04:12:39   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / Сообщение об обнародовании проекта решения одесского исполкома относительно Порядка размещения вывесок


Размещено: 12.06.2015 19:09:44

Сообщение об обнародовании проекта решения одесского исполкома относительно Порядка размещения вывесок

Управление архитектуры и градостроительства сообщает о разработке проекта решения исполкома об утверждении графической части к Порядку размещения вывесок в г. Одессе. ПРОЕКТ

Управлением архитектуры и градостроительства разработан проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета «Об утверждении графической части к Порядку размещения вывесок на территории города Одессы».

Графическая часть является приложением к действующему Порядку размещения вывесок.

Она разработана при активном участии общественных организаций и архитектурного бюро «Арх-Одесса», рекомендована к утверждению Советом по вопросам городского дизайна.

Целью разработки проекта регуляторного акта является четкое урегулирование вопросов, связанных эстетикой и способами размещения вывесок для недопущения искажения архитектуры фасадов зданий.

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в течение одного календарного месяца с момента опубликования в письменном и/или электронном виде по адресу: управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета, г. Одесса, ул. Гоголя, 10, 65082, e-mail: uag3@omr.odessa.ua

 

ПРОЕКТ

Про затвердження графічної частини
до «Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси»


Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008р. №178 «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.11р. №196 та від 26.07.12р. №327, з метою роз’яснення вимог щодо естетичного вигляду вивісок, виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити графічну частину до «Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси.

2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.


Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

 

 Графічна частина до «Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси»


 
 
 
Аналіз впливу та відстеження результативності
регуляторного акта:
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
   «Про затвердження графічної частини до
Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси
 
 
Цей аналіз підготовлено відповідно до ст.ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту.
При регулюванні питань з розміщення вивісок у м. Одесі органи місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання керуються Порядком, що затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради  від 14.02.2008р. №178 «Про Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» зі змінами, внесеними рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.11р. №196 та від 26.07.12р. №327 (далі - Порядок).
Порядок містить інформацію щодо процедури отримання погоджень, оформлення дозвільних документів, встановлення та демонтажу вивісок, а також про основні технічні та інформаційні вимоги. У Порядку недостатньо уваги відведено архітектурно-естетичним аспектам створення і розміщення вивісок. Зокрема, вказується про вибір місця та граничні розміри вивісок - до 3,0 м2, але на прийняття художніх рішень також суттєво впливає якість окремих фасадів, наявність декору, розміри простінків, що потребує індивідуального підходу. Особливо це важливо для пам’яток архітектури та містобудування, об’єктів у центральній історичній частині міста у межах історичних ареалів.
Проблема невідповідності вивісок архітектурі фасадів виникла у наслідок прагнення деяких замовників до великих розмірів вивісок, або до застосування вивісок, що затуляють елементи фасаду.
Наслідки зазначеної проблеми справляють негативний вплив на мешканців та гостей міста, знижуючи туристичну привабливість через спотворення архітектурних пам’яток, та на суб’єктів господарювання, що несуть додаткові витрати на виправлення помилок.
Чинний Порядок передбачає розгляд можливості розміщення вивіски робочим органом (управлінням реклами Одеської міської ради), погодження технічного паспорту вивіски з органами архітектури та містобудування і органами охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради. На цей час проблема вирішується шляхом роз’яснення вимог в індивідуальному порядку. Зазначені виконавчі органи та суб’єкти господарювання потребують конкретизації вимог для надання чітких роз’яснень й прийняття обґрунтованих рішень щодо погодження технічних паспортів вивісок.
Прийняття регуляторного акту необхідне для уточнення і ілюстрації вимог, для прийняття професійних і прозорих рішень.
 
2. Визначення цілей регулювання:
- у наглядній, простій формі, на графічних прикладах викласти вимоги та рекомендації для прийняття композиційних рішень, розробки технічних паспортів вивісок і їх виготовлення з врахуванням естетичних властивостей історичної забудови міста;
- покращення естетичного стану архітектурного середовища у центральній частині міста;
- виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» у частині збереження традиційного характеру історичного міського середовища, зменшення негативного впливу на пам’ятки історії та архітектури, їх охоронні зони, та на забудову у межах історичних ареалів міста.
Межі історичних ареалів м. Одеси визначені в «Історико-архітектурному опорному плані, проекті зон охорони з визначенням меж історичних ареалів», що затверджений наказом Міністерства культури та туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Для досягнення встановлених цілей на цей час існує декілька способів:
1. Шляхом індивідуальної роз’яснювальної роботи з замовниками, підприємцями, суб’єктами господарювання, професійними художниками, що працюють в сфері графічного дизайну, майстрами з виготовлення вивісок;
2.           Надання роз’яснень через засоби масової інформації;       
3.           Надання роз’яснень у супровід відмови від погодження технічного паспорту вивіски, або приписів про демонтаж вивіски;
4.           Вирішення спірних питань у судовому порядку.
На цей час можуть застосовуватись всі способи, або деякі з них у комплексі. Але в будь-якому випадку необхідно спиратись на затверджений Порядок, прописаний більш детально ніж зараз.
Зазначені існуючі способи у різній мірі не забезпечують масове розповсюдження інформації, не дають зворотного зв’язку і не гарантують, що інформація дійшла до користувача.
Існуючі способи можуть бути пов’язані з марними витратами на виготовлення технічної документації, конструкції вивісок на їх монтаж та демонтаж, судові справи, втрати можливої вигоди при впровадженні господарської діяльності, і таким чином, можуть бути не продуктивними і ефективними.
Недієвість існуючих способів не сприяє позитивним відносинам між суб’єктами господарювання.
Запропонований спосіб є додатковим, що доповнює та конкретизує вимоги, і у комплексі з іншими способами дозволяє досягнути більш вагомих результатів.
 
 
4. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Розробка, затвердження і оприлюднення графічної частини на офіційному сайті міста Одеси, у засобах масової інформації.
Видання брошури з графічною частиною, яка може стати посібником для замовників і виробників конструкції.
Надання інформації та рекомендацій, посилаючись на затверджений документ.
Розробка, розгляд та погодження технічної документації з виготовлення вивісок, спираючись на чіткі правила.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Запропонований спосіб, пов’язаний з прийняттям графічної частини до Порядку розміщення вивісок в місті Одесі, є більш ефективний та не потребує витрат для свого впровадження.  Розповсюдження інформації щодо графічної частини забезпечується через засоби масової інформації та за допомогою консультативної роботи уповноважених органів Одеської міської ради.
У певних випадках тільки за допомогою затверджених графічних правил можна дійти до висновків у спірних питаннях у сфері естетики і композиції, що не підлягають математичному обґрунтуванню або опису у вигляді тексту.
 
6. Визначення очікуваних результатів  прийняття запропонованого  акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат ти вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта.
Очікувані вигоди витрати та вигоди пов’язані з такими прогнозованими процесами:
1. Покращення стану архітектурного середовища і фасадів у центральній частині міста.
2. Планова заміна частини вивісок, що не відповідають вимогам затвердженого Порядку.
3. Зростання туристичної привабливості в наслідок обережного ставлення до історичного надбання і гармонізації аутентичних і сучасних елементів фасадів.
4. Оптимізація витрат на виготовлення вивісок.
5. Скорочення строків розробки, погодження та виготовлення вивісок, продовження строків їх розміщення у разі відповідності Порядку.
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.
Запланований строк дії акта – 5 років. Цей строк вважається достатній для планової заміни вивісок, які не відповідають вимогам затвердженого Порядку. За цей час у заявників та виробників має скластися стале уявлення про естетику вивісок.
 
 
Термін дії акту при необхідності може бути продовжений.
Графічна частина через деякий час може бути удосконалена з затвердженням змін та доповнень до чинного Порядку.
 
8. Показники результативності акта:
-              кількість (або відсоток від загального числа заяв) відмов від погодження технічних паспортів вивісок з причин низького естетичного рішення та невідповідності характеру архітектурного середовища у центральній частині міста;
-              технічний і естетичний стан фасадів будинків на основних вулицях у центральній частині міста.
 
9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:
-              аналіз даних реєстрації звернень щодо погодження технічних паспортів вивісок;
-              фотофіксація фасадів будинків на основних вулицях у центральній частині міста, аналіз їх стану, експертна оцінка і обговорення результатів з залученням фахівців у галузі реклами, архітектури, міського дизайну, охорони об’єктів культурної спадщини.
Відстеження результатів передбачено робити базово – через рік, повторно – щорічно протягом 5 років.
Для аналізу результатів залучатимуться працівники управління архітектури та містобудування, управління реклами, управління з питань охорони культурної спадщини Одеської міської ради, члени Ради з питань міського дизайну.
 
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом одного календарного місяця з моменту опублікування у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, м. Одеса, вул. Гоголя, 10, 65082,  e-mail: uag3@omr.odessa.ua
 
 
Начальник управління архітектури
та містобудування –
головний архітектор м. Одеси                           О.Д. Голованов
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее