодження УАМ не приймаються.

5.8. Інженерно-геологічні вишукування, маркшейдерські зйомки, буріння розвідувальних і структурних шпар з метою пошуку підземних виробок проводяться за узгодженням з управлінням інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя, власниками землі або землекористувачами.
Дозвіл на проведення інженерно-геологічних вишукувань, маркшейдерських зйомок і розвідувального буріння шпар для пошуку підземних виробок видається при наявності дозволу на розробку проектної документації.
Організації, що проводять на території міста інженерно-геологічні вишукування, маркшейдерські зйомки, буріння розвідувальних і структурних шпар з метою пошуку підземних виробок, після їхнього завершення передають до управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя матеріали вишукувань і технічні звіти для постійного збереження, контролю і повторного їхнього використання.

5.9. Проектна документація, розроблена відповідно до чинних державних будівельних норм, завірена відповідними підписами головного архітектора (інженера) проекту, не підлягає узгодженню з органами державного нагляду, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. При відсутності норм
на проектування, або вимушеному відхиленні від норм, прийняті проектні рішення підлягають погодженню з відповідними органами державного нагляду.

5.10. Проектна документація підлягає погодженню з УАМ, управлінням інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя, управлінням охорони об'єктів культурної спадщини (по будинках - пам'ятках архітектури, історії і культури, в охоронних зонах цих пам'яток і по об'єктах, що знаходяться в історичному ареалі міста, зонах регулювання забудови, зонах ландшафту, що охороняються), усіма службами і організаціями, яки видали технічні умови, іншими органами, перелік яких визначається містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки. Зазначені органи видають свої висновки в термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші терміни.

5.11. Проектно-кошторисна документація підлягає обов’язкової комплексної державної експертизі відповідно до чинного законодавства.

6. УМОВИ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

6.1. Передача земельних ділянок, що знаходяться в розпорядженні міської ради юридичним особам і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для забудови здійснюється на підставі рішення міської ради. Умови надання земельних ділянок попередньо визначаються на стадії вибору земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, та уточнюються на етапі розробки та затвердження цього проекту.

6.2. Земельні ділянки під будівництво нових об'єктів містобудування надаються на період будівництва і прийняття об'єкта в експлуатацію.

6.3. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування у м. Одесі, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

6.4. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста полягає у відрахуванні замовником до міського бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

6.5. Величина пайової участі замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста визначається у договорі, який укладається між замовником і виконавчим комітетом міської ради в особі заступника міського голови. Договір затверджується виконавчим комітетом міської ради.

6.6. Істотними умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста є:
- розмір пайового внеску;
- терміни (графік) оплати пайового внеску;
- відповідальність сторін;
- інші умови, передбачені чинним законодавством та цим Порядком;
Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску замовника у створення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

6.7. Розрахунок розміру пайової участі замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста здійснюється відповідно до чинного законодавства та методики розрахунку пайової участі замовника, затвердженої виконавчим комітетом.

6.8. При здійсненні реконструкції об'єкта пайова участь замовника стягується з урахуванням площі земельної ділянки, яка відводиться додатково, а також з урахуванням додаткової загальної площі об'єкта.

6.9. Розмір пайової участі замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста затверджується спеціально створеною комісією на підставі розрахунків, експертних висновків та інших матеріалів, що надаються управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (далі – УКБ).

6.10. Проект договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста готується УКБ у термін не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, на підставі представлених замовником наступних документів і матеріалів:
- висновку УАМ по містобудівному обґрунтуванню або проектної документації;
- генплану, пояснювальної записки зі складу проектної документації;
- установчих документів юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
- банківських реквізитів.

6.11. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста затверджується окремим рішенням виконавчого комітету (у разі якщо замовник є власником або користувачем земельної ділянки та намір забудови земельної ділянки не потребує зміни її цільового призначення), або разом з прийняттям рішення виконавчого комітету про внесення пропозицій міської раді щодо затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі якщо намір забудови земельної ділянки потребує зміни її цільового призначення, або земельна ділянка раніше не надавалась).

6.12. Договір про пайову участь підписується на етапі підготовки проекту рішення виконавчого комітету відповідно до п. 6.11. цього Порядку.

6.13. Пайовий внесок сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

6.14. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

6.15. Оформлення, реєстрацію, видачу і збереження договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на право забудови здійснює УКБ.
Контроль за виконанням зобов'язань замовника за договором про пайову участь здійснює УКБ.

6.16. Пайовий внесок замовник зобов'язаний перерахувати в термін, зазначений у договорі про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

6.17. У випадку невиконання замовником зобов'язань за договором, у тому числі по пайовому внеску, виконавчий комітет Одеської міської ради має право скасувати своє рішення про затвердження договору про пайову участь з подальшим внесенням пропозицій міській раді щодо скасування рішення про надання земельної ділянки.

6.18. Замовник, зацікавлений у вилученні (викупі), виборі земельної ділянки, зобов'язаний погодити з власниками землі і землекористувачами та органами місцевого самоврядування, розміри земельної ділянки, передбачені для вилучення (викупу), умови її вилучення (викупу), а також розміри земельної ділянки, передбачені для її передачі (надання), умови її передачі (надання) з урахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів та умови проживання населення і охорону довкілля.

6.19. Після погодження з УАМ містобудівного обґрунтування розміщення об’єкту містобудування замовник, зацікавлений у вилученні (викупі) земельної ділянки, звертається із заявою (клопотанням) про вибір місця розташування
земельної ділянки до міської ради в особі міського голови, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

6.20. До заяви (клопотання) додаються:
- обґрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки (містобудівне обґрунтування та/або інші матеріали, передбачені чинним законодавством);
- позначене на топографічної зйомці масштабу 1:2000 та 1:500 бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
- засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) із зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу);
- копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу.

6.21. Міський голова направляє заяву (клопотання) до УЗР, яке згідно із своїми повноваженнями розглядає заяву (клопотання) і в тижневий строк з дня її реєстрації направляє її копії на розгляд УАМ, управління Держкомзему в м. Одесі, управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів.

6.22. Зазначені органи протягом трьох тижнів з дня одержання заяви (клопотання) надають УЗР висновок про можливість відведення земельної ділянки для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), граничні розміри земельної ділянки та її площу, склад угідь земель, вимоги щодо відведення земельної ділянки.

6.23. Вимоги щодо відведення земельної ділянки надаються цими органами у межах їх повноважень, визначених законом.
Склад та зміст вимог щодо відведення земельної ділянки, які надаються уповноваженими органами, визначаються Кабінетом Міністрів України.

6.24. Після отримання висновків органів, зазначених у п. 6.21. цього порядку частині, про можливість відведення земельної ділянки для цілей, зазначених у заяві (клопотанні), УЗР згідно із своїми повноваженнями, у двотижневий строк розглядає матеріали вибору земельної ділянки і готує проект рішення виконавчого комітету про внесення пропозицій міської раді щодо затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу і вимог на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або про мотивовану відмову.

6.25. Проект рішення міської ради, зазначений у п. 6.24. бажано розглядати одночасно (на однієї сесії міської ради) з рішенням про затвердження містобудівного обґрунтування розташування об’єкту містобудування.

6.26. Строк дії дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимог щодо її відведення становить один рік і може бути продовжено одноразово на такий самий строк. У разі якщо протягом встановленого строку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не подано на затвердження до міської ради, дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимоги щодо її відведення вважаються анульованими.

6.27. Надання земельних ділянок для забудови, оформлення документів, що посвідчують право користування та право власності на земельні ділянки для забудови, здійснюється міською радою відповідно до чинного законодавства та місцевих нормативних актів в галузі земельних правовідносин.


7. БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

7.1. Дозвіл на виконання підготовчих робот надається інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до чинного законодавства.

7.2. Дозвіл на виконання будівельних робот надається інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до чинного законодавства за наявністю затвердженого договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси згідно з ст. 27-1 Закону України „Про планування і забудову територій.

7.3. Будівництво, незалежно від його виду і призначення, розпочате і проведене без одержання дозволу на виконання будівельних робіт, вважається самочинним. Усі суб'єкти містобудування, органи державного управління та місцевого самоврядування, а також організації і підприємства, що забезпечують фінансування, повинні вживати заходів щодо припинення самочинного будівництва.

7.4. Самочинне будівництво тягне відповідальність, передбачену законодавством України.

7.5. Експлуатація об'єктів, завершених будівництвом і не зданих в експлуатацію, забороняється.

7.6. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до чинного законодавства за наявністю гарантії замовника про сплату пайового внеску в термін не більш одного місяця після прийняття об’єкту містобудування в експлуатацію згідно з ст. 27-1 Закону України „Про планування і забудову територій.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО РАНІШЕ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І ЇЇ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В ЧАСТИНІ ЗМІНИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ'ЄКТІВ І ТЕРМІНІВ БУДІВНИЦТВА.

8.1. У разі необхідності внесення змін до раніше погодженої проектної документації на будівництво об'єкта містобудування, замовник звертається з заявою на ім'я заступника міського голови. Заява повинна включати обґрунтування можливості і доцільності внесення змін до проектної документації.
До заяви додаються копії раніше прийнятих рішень міської ради ї виконавчого комітету щодо зазначеного об’єкта містобудування.


8.2. Заява розглядається заступником міського голови і направляється для аналізу і пропозицій в УАМ.

8.3. У разі потреби замовнику в п'ятиденний термін з моменту реєстрації заяви в УАМ, направляється лист УАМ з переліком додаткових матеріалів, яки йому необхідно представити.

8.4. УАМ у двотижневий термін з моменту надання необхідних матеріалів готує обґрунтований висновок на ім’я заступника міського голови з пропозиціями щодо необхідності внесення змін до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, рішень міської ради та виконавчого комітету.

8.5. В разі якщо запропоновані зміни до раніше погодженої проектної документації тягнуть за собою необхідність внесення змін до містобудівних умов і обмежень земельної ділянки, на підставі зазначених у висновку пропозицій виконавчий комітет приймає рішення про відмову у внесенні змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, або про надання згоди на розроблення нового містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта із застосуванням процедури проведення громадського обговорення.

8.6. За результатами громадського обговорення містобудівного обґрунтування, на підставі пропозицій стосовно внесення змін до містобудівної документації, місцевих правил забудови, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, міська рада приймає відповідне рішення.

8.7. В разі якщо запропоновані зміни до раніше погодженої проектної документації не тягнуть за собою необхідність внесення змін до містобудівних умов і обмежень земельної ділянки, управління готує проект листа за підписом заступника міського голови, що дозволяє корегування проектної документації, або мотивовану відмову. У листі містяться вказівки про необхідний обсяг документації, вимоги до її узгодження, необхідність внесення змін до рішень міської ради та виконавчого комітету.

8.8. Замовник погоджує відкоректовану проектну документацію відповідно до вимог пп. 5.9.-5.11. цього Порядку.

8.9. Після узгодження відкоригованої проектної документації при необхідності внесення змін до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста або продовження термінів будівництва об'єкта, замовник звертається з заявою на ім'я заступника міського голови.

8.10. Заява розглядається заступником міського голови і передається в УКБ для підготовки рішення виконавчого комітету про внесення змін у раніше прийняте рішення, у частині зміни техніко-економічних показників об'єкта і/або продовження термінів будівництва об'єкта.

8.11. Після представлення замовником матеріалів і документів УКБ розглядає заяву замовника, аналізує хід будівництва, і протягом 10-ти днів вносить свої пропозиції заступнику міського голови.

8.12. Заступник міського голови дає доручення УКБ підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про внесення змін у раніше прийняте рішення виконавчого комітету. УКБ у місячний термін готує проект зазначеного рішення.

8.13. Після ухвалення рішення виконавчого комітету УЗР в разі необхідності готує проект рішення міської ради про внесення змін до раніше прийнятого рішення про надання земельної ділянки в частині продовження терміну надання земельної ділянки для здійснення забудови.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОРЯДКУ.

9.1. Критеріями контролю за виконанням рішень виконавчого комітету та міської ради про будівництво об’єктів містобудування та надання земельних ділянок для будівництва є:
- дотримання термінів розробки проектно-кошторисної документації (контролює УАМ);
- дотримання термінів початку і закінчення будівництва (контролює УАМ і УКБ);
- оплата за землекористування (контролює УЗР разом з податковими органами);
- оплата по договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста (контролює УКБ);
- оформлення документів, що засвідчують право на землю (контролює УЗР);
- відповідальність сторін і порядок розірвання договорів (контролює УЗР і УКБ).

9.2. Відомості про хід виконання рішень систематизуються і представляються заступнику міського голови, постійної комісії міської ради з будівництва та архітектурі та постійної комісії з земельних правовідносин.


10. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дозволи на будівництво об’єктів містобудування, вихідні данні (архітектурно – планувальні завдання та технічні умови щодо інженерного забезпечення), дозволи на виконання будівельних робот, рішення міської ради про погодження місць розташування об’єктів, про надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок зберігають чинність на термін, встановлений розділом ІІ „Прикінцеві положення” закону України „”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву.

10.2. На термін до розробки та затвердження Правил забудови м. Одеси у повному обсязі преважним видом забудови для районів індивідуальної житлової забудови міста встановлюється реконструкція та нове будівництво індивідуальних житлових будинків.

10.3. На термін до розробки та затвердження Правил забудови м. Одеси у повному обсязі преважним видом забудови для районів багатоквартирної житлової забудови встановлюється реконструкція жилих квартир без зміни їх функціонального призначення, реконструкція (реконструкція з розширенням) вбудовано-прибудованих приміщень. 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Правил забудови м. Одеси
 
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/1У та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
 
1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Однією із важливих проблем є суттєві зміни у законодавстві.
Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом затвердження проекту рішення виконавчого комітету міської ради, є: відсутність місцевих правил забудови, якими регламентуються питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань; неефективне використання земельних ділянок; гальмування процесу збільшення доходів місцевого бюджету за рахунок інвестицій.
Планування території – процес регулювання використання території, який полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень.
Правила забудови установлюють загальний порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок.
Місцеві правила забудови доповнюються положеннями, які є характерними для цієї місцевості, з урахуванням місцевих особливостей.
Будівництво на території міста житлових будинків, громадських будівель і виробничих об’єктів, благоустрій їх територій повинні проводитись у встановленому порядку згідно з Правилами забудови, Правилами благоустрою, на основі містобудівної та проектної документації з дотриманням державних будівельних, протипожежних, санітарних, екологічних, інших норм.
 
2.Визначення цілей державного регулювання.
Цілями державного регулювання є: встановлення загальних вимог до забудови, благоустрою та утримання території міста; єдиних умов та обмежень використання земельних ділянок; встановлення гарантій і визначень щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у власність та оренду; підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування території в межах міста Одеси; забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови; здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.
 
3.Визначення та оцінка прийнятих способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу:
Можливі способи досягнення цілей. Оцінка способу.
Причини відмови від альтернативних способів/аргументів щодо переваги обраного способу
 
Збереження нинішнього стану - Немає прозорості в діях щодо набуття та використання земельних ділянок;
Не стимулюється залучення інвестицій в будівництво;
Не ефективно використовується територія міста
Немає вільного доступу громадян до інформації з питань землекористування. - Проблема не розв’язується;
Невідповідність принципам регуляторної політики: адекватності, ефективності, прозорості;
Невідповідність чинному законодавству.
Обраний спосіб – затвердження проекту рішення.
Відповідає вимогам чинного законодавства;
Розв’язує проблему в цілому;
Чіткий порядок використання території міста;
Забезпечує збільшення надходжень до місцевого бюджету.   
Забезпечує принципи державної регуляторної політики;
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей розробником проекту регуляторного акта є не прийняття цього рішення та керуватись лише чинним законодавством.
 
4.Описання механізму та заходів, які забезпечать розв’язання проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Застосування Правил здійснюється у відповідності до ст.22 Закону України «Про планування і забудову територій» та ст. 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених ст.ст. 25, 31, 33, 73 та ін. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 15, 20, 21 та ін. Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про пожежну безпеку», «Про екологічну експертизу», «Про охорону культурної спадщини», «Про дорожній рух», інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.
 
Механізмом розв’язання проблем, визначених у п.1 даного аналізу регуляторного впливу є запровадження єдиних вимог до забудови, благоустрою та утримання території міста; порядку розроблення та затвердження містобудівної документації та внесення змін до неї; порядку забезпечення державних, громадських та приватних інтересів під час забудови та іншого використання території міста; порядку вибору, визначення, вилучення та відведення земельних ділянок комунальної власності для містобудівних потреб; порядку отримання дозволу на будівництво об’єктів містобудування, вихідних даних на їх проектування; порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; умов розміщення тимчасових споруд для обслуговування населення.
Ефективне впровадження методології проектів рішень забезпечать прозорість дозвільних процедур у сфері містобудування та встановлять чіткий механізм порядку планування, забудови та іншого використання території міста.
 
5.Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Обставиною, що негативно впливає на досягнення визначеної цілі є відсутність затверджених Правил забудови міста Одеси.
Можливістю досягнення встановлених цілей є виконання ст. 8 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», де передбачено оприлюднення дозвільними органами необхідної інформації для суб’єктів підприємницької діяльності, окремих громадян щодо порядку отримання дозволу на будівництво об’єктів містобудування, вихідних даних на їх проектування, дозволу на виконання будівельних робіт, порядку та умов розміщення тимчасових споруд для об’єктів зовнішньої реклами, малих архітектурних форм та отримання відповідного дозволу на їх встановлення та ін., розміщеної в мережі Інтернет, стендах та інших засобах масової інформації.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти рішень оприлюднені з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті та враховані розробником регуляторного акта.
Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта: зростання економічної і містобудівельної активності у місті.
 
Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта: згідно з планами перевірок представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській області та управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
6.Визначення прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується.
 
Вигоди
Витрати
Суб’єкти підприємницької діяльності
Економія часу та коштів на проходження процедури отримання дозволів у сфері містобудування;
Установлення єдиних вимог порядку планування, забудови та іншого використання територій;
Одержання якісних послуг у сфері містобудування;
Оформлення технічної документації при отриманні дозвільних документів у сфері містобудування.
Розробка необхідної документації;
Вивчення нових правил.
Місцева влада
Забезпечення якісного обслуговування при видачі дозвільних документів у сфері містобудування;
Створення умов для розширення і розвитку будівництва в місті;
Створення умов для збільшення надходжень до бюджету.
Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.
Громадяни
Захист законних та інтересів;
Оформлення технічної документації при отриманні дозвільних документів у сфері містобудування.
 
 
 
7.Обґрунтування запропонованого строку дії акта.
Строк дії регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення до нього змін.
 
8.Визначення прогнозних значень результативності регуляторного акта.
Прогнозними якісними показниками результативності акта є наявність чіткої та прозорої процедури щодо видачі дозвільних документів у сфері містобудування; забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови; здійснення ефективного державного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб; підвищення ефективності використання території міста; створення сприятливих умов для залучення інвестицій в будівництво; наявність підстав для збільшення надходжень до місцевого бюджету.
 
9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Одеської міської ради.
Для відстеження використовуються статистичні дані та опитування щодо якості надання послуг.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється за 2008 рік на підставі статистичних даних.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік у формі звіту.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.
 
Зауваження і пропозиції стосовно проекту регуляторного акта та надсилаються протягом місяця з дня оприлюднення на адресу:
Юридичний департамент Одеської міської ради, м. Одеса.
пл. Думська, 1, 65004, тел. (8-048) 725-90-44, e-mail:
reguljatornost@ukr.net 
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 10, 65026, тел. 723-07-35.
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее