03:33:26   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / В Одессе на обсуждение вынесен проект о внесении изменений в Правила благоустройства


Размещено: 28.10.2013 19:50:51

В Одессе на обсуждение вынесен проект о внесении изменений в Правила благоустройства

На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета о внесении ряда изменений в Правила благоустройства территории города

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1631-VI «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції» та аналізу його регуляторного впливу


На виконання ст. ст. 26, 30, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 53, 54, 186-1 і 187 Земельного кодексу України; ст. ст. 5, 10, 20, 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону археологічної спадщини», ст. ст. 6, 30, 32, 34, 43-47 Закону України «Про охорону культурної спадщини», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 про включення м. Одеса до Списку історичних населених місць України, у відповідності до схеми зонування території міста, визначеної «Історико-архітектурним опорним планом, проект зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», який затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08, рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1631-VІ «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції».

Основною метою даного проекту регуляторного акта є:
- приведення рішення у відповідність до вимог чинного законодавства;
- захисту традиційного характеру історичного середовища та об’єктів культурної спадщини;
- приведення Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у відповідність до чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини;
- створення умов щодо захисту, відновлення та дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища;
- покращення санітарно-естетичного стану міста.

Проектом пропонується у формі внесення змін до існуючих Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції:
- визначити належність до об’єктів благоустрою на території міста Одеси території Центрального історичного ареалу та історичного ареалу «Французький бульвар» згідно схеми зонування території міста у відповідності з «Історико-архітектурним опорним планом, проект зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси», затвердженим наказом Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 р. № 728/0/16-08;
- доповнити розділи про порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою та про порядок утримання елементів благоустрою з урахуванням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», у відповідності до планів-схем Центрального історичного ареалу з підзоною А00 (першої категорії цінності), історичного ареалу «Французький бульвар» та викласти розділи Правил у новій редакції.

Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розміщено на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua у розділі «Регуляторна політика» та буде опубліковано у газеті «Одеський вісник».
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу:

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради:
65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14, е-mail: k.nasledie@omr.odessa.ua

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

 

ДОДАТОК: план-схема підзони А00 

 

 

ДОДАТОК: план-схема "Французький бульвар"

 

 

 

  

Аналіз регуляторного впливу -
проекту рішення Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р.
№ 1631-VI «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції»


Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

На даний час в рамках сучасного розвитку міста є необхідність врегулювання питань щодо створення додаткових умов для посилення контролю за збереженням історичного міського середовища, забезпеченням захисту традиційного характеру історичної забудови, об’єктів культурної спадщини.
Встановлені на даний час Правила благоустрою території міста Одеси не повністю забезпечують контроль щодо збереження історичної території міста Одеси для створення відповідних сприятливих умов підготовки центрального історичного середовища та забудови до включення до основного Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Вказана проблема, в першу чергу, негативним чином впливає на традиційний історичний вигляд міста, що також перешкоджає забезпеченню сприятливого туристичного середовища, належного санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою.
Враховуючи, що дана проблема потребує саме державного регулювання, тому що стосується соціально важливих питань з приводу погіршення стану благоустрою територій міста, та з метою приведення Правил до вимог чинного законодавства, а саме - у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини, необхідно внести зміни до існуючих Правил благоустрою.

2. Визначення цілей регулювання.

Цілями запропонованого регулювання є:
- приведення рішення у відповідність до вимог чинного законодавства;
- врегулювання питань пов’язаних з використанням об’єктів та елементів благоустрою, їх утриманням;
- створення умов щодо захисту традиційного історичного середовища;
- покращення санітарно-естетичного стану міста.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Виходячи з механізму правового регулювання визначено наступні альтернативи регулювання відносин у сфері благоустрою міста:
Альтернатива 1 – забезпечити дію механізму правового регулювання, який вже існує.
Альтернатива 2 – затвердити відповідні зміни окремим рішенням Одеської міської ради.
На підставі аналізу двох можливих альтернатив щодо врегулювання відносин у сфері благоустрою території враховуючи, що діючий механізм не здатен вирішити існуючи проблеми вважаємо, що затвердження відповідних змін, шляхом внесення їх до Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції буде найбільш ефективнішим способом, так як надасть змогу громадянам та суб’єктам господарювання керуватись єдиними Правилами та вимогами в сфері благоустрою на території міста Одеси. Вважаємо, що затвердження відповідних Правил буде найбільш ефективнішим способом, який надасть змогу мешканцям та суб’єктам господарювання керуватись єдиними Правилами та вимогами, що більш забезпечить охорону території міста з урахуванням наявних історичних та культурних цінностей.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Для розв'язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, пропонується у формі внесення змін до існуючих Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції:
- приведення регуляторного акту у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини;

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливо через обґрунтовану мотивацію суб'єктів господарювання, громадян, підприємств всіх форм власності виконувати встановлені вимоги.
Вони ґрунтуються на чіткому визначенні прав та обов'язків суб'єктів, на яких поширюється даний акт. Тобто, Одеська міська рада, на підставі чинного законодавства, чітко визначає обов'язки суб'єктів даних правовідносин, які мають виконувати встановлені вимоги. Простота виконання вимог, встановлених регуляторним актом та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань є також однією з можливостей досягнення встановлених цілей. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та міста.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, буде наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси громадян
Реалізація прав та задоволення законних інтересів мешканців міста, створення прийнятних умов життєдіяльності в оточуючому середовищі, недопущення обмеження вільного пересування, допомога у реалізації конституційного права на загальне використання природних ресурсів територій
не має
Інтереси міста
Покращення зовнішнього стану території міста Одеси, забезпечення інтересів територіальної громади міста, покращення санітарного стану міста, створення сприятливих умов для збереження та розвитку історичної частини міста.
Вжиття заходів та здійснення контролю за виконанням вимог регуляторного акту в межах існуючих штатів фінансування
Інтереси суб’єктів
господарювання
Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання та контролюючими органами
Витрати на виготовлення необхідної проектної документації, витрати на демонтаж елементу благоустрою, у разі порушення вимог чинного законодавства при його розміщенні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основним показником впливу є приведення регуляторного акту у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини, заборона влаштування навісних спеціальних рекламних конструкцій (тролів) з метою забезпечення оглядовості пам’яток архітектури та містобудування, історії та монументального мистецтва національного та місцевого значення та всесвітньо відомих об’єктів культурної спадщини, розташованих в зоні забудови першої категорії цінності, здійснення збереження та підготовки центрального історичного середовища та забудови до включення до основного Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із значень показників результативності. Базове та повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено у строки встановленні чинним законодавством.
З повною версією проекту рішення разом з аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua в рубриці «Регуляторна політика» та у газеті «Одеській вісник».
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адресу:

Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради:
65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 14, е-mail: k.nasledie@omr.odessa.ua

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее