04:33:58   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / На обсуждение вынесен проект решения о Правилах благоустройства Одессы в новой редакции


Размещено: 14.10.2011 15:56:06

На обсуждение вынесен проект решения о Правилах благоустройства Одессы в новой редакции

Сообщение об обнародовании проекта решения Одесского горсовета «Об утверждении Правил благоустройства территории города Одессы (текстовой части) в новой редакции».

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради
 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції»
та аналізу його регуляторного впливу
         На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради розроблений проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції».
         Основною метою даного проекту регуляторного акта є:
         - приведення у відповідність до вимог діючого законодавства Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради 22.01.2008 р. № 2153-V;
         - створення умов щодо захисту, відновлення та дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища;
         - покращення санітарно-естетичного стану міста;
         - врегулювання питань пов’язаних з проведенням на території міста Одеси робіт пов’язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою та
подальшим його відновленням.    
         У новій редакції Правил благоустрою території міста Одеси пропонується:
         - виключити розділ 8 діючих Правил благоустрою території міста Одеси ( текстової частини), який стосується видачі ордерів (дозволів) на виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів і благоустрою у місті Одесі, який є документом дозвільного характеру;
         - заборонити проведення на території міста Одеси будь-яких робіт пов’язаних з порушенням існуючого благоустрою без оформлення договорів на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси, з подальшим його відновленням.
         Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" буде опубліковано у газеті „Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеси omr.gov.ua у розділі „Обговорення проектів" не пізніше п'яти робочих днів після оприлюднення цього повідомлення.
         Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адреси:
Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради : 65007, м. Одеса,  вул. М’ясоєдовська, 13,
 
або юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, Думська площа,1,
 
 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
Про затвердження
Правил благоустрою території міста Одеси
(текстової частини) у новій редакції
 
Відповідно до підпункту 44 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 10, 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою приведення Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у відповідність до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Правила благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
- рішення Одеської міської ради від 21 січня 2008 року № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»; «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»;
- рішення Одеської міської ради № 2726-V від 16.04.2008 р. «Про внесення доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)»;
- рішення Одеської міської ради від 14.04.2010р.№5647-V «Про внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. №2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)» в частині дотримання тиші»;
- рішення Одеської міської ради від 14.04.2010 р. №5646-V «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)».
3. Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради, після закінчення одного року із набуття чинності цього рішення, здійснити заходи з відстеження його результативності.
4. Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради забезпечити тиражування Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції  для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
5. Департаменту інформації та зв’язку з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити Правила благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції  у встановленому порядку.
6. Це рішення набуває чинності через 10 днів з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.  
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з житлового-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку поливно-енергетичного комплексу, з законності, правопорядку і реалізації державної регуляторної політики.
 
Міський голова                                                                                    О. Костусєв
 
 
 
 
Аналіз впливу регуляторного акта -
проекту рішення Одеської міської ради
 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції».
 
         Цей аналіз підготовлено згідно зі ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».    
      
1.                 Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
 
         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» на пленарних засіданнях міської ради вирішується питання затвердження правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
          12.03.2011 до Закону України „Про благоустрій населених пунктів ” внесені зміни якими встановлено, що Правила благоустрою населених пунктів не можуть передбачати обов'язок фізичних і юридичних осіб отримувати будь-які дозволи, погодження або інші документи дозвільного характеру, а також повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, видавати зазначені документи. У зв’язку з чим виникає необхідність виключити з чинних Правил благоустрою території міста Одеси (тестової частини) розділи, що передбачають отримання документів дозвільного характеру у тому числі і отримання дозволу на проведення земляних робіт.
         Після виключення з діючих Правил розділу 8, який регулює порядок отримання дозволу на проведення земляних робіт та у разі неприйняття альтернативного документу можуть виникнути наступні проблеми, а саме завдання шкоди об’єктам благоустрою, інженерним комунікаціям, зеленим насадженням, від яких залежить санітарний та естетичний вигляд міста. Тому даним регуляторним актом пропонується розв’язати проблему щодо відсутності на законодавчому рівні чітко встановлених відокремлених прав та обов’язків фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб у сфері благоустрою при виконанні земляних робіт.
         Вказана проблема, в першу чергу, негативним чином впливає на мешканців міста, тому що перешкоджає забезпеченню сприятливого для життєдіяльності людини середовища, належного санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, а також і на суб’єктів господарювання, тому що ця проблема прямо чи опосередковано може впливати на ефективність здійснення ними господарської діяльності.
         Правила благоустрою території міста Одеси прийняті рішенням Одеської міської ради 22.01.2008 р., але з прийняттям змін до законодавства, на сьогоднішній день не відповідають вимогам чинного законодавства, тому є необхідність приведення зазначених правил благоустрою території міста Одеси (тестової частини) у відповідність до діючого законодавства України.
         Дана проблема не може бути вирішена шляхом застосування ринкових механізмів, а  потребує саме державного регулювання, тому що стосується соціально важливих питань з приводу погіршення стану благоустрою територій міста та питання безпеки мешканців міста.
 
2. Визначення цілей регулювання.
         Цілями запропонованого регулювання є:
         - приведення у відповідність до вимог діючого законодавства Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини), затверджених рішенням Одеської міської ради 22.01.2008 р. № 2153-V;
         - врегулювання питань пов’язаних з проведенням на території міста Одеси робіт пов’язаних з тимчасовим погіршенням існуючого благоустрою, а саме, проведення розкопування ґрунту під час ремонту, будівництві інженерних мереж; встановлення тимчасових огорож під час будівництва, реконструкції або ремонту; встановлення будівельних лісів, тощо;
         -створення умов щодо захисту, відновлення та дотримання сприятливого для життєдіяльності людини середовища;
         - покращення санітарно-естетичного стану міста.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
        
       Виходячи з механізму правового регулювання визначено наступні альтернативи регулювання відносин у сфері благоустрою міста:
         Альтернатива 1 – врегулювати відносини, шляхом внесення змін та доповнень до рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V «Про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини)».
         Альтернатива 2 – забезпечити дію механізму правового регулювання, який вже існує.
         Альтернатива 3 – затвердити Правила благоустрою території міста Одеси (текстової части) у новій редакції, в якій врахувати зміни діючого законодавства, а саме зміни до Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та вимоги Закону України, який набирає чинності 01.01.2012 р «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності ».
      На підставі аналізу трьох можливих альтернатив щодо врегулювання відносин у сфері благоустрою території, вважаємо, що затвердження «Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції» буде найбільш ефективнішим способом, так як залишити механізм який вже існує неможливо, у зв’язку з тим, що він суперечить чинному законодавству, а внесення змін до зазначених Правил не дасть змогу досягти цілей поставлених у розділі 2.
 
4. Механізми  та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
         Для розв'язання проблем визначених в розділі 1 цього Аналізу, у новій редакції Правил благоустрою міста Одеси пропонується :
         - на вимогу ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виключити розділ 8 діючих Правил, який стосується видачі ордерів (дозволів) на виконання робіт при будівництві, реконструкції і ремонті підземних інженерних мереж, споруджень дорожніх покриттів і благоустрою у місті Одесі, який є документом дозвільного характеру;
         - заборонити проведення будь-яких робіт пов’язаних з тимчасовим порушенням існуючого благоустрою без оформлення договорів на тимчасове  порушення існуючого благоустрою території міста Одеси.
        
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
            Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливо через обґрунтовану мотивацію суб'єктів господарювання, громадян, підприємств всіх форм власності виконувати встановлені вимоги.      
         Вони ґрунтуються на чіткому визначенні прав та обов'язків суб'єктів, на яких поширюється даний акт. Тобто, Одеська міська рада, на підставі чинного законодавства, чітко регулює обов'язки суб'єктів даних правовідносин виконувати встановлені вимоги. Простота виконання вимог, встановлених регуляторним  актом та простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань є також однією з можливостей досягнення встановлених цілей. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими втратами для суб'єктів господарювання, громадян та міста.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади внаслідок дії регуляторного акта.
         Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту, буде наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси громадян
Реалізація прав та задоволення законних інтересів мешканців міста
не має
Інтереси міста
Створення позитивного іміджу міста Одеси, забезпечення інтересів територіальної громади міста, покращення санітарного стану міста
Вжиття заходів та здійснення контролю за виконанням вимог регуляторного акту
Інтереси суб’єктів
господарювання
Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами
Витрати на відновлення об’єктів благоустрою.
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта .
 
Термін дії регуляторного акту пропонується не обмежувати у часі.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
 
         Основним показником впливу є показник кількості звернень юридичних та фізичних осіб з метою укласти договір на тимчасове погіршення благоустрою території міста Одеси при проведенні робіт з розкопування ґрунту, встановлення тимчасових огорож та будівельних лісів,встановлення засобів зовнішньої реклами тощо, та кількості укладених договорів на тимчасове погіршення благоустрою.
         Також, можливо здійснити порівняльний аналіз стану благоустрою міста з попередніми роками. Додаткових показників результативності впливу на час аналізу впливу не передбачається.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.
 
         Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із значень показників результативності. Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, розробником цього проекту.
         Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності.
         З повною версією проекту рішення разом з аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua в рубриці «Обговорення проектів» та у газеті «Одеській вісник».
         Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді на адреси:
 
1.     Інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради : 65007, м. Одеса, вул. М’ясоєдовська, 13,
2. Юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, Думська площа,1,
          
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее