02:56:49   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / В Одессе обсудят проект новых правил торговли на рынках города


Размещено: 23.05.2011 16:41:44

В Одессе обсудят проект новых правил торговли на рынках города

25 мая состоится общественное обсуждение проекта решения Одесского городского совета "Об утверждении правил торговли на рынках города Одессы"

25 мая 2011 года состоится общественное обсуждение проекта решения Одесского городского совета "Об утверждении правил торговли на рынках города Одессы".

Обсуждение состоится в 17:00 в кинозале Одесского горсовета (пл. Думская, 1).

Проект решения горсовета "Об утверждении временных правил торговли на рынках города Одессы" был вынесен для обсуждения и размещен на официальном сайте города 7 апреля 2011 года.Замечания и предложения к проекту решения принимались управлением развития потребительского рынка и юридическим департаментом Одесского городского совета.

На обсуждение выносится проект решения, доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений.

------------------------------------------
Доопрацьований проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження правил торгівлі на ринках міста Одеси»


Про затвердження правил торгівлі на ринках міста Одеси


Згідно з пунктом 44 частини 1 статті 26, статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 „Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків”, керуючись Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, спільним наказом Міністерства економіки України й Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 р. № 638/109, рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V „Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”, з метою впорядкування роботи ринків міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити правила торгівлі на ринках міста Одеси (додаються).

2. Визначити, що правила торгівлі на ринках міста Одеси стосуються існуючих ринків на території міста. Нові ринки на території міста створюються згідно з чинним законодавством виключно на конкурсних засадах на земельних ділянках, відведених в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

3. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, власниками (керуючими) ринків, уповноваженим продавцями кожного ринку представником у місячний термін з дня набуття чинності правилами торгівлі на ринках міста Одеси провести інвентаризацію ринків міста та створити їх реєстр.
В реєстрі зазначити: найменування ринку, його власників (користувачів), місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, спеціалізацію ринку, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, об’єкти нерухомого майна, кількість облаштованих та необлаштованих торгових місць, іншу інформацію, що стосується функціонування ринку. Дану інвентаризацію проводити щорічно.

4. Власнику (користувачу) ринку у місячний термін після набуття чинності Правил торгівлі на ринках замовити за власні кошти в проектній організації план території ринку, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500).
У випадку відмови власника (користувача) від виготовлення плану території ринку, він виготовляється за рахунок коштів місцевого бюджету з відшкодуванням витрачених коштів за рахунок власника (користувача) ринку.
План території ринку затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.


5. Зобов’язати власників (користувачів) ринків у місячний термін після виготовлення плану території ринків встановити огорожу або межові знаки в межах відведеної земельної ділянки ринку. У випадку якщо межі відведеної земельної ділянки співпадають з фасадами облаштованих торговельних місць, огорожа може не встановлюватись.
У випадку відмови власників (користувачів) ринків встановлювати огорожу (межові знаки) вони встановлюються за рахунок коштів місцевого бюджету з відшкодуванням витрачених коштів за рахунок власника (користувача) ринку.

6. Власники облаштованих торговельних місць, які за результатами проведеної інвентаризації відповідно до плану території ринку знаходяться за межами відведеної земельної ділянки, в місячний термін зобов’язані оформити на них документи, передбачені Правилами установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі у м. Одесі, або, демонтувати їх за власні кошти.

У випадку відмови в демонтуванні облаштованих торговельних місць, які знаходяться за межами відведеної земельної ділянки ринку, вони демонтуються на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради з відшкодуванням витрачених коштів за рахунок власника (користувача) облаштованих торговельних місць.

7. У випадку відсутності у користувача ринку документів на землекористування оформлених в порядку, передбаченому чинним законодавством, він зобов’язаний в місячний термін після виготовлення плану території ринків, укласти договори оренди окремого індивідуально визначеного майна в межах, встановлених планом території ринку.
Договір оренди окремого індивідуально визначеного майна укладається терміном до двох років. За цей період, користувач ринку та /або продавці на ринку зобов’язані замовити в проектній організації проект реконструкції (модернізації) ринку та реалізувати його у термін дії договору оренди окремого індивідуально визначеного майна.
У випадку відмови в виконанні реконструкції (модернізації) ринку в термін до двох років, договір оренди окремого індивідуально визначеного майна не продовжується та на цих територіях Одеською міською радою створюються комунальні ринки.

8. У разі відмови користувачів та /або продавців укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, Одеською міською радою на цих територіях створюються комунальні ринки.

9. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради в 15-денний термін після набуття чинності Правилами торгівлі на ринках міста Одеси, розробити та передати на затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради рекомендовані інвестиційний договір та договір на утримання території благоустрою.

10. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради укладати договори на утримання території благоустрою, яка знаходиться на прилеглій до ринку території з власниками (користувачами) ринків.

11. У разі інвестування продавцями в облаштування торгового місця до або після набуття чинності Правилами торгівлі на ринках міста Одеси, у випадку наявності документів, що підтверджують внесення коштів, зобов’язати власників (керуючих) ринків, у 2-місячний термін після затвердження форми рекомендованого інвестиційного договору виконавчим комітетом Одеської міської ради, укласти інвестиційні або інші цивільно-правові договори з такими продавцями (орендарями) або укласти довготермінові договори оренди торговельних місць на термін, що не перевищує термін дії документів на землекористування.

12. Власникам (користувачам) ринків в 2-місячний термін після набуття чинності Правил торгівлі на ринках, укласти у письмовій формі:
12.1 Типові договори оренди торгових місць з продавцями (орендарями).
12.2. Договір на утримання території благоустрою з виконавчим комітетом Одеської міської ради.

13. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради здійснювати постійний контроль за самовільною несанкціонованою забудовою на територіях ринків міста згідно з повноваженнями.

14. Обмежити десятьма роками термін надання в довгострокову оренду земельних ділянок під розміщення ринків та інших торговельних об’єктів.

15. Включати в обов’язковому порядку до умов договору оренди землі, виділеної під розміщення ринків або інших торговельних об’єктів зобов’язання щодо:
- заборони скорочення кількості торговельних місць;
- впорядкування території ринку та торговельних місць на ринку;
- заборони зміни цільового призначення земельної ділянки.

16. До діючих договорів оренди земельних ділянок внести зміни, які передбачають умови, зазначені в пункті 15 рішення Одеської міської ради.

17. Доручити управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради вжити необхідні заходи щодо внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, що стосуються:
- заборони скорочення кількості торговельних місць;
- впорядкування території ринку та торговельних місць на ринку;
- заборони зміни цільового призначення земельної ділянки.

18. Доручити управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради, управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради, інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради у разі виявлення порушень у сфері екології, довкілля, земельного законодавства та інші нормі діючого законодавства, вживати заходи щодо зупинення діяльності ринків та/або тимчасової заборони (зупинення) використання земельної ділянки за рішенням Одеської міської ради.


19. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200-т примірників правил торгівлі на ринках міста Одеси для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

20. Це рішення набуває чинності через десять днів з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

21. Департаменту інформації та зв’язкам з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.

22. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з постійною комісією з економічної, інвестиційної політики та торгівлі здійснити заходи з відстеження результативності правил торгівлі на ринках міста Одеси.

23. Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках” зі змінами, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV „Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.09.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”, вважати таким, що втратило чинність.

24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі.

Міський голова О.Костусєв

Додаток
до рішення Одеської міської
ради
№ __________________
від___________________Правила торгівлі на ринках міста Одеси

1. Загальні положення.

1.1. Правила торгівлі на ринках міста Одеси (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках та покупцями.
1.2. Правила визначають вимоги щодо функціонування існуючих ринків усіх форм власності з організації оптового та роздрібного продажу на них сільськогосподарських продуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг та додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог чинного законодавства України.
Визначити, що дія Правил не розповсюджується на тимчасові ярмарки та ярмарки-виставки.
Визначити, що об’єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, супермаркети, мінімаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, магазини та крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.

1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:

• адміністрація ринку – особи, які перебувають в трудових відносинах з власником або керуючим ринку;
• власник ринку – суб’єкт господарювання, що створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, відведеною у власність чи у користування (у тому числі й на умовах оренди), на якій розташовані:
- нерухоме майно, що є його власністю, право на яке зареєстроване у встановленому законодавством порядку;
- некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, які зведені за його рахунок відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектній документації;
- некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, які зведені за рахунок продавців;
• договір оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю – договір, що укладається між власником (керуючим) ринку та продавцем (орендарем) у разі оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця або торговельного інвентарю;
• договір на утримання території благоустрою – договір, що укладається між виконавчим комітетом Одеської міської ради та суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є забезпечення належних умов для провадження торговельної діяльності на ринках міста;
• договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади – договір, що укладається між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради з керуючим ринку та/або продавцями у разі відсутності документів на землекористування, у тому числі й для наступної передачі окремого індивідуально визначеного майна в суборенду продавцям на ринку;
• дозвіл на експлуатацію ринку – документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право власнику (керуючому) ринку здійснювати певні дії щодо створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який видається в єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
• дозвіл на експлуатацію торгового місця - документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право суб’єкту господарювання продавцю (орендарю) здійснювати певні дії щодо провадження торговельної діяльності на ринках, який видається в єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
• інвестиційний договір – договір, що укладається між власником (керуючим) ринку та продавцем (орендарем) у разі облаштування торгового місця некапітальним пунктом дрібно-роздрібної торговельної мережі за рахунок продавця (орендаря).
• комунальний ринок – ринок, розташованій на земельній ділянці, що знаходиться в комунальної власності, на базі частки відокремленого комунального майна та входить до сфери управління органу місцевого самоврядування.
• керуючий ринку – суб’єкт господарювання, яким укладений договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, яке використовується для установки та експлуатації:
- некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, які створені за його рахунок;
- некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, які створені за рахунок продавця;
• некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – будівлі чи споруди (кіоски, палатки, ларки, контейнери, торговельні ряди, торговельні площадки, павільйони тощо), зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, заглиблених у землі;
• необлаштоване торгове місце – торгове місце, яке не обладнане власником (керуючим) ринку некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі та торговельним інвентарем;
• орендар торгового місця – продавець, який уклав договір оренди торгового місця з власником ринку або керуючим ринку;
• облаштоване торгове місце – торгове місце, яке обладнане власником (керуючим) ринку некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі (іншими спорудами) та /або торговельним інвентарем за його рахунок;
• приватний ринок – ринок, розташованій на земельній ділянці, що знаходиться в приватній власності або в постійному користуванні (довгострокова оренда), який відповідно до плану території ринку, знаходиться в межах відведеної земельної ділянки на базі майна, що знаходиться у приватній власності.
• продавці – громадяни, іноземці, особи без громадянства, суб’єкти господарювання (юридичні особи усіх форм власності, фізичні особи-підприємці), що здійснюють торгівлю на ринках, у тому числі, які уклали договори оренди торгових місць з власником або керуючим ринку;
• план території ринку – документ, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500) ліцензійною організацією за замовленням та за рахунок власника (керуючого) ринку, в якому зазначаються такі відомості:
- площа та межі земельної ділянки, що фактично використовується;
- площа та межі земельної ділянки згідно з документами на землекористування;
- площа та межі окремого індивідуально визначеного майна, яке знаходиться за межами відведеної земельної ділянки;
- площа та межі об’єктів нерухомого майна, права власності на які зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- площа те межі облаштованих торгових місць;
- площа те межі необлаштованих торгових місць;
- реєстр облаштованих торгових місць;
- реєстр не облаштованих торгових місць;
- площа та межі стоянок для транспортних засобів;
- найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць;
• ринок – це об’єкт торгівлі на території якого суб’єкт господарювання, що має право на користування (розпорядження) земельною ділянкою, зареєстрованою у встановленому порядку (або окремим індивідуально визначеним майном – твердим покриттям), де даний об’єкт розташований, організовує та /або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності.
• торгове місце – відокремлене місце на ринку для здійснення продажу товарів продавцями. Торговельне місце може бути облаштованим або необлаштованим.
торговельний інвентар – засоби для здійснення торговельної діяльності на ринку (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки тощо), які є власністю власника (керуючого), продавця або третьої особи;
• ярмарок, ярмарок-виставка – короткотривалий у часі захід, безпосередньо пов'язаний з торгівлею (оптовою чи роздрібною), що проводиться у певному місці або місці, визначеному органом місцевого самоврядування, під традиційною назвою в обумовлені терміни з метою вивчення попиту на товари та подальшого їх продажу;

1.4. Основні завдання ринків:
• забезпечення населення різноманітним асортиментом товарів;
• формування договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;
• організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації та автоматизації;
• додержання прав та інтересів покупців згідно із Законом України „Про захист прав споживачів” та іншими законодавчими й нормативними актами України;
• координація діяльності суб'єктів господарювання;
• розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащення його торговельним інвентарем та іншими технічними засобами.
1.5. Ринки можуть бути:
• за конструкцією – критими, відкритими, комбінованими;
• за часом діяльності – постійно діючими або сезонними, ранковими і вечірніми;
• за видами економічної діяльності – оптовими, роздрібними, оптово-роздрібними;
• за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані (універсальні), сільськогосподарські, спеціалізовані, з реалізації окремих груп товарів (транспортні засоби, мото- й велотехніка, будівельні матеріали, квіти тощо).
• за видами права власності – комунальні ринки, приватні ринки.
1.6. Питання реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку проводиться в установленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
1.7. Проекти реконструкції ринку узгоджуються власником (керуючим) ринку з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради. У випадку установки некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі без погодженої управлінням архітектури та містобудування проектної документації, вони підлягають демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.8. Вхід на територію ринку безкоштовний.
Пропуск транспортних засобів продавців до торгового місця під час і після завершення торгівлі здійснюється без додаткової плати за в’їзд на територію ринку згідно з графіком та відповідно до маршрутів, встановлених власником (керуючим) ринку.
1.9. Робота ринків регулюється:
• Господарським кодексом України;
• Цивільним кодексом України;
• Законами України „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення ”, „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»;
• постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торгового обслуговування населення ”;
• постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 «Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»;
• Наказами Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 р. № 28 „Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів ”, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі”, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 11.07.2003 р. № 185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами ”;
• іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, що стосуються діяльності ринків, даними Правилами.
Винні у порушенні вищевказаних нормативних актів притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Обов’язки власника (керуючого) ринку. Відносини з органами нагляду та органами місцевого самоврядування.

2.1. Власник (керуючий) ринку зобов’язаний:
• замовити в проектній організації плану території ринку. План території ринку є документом, який складається на основі матеріалів технічної інвентаризації ринку станом на момент інвентаризації та містить основні дані про ринок.
План території ринку підписується виконавцем проектної організації.
План території ринку не є підставою для оформлення документів на землекористування;
• встановити огорожу або межові знаки в межах відведеної земельної ділянки ринку. У випадку якщо межі відведеної земельної ділянки співпадають з фасадами облаштованих торговельних місць, огорожа може не встановлюватись;
• вести реєстр облаштованих торгових місць;
• вести реєстр необлаштованих торгових місць;
• присвоїти кожному облаштованному та необлаштованому місцю окремий інвентарний номер;
• укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття) з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у разі відсутності документів на землекористування;
• укладати договори на утримання території благоустрою з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
• укладати з продавцями (орендарями) рекомендовані інвестиційні договори;
• укладати з продавцями (орендарями) типові договори оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця;
• узгоджувати режим роботи ринку з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
• одержувати дозвіл на експлуатацію ринку;
• здійснювати розрахунок орендної плати за торгові місця в залежності від собівартості надання в оренду торгового місця, яка включає прямі та непрямі витрати пов’язані з наданням в оренду торгових місць, та/або витрати пов’язані з обслуговуванням торгових місць на ринках;
• забезпечувати утримання території ринку відповідно до затвердженого плану території ринку;
• обов’язково підключити продавця (орендаря) до системи інженерних комунікацій (електро-, водопостачання, водовідведення тощо) ринку та заборона створення перешкод продавцям у користуванні інженерними комунікаціями, у випадку наявності укладеного договору оренди торгового місця.
2.3. Власник (керуючий) ринку забезпечує необхідні умови для належного функціонування ринку та організовує його роботу відповідно до затвердженого плану території ринку, після одержання дозволу на експлуатацію ринку.
Відсутність дозволу на експлуатацію та затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради плану території ринку забороняє власнику (керуючому) ринку здійснювати певні дії щодо надання послуг та створення належних умов продавцям та покупцям щодо купівлі-продажу товарів за цінами, що складуються залежно від попиту та пропозицій.
2.4. Власник (керуючий) ринку облаштовує та утримує територію ринку відповідно до вимог Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН № 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. № 314/1339.
2.5. Власник (керуючий) ринку забезпечує благоустрій і своєчасне прибирання території ринку, постійний вивіз відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, необладнаних та обладнаних торгових місць на ринку. Поточне прибирання провадиться безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й додержання норм охорони праці.
2.6. Власник (керуючий) ринку зобов’язаний забезпечувати належне утримання та благоустрій території на відстані 15 метрів від меж відведеної земельної ділянки ринку, не допускати стихійну торгівлю на зазначеній території.
2.7 Безпосередній державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках або інших державних установ ветеринарної медицини.
2.8 Функціонування зоологічного ринку, на якому відсутня лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи продукції, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, забороняється.
2.9. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради може вносити зміни до режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів та ярмарків з метою створення зручних умов для мешканців і гостей міста.
2.10. При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, власник (керуючий) ринку має не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату та час закриття, і сповістити про це через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
2.11. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються у встановленому порядку за умови забезпечення власником (керуючим) ринку продавців (орендарів) іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
За рік до початку робіт з реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку власник (керуючий) ринку інформує про це продавців, які провадять торгову діяльність на території ринку, та подає до виконавчого комітету Одеської міської ради заяву про необхідність забезпечення продавців іншими торговими місцями.
2.12. У випадку самовільної установки облаштованих торгових місць (некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі) без погодженої проектної документації, не відображених у плані території ринку, вони підлягають демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. Демонтаж здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів за рахунок власника некапітального пункту.
2.13. Власнику (керуючому) ринку обов`язково передбачити не менш ніж 20 відсотків необладнаних чи обладнаних торгових місць на ринку для оптової, роздрібної та дрібно-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією (м'ясо-молочного та рослинного походження) безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, особистими й підсобними селянськими господарствами тощо).


3. Управлінські функції власника (керуючого) ринку

3.1. Організувати роботу ринку та пов'язані з його діяльністю процеси у суворій відповідності з нормами, що забезпечують охорону навколишнього природного середовища та екологічну безпеку на відведеній ринку земельній ділянці або окремому індивідуально визначеному майні, що є власністю територіальної громади міста Одеси.
3.2. Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням та торговельним інвентарем, засобами вимірювальної техніки.
3.3. Додержуватися затвердженого режиму роботи ринку.
3.4. У випадку наявності матеріально-технічної бази забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, у тому числі шляхом створення пунктів з надання послуг, миття й дезінфекцію торговельного інвентарю, устаткування, вимірювальної техніки, які надаються продавцям.
3.5. Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженого з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, та публічно сповіщати про це продавців й покупців на ринку.
3.6. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно з їхніми повноваженнями.
3.7. Забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.
3.8. Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за паркуванням транспортних засобів.
3.9. Одержувати встановлені чинним законодавством України документи установ державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинної інспекції й інших органів з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
3.10. Здійснювати контроль за використанням продавцями (орендарями) торгових місць за призначенням, не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного та протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці. Забороняти використання торгових місць без письмового договору оренди торгового місця для суб’єктів господарювання та без довідки органів місцевого самоврядування для фізичних осіб, які не зареєстровані в якості фізичних осіб – підприємців (підсобне господарство);
3.11. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог даних Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо через стенди, місцеві газети, радіо, листівки тощо.
3.12. Встановити на доступних місцях достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
3.13. Забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
3.14. Надавати на вимогу продавців чи покупців для огляду належним чином завірені копії документів, які не мають конфіденційний характер, у разі необхідності ознайомлення з ними чи виготовлення копій таких документів.

4. Порядок укладання договорів оренди на ринку, розрахунок орендної плати та послуг ринку.

4.1. Порядок укладання договорів оренди власником (керуючим) ринку.
4.1.1. Договір оренди торгового місця укладається власником (керуючим) з продавцем (орендарем) торгового місця в письмовій формі з підтвердженням оплати за договором фінансовим документом.
В договорі оренди торгового місця зазначаються послуги, що надаються власником (керуючим) ринку.
У разі надання власником (керуючим) в оренду облаштованого торгового місця, він укладає з продавцем (орендарем) договір оренди облаштованого торгового місця.
Орендна плата за торгове місце на ринку розраховується власником (керуючим) ринку виходячи з собівартості надання в оренду торгового місця та прибутку без врахування податку на додану вартість.
Прибуток за надання в оренду торгового місця розраховується як добуток собівартості надання в оренду торгового місця та рентабельності.
Нормативи рентабельності встановлюються відповідно до чинного законодавства та не повинні перевищувати 20 відсотків.
Орендна плата встановлюється у відповідності до нормативно-правових актів органів державної влади, які регулюють граничні розміри орендної плати на продовольчих та непродовольчих ринках.
При обчисленні орендної плати за облаштоване торгове місце враховуються прямі та непрямі витрати собівартості надання в оренду торгового місця.
Прямі витрати визначаються як витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного торгового місця, у тому числі, плату за землю або окреме індивідуально визначене майно (тверде покриття), виходячи з площі конкретного торгового місця.
Непрямі витрати визначаються як витрати пов’язані з обслуговуванням торгових місць на ринках, а саме, оплата праці адміністративного та технічного персоналу, комунальні послуги, вивіз сміття, послуги з прибирання території ринку, охорона та пожежна охорона торгових місць, утримання медпунктів, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, санітарних вузлів, кімнати міліції, амортизація основних засобів та нематеріальних активі, плату за землю або окреме індивідуально визначене майно (тверде покриття) територій загального користування ринку.
До собівартості орендної плати за торгові місця не можуть бути віднесені: суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, сума визнаних штрафів, пені, неустойки, суми коштів, які власник (користувач) витрачає як благодійну допомогу, сума нестачі та втрат від псування цінностей, вартість реалізованих виробничих запасів.
4.1.2. У разі надання власником продавцям (орендарям) в оренду необлаштованого торгового місця, він укладає з продавцем (орендарем) договір оренди необлаштованого торгового місця.
Орендна плата встановлюється у відповідності до нормативно-правових актів органів державної влади, які регулюють граничні розміри орендної плати на продовольчих та непродовольчих ринках.
При обчисленні орендної плати за необлаштоване торгове місце враховуються плата за землю або окреме індивідуально визначене майно (тверде покриття), виходячи з площі конкретного торгового місця та непрямі витрати.
4.2. Укладення договору суборенди торгового місця здійснюється за умови повідомлення про це власника (керуючого) ринку. Надання торгового місця в суборенду не може бути підставою для збільшення власником (керуючим) ринку розміру орендної плати.
4.3. У випадку облаштування продавцем (орендарем) торгових місць за власний рахунок, він має право розпоряджуватись ним шляхом передачі права оренди на нього третім особам. Першочергове право придбання торгового місця має власник (керуючий) ринку.
4.4. Інформація щодо тарифів орендної плати на ринку є публічною.
Власник (керуючий) ринку зобов’язаний надавати розрахунок орендної плати постійній комісії Одеської міської ради з економічної, інвестиційної політики та торгівлі та виконавчим органам державної влади, що здійснюють контроль за цінами та тарифами.
4.5. Вартість послуг (тариф), що надаються власником (керуючим) ринку відображається в договорі оренди торгового місця у вигляді непрямих витрат собівартості надання в оренду торгового місця на ринку.
4.6. Вартість (тариф) послуг ринку, які надаються на комунальних ринках затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
4.7. За виданий напрокат торговельний інвентар (устаткування, санітарний й спеціальний одяг тощо), який є власністю ринку, вноситься заставна плата. Розмір заставної плати встановлюється адміністрацією ринку та не має перевищувати оціночної вартості виданого напрокат інвентарю на момент його видачі.
Заставна плата, внесена за виданий напрокат торговельний інвентар, повертається платникові при поверненні взятого напрокат торговельного інвентарю в робочому стані. У разі втрати взятого напрокат торговельного інвентарю чи його псування продавець відшкодовує власнику (керуючому) ринку нанесену шкоду з урахуванням внесеної заставної плати.
4.8. Торговельний інвентар, який є власністю ринку, у вигляді вагів, лотків, столів тощо може здаватися у довгострокову оренду. Орендні відносини регулюються згідно з чинним законодавством України.

5. Обов’язок продавців

5.1. Використовувати торговельній місця тільки за призначенням.
5.2. Забезпечувати наявність на торговельному місці наявність:
- свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;
- довідку органів місцевого самоврядування для фізичних осіб, які не зареєстровані в якості фізичних осіб – підприємців (підсобне господарство);
- ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню;
- договору оренди, укладений з власником (керуючим) ринку, у разі займання торгового місця на умовах оренди;
- договору суборенди з суб’єктом господарювання, у разі займання торгового місця на умовах суборенди;
- фінансового документу, що підтверджує внесення орендної плати за торгове місце;
- висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні;
- інших документів, передбачених законодавством.
5.3. Отримати дозвіл на експлуатацію торгового місця у двохмісячний термін після затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради плану території ринку та укладення типового договору оренди торгового місця.
5.4. Починати торгівлю на торговому місці за умови наявності укладеного з власником (керуючим) ринку договору оренди торгового місця та фінансового документу, що підтверджує сплату за оренду торгового місця.
5.5. Дотримуватись вимог чинного законодавства, що регламентує порядок реалізації певної групи товарів.
5.6. Надавати споживачам відомості про товар, не допускати порушення прав споживачів.
5.7. Надавати споживачам за їх вимогою висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, які реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.
5.8. Здійснювати розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку, відповідно до встановленого законодавством порядку.
На вимогу покупця продавець, суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій, повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, в якому зазначається: найменування суб’єкта господарювання, ринку, ряду та номеру торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дату продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, гарантійному талоні) нової побутової техніки, продавець зобов’язаний зробити відмітку про дату продажу.
5.9. У разі продажу продавцю неякісного товару задовольнити його вимоги згідно із законодавством про захист прав споживачів, а саме, у разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження замінити неякісний товар на якісний, знизити ціну або одержати назад проданий товар і повернути гроші.
5.10. При продажу продовольчих товарів, а також при наданні послуг із продажу продовольчих товарів, проходити обов’язкове медичне обстеження, результати якого заносяться до особистих медичних книжок. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
5.11. Продавці, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, зобов’язані протягом усього періоду роботи мати і на вимогу відповідних органів пред’являти паспорт або інші документи, які їх замінюють.


6. Утримання території та устаткування ринку.

6.1. Територія ринку повинна мати:
• відгороджену від проїзної частини, житлового й комунального секторів земельну ділянку або окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси;
• підземні або наземні пішохідні переходи;
• стоянки для транспортних засобів відвідувачів;
• безпечні для руху пішоходів входи, виходи й проходи, розраховані на максимальну кількість відвідувачів;
• штучне освітлення території ринку, автостоянок, під'їздів та проїздів;
• телефонний зв'язок;
• радіовузол або гучномовець;
• електро; - та водопостачання, водовідведення;
• безкоштовний туалет
• обладнані контейнерами майданчики для збору сміття;
• достатню кількість урн у зоні торгівлі.
6.2. Організація продажу товарів здійснюється виключно в межах ринку, відповідно до затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради плану території ринку.
6.3. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.
6.4. При вході на ринок розміщується вивіска, на якій зазначається:
• повне найменування ринку;
• найменування суб’єкта господарювання – власника (керуючого) ринку;
• спеціалізація ринку;
• режим роботи ринку;
• затверджений виконавчим комітетом Одеської міської ради план території ринку;
6.5. На доступному для огляду місці встановлюється оформлений власником (користувачем) ринку стенд із розміщенням на ньому:
• свідоцтва про державну реєстрацію власника (користувача) ринку;
• інформації про місцезнаходження й контактний телефон власника (користувача) ринку;
• дозволу на експлуатацію ринку;
• даних Правил;
• витягів із Закону України „Про захист прав споживачів”;
• „Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг”;
• Ветеринарно-санітарних правил для ринків;
• нормативно-правових актів про застосування реєстраторів розрахункових операцій;
• інформації про тарифи на послуги ринку, розраховані у встановленому законодавством порядку;
• правил надання послуг на ринку;
• інформації про місцезнаходження та контактні телефони органів, які контролюють роботу ринків, забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний нагляд (контроль) за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;
• переліку продукції, що, відповідно з чинним законодавством України, підлягає обов'язковій сертифікації;
• інформації про місцезнаходження книги відгуків та пропозицій;
• типового договору оренди торгових місць на ринку (облаштованих та необлаштованих);
• інформації про санітарні дні для прибирання території ринку, приміщень, устаткування та інвентарю;
• інша інформація.
У разі, якщо на даному стенді знаходяться копії зазначених вище документів, їх оригінали на вимогу продавців чи покупців мають надаватися для ознайомлення.
6.6. Для потреб і зручності продавців та покупців на території ринку можуть функціонувати магазини, крамниці, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, туалети, у тому числі біотуалети, готелі тощо.
6.7. Ринок у своєму складі має облаштовані, необлаштовані торгові місця, торговельні ряди та майданчики, стоянки транспортних засобів та інші об’єкти, які складають інфраструктуру ринку.
6.8. Необлаштовані торгові місця для продажу продукції (товарів) із транспортних засобів виділяються на спеціально розмічених майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно з планом території ринку.
Продаж товарів на стоянках транспортних засобів забороняється.
Забороняється розміщення на стоянках автотранспорту без державних номерних знаків та знятого з реєстрації.
6.9. Розташування облаштованих чи необлаштованих торгових місць на ринку, а також торгово-технологічного устаткування має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам правил пожежної й санітарної безпеки, безпечним умовам праці та забезпечувати вільний прохід покупців й належну культуру обслуговування.
Продавцям забороняється використовувати облаштовані та необлаштовані торгові місця не за їхнім призначенням.
6.10. Робоче місце продавця має бути відповідним чином обладнане критими або відкритими столами, прилавками, мати площу для викладення та зберігання товарів.
6.11. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики мають бути обладнані власником ринку візуальними позначеннями про їхнє призначення (спеціалізацію). Усі облаштовані та необлаштовані торгові місця позначаються оригінальними порядковими номерами відповідно до графічно виконаного плану території ринку.
На території ринку в доступних місцях має бути достатня кількість контрольних вагів.
6.12. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організуються торгові місця, майданчики, які на пільгових умовах, у тому числі безкоштовно, надаються соціально незахищеним верствам населення відповідно до нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.13. Пересування транспортних засобів на території ринку з метою завезення товарів для їх подальшої реалізації дозволяється лише до початку торгівлі та після її закінчення відповідно до графіка та маршрутів, встановлених власником ринку.

7. Організація торгівлі на ринку.

7.1. Організація торгівлі на ринку повинна провадитися відповідно до затвердженого виконавчим комітетом Одеської міської ради планом території ринку та цими Правилами. Адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і додержання прав та інтересів покупців.
7.2. На території відкритих й критих ринків та у павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, мають бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса тварин і птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла тощо, відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил для ринків.
Реалізація сільськогосподарських продуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, свійських тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених та обладнаних рядах (секціях) змішаних (універсальних) ринків з обов'язковим додержанням санітарно-епідеміологічних вимог.
7.3. На сільськогосподарських, продовольчих та змішаних (універсальних) ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження без проходження ветеринарно-санітарної експертизи за показниками безпеки і якості.
7.4. На торговому місці продавця встановлюється табличка з назвою суб’єкта господарювання, його місцезнаходження й контактні телефони, а також розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
7.5. За окрему плату продавцям на ринку можуть надаватися такі послуги:
• бронювання торгових місць;
• прокат (оренда) торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
• зберігання особистих речей і продукції у камерах схову, на складах і в холодильниках;
• зважування на товарних вагах;
• розрубка м'яса штатними розрубщиками м'яса;
• утримання торговельного місця в належному стані;
• організація очищення та прання санітарного та робочого одягу;
• інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру;
• забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку;
• консультації фахівців;
• вантажно-розвантажувальні роботи;
• транспортні послуги;
• прийом для подальшого продажу сільськогосподарських продуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг;
• інші послуги.
7.6. Продавці можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які мають відповідати санітарним нормам, бути у справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органу Держстандарту України та проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.
7.7. Інформація рекламного характеру, що розміщується на земельній ділянці, що є у власності чи користуванні власника ринку, розташовується продавцями за погодженням з ним.
Інформація, яка підпадає під поняття зовнішньої реклами, що розміщується на спеціальних тимчасових та стаціонарних конструкціях, а також на зовнішніх поверхнях об’єктів торгівлі (споруд) у спосіб, що дозволяє сприймати її необмеженим колом споживачів з відкритої місцевості за межами земельної ділянки, що відведена у власність чи користування власнику ринку, розміщується відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

8. Правила торгівлі продовольчими товарами.
8.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.
8.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату орендної плати за торгове місце є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
8.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, незаборонені для реалізації, такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:
• готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
• м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району - ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва - наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
• рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
• олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
• зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.
8.4. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.
8.5. На ринках забороняється продаж фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності:
• хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
• готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);
• тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
• тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
• зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів.
8.6. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.

9. Правила торгівлі непродовольчими товарами.

9.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
9.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
• нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
• предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят - лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
• косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;
• побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо) - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;
• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з чинним законодавством;
• меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;
• шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;
• примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
• ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії;
• пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії;
• ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.
9.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку має передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безоплатним.
9.4. Для продажу товарів, що були у користуванні, на ринку відводяться спеціальні місця.
9.5. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.
9.6. На ринку забороняється продавати:
• вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
• готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
• білизну зі штампом організацій і підприємств;
• наркотичні засоби;
• пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
• балони зі скрапленим газом;
• вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
• порнографічні видання;
• заборонені знаряддя добування тварин;
• знаряддя лову, застосування яких заборонено правилами рибальства, а саме: сіткових матеріалів, знарядь лову з пристосуванням до них (неводів, ятерів, „павуків”, „телевізорів”, електровудок, „багрів” тощо;
• рибу, ікру і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифікату якості.

10. Відповідальність.

10.1. Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
10.2. Контроль за додержанням даних Правил здійснюється посадовими особами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, іншими посадовими особами в межах їх повноважень відповідно до Закону України „Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” та інших нормативно-правових актів.
------------------

 

СПРАВКА: ранее проект был вынесен на обсуждение 07.04.2011

В Одессе на обсуждение вынесен проект решения горсовета о правилах торговли на рынках города

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее