03:37:51   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета в сфере земельных отношений


Размещено: 08.06.2011 20:02:03

На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета в сфере земельных отношений

На обсуждение вынесен проект решения горсовета об урегулировании земельных отношений и организации землеустройства в городе Одессе

На обговорення винесено Проекту рішення Одеської міської ради „Про врегулювання земельних відносин, організації землеустрою у місті Одесі, Одеською міською радою та її виконавчими органами».

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:
- встановлення єдиної процедури розгляду питань набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі;
- удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
- створення єдиного уніфікованого інформаційного акту локального характеру для спрощення процедури набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі.

Зауваження і пропозиції по проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня опублікування за адресою: Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради:

65009 м. Одеса, вул. Черняхівського, 6,
e-mail: UZR @ inbox.ru
тел. 30-53-73
і на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради:
65004, м. Одеса, Думська площа, 1
а також на e-mail: reguljatornost@ukr.net

 

ПРОЕКТ

Про врегулювання земельних
відносин, організації землеустрою
у місті Одесі Одеською міською радою
та її виконавчими органамиКеруючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи істотні зміни, які відбулися в національному законодавстві у галузі регулювання земельних відносин, з метою встановлення єдиного механізму набуття та реалізації прав на земельні ділянки на території міста Одеси Одеська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення з регулювання земельних відносин, організації землеустрою у місті Одесі Одеською міською радою та її виконавчими органами, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність у зв’язку з затвердженням Положення рішення Одеської міської ради:
- від 29.06.1999 року № 136-ІІІ «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в пользование, передачу их в собственность; оформление права собственности (пользования) на землю физическим лицам»;
- від 15.01.2002 року № 436-IV «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в пользование под существующими объектами недвижимого имущества и оформлении права пользования на земельные участки».
3. Доручити Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради провести заходи з відстеження результативності даного рішення через один рік з дня його прийняття.
4. Доручити Департаменту інформації і зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова                    О.Костусєв

 

ПРОЕКТ
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
з регулювання земельних відносин, організації землеустрою у місті Одесі
 Одеською міською радою та її виконавчими органами.
 
1. Загальні положення
 
1.1               Це Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Податковий кодекс України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду землі», «Про регулювання містобудівної документації», «Про оцінку землі», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Про регулювання містобудівної діяльності» тощо; постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», «Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» , «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок», «Про затвердження Типового договору оренди землі», «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю», «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності». «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» , «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці», «Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них» ; наказів Держкомзему України  «Про затвердження методики проведення державної експертизи землевпорядної документації», «Про затвердження Методичних рекомендацій з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту», «Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою». «Про затвердження Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)», «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» ,для створення правових умов щодо забезпечення процесу реалізації права на землю фізичними та юридичними особами на території міста Одеси.
1.2               Метою даного Положення є спрощення процедури оформлення передачі у власність, надання у користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам, організації землеустрою у місті Одесі, забезпечення доступності та гласності процедури реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав в області земельних правовідносин, а також упорядкуванню земельних правовідносин у місті Одесі.
1.3               Це Положення є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, розташованими в місті Одесі, землевпорядними організаціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та іншими організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають в м. Одесі.
1.4. Положення регулює процедуру розгляду заяв та клопотань щодо надання та передачі земельних ділянок юридичним і фізичним особам, які надійшли після набрання в установленому законом порядку чинності рішенням Одеської міської ради про затвердження цього Положення.
 
2. Процедура набуття прав на землю шляхом розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
 
2.1. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок.
2.2. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у випадку:
-                 надання у власність (користування) земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості);
-                 зміни цільового призначення земельних ділянок відповідно до закону;
-                 в усіх випадках формування нового об'єкту землеустрою (зокрема розподілу або об’єднанню земельних ділянок, що перебували у власності або користуванні).
2.3. Особа, зацікавлена одержати у власність (користування) земельну ділянку із земель державної або комунальної власності, а також змінити цільове призначення  земельної ділянки, що знаходиться у її власності або в користуванні за проектом землеустрою щодо її відведення (далі - зацікавлена особа), звертається з відповідним клопотанням про надання дозволу на його розробку до Одеської міської ради встановленного зразку, відповідно до  додатоку 1.
2.4 Одеська міська рада реєструє клопотання зацікавленої особи та після візування міським головою направляє його до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
2.5. Розгляд клопотання зацікавленої особи в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради відбувається наступним чином:
2.5.1 Загальний відділ управління земельних ресурсів Одеської міської ради реєструє клопотання зацікавленої особи згідно з інструкцією з діловодства, присвоює реєстровий номер відповідно до номенклатури справ та направляє вказані документи начальнику управління на візування.
2.5.2 Відділ землеустрою отримує зазначені матеріали після візування начальником управління:
- здійснює перевірку наданих документів, що додаються до клопотаня від зацікавленої особи, на повноту та відповідність чинному законодавству;
- готує відповідь зацікавленій особі про надання необхідних документів відповідно  додатку 2 ;
- надає доручення на виконання підготовчих землевпорядних робіт розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію для проведення робіт із землеустрою відповідно до чинного законодавства, згідно з додатоком 3;
- підготовчі землевпорядні матеріали разом з геодезичним звітом в електронному вигляді, попередній висновок УАМ, надані землевпорядною організацією, розглядаються та  перевіряються землевпорядним та геоінформаційним відділами;  
- у разі відповідності поданих матеріалів вимогам чинного законодавства України відділ землеустрою готує проект рішення Одеської міської ради про дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки.
2.6. Проект рішення разом з підготовчими землевпорядними матеріалами направляється управлінням до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та візування.
2.7. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради вказані документи передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка у разі позитивного розгляду щодо можливості надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передає їх на розгляд сесії Одеської міської ради.
2.8. У разі невідповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральному плану міста Одеси, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обгрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо упорядкування території населених пунктів затверджених у встановленому законом порядку, Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради направляє відповідні документи на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка готує відповідний проект рішення Одеської міської ради про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення змельної ділянки у власність (користування) та вносить його на розгляд сесії Одеської міської ради.
2.9 Зацікавлена особа на підставі рішення Одеської міської ради про дозвіл на розробку проекту землеустрою та доручення, виданного управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, укладає договір із землевпорядною організацією на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Зміст та склад проекту землеустрою зазначається відповідно до додатку 4.
2.10 Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою в місті Одесі.
Коміссія протягом трьох тижнів з дня одержання проекту надає висновок щодо погодження проекту або відмову у його погодженні. Порядок роботи комісії визначається Регламентом роботи комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у м. Одесі.
У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається комісією до відповідного органу Держкомзему для здійснення такої експертизи відповідно до закону. Подання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на добровільну експертизу здійснюється замовником – самостійно.
2.11 Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради з моменту отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки готує відповідний проект рішення Одеської міської ради та направляє його до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству і погодженню.
У разі  надання (передачі) земельної ділянки в оренду до проекту рішення додаються проект договору оренди землі та розрахунок орендної плати на земельну ділянку, виготовлені  Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради.
2.12 Узгоджений юридичним департаментом Одеської міської ради проект рішення разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається до Одеської міської ради на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. Відповідні рекомендації комісії згідно з регламентом надаються до Одеської міської ради.
2.13. За результатами розгляду на сесії, Одеською міською радою приймається відповідне рішення.
2.14. Після ухвалення Одеською міською радою рішення про надання земельної ділянки у власність або користування, затвердженний проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради для формування архіву. Копіювання орігінальних матеріалів здійснюється, підпорядкованим Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради, комунальним підприємством.
 
3. Процедура набуття прав на землю шляхом розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку
 
 3.1.   Надання у   користування   земельної   ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою   щодо   складання   документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не розробляється також в інших випадках, передбачених законом. 
            3.2. Особа, зацікавлена одержати у власність (користування) земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні, звертається з відповідним клопотанням (заявою) до Одеської міської ради встановленного зразку відповідно до додатоку 1.
Одеська міська рада реєструє клопотання зацікавленої особи, та після візування міським головою направляє його до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
3.3. Розгляд клопотання зацікавленої особи в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради відбувається наступним чином:
3.3.1 Загальний відділ управління земельних ресурсів Одеської міської ради реєструє клопотання зацікавленої особи згідно з інструкцією з діловодства, присвоює реєстровий номер відповідно до номенклатури справ та направляє вказані документи начальнику управління на візування.
3.3.2 Відділ землеустрою отримує зазначені матеріали після візування начальником управління:
- здійснює перевірку наданих документів, що додаються до клопотаня від зацікавленої особи, на повноту та відповідність чинному законодавству, відповідно до  додатку 2;
- надає доручення на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію для проведення робіт із землеустрою, відповідно до додатоку 3.
Зацікавлена особа укладає договір із землевпорядною організацією на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку. Умови і строки розроблення документації визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем земалевпорядних робіт.
Зміст та склад технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку зазначається відповідно до додатку 5.
3.4 Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради з моменту отримання технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку готує відповідний проект рішення Одеської міської ради та направляє його до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та візування.
У разі передачі земельної ділянки в оренду до проекту рішення додаються проект договору оренди землі та розрахунок орендної плати за земельну ділянку, підготовлені відділом земельного кадастру Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
При прийнятті рішення щодо розміщення малої архітектурної форми та /або укладення договору особистого строкового сервітуту, Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради готується проект договору особистого строкового сервітуту та розрахунок орендної плати за земельну ділянку.
3.5 Узгоджений юридичним департаментом Одеської міської ради проект рішення разом з технічною документацією із землеустрою передається до Одеської міської ради на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. Відповідні рекомендації комісії згідно з  регламентом надаються до Одеської міської ради.
3.6. За результатами розгляду на сесії, Одеською міською радою приймається відповідне рішення.
3.7. Після ухвалення Одеською міською радою рішення про надання земельної ділянки у власність або користування, затверджена технічна документація із землеустрою передається до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради для формування архіву. Копіювання орігінальних матеріалів здійснюється, підпорядкованим Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради, комунальним підприємством.
 
 
4. Порядок складання та отримання державного акта на право власності або постійного користування земельною ділянкою
 
4.1. Для отримання двох прімірників рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки у власність або постійне користування, особа або її уповноважений представник, звертаються до відділу організації роботи Одеської міської ради.
4.2. Зацікавлена особа звертається до землевпорядної організації для укладання договору на виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо складання документів що посвідчуе право на земельну ділянку. Умови і строки розроблення документації визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт відповідно до типового договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
4.3. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів що посвідчує право на земельну ділянку та обмінний файл кадастрової інформації надається згідно з діючим земельним законодавством до місцевого органу Держкомзему для виготовлення державного акта на право власності або постійного користування земельною ділянкою.
4.4. За актом прийому – передачі виготовлені та завізовані місцевим органом Держкомзему державні акти передаються до Одеської міської ради для візування Одеським міським головою.
Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради до процедури підписання Одеським міським головою державного акта, здійснює перевірку заповнення  акта та підстав його виготовлення.
4.5. Копії підписаних Одеським міським головою державних актів передаються відділом організації роботи міської ради до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради для поповнення  муніціпальної геоінформаційної системи.
4.6. Підписані державні акти за актом прийому-передачі передаються до місцевого органу Держкомзему для здійснення реєстрації та видачи відповідно до діючого земельного законодавства України.
 
5. Порядок складання, оформлення і реєстрації договорів оренди земельних ділянок
 
5.1. Для отримання двох примірників рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки в оренду особа або її уповноважений представник звертаються до відділу організації роботи Одеської міської ради.
5.2. Зацікавлена особа звертається до управління земельних ресурсів Одеської міської ради з клопотанням ( заявою) щодо оформлення договору оренди землі.
Підставою для складання договору оренди земельної ділянки є:
- рішення Одеської міської ради про надання земельної ділянки в оренду;
- договір купівлі-продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах.
5.3. Управлінням надається доручення ліцензованій землевпорядній організації щодо виконання технічної документації із землеустрою щодо складання договору оренди землі або виготовлення додатків до договору оренди землі (у разі надання земельної ділянки за проектом відведення земельної ділянки).
 Умови і строки розроблення документації (додатків) визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем землевпорядних робіт відповідно до типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
5.4. Розроблена технічна документація разом з обмінним файлом кадастрової інформації та з додатками у 4-х примірниках або додатки до договору ( акти визначення меж земельної ділянки, план земельної ділянки, кадастровий план у 4-х примірниках) передається до управління земельних ресурсів Одеської міської ради з супроводжуючим листом.
5.5. Управління земельних ресурсів (відділ земельного кадастру) готує пакет документів для нотаріального оформлення договору оренди землі та передає на нотаріальне посвідчення.
5.6. Після нотаріального оформлення договору оренди землі управління земельних ресурсів Одеської міської ради реєструє факт укладення договору оренди землі та за актами прийому – передавання надає пакети документів для здійснення державної реєстрації договору оренди землі до управління земельних ресурсів Держкомзему у м.Одеса, у строки, передбачені діючим законодавством.
 5.7.  Після проведення державної реєстрації договору оренди землі, у триденний термін, управлінням Держкомзему у м.Одеса екземпляр договору повертається до управління земельних ресурсів Одеської міської ради для контроля виконання умов договору.
5.8. У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди землі, то за відсутністю письмових заперечень орендадавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
Продовження договору оренди земельної ділянки на тих самих умовах та на той самий строк відбувається шляхом укладення додаткової угоди до основоного договору оренди землі до закінчення терміну дії договору, згідно з процедурою, вказаною у п.п. 3.2. цього порядку.
5.9. Після закінчення строку на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов’язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору. У разі поновлення договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.
Поновлення договору оренди земельної ділянки відбувається шляхом укладення нового договору оренди земельної ділянки, згідно з процедурою, вказаною у п.п. 3.2. цього порядку.
5.10. Питання поновлення та продовження строку дії договору оренди земельної ділянки вирішується на пленарному засіданні Одеської міської ради шляхом ухвалення відповідного рішення. 
 
6. Порядок продажу земельних ділянок або прав на них, в тому числі на
  конкурентних засадах.
 
6.1. Особа, зацікавлена у придбанні земельної ділянки у власність шляхом її викупу, подає заяву (клопотання) до Одеської міської ради із зазначенням місця розташування земельної ділянки, її цільвого призначення, розмірів та площі, а також згоди на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
6.2. Одеська міська рада реєструє клопотання зацікавленої особи та після візування міським головою направляє його до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
6.3. Розгляд клопотання зацікавленої особи в Одеському міському управлінні земельних ресурсів Одеської міської ради відбувається наступним чином:
6.3.1. Загальний відділ управління земельних ресурсів Одеської міськради реєструє клопотання зацікавленої особи згідно з інструкцією з діловодства, присвоює реєстровий номер відповідно до номенклатури справ та направляє вказані документи начальнику управління на візування.
6.3.2. Посадові особи структурних підрозділів Одеського міського управління земельних ресурсів у межах повноважень, визначених положеннями про відділи управління здійснють:
- перевірку наданих зацікавленою особою документів на повноту та відповідність чинному законодавству;
- підготовку запиту до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради щодо надання висновку про наявні обмеження прав на земельну ділянку (відсутність заборон на продаж) та можливість її продажу;
- проведення підготовчих дій зазначених п.п 2.5, 2.6 Порядку для розроблення проекту відведення земельної ділянки у разі його відсутності;
- у разі відповідності поданих матеріалів вимогам чинного законодавства України готується проект рішення Одеської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
6.4. Проект рішення разом з підготовчими землевпорядними матеріалами направляється управлінням до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та візування.
6.5. Після узгодження юридичним департаментом Одеської міської ради вказані документи передаються до постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка у разі позитивного розгляду щодо можливості надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передає їх на розгляд сесії Одеської міської ради.
6.6. У разі невідповідності документів, що додаються до заяви (клопотання), чинному законодавству Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради готує висновок про відмову у її задоволенні, і разом з відповідними документами направляє висновок на розгляд постійної комісії Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин, яка готує відповідний проект рішення Одеської міської ради про відмову в продажу земельної ділянки та вносить його на розгляд сесії Одеської міської ради.
6.7. Після прийняття рішення Одеської міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради організовує проведення тендору на виявлення суб’єкту оціночної діяльності у сфері оцінки земель, переможець якого на підставі рішення тендерної комісії складає звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
6.8. Звіт з експертної грошової оцінки суб’єктом оціночної діяльності направляється до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, яке на підставі одержаних матеріалів готує проект рішення Одескьої міської ради про продаж земельної ділянки та направляє його до юридичного департаменту Одеської міської ради для розгляду на предмет відповідності чинному законодавству та візування.
6.9. Узгоджений юридичним департаментом Одеської міської ради проект рішення разом з проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається до Одеської міської ради для розгляду постійною комісією Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин. Відповідні рекомендації комісії згідно з  регламентом надаються до Одеської міської ради.
6.10. Рішення Одеської міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню.
6.11. Земельні ділянки на території міста Одеси, розпорядження якими віднесено до повноважень Одеської міської ради, або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах – земельних торгах, що проводяться у формі аукціону.
6.12. Організація продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах на території міста Одеси відповідно до затвердженого рішенням Одеської міської ради  Положення, здійснюється Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради.
6.13. Добір земельних ділянок для формування вказаного вище переліку здійснюється згідно з Положенням про комісію з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу,  затвердженого рішенням Одеської міської ради від  28.12.2010 року № №42-VI.
6.14. Земельна ділянка, у тому числі та, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) державної або комунальної власності, виставляється на земельні торги окремим лотом після:
а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
б) визначення вартості лота, причому вартість земельної ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці;
в) виготовлення технічного паспорта об’єкта продажу.
 6.15. Після проведення робіт із землеустрою та проведення єкспертної грошової оцінки, земельна ділянка, призначена для продажу, виставляється на земельний аукціон.
Порядок проведення аукціонів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
                      7. Укладення договору особистого строкового сервітуту.
 
7.1. Винесення рішення Одеської міської ради щодо передачі земельної ділянки у користування на підставі договору про особистий строковий сервитут здійснюється для розміщення малих архітектурних форм у разі відсутності у субєкта господарювання правовстановлюючих документів на земельну ділянку в Порядку затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р. № 982. 
  
 
                                          8. Додатки до Положення
 
8.1
Додаток 1  
Клопотання до Одеської міської ради
Для фізичних осіб
 
                                                                                                        Одеська   міська   рада
                                                                                                        від ________________________
 
                                                                                                       ____________________________
 
                                                                                                       що мешкає _________________
 
                                                                                                      вул. _______________________
 
                                                                                                       тел. _______________________
 
 
 
 
                                                                 ЗАЯВА
 
Прошу передати мені безоплатно у приватну власність земельну ділянку,  
площею _____ га, розташовану за адресою: м. Одеса
___________________ район, вул. _____________________________ буд. _____
для_________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
      Дана земельна ділянка знаходиться у моєму користуванні з ____________ р.
на підставі __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                          ( найменування правовстановлюючого документу )
 
 
                                             До заяви додається:
  1. _______________________________________________________
 
  1. _______________________________________________________
 
  1. _______________________________________________________
 
________ Підпис                                  ______________                   Дата                       Дата    
 
 
 
 
 
 
Для юридичних осіб
На бланку підприємства звернення до Одеської міської ради з наданням даних про підставу для надання у користування земельної ділянки за адресою: район, вулиця, будинок , мета використання.
 
              Дата                                                           Підпис
 
                                                                                   М.П.
 
 
 
8.2
Додаток 2  Перелік документів до клопотання.
 
8.2.1 Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради для первісного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою фізичним особам:
 
 
· матеріали початкового надання земельної ділянки (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);
· документи, що підтверджують право власності на розташовані на земельній ділянці будівлі та споруди (нотаріально засвідчені копії), зареєстровані в ОМБТІ та РОН;
· ксерокопію виконаного ОМБТІ та РОН технічного паспорту на будівлі та споруди;
·відкориговану світлокопію топозйомки М 1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12);
· копію паспорта громадянинаУкраїни;
· копію ідентифікаційного номеру;
· фотофіксацію об’єкта;
 
 Перелік документів не є остаточним, в процесі розгляду питання можливо надання    додаткових документів та матеріалів.
 
Подані фізичними особами до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов’язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.
 
8.2.2. Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, для первісного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою фізичним особам - підприємцям:
 
 
· свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (нотаріально посвідчену копію), копію паспорту;
· копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з податкової районної інспекції;
· довідку про сплату земельного податку, засвідчену в податковій інспекції, з визначенням площі земельної ділянки та суми сплати;
· архівні матеріали про надання земельної ділянки або довідку про їх відсутність, викопіювання з чергового плану м. Одеси М 1:2000 (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);
· добровільну відмову землекористувача від права користування відповідною земельною ділянкою або її частиною (якщо земельна ділянка раніше надавалась іншій юридичній особі);
· документи, що підтверджують право власності на розташовані на земельній ділянці будівлі та споруди (нотаріально засвідчені копії), зареєстровані в ОМБТІ та РОН (у разі будівництва та реконструкції – матеріали вибору земельної ділянки, відповідну проектну документацію, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про надання дозволу на будівництво чи реконструкцію);
· ксерокопію виконаного ОМБТІ та РОН технічного паспорту на будівлі та споруди;
· відкориговану світлокопію топозйомки М 1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12).
· фотофіксацію об’єкта;
 
Перелік документів не є остаточним, в процесі розгляду питання можливо надання додаткових документів.
 
Подані фізичною особою - підприємцем до Одеського міського управління земельних ресурсів документи та матеріали не є обов’язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською міською радою в межах її повноважень.
 
8.2.3 Перелік документів, які необхідно надати до Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, для первинного розгляду питання щодо оформлення права користування земельною ділянкою юридичним особам:
 
 
·статут, установчий договір юридичної особи та свідоцтво про державну реєстрацію /нотаріально засвідчені копії/;
·ксерокопію довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
·довідку про сплату земельного податку, засвідчену в податковій інспекції, з визначенням площі земельної ділянки та суми сплати;
·архівні матеріали про надання земельної ділянки або довідку про їх відсутність, викопіювання з чергового плану м. Одеси М 1:2000 (вул. Гоголя, 10, спецчастина управління архітектури та містобудування; обласний державний архів, вул. Жуковського, 18);
·добровільну відмову землекористувача від права користування відповідною земельною ділянкою або її частиною (якщо земельна ділянка раніше надавалась іншій юридичній особі);
·               документи, що підтверджують право власності на розташовані на земельній ділянці будівлі та споруди (нотаріально засвідчені копії), зареєстровані в ОМБТІ та РОН (у разі будівництва та реконструкції – матеріали вибору земельної ділянки, відповідну проектну документацію, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про надання дозволу на будівництво чи реконструкцію);
· ксерокопію виконаного ОМБТІ та РОН технічного паспорту на будівлі та споруди;
·відкориговану світлокопію топозйомки М 1:500, узгоджену геослужбою управління архітектури та містобудування (вул. Пушкінська, 12).
·фотофіксацію об’єкта;
 
     Перелік документів не є остаточним, в процесі розгляду питання можливо надання додаткових документів.
     Подані юридичною особою до Одеського міського управління земельних ресурсів  документи та матеріали не є обов’язковою підставою для прийняття позитивних рішень стосовно порушеного питання. Остаточне рішення приймається Одеською  міською радою в межах її повноважень.
 
 
8.3  
Додаток 3. Доручення на виконання землевпорядних робіт.
 
 
Одеське міське управління земельних ресурсів
Одеської міської ради
Україна, м, Одеса, вул. Черняховського, 6, тел. 30-53-73
 
 
 Вих № _________ від «_____» ___________ 2011 р.
 
Виконавець: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 
Суб’єкт земельних відносин: _______________________________________________________
 
Для виконання землевпорядних робіт (_____________________________________________)
 
По земельній ділянці, яка розташована за адресою: м. Одеса, __________________________
_______________________________________________________________________________
Виконані роботи підлягають прийому у повному обсязі згідно з вимогами земельного законодавства.
 
         Начальник управління                                                                    І.С. Ковріжних
 
 8.4 Додаток 4 Зміст та склад проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
включає:
а) вихідна земельно-кадастрова інформація, затверджена управлінням Держкомзему у місті Одеса;
б) пояснювальну записку;
в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
г) доручення на виконання робіт;
д) рішення Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ж) умови відведення земельної ділянки, затверджені управлінням Держкомзему у місті Одеса;
з) висновок Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради про можливість надання у власність або користування земельної ділянки з планом М1:500;
и) висновок Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою в м. Одесі;
к) технічне завдання на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
л) план погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та землекористувачами виготовлений підпорядкованим Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради комунальним підприємством, із застосуванням муніципальної геоінформаційної системи;
м) матеріали польових геодезичних робіт і план земельної
ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
о) кадастровий план земельної ділянки погоджений управлінням Держкомзему у місті Одеса;
п) перелік   обмежень прав на земельну ділянку і наявні
земельні сервітути;
р) відмітки на звороті титульного листа:
штамп про присвоєння кадастрового номеру, штамп про прийняття обмінного
файлу;
с) додаткові матеріали про нерухоме майно яке розташовано на земельній ділянці,
фізичних та юридичних осіб,  що визначають належність до земельної ділянки.
 
 8.5 Додаток 5 Зміст та склад технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку. (крім поділу та об'єднання земельних ділянок), включає:
а) пояснювальну записку;
б) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;
в) доручення на виконання робіт;
г) технічне завдання на складання документів, що посвідчують
право на земельну ділянку;
д) план погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та землекористувачами виготовлений підпорядкованим Одеському міському управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради комунальним підприємством, із застосуванням муніципальної геоінформаційної системи
е) матеріали польових геодезичних робіт і план земельної
ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
ж) рішення органу виконавчої влади чи органу  місцевого
самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у
власність або надання в користування, у тому числі на умовах
оренди;
з) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;
и) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних
зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон   і   зон
особливого режиму використання земель за їх наявності;
к) кадастровий план земельної ділянки;
л) перелік   обмежень прав на земельну ділянку і наявні
земельні сервітути;
м) та інші додаткові матеріали про фізичних та юридичних осіб що визначають належність до земельної ділянки.
 


 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
 
Проекту рішення Одеської міської ради „Про врегулювання земельних відносин, організації землеустрою у місті Одесі, Одеською міською радою та її виконавчими органами»
 
         
1.       Визначення та аналіз проблем, які передбачається розв`язати шляхом прийняття регуляторного акту
 
Питання набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі, враховуючи зміни, які відбулися в національному законодавстві у галузі регулювання земельних відносин, дуже загострені у зв`язку з тим, що хоча земельні правовідносини і регулює велика кількість нормативно-правових актів, та до теперішнього часу відсутній чіткий та збалансований механізм оформлення прав на землекористування фізичними та юридичними особами на території міста Одеси, що спонукає суб`єктів господарювання та громадян міста звертатися за роз`ясненнями стосовно зазначених питань в органи влади і судові установи.
Неврегульованість чинного земельного законодавства України, його непослідовність в багатьох питаннях, носить потенційно негативний характер, що спричиняє значні незручності мешканцям міста, суб`єктам підприємницької діяльності, в тому числі підприємствам, установам, організаціям, співробітникам виконавчих органів Одеської міської ради, органам судової та державної виконавчої влади, породжує передумови корупції та багаточисельних зловживань.
Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить ефективне і оперативне вирішення питань землеволодіння та землекористування відповідно до положень діючого законодавства України, буде сприяти налагодженню та уніфікації відносин з цих питань між органами самоврядування та органами державної виконавчої влади.
Необхідно також зауважити, що прийняття вказаного регуляторного акту скасовує дію раніше прийнятих локальних нормативно-правових актів:
- рішення Одеської міської ради від 15.01.2002 р. № 436-XXIV «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в пользование под существующими объектами недвижимого имущества и оформлении права пользования на земельные участки»;
- рішення Одеської міської ради від 29.06.1999 р. № 136-ХХІІІ «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков в пользование, передачу их в собственность; оформление права собственности (пользования) на землю физическим лицам»;
Зазначені акти на теперішній час є застарілими і не в повному обсязі відповідають вимогам діючого законодавства України, водночас, прийняття нового регуляторного акту у повному обсязі забезпечить детальну регламентацію питань набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами на території міста і створить єдиний інформаційний простір для всіх зацікавлених в цих питаннях суб`єктів.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
 
Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:
          - встановлення єдиної процедури розгляду питань набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі;
          - удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
          - створення єдиного уніфікованого інформаційного  акту локального характеру для спрощення процедури набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі.
 
3.Визначення та оцінка інших прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
 
          Альтернативою даному регулюванню може бути відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту та залишення існуючого регулювання земельних правовідносин без змін. Однак такий підхід не вирішить вищенаведених проблем та не враховує суспільних потреб територіальної громади міста.
          Ще одним з альтернативних способів регулювання вбачається розгляд можливості щодо звернення до центрального органу державної виконавчої влади для підготовки загальнодержавного нормативно-правового акту, який  в повному обсязі врегулює порушені питання. Однак рішення проблеми таким шляхом потребує проходження довготривалої процедури. Більш того, такий акт не врахує в повному обсязі усіх місцевих особливостей, що є необхідним для належної реалізації на локальному рівні прав місцевого самоврядування.
          Таким чином, прийняття зазначеного регуляторного акту є найбільш оптимальним та розумним способом досягнення поставленої цілі.
 
4. Опис механізмів та способів, що забезпечать рішення вказаної проблеми шляхом прийняття, запропонованого регуляторного акту
 
          Запропонований проект Положення спрямований на спрощення процедури оформлення передачі у власність, надання у користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам, а також забезпечення доступності та гласності процедури реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав в області земельних правовідносин, а саме:
          - встановлення єдиного інформаційного простору у відповідності до норм чинного законодавства України;
          - визначення видів документації із землеустрою та стадії їх оформлення, розроблення, складання та погодження;
          - визначення  переліку необхідних документів та матеріалів для оформлення прав на земельні ділянки громадянами та юридичними особами;
          - визначення порядку складання, реєстрації, видачі документів, що посвідчують право на земельну ділянку на підставі прийнятих Одеською міською радою рішень;
- встановлення процедури продажу земельних ділянок та прав на них, в тому числі на конкурентних засадах;
- визначення порядку укладання договору строкового сервітуту
Прийняття зазначеного регуляторного акту забезпечить ефективне і оперативне вирішення питань землеволодіння та землекористування відповідно до положень діючого законодавства України, буде сприяти налагодженню та уніфікації у відношеннях з даних питань між органами самоврядування та органами державної виконавчої влади.
 
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту
 
Передбачається, що за допомогою регуляторного акту будуть досягнуті встановлені цілі, так як буде встановлений єдиний порядок регулювання земельних відносин та організації землеустрою у місті Одесі, що в свою чергу знизить ризик неконтрольованого захоплення та забудови земельних ділянок на території міста і зловживань на місцях, та буде сприяти налагодженню відношень в цьому напрямку між органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, судовими та правоохоронними органами, юридичними і фізичними особами.
Зовнішні фактори в ніякій мірі не будуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних вигод та витрат суб`єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта
 
 
вигоди
витрати
Сфера інтересів держави
Додатковий захист прав територіальної громади на землі комунальної власності
-
Додаткові надходження коштів до бюджетів всіх рівнів від оптимізації справляння орендної плати, податку на землю, викупу земельних ділянок враховуючи ефективне і оперативне вирішення питань землеволодіння та землекористування запропонованих у регуляторному акті
 
 
-
Збільшення надходжень комунальних  ліцензованих землевпорядних організацій, що надають свої послуги на підставі діючого законодавства України
 
-
Сфера інтересів суб`єктів господарювання
Зменшення витрат часу на оформлення документації із землеустрою та подальшої підготовки та прийняття рішень уповноваженими органами
Витрати на оформлення документації із землеустрою, та інших документів і матеріалів необхідних для оформлення земельних ділянок (юридичні та фізичні особи – підприємці, зацікавленні у набутті права користування або оренди на земельні ділянки )
Збільшення ліцензованих землевпорядних організацій, що надають свої послуги на підставі діючого законодавства України
 
-
Отримання у пропонованому регуляторному акті в повному обсязі необхідної інформації щодо набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами у місті Одесі
 
 
-
Сфера інтересів громадян
Зменшення витрат часу на оформлення документації із землеустрою та подальшої підготовки та прийняття рішень уповноваженими органами
Витрати на оформлення документації із землеустрою, та інших документів і матеріалів.
Отримання у пропонованому регуляторному акті в повному обсязі   необхідної інформації щодо набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами у місті Одесі
 
-
Додатковий захист особистих прав та інтересів при оформленні землекористування та права власності на землю
 
-
 
Впровадження в дію запропонованого акту не тягне за собою збільшення додаткових витрат на збільшення кадрового складу виконавчих органів Одеської міської ради, так як передбачається, що діяльність з розгляду питань набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі, буде здійснюватися в рамках загальної чисельності апарату виконавчих органів Одеської міської ради.
 
         7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
 
          Запропонований проект рішення вступить в силу з моменту його опублікування. Пропонується не обмежувати строк чинності регуляторного акту, що в повній мірі співвідноситься з цілями його прийняття та механізмом реалізації.
          Перегляд зазначеного рішення може бути здійснено у випадку виникнення відповідної необхідності.
 
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акта
 
          До показників результативності запропонованого регуляторного акту, що характеризуватимуть наслідки його дії у разі прийняття можна віднести наступні:
          - кількість заяв (клопотань), що надійшли від юридичних та фізичних осіб з питань набуття та реалізації права власності, права користування на земельні ділянки громадянами та юридичними особами в м. Одесі;
          - середній строк розгляду питань передачі та надання земельних ділянок на території міста з дня реєстрації заяви (клопотання) до дня прийняття відповідного рішення Одеської міської ради;
          - загальна кількість укладених договорів оренди земельних ділянок та загальна кількість надходжень до бюджету міста Одеси від оренди земель;
          - загальний обсяг надходжень від сплати земельного податку;
          - кількість відмов у передачі земельних ділянок громадянам та юридичним особам в оренду та у власність;
          - середня ставка орендної плати за земельні ділянки по кожній категорії земель;
          - кількість оскаржень рішень, дій та бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань надання (передачі) земельних ділянок;
          - загальна кількість матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єктів;
          - кількість розроблених та затверджених проектів організацій територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення в місті Одесі.
 
          9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у разі його прийняття
 
         У випадку прийняття запропонованого регуляторного акту повторне відстеження його результативності проводитиметься через один рік з дня його прийняття за допомогою аналізу статистичних даних, що будуть в наявності у Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради, а також статистичних даних отриманих від інших служб, органів та організацій міста, у тому числі органів державної виконавчої влади.
 
          Зауваження і пропозиції по проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня опублікування за адресою: Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради:
         
65009 м. Одеса, вул. Черняхівського, 6,
          e-mail: UZR@inbox.ru
тел. 30-53-73
          і на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради:
          65004, м. Одеса, Думська площа, 1
          а також на e-mail: reguljatornost@ukr.net
 
 
Начальник управління                                                                        І.С. Ковріжних 
 
  
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее