/ Главная / Новости / Итоги работы


Размещено: 15.02.2006 08:00:11

Итоги работы

О работе юридического управления Одесского городского совета за 2005 год /отдел регуляторной политики/

Звіт
про діяльність відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради за 2005 рік.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.03.2004 року № 172 „Про організаційні засади здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Одеської міської ради”, на юридичне управління Одеської міської ради покладено функції щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Одеської міської ради. На виконання даного рішення створено відділ регуляторної політики.
До повноважень відділу віднесено зокрема, забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до вимог чинного законодавства України;

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань здійснює:
- правове забезпечення виконавчих органів Одеської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики;
- вживає необхідних заходів щодо дотримання виконавчими органами ради вимог Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
- організує забезпечення здійснення державної регуляторної політики міським головою;
- формує Плани регуляторної діяльності на наступний календарний рік на основі узагальнення пропозицій до проекту Плану від виконавчих органів міської ради, відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування, громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ а також консультативно-дорадчих органів, що створені при Одеській міській раді.
на підставі даних отриманих від виконавчих органів Одеської міської ради;
- готує звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Одеської міської ради у попередньому році і подає його на розгляд міського голови.


За звітний період відділом регуляторної політики підготовлено наступні проекти регуляторних актів:
• Проект рішення виконавчого Одеської міської ради ”Про єдиний реєстр місцевих регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності в м. Одесі”;


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради ”Про затвердження „Тимчасового порядку обліку безхазяйного нерухомого майна у м. Одесі”;


• Проект розпорядження міського голови „Про затвердження Порядку підготовки та проведення громадських слухань з обговорення проектів нормативно-правових актів, що спрямовані на підтримку і розвиток підприємництва в місті Одесі”;


• Проект розпорядження міського голови ”Про здійснення заходів з прискореного перегляду регуляторних актів”;


• Проект Рішення Одеської міської ради ”Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності у місті Одесі”;


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Плану діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік»;


• Проект Рішення Одеської міської ради «Про затвердження Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік».

 


Дані проекти підготовлено у повної відповідності з вимогами Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а саме до кожного проекту підготовлено аналіз регуляторного впливу, проекти було оприлюднені шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та мережі Інтернет.

Крім того, працівники відділу приймали участь у підготовці наступних проектів регуляторних актів:


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Положення про порядок і правила проведення феєрверків (салютів) на території міста Одеси»;

• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження зовнішніх меж водоохоронних зон міста Одеси»;

• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006 рр.»;

• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про порядок роботи відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за принципом „Єдиного реєстраційного офісу”»;

• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси».

Відповідно до розпорядження міського голови ”Про здійснення заходів з прискореного перегляду регуляторних актів”, було проведено засідання комісії з прискореного перегляду регуляторних актів, що діють у м. Одесі. Висновки комісії було покладено за основу при підготовці проектів Плану діяльності Одеської міської ради, та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік.
Проведено семінар на тему «Особливості підготовки та прийняття місцевих регуляторних актів».

Працівниками відділу постійно проводилася робота по роз’ясненню норм Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови КМУ від 11.03.2004 р. N308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” серед посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, забезпечувалась методична допомога розробникам проектів регуляторних актів, щодо складання аналізу регуляторного впливу для проектів нормативно - правових актів віднесених до видання міського голови, виконавчого комітету Одеської міської ради.

• Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради Відповідно до розпорядження міського голови ”Про здійснення заходів з прискореного перегляду регуляторних актів”, було проведено засідання комісії з прискореного перегляду регуляторних актів, що діють у м. Одесі. Висновки комісії було покладено за основу при підготовці проектів Плану діяльності Одеської міської ради, та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік. Проведено семінар на тему «Особливості підготовки та прийняття місцевих регуляторних актів». Працівниками відділу постійно проводилася робота по роз’ясненню норм Закону України ”Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови КМУ від 11.03.2004 р. N308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” серед посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, забезпечувалась методична допомога розробникам проектів регуляторних актів, щодо складання аналізу регуляторного впливу для проектів нормативно - правових актів віднесених до видання міського голови, виконавчого комітету Одеської міської ради.

 

 
Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.02.2006 08:00

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/news/762/