04:50:22   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / В Одессе на обсуждение вынесен проект решения горсовета о мерах по учету объектов торговли


Размещено: 26.07.2012 16:10:39

В Одессе на обсуждение вынесен проект решения горсовета о мерах по учету объектов торговли

Управление развития потребительского рынка сообщает об обнародовании проекта решения горсовета "О мерах по учету объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг на территории г. Одессы"

Сообщение
об обнародовании проекта решения Одесского городского совета
«О мерах по учету объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг

на территории г. Одессы

      

На выполнение решения исполнительного комитета Одесского городского совета от 21.06.2012 г. № 206, управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета подготовлен проект решения исполкома горсовета «О мерах по учету объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг на территории г. Одессы».

     

Проект регуляторного акта в полном объеме и анализ его регуляторного влияния в соответствии со ст.ст. 9, 13 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" опубликован на официальном сайте Одессы omr.gov.ua  в разделе "Регуляторная политика/Обсуждение проектов".
   
Замечания и предложения к проекту решения принимаются в письменном или электронном виде в течение одного календарного месяца со дня его обнародования по адресу:
65045, г. Одесса, ул. Преображенская, 60,
Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
Одесского городского совета
и на e-maіl:
upr_torgovli@ukr.net  
тел.: (048) 722-04-39

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

 Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради
«Про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Одеси»
 
 

На виконання рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.06.2012 р. № 206, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради підготовлено проект рішення виконкому міськради «Про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Одеси».
  
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" опублікований на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua в розділі "Регуляторна політика / Обговорення проектів".
  
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його оприлюднення за адресою:
65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60,
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та
на e-maіl: upr_torgovli@ukr.net  
тел.: (048) 722-04-39

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ виконавчого комітету Одеської міської ради


Про заходи щодо обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Одеси

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1164, «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)», розпорядження Одеської обласної державної адміністрації «Про роботу суб'єктів господарювання сфери торгівлі та побутового обслуговування» від 15.12.2010 року № 1245/А-2010, з метою контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі ресторанного господарства у сфері обслуговування та ринків, виконавчий комітет Одеської міської ради
  
ВИРІШИВ:


1. Затвердити Положення про облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та ринків на території м. Одеси (додається).

2. Суб’єктам господарювання які здійснюють свою діяльність на території м. Одеси відповідно до п. 1 цього рішення у місячний термін провести необхідні заходи щодо проведення обліку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.

   
  

  
Міський голова                                            О.О. Костусєв

  
Керуюча справами                                     Т.В. Герасименко

  
 

 
Додаток
до рішення

виконавчого комітету
Одеської міської ради
від ______________
№ _______________

  
Положення
про облік об’єктів торгівлі, ресторанного господарства

та сфери послуг та ринків на території м. Одеси

  
1. Обліку підлягають об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та ринків що розташовані на території м. Одеси (далі – об’єкти обліку).

2. Облік здійснюється з метою збалансованого соціально-економічного розвитку міста.

3. Облік проводить управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (далі – Управління).

4. Облік здійснюється програмно апаратним комплексом на базі електронної мапи благоустрою м. Одеси («Мапстер»).

5. Власник (користувач) об’єкту обліку надає до Управління інформацію яка необхідна для проведення обліку. Інформація подається щорічно за встановленою управлінням декларацією.
У випадку якщо інформація про об’єкт обліку змінилась, власник (користувач) повідомляє про це Управління протягом 10 робочих днів.

6. До декларації власник (користувач) надає документи що підтверджують викладену у декларації інформацію для здійснення обліку. Власник (користувач) підтверджує достовірність інформації зазначену у Декларації.

7. Облікова картка посвідчує що власник (користувач) об’єкту обліку діє у межах порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів та послуг відповідно до чинного законодавства.

8. Облікова картка видається Управлінням у строк до 10 робочих днів за встановленою Управлінням формою.

9. Управління аналізує інформацію отриману від власників (користувачів) за переліком (додається) та надає пропозиції при розробці програми соціально-економічного розвитку міста Одеси.

10. Управління взаємодіє з іншими виконавчими органами та апаратом Одеської міської ради, органами державної виконавчої влади, іншими підприємствами, установами та організаціями з метою отримання інформації про об’єкти обліку.

11. У випадку відсутності облікової картки у власників (користувачів) об’єктів обліку, такі об’єкти включаються до планів відповідних перевірок органів державного нагляду та контролю.

   
   
  
Керуюча справами                                                     Т.В. Герасименко
Додаток

до Положення

про облік об’єктів торгівлі,

ресторанного господарства

та сфери послуг на території м. Одеси 

       
Перелік
питань які розглядаються під час проведення обліку

 
- Найменування суб’єкта господарювання – власника (користувача).
- Код ЄДРПОУ.
- Форма власності.
- ПІБ, паспортні дані керівника.
- Тип об’єкта.
- Товарна спеціалізація.
- Спеціалізація об’єкту по товарам та послугам (КВЕД).
- Кількість місць посадки.
- Сезонне/стаціонарне (капітальні/некапітальні).
- Площа торгової зали/приміщення.
- Кількість працівників.
- Відомості щодо умов оплати праці працівників.
- Кількість орендарів за наявністю.
- Підстава для розміщення об’єкту.
- Площа земельної ділянки під розміщення об’єкту.
- Цільове використання земельної ділянки.
- Номер обліку платника податків.
- Ліцензування.
- Контактна інформація: тел./факс, ел.почта.
- Ступень ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності.
- Відомості щодо дотримання санітарних норм та правил.
- Відомості щодо дотримання вимог протипожежної безпеки.
- Паспорт прив’язки для ТС.
- Договір оренди комунального мана для ТС.
- Договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
- Режим роботи закладу.
- Відомості щодо особи відповідальної за дотримання правил благоустрою та тиші.
- Інша інформація. 
   
  

  
Керуюча справами                                                     Т.В. Герасименко 
  

      

   

 

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про заходи щодо обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства

та сфери послуг на території міста Одеси"

 
1. Опис проблеми
На території міста Одеси знаходиться приблизно 7000 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
Діяльність фізичних осіб-підприємців у сфері торговельного та побутового обслуговування населення регулюється чинними нормативно-правовими актами.
З метою своєчасного вживання заходів щодо впорядкування, розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та ринків, відстеження їх розташування на території міста, виникла необхідність прийняття на місцевому рівні нормативно-правового акту, в якому будуть визначені основні вимоги щодо порядку обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, до торговельного та побутового обслуговування населення підприємствами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами – підприємцями, що здійснюють підприємницьку діяльність на території м. Одеси.
  
2. Мета регулювання
- виконання вимог Конституції України, Податкового кодексу України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення», «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», «Про благоустрій населених пунктів», Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, Правил продажу непродовольчих товарів, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі і інших нормативно-правових актів.
- встановлення чітких вимог до організації роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- надання суб’єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні підприємницької діяльності на території міста Одеси;
- впорядкування, розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- відстеження розташування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста.

3. Механізм реалізації мети
Проектом:
- детально визначені основні вимоги щодо функціонування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг;
- визначено порядок обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та закриття їх діяльності;
Механізм дії запропонованого регуляторного акту спрямований на усунення перешкод при здійсненні підприємницької діяльності на об’єктах торгівлі, ресторанному господарстві та сфери послуг.

4. Аналіз вигод и витрат

Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи
місцевого самоврядування
Впорядкування, розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг; наповнення місцевого бюджету за рахунок чіткого відстеження неплатників та місць їх розташування; Економія бюджетних коштів на усунення збитків, заподіяних 
природному середовищу міста.
Витрат
не передбачається
Бізнес
Встановлення чітких умов функціонування об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг усіх форм власності; суб’єктам господарювання будуть надані однаково прозорі можливості щодо ведення підприємницької діяльності.
Витрати
на організаційно-методичну роботу
Мешканці 
та гості міста 
 
Забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя, покращення умов проживання, роботи, відпочинку та оздоровлення населення.
Яких-небудь
додаткових витрат
не передбачається
 

  
5. Прогноз результатів ухвалення Проекту рішення
Прийняття вищезазначеного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради надає можливість:
- докладно визначити основні вимоги щодо обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Одеси;
- залучити ФОП до здійснення діяльності в сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Податкового кодексу України, Закону України „Про захист прав споживачів”.

 
   
Проект рішення підготовлений та внесений управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
Зауваження і пропозиції до Проекту рішення приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою:

65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 60
(Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради),

а також на e-mail: upr_torgovli@ukr.net ,

тел. 048-722-04-39.

 
  
  
Начальник управління розвитку
споживчого ринку та захисту прав
споживачів Одеської міської ради                                                              Г.О. Гросфілер

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее