10:28:15   |   25 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / Сообщение о вынесении на обсуждение проекта решения Одесского исполкома


Размещено: 22.09.2014 17:47:49

Сообщение о вынесении на обсуждение проекта решения Одесского исполкома

На обсуждение выносится проект решения об утверждении Методики определения долевого участия заказчиков в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г. Одессы

Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»
 

   
Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створені та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції».
Діюча на теперішній час Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси в частині виявлення забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси потребує доопрацювання відповідно до діючого законодавства.

   
З цієї причини в проекті рішення пропонується прийняти ряд заходів спрямованих на виявлення забудовників які ухиляються від сплати пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

  
Розробка і запровадження даного документа має на меті: виявлення забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси; удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників; оптимізацію розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників.

 
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розміщено на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua у розділі «Регуляторна політика» та буде опубліковано у газеті «Одеський вісник».

  

Зауваження і пропозиції по проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу  

Управління капітального будівництва Одеської міської ради:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А,
e-mail: uks_odessa@ukr.net  

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

  

  Додаток: МЕТОДИКА...

  

  
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
«Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Одеси»

  
1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту
На теперішній час склалася така ситуація, коли чинним законодавством встановлена вимога до замовників об’єктів будівництва у 7- ми денний строк з дня надіслання повідомлення до інспекції ДАБК або реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт письмово проінформувати місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкту будівництва про початок виконання будівельних робіт (ст.ст. 35, 36, 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Проте, на законодавчому рівні відповідальність замовників об’єктів будівництва у разі недотримання або порушення вказаних вимог на теперішній час не встановлена, що має негативні наслідки, зокрема, для органів місцевого самоврядування.
Однак, незважаючи на зобов’язання забудовників на законодавчому рівні надсилати до органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкту будівництва повідомлення про початок виконання підготовчих, будівельних робіт та про прийняття об’єкту в експлуатацію, з чітким визначенням строків такого повідомлення, відповідальність за порушення зазначених норм законодавства України на сьогодні не передбачена.
Вищенаведене призводить до ситуації, яка склалась на теперішній час, а саме: органи місцевого самоврядування майже не володіють інформацією стосовно того, яке будівництво на території міста є законним, а яке самовільним, при цьому забудовники, порушуючи чинне законодавство України, не несуть жодної відповідальності.
Таким чином, вкрай необхідно внести зміни до нормативних актів, які регулюють питання містобудівної діяльності, що надасть змогу встановити на законодавчому рівні відповідальність для забудовників, як фізичних та і юридичних осіб.
Разом з цим, в розроблених органами місцевого самоврядування порядках залучення пайової участі замовників не передбачені положення щодо виявлення забудовників, які добровільно не звертаються до виконавчих органів рад з метою укладання договорів пайової участі, а також щодо стягнення коштів пайового внеску, встановлення фактів будівництва об’єктів без укладання відповідних угод тощо.
Також, мають місце факти закінчення будівництва об’єктів без перерахування коштів за договорами про пайову участь, а також факти не укладання таких договорів.
Крім цього, не здійснюються залучення до пайової участі забудовників індивідуальних житлових будинків загальною площею понад 300 кв.м.
З урахуванням неврегульованості чинним законодавством питань стягнення пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із замовників, які не уклали відповідні договори, а також з урахуванням думки профільних виконавчих органів Одеської міської ради, було прийнято рішення створити комісію з роботи по внесенню змін до нормативних актів, що регулюють питання містобудівної діяльності.
Результатом роботи комісії є розробка Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, а саме сприяння органів виконавчої влади у виявленні випадків введення в експлуатацію об’єктів без сплати пайової участі, та повідомляти про такі випадки управління капітального будівництва, юридичний департамент Одеської міської ради та правоохоронні органи для вжиття заходів реагування відповідно до чинного законодавства щодо стягнення пайової участі до бюджету міста із замовників таких об’єктів.
Також при відсутності довідки управління капітального будівництва про виконання умов договору про пайову участь, отриманої замовником у передбачених методикою визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси випадках, забороняється:
- присвоювати поштові адреси новозбудованим, реконструйованим об’єктам, а також підтверджувати присвоєння адреси будь-яким об’єктам нерухомого майна (реконструйованим, перепрофільованим, пристосованим тощо);
- не рекомендується реєструвати декларації про готовність або сертифікати на завершені будівництвом, реконструкцією, перепрофілюванням об’єкти.
Прийняття відповідних змін в регуляторних актах, що регулюють містобудівну діяльність, дозволить встановити відповідальність забудовників за порушення містобудівного законодавства та надасть можливість додаткового надходження коштів до місцевого бюджету.
Враховуючи викладене, діюча на теперішній час Методика визначення пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси в частині виявлення забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси потребує доопрацювання відповідно до діючого законодавства.
З цієї причини в проекті рішення пропонується прийняти ряд заходів спрямованих на виявлення забудовників які ухиляються від сплати пайової участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

2. Цілі регулювання
Розробка і запровадження даного документа має на меті:
- виявлення забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
- удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників;
- оптимізацію розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м. Одеси та інтересів Замовників.

3. Механізм регулювання
Запропонований проект Методики спрямований на вирішення питання врегулювання відносин між Замовниками та органами місцевої влади, а також виявлення забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
Ознаками даного регулювання слід вважати наступне:
1. Визначення розміру пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси здійснюється з урахуванням всіх необхідних показників та приймається рішенням колегіального розгляду.
2. Відповідно до рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2426-VI створена комісія з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси, яка у своїй діяльності повинна керуватися пропонованою Методикою.
3. При відсутності довідки управління капітального будівництва про виконання умов договору про пайову участь, отриманої замовником у передбачених методикою визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси випадках, забороняється:
- присвоювати поштові адреси новозбудованим, реконструйованим об’єктам, а також підтверджувати присвоєння адреси будь-яким об’єктам нерухомого майна (реконструйованим, перепрофільованим, пристосованим тощо);
- не рекомендується реєструвати декларації про готовність або сертифікати на завершені будівництвом, реконструкцією, перепрофілюванням об’єкти.
4. При виявленні випадків введення в експлуатацію, присвоєння поштових адрес новозбудованим, реконструйованим, перепрофільованим об’єктам без наявності довідки про сплату Пайової участі виконавчі органи Одеської міської ради (департаменти, управління, районні адміністрації, комунальні підприємства та організації) зобов’язані повідомити про це управління капітального будівництва, юридичний департамент Одеської міської ради та правоохоронні органи для вжиття заходів реагування відповідно до чинного законодавства щодо стягнення Пайової участі до бюджету міста із замовників таких об’єктів.
5. Отримані грошові кошти, що надходять від замовників у вигляді пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, можуть використовуватися виключно на:
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси;
- забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів;
- будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також доріг місцевого значення;
- створення, розвиток та реконструкцію об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

4. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Альтернативою даному регулюванню є:
- Збереження чинного регулювання відносин між органами місцевої влади та замовниками.
- Залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та необхідністю у фінансуванні міських програм без запровадження чіткого механізму.
- Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання його вимог
Запропонований проект рішення встановить права та обов’язки для всіх Замовників при укладенні між ними та виконавчим комітетом Одеської міської ради договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси; визначить порядок розрахунку розмірів та сплати замовниками пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси; сприятиме виявленню забудовників, які ухиляються від сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

6. Аналіз вигод та витрат
Цільовими групами даного документа є:
- Замовники (забудовники);
- місцева влада - органи місцевого самоврядування м. Одеси;
- територіальна громада міста. 
  

ЗАМОВНИКИ
Вигоди
Витрати
Можливість отримання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради для розвитку бізнесу відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Грошові витрати на сплату пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
Звільнення від сплати пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси Замовників, які здійснюють на території м. Одеси будівництво:
-  (реконструкцію) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
- об’єктів за умови одночасного добровільного спорудження на цій земельній ділянці (окремо від проекту) будівель об’єктів соціальної інфраструктури для обслуговування мешканців відповідного району (мікрорайону) (виключно за погодженням з виконавчим органом Одеської міської ради в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури), якщо вартість спорудження таких об’єктів є не меншою, ніж розмір пайової участі, та за умови передачі останніх до комунальної власності територіальної громади міста;
- об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, після висновку комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради;
- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків. 
 
МІСЦЕВА ВЛАДА
Вигоди
Витрати
Здійснення контролю розвитку будівельного комплексу міста
Необхідність додаткового контролю
Збільшення доходної частини бюджету м. Одеси
 
Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
 
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів
 
Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також доріг місцевого значення;
 
Створення, розвиток та реконструкція об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування
 
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
Вигоди
Витрати
Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси
 
Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів
 
Будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також доріг місцевого значення;
 
Створення, розвиток та реконструкція об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування
 

 

  

7. Показники результативності
1. Кількість замовників - суб’єктів господарювання, які звернулися за послугами розрахунку розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
2. Кількість договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, які були укладені між замовниками та виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3. Сума грошових коштів, які надійшли та повинні надійти до бюджету м. Одеси від замовників за договорами про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

8. Визначення заходів, відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття
Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься після закінчення одного року з дня його прийняття за допомогою аналізу статистичних даних управління капітального будівництва Одеської міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради та комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.
Повторне та періодичне відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Впровадження в дію запропонованого рішення не тягне додаткових витрат на його контроль, тому не передбачає збільшення кадрового складу органів місцевого самоврядування.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу:

- управління капітального будівництва Одеської міської ради:
65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А e-mail:
uks_odessa@ukr.net  

 

Опубликовано в газете "Думская площадь" №38(899) от 26 сентября 2014 года. 

 

  

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее