02:21:06   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / На обсуждение вынесен проект решения о Порядке взаимодействия местных разрешительных органов в городе Одессе


Размещено: 26.07.2011 19:45:03

На обсуждение вынесен проект решения о Порядке взаимодействия местных разрешительных органов в городе Одессе

Сообщение об обнародовании проекта решения относительно внесения изменений в Порядок взаимодействия представителей местных разрешительных органов, которые осуществляют прием субъектов хозяйствования в одном помещении

Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Одеської міської ради
«Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»

Проект рішення розроблено управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради відповідно до п. 7 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010 року № 23-VI з метою приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» будуть опубліковані у газеті «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеси www.odessa.uа в розділі «Обговорення проектів».

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до
управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6,
е-mail: depeconomy@gmail.com 
тел. 720-70-27,
а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, Думська площа, 1,
е-mail: геguljatornost@ukr.net  
протягом одного місяця з моменту оприлюднення.

 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 
 
Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», на виконання указу Президента України від 3 вересня 2007 року № 816/2007 «Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства», з метою упорядкування процедури отримання документів дозвільного та погоджувального характеру, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Внести зміни до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V (далі – Порядок) згідно з додатком 1.
 
2. Викласти п. 14 додатка 8 до Порядку у новій редакції та доповнити додаток 8 до Порядку п. п. 7, 172, 801, 82 – 87 наступного змісту (додаток 2);
 
3. Доповнити додаток 9 до Порядку п. 22 наступного змісту
(додаток 3).
 
4. Затвердити форму журналу обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації
(додаток 4) до затвердження вказаної форми уповноваженим органом.
 
5. Доручити дозвільним та погоджувальним органам Одеської міської ради привести необхідну документацію у відповідність до п. п. 1, 2, 3 цього рішення.
 
6. Рекомендувати управлінню Держкомзему у місті Одеса, головному управлінню Держкомзему в Одеській області, Одеському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Державній екологічній інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря привести необхідну документацію у відповідність до п. п. 1, 2 цього рішення.
 
7. Проведення заходів з відстеження результативності цього рішення покласти на управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.
 
8. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування, крім
п. п. 1.1., 1.3., 1.5. – 1.8., абзацу 3 п. 2.1., п. п. 3.1., 3.4., 3.5., 4. додатка 1 до цього рішення, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
 
9. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.
      
         10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики.
 
 
Міський голова                                                                                 О. Костусєв
 
   Проект винесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
від _______________
№ ________________
 
Зміни до Порядку
взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні
 
1. Викласти у новій редакції:
1.1. Абзац 1 розділу I Порядку «Терміни»:
«Єдиний дозвільний центр – робочий орган міської ради (її виконавчого органу) в якому видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) проводиться за принципом організаційної єдності.».
1.2. Абзац 3 розділу I Порядку «Терміни»:
«Місцеві дозвільні органи – міська рада міста (її виконавчі органи), територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах міста.».
1.3. Абзац 7 розділу I Порядку «Терміни»:
«Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які приймають участь у роботі Єдиного дозвільного центру в частині   взаємодії з державними адміністраторами та консультування суб’єктів господарювання.».
1.4. Абзац 11 розділу I Порядку «Терміни»:
«Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі – декларація) – документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.».
1.5. Пункти 1, 2 розділу II «Загальні положення»:
«1. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності.
2. Суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.
У роботі дозвільного центру беруть участь місцеві дозвільні органи, до яких суб'єкт господарювання може звернутися за консультацією.».
1.6. Пункт 10 розділу IV «Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів»:
«10. У Єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності забезпечується надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру, передбачених Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженим Законом України від 19 травня 2011 р. № 3392-VI.
Державний адміністратор з метою забезпечення комплексного обслуговування суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у разі надходження відповідного звернення, крім документів дозвільного характеру, визначених Переліком, має право видавати інші документи дозвільного та погоджувального характеру, зокрема передбачені додатками 8 та 9 до Порядку, та надавати консультації.».
1.7. Пункт 2 розділу V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі»:
«2. Під час прийому заявників державний адміністратор зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про його право вибору способу ведення господарської діяльності на підставі отримання документу дозвільного характеру за зверненням до адміністратора або на підставі подання декларації, а також про можливість отримання консультації у відповідного місцевого дозвільного органу, представники яких приймають участь у роботі Єдиного дозвільного центру за принципом організаційної єдності.».
1.8. Пункт 3 розділу V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі»:
«3. Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджена Кабінетом Міністрів України.
До заяви додаються документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичної особою – підприємцем) або уповноваженою особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи – підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.».
1.9. Пункт 6 розділу V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі»:
«6. Документи дозвільного та погоджувального характеру приймаються за описом документів, що додаються до заяви заявника (додаток № 3), в якому зазначається перелік прийнятих документів, дата прийняття та номер реєстрації. Опис підписується державним адміністратором. Копія опису надається заявнику.
Документообіг здійснюється у паперовому вигляді та в електронній формі відповідно до вимог законодавства.».
1.10. Пункт 10 розділу V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі»:
«У повідомлені про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.
Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:
·       подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
·       виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
·       негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
З метою недопущення двозначного трактування змісту повідомлення про відмову, форма повідомлення про відмову повинна бути прозорою та містити конкретні вказівки (інформацію), із посиланням на діюче законодавство, щодо усунення підстав для відмови у видачі документу дозвільного або погоджувального характеру.
У разі усунення суб'єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру.
При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).».
1.11. Пункт 2 розділу VIІ «Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру»:
«2. Державний адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Одеського міського голову, територіальний орган уповноваженого органу та у випадках, передбачених законом, скласти протокол про адміністративне правопорушення.»;
1.12. Абзац 3 п. 4 розділу IX «Положення про постійно діючу комісію»:
 «територіальний орган уповноваженого органу.».
 
2. Доповнити:
2.1. Розділ I Порядку «Терміни» абзацами 12 та 13:
«Матеріально-технічна база суб’єкта господарювання – виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб’єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.»;
«Принцип організаційної єдності – принцип, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку у Єдиному дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів.».
2.2. Розділ ІI «Загальні положення» п. 21:
«21.Суб’єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Форма та порядок повідомлення державного адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
2.3. Розділ ІI «Загальні положення» п. п. 10 – 13:
«10. Місцеві дозвільні та погоджувальні органи розробляють регламент (інформаційну картку), який визначає послідовність дій для отримання документів дозвільного або погоджувального характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.
11. Примірна форма регламенту (інформаційної картки) місцевого дозвільного органу затверджується уповноваженим органом.
12. Регламент (інформаційна картка) місцевого дозвільного органу затверджується його керівником за погодженням з міським головою (заступником міського голови, відповідно до розподілу обов’язків) та територіальним органом уповноваженого органу.
13. Регламент (інформаційна картка) місцевого погоджувального органу затверджується його керівником за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.
14. При необхідності внесення змін до регламенту (інформаційної картки), такі зміни готуються місцевими дозвільними та погоджувальними органами та протягом 10 робочих днів з моменту виникнення підстав для внесення змін надаються на погодження міському голові (заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків).».
2.4. Розділ V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі» п. 31:
«31. Якщо суб’єкт господарювання має за мету провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації, він або уповноважена ним особа подає безпосередньо державному адміністраторові або дозвільному (погоджувальному) органові чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках декларацію. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи – печаткою юридичної особи.
Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її відповідному дозвільному органові. Дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації (додаток 1), крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.
Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб’єктів господарювання відповідного дозвільного органу.
Перший примірник декларації зберігається в дозвільному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб’єкту господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження декларації від дозвільного органу повідомляє суб’єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації.».
2.5. Пункт 5 розділу V «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центрі» абзацом 3 наступного змісту:
«Державний адміністратор має право відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – письмово повідомити заявника).».
 
3. Виключити:
3.1. Абзац 2 п. 3 та абзаци 3, 4 п. 7 розділу IV «Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів».
3.2. З п. 4 розділу IV «Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів» слова та знаки: «- комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ».
3.3. З п. 3 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр» слова та знаки:
«- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;»
3.4. Пункт 4 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр».
3.5. Пункт 8 розділу V Порядку «Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів та документообіг у дозвільному центр».
3.6. З п. 17 додатку 8 до Порядку у графі 2 слова та знаки: «- КП «СМЕП»;».
3.7. Пункт 41 «Дозвіл на право використання місцевої символіки з комерційною метою» та п. 8 «Дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг» додатка 8 до Порядку.
 
4. У п. 8 розділу IV «Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів» слова: «При розгляді звернень» замінити словами: «При консультуванні».
 
 
 Секретар ради                                                                                     О.Б. Бриндак
 
 
 
 
 
Додаток 2
Зміни та доповнення до переліку документів дозвільного характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами у місті Одеса
 
 
Додаток 3
Зміни та доповнення до переліку документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру.
  
 
Додаток 4
Журнал обліку суб’єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації
 
 
 
  
 
 
 
 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проекту рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції»
 
Проект рішення Одеської міської ради «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.07.2008 р. № 2882-V «Про затвердження Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні» у новій редакції» розроблено управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.
 
1.Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Проект рішення підготовлено у відповідності до п. 7 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010 року № 23-VI.
Практика застосування норм Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні свідчить, що низка його положень потребує уточнення. Законами України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо провадження господарської діяльності на підставі подання декларації» від 7 липня 2010 року № 2451-VI та «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 7 квітня 2011 року № 3204-VI доповнено та дещо змінено основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів та анулювання, а також провадження господарської діяльності на підставі подання декларації.
Крім того, у зв’язку із змінами у законодавстві, потребують внесення змін та доповнень переліки документів дозвільного та погоджувального характеру, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними та погоджувальними органами у місті Одеса, затвердженими додатками 8 та 9 до Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні у новій редакції.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 7 квітня 2011 року № 3204-VI, зокрема, виключено абзац другий частини третьої ст. 7 «витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а також з 1 січня 2012 року передбачається видача документів дозвільного характеру у дозвільному центрі виключно державними адміністраторами згідно з Переліком документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженим Законом України від 19 травня 2011 р. № 3392-VI. У роботі дозвільного центру будуть брати участь представники місцевих дозвільних органів, до яких суб'єкт господарювання буде мати можливість звернутися тільки за консультацією.
Це й зумовило необхідність внесення змін до зазначеного Порядку.
 
2. Ціль державного регулювання.
Проект рішення спрямовано на вдосконалення нормативно-правового забезпечення порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів та державних адміністраторів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання за принципом організаційної єдності.
 
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативними способами досягнення встановленої мети є залишення рішення у діючій редакції та запропонування центральному органу виконавчої влади вирішити ці питання на загальнодержавному рівні. Залишення рішення у діючий редакції без змін призведе до протиріччя його норм чинному законодавству. Вирішення питань на загальнодержавному рівні займе багато часу.
 
4. Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і відповідні заходи. 
Представлений проект регуляторного акту передбачає встановлення основних завдань взаємодії представників місцевих дозвільних органів та державних адміністраторів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, відповідальність, вимоги щодо організації роботи та принципи провадження господарської діяльності на підставі подання декларації.
Дія акту поширюється на територію м. Одеса. Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Впровадження цього регуляторного акту дозволить упорядкувати Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів та державних адміністраторів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, а також дозволить систематизувати переліки документів дозвільного та погоджувального характеру.
Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин.
 
6. Очікуванні результати прийняття акта.
Впровадження цього регуляторного акту дозволить забезпечити видачу документів дозвільного та погоджувального характеру місцевими дозвільними та погоджувальними органами за принципом організаційної єдності в дозвільному центрі, роботу якого координує державний адміністратор.
 
7. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:
- взаємодія представників місцевих дозвільних та погоджувальних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру, буде здійснюватись в повному обсязі;
- кількість скарг суб’єктів господарювання з приводу порушення порядку видачі документів дозвільного та погоджувального характеру буде зведена до мінімуму;
- представники усіх дозвільних та погоджувальних органів будуть приймати участь у роботі дозвільного центру;
- усі документи дозвільного характеру будуть видаватися у приміщенні дозвільного центру;
- видача документів дозвільного та погоджувального характеру буде здійснюватись у терміни передбачені діючим законодавством;
- буде здійснюватись належна координація роботи дозвільних та погоджувальних органів між собою.

Вигоди
Витрати
 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
 
- Формування єдиного загальнодержавного реєстру документів дозвільного характеру;
- Покращення «інвестиційного клімату» у місті
- Витрати пов’язані з оплатою праці апарату управління;
 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
- Зручне отримання документів дозвільного та погоджувального характеру в одному приміщенні;
- Скорочення часу на отримання документів дозвільного та погоджувального характеру;
- Скорочення транспортних витрат;
- Отримання вичерпної інформації про отримання документів дозвільного та погоджувального характеру.    
 
Не має.
 
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
 
Можливість отримання інформації про документи дозвільного та погоджувального характеру, видані суб’єктам господарювання   
 
Внесення плати за отримання довідки з Реєстру документів дозвільного характеру.
 

 
8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,6,тел. 720-70-27 та на е-mail: depeconomy@gmail.com), а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail: reguljatornost@ukr.net),протягом одного місяця з моменту оприлюднення.
 
Начальник управління економіки,
промисловості та інвестицій
Одеської міської ради                                                              С.А. Синятинський           


АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее