04:03:03   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / В Одессе на обсуждение вынесен проект решения горсовета о правилах торговли на рынках города


Размещено: 07.04.2011 19:10:49

В Одессе на обсуждение вынесен проект решения горсовета о правилах торговли на рынках города

Управление развития потребительского рынка сообщает об обнародовании проекта решения горсовета "Об утверждении временных правил торговли на рынках города Одессы"

На выполнение пункта 3 распоряжения городского головы от 04.03.2011 г. № 127-01р "Об урегулировании ситуации, сложившейся вокруг рынка "Привоз", управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета подготовлен проект решения горсовета "Об утверждении временных правил торговли на рынках города Одессы".

Замечания и предложения к проекту решения принимаются в письменном или электронном виде в течение одного календарного месяца со дня его обнародования по адресу:
65045 г. Одесса, ул. Преображенская, 60,
управление развития потребительского рынка Одесского городского совета и на e-maіl: zolotay_roza@eurocom.od.ua 
тел. 37-91-05
и в адрес юридического департамента Одесского городского совета:
65004, г. Одесса, Думская пл.1,
е-mail: reguljatornost@ukr.net  
тел.725-90-44 
ПРОЕКТ рішення Одеської міської ради
Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси
  
 
Згідно з пунктом 44 частини 1 статті 26, статтею 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 „Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків”, від 05.03.2009 р. № 278 „Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи”, керуючись Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, спільним наказом Міністерства економіки України й Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 р. № 638/109, рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 р. № 1466-V „Про нову редакцію Правил установки та експлуатації некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі в місті Одесі”, з метою впорядкування  роботи ринків міста, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тимчасові правила торгівлі на ринках міста Одеси   (додаються).
2. Визначити, що тимчасові правила торгівлі на ринках міста  Одеси стосуються існуючих ринків на території міста. Нові ринки на території міста створюються згідно з чинним законодавством виключно на конкурсних засадах на земельних ділянках, відведених у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
 
3. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, із суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, уповноваженим представником продавців кожного ринку (профспілкових організацій ринків, зареєстрованих у встановленому чинним законодавством порядку) у місячний термін з дня набуття чинності   тимчасовими правилами торгівлі на ринках міста Одеси провести інвентаризацію ринків міста Одеси незалежно від форм власності та створити їх реєстр, в якому зазначити: найменування ринку, його власників (користувачів), місцезнаходження, інформацію про організаційно-правову форму господарювання, спеціалізацію ринку, наявність правовстановлюючих документів на земельну ділянку, об’єкти нерухомого майна,  кількість облаштованих торгових місць, кількість необлаштованих торгових місць, кількість торгових місць, облаштованих за рахунок    власника (користувача) ринку, кількість торгових місць, облаштованих за рахунок    продавця,  та іншу інформацію, що стосується функціонування ринку. Дану інвентаризацію проводити щорічно.
 
4. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у термін до 01.07.2011 р. замовити за власні кошти в проектній організації план території ринку, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500). План території ринку затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
·               План території ринку містить інформацію щодо наявності документів на землекористування, права власності на об’єкти нерухомого майна, дані технічної інвентаризації КП «ОМБТІ та РОН», дані земельного кадастру.
·               У плані території ринку зазначаються межі та площа земельної ділянки, що фактично використовується, межі та площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування, межі та площа об’єктів нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиків, торговельних рядів із зазначенням порядкового номера торгового місця,  стоянок для транспортних засобів, будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць, їх фотофіксація, реєстр торгових місць, облаштованих за рахунок власника ринку,  реєстр торгових місць, облаштованих  за рахунок продавців на ринках (інвесторів).
·               У разі виявлення за результатами інвентаризації відхилення від плану території ринку, план території ринку підлягає узгодженню виконавчим комітетом Одеської міської ради з урахуванням змін. Узгоджений план території ринку не є підставою для оформлення документів на землекористування.
 
5. У разі виявлення в результаті інвентаризації ринків торгових місць, на яких проводиться торговельна діяльність без документів на землекористування, з метою забезпечення захисту прав споживачів та підприємців, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради тимчасово надавати в оренду окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси, для установки і експлуатації цих торгових місць на ринках відповідно до узгодженого плану території ринку.
 
6. Визначити, що в разі відсутності на території ринків об’єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстроване в установленому порядку, документи на землекористування   оформлюються на конкурсних засадах.
 
7. Суб’єктам господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, на яких не оформлені документи на землекористування, у термін до 01.07.2011 р. укласти тимчасові договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для установки і експлуатації торгових місць на ринках.
 
8. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з юридичним департаментом Одеської міської ради у термін до 01.06.2011 р.розробити та передати на затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради типовий договір надання послуг ринку та інвестиційний договір.
 
9. У разі інвестування продавцями в інфраструктуру ринків до набуття чинності тимчасовими правилами торгівлі на ринках, зобов’язати власників (керуючих) ринків, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укласти інвестиційні  або інші цивільно-правові договори  з такими продавцями (інвесторами).
У випадку облаштування (інвестування) продавцями торгових місць власник (керуючий) ринку зобов’язаний замовити незалежну оцінку ринкової вартості ринку за власний рахунок та незалежну оцінку ринкової вартості облаштованого торгового місця за рахунок продавця (інвестора).
 
10. У разі відсутності документів на землекористування на територіях ринків, на яких розміщуються торгові місця, та відмови суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, укладати договори оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси, Одеською міською радою на цих територіях створюються комунальні ринки.
 
11. Визначити, що у випадку оформлення  власником ринку  документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України, набуття права власності на об’єкти нерухомого майна, зареєстрованого у встановленому порядку до набуття чинності цих Правил, за умови знаходження ринку в межах відведеної земельної ділянки, що підтверджується планом території ринку, захищені  права продавців (інвесторів), які  облаштували  за власні кошти торговельні місця, на  власника не розповсюджуються положення тимчасовими правилами торгівлі на ринках міста відносно обов’язку укладання  інвестиційних договорів.
 
12. Рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках” зі змінами, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV „Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 15.09.2005 р. № 4221-IV „Про затвердження Правил торгівлі на ринках”, вважати таким, що втратило чинність.
 
13. По закінченню одного року з дня набуття чинності цього рішення управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з постійною комісією з економічної, інвестиційної політики та торгівлі здійснити заходи з відстеження результативності тимчасових правил  торгівлі на ринках міста Одеси.
 
14. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити тиражування 200-т  примірників тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.
 
15. Це рішення набуває чинності через десять днів з дня його затвердження Одеською міською радою, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
 
16. Управлінню інформації  та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому порядку.
 
17. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради та районним адміністраціям Одеської міської ради здійснювати постійний контроль за самовільною несанкціонованою забудовою на територіях ринків міста згідно з повноваженнями.
 
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з підприємництва та торгівлі.

 
Міський голова                                                                О. Костусєв
 

 
Додаток               
до рішення Одеської міської ради
 
 
Тимчасові правила торгівлі на ринках міста Одеси
 
1.    Загальні положення.
1.1. Тимчасові правила торгівлі на ринках міста Одеси (далі – Правила) регулюють відносини між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, функціональними обов’язками яких є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, продавцями та покупцями.
1.2. Правила визначають вимоги щодо функціонування ринків усіх форм власності, створених відповідно до чинного законодавства, з організації оптового та роздрібного продажу на них сільськогосподарських продуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг та додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог чинного законодавства України.
Визначити, що дія Правил не розповсюджується  на тимчасові ярмарки та ярмарки-виставки.
Визначити, що об’єкти торгівлі, які функціонують як гіпермаркети, супермаркети, мінімаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, магазини та крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.
1.3. У Правилах терміни вживаються в такому значенні:
ринок –  це створений в установленому порядку на відведеній земельній ділянці (або індивідуально визначеному майні – твердому покритті) суб'єкт господарювання або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення продавцям і покупцям належних умов для купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції;
власник ринку – суб’єкт господарювання, що створює належні умови для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який має право на використання чи розпорядження земельною ділянкою, відведеною у власність чи у користування (у тому числі й на умовах оренди), на якій розташовані:
- нерухоме майно, що є його власністю, право на яке зареєстроване у встановленому   законодавством порядку;
- некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, які зведені за його рахунок    відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної  документації;
- некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі, які зведені  за рахунок продавців;
• керуючий ринку – суб’єкт господарювання,  яким укладений договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, яке використовується для установки та експлуатації  на існуючих ринках міста:
- некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, які   створені за рахунок користувача;
- некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, які   створені за рахунок продавця;
адміністрація ринку – особи, які перебувають в трудових відносинах з власником або керуючим ринку;
продавці – громадяни, іноземці, особи без громадянства, суб’єкти господарювання (юридичні особи усіх форм власності, фізичні особи-підприємці), що здійснюють торгівлю на ринках, у тому числі, які уклали договори оренди торгових місць з власником або керуючим ринку;
орендар торгового місця – продавець, який уклав договір оренди торгового місця з власником ринку або керуючим ринку;
некапітальні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі – будівлі чи споруди (кіоски, палатки, ларки, контейнери, торговельні ряди,торговельні площадки, павільйони тощо), розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, зведення яких не потребує робіт з улаштування фундаментів, заглиблених у землю;
торговельні ряди – криті (кіоски, павільйони) або відкриті прилавки, столи, лотки тощо, розміщені на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи на автономних територіях, розташованих на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси;
торговельні майданчики – замощені чи заасфальтовані земельні ділянки, облаштовані на територіях ринків або автономно, які розміщені на земельних ділянках, відведених рішенням органу місцевого самоврядування та зареєстрованих у встановленому порядку, або на окремому індивідуально визначеному майні (твердому покритті), що є власністю територіальної громади міста Одеси, та використовуються для продажу продукції, товарів з пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі;
ярмарок, ярмарок-виставка – короткотривалий у часі захід, безпосередньо пов'язаний з торгівлею (оптовою чи роздрібною), що проводиться у певному місці або місці, визначеному органом місцевого самоврядування, під традиційною назвою в обумовлені терміни з метою збільшення попиту товарів та подальшого їх продажу;
торгове місце – відокремлене місце на ринку для здійснення продажу товарів продавцями. Торговельне місце може бути облаштованим або необлаштованим;
необлаштоване торгове місце – торгове місце, яке не обладнано власником ринку або керуючим ринку некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі та торговельним інвентарем;
облаштоване торгове місце –  торгове місце, яке   обладнано некапітальними пунктами дрібно-роздрібної торговельної мережі та торговельним інвентарем за рахунок:
-        власника ринку чи керуючого  ринку;
-       продавця;
торговельний інвентар – засоби для здійснення торговельної діяльності на ринку (ваги, столи, лотки, прилавки, транспортні засоби, причепи, візки тощо), які є власністю власника (керуючого), продавця або третьої особи;
договір оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю –договір, що укладається між власником (керуючим) ринку та продавцем у разі оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця або інвентарю;
інвестиційний договір – інвестиційний договір або інший цивільно-правовий договір, що укладається між власником (керуючим)  ринку та продавцем у разі його участі у створенні об’єкта нерухомого майна чи облаштуванні торгового місця некапітальним пунктом дрібно-роздрібної торговельної мережі. Право власності на майно, створене у цьому випадку, оформлюється відповідно до чинного законодавства;
оцінка ринкової вартості облаштованого торгового місця – процес визначення вартості облаштованого торгового місця на дату оцінки суб’єктом оціночної діяльності   за процедурою, встановленою Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Здійснюється у випадку облаштування торгового місця продавцями за власний рахунок з метою:
-        визначення дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку;
-       розрахунку орендної плати торгового місця на ринку;
договір оренди окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади – договір, що укладається між управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради  і керуючим   ринку у разі відсутності документів на землекористування, у тому числі й  для наступної передачі окремого індивідуально визначеного майна в суборенду продавцям на ринку;
договір надання послуг ринку –цивільно-правова угода, що укладається між власником  (керуючим) ринку та продавцем у разі надання послуг за тарифами, які встановлюються згідно з чинним законодавством;
тариф на послуги ринку – вартість одиниці послуги, що надається власником (керуючим) ринку продавцям, виражена в грошовій формі;
• план території ринку – документ, виконаний на геодезичній підоснові (М 1:500) ліцензійною організацією за замовленням та за рахунок власника (керуючого) ринку, в якому зазначаються наступні відомості:
- площа  та межі земельної ділянки, що  фактично використовується;
- площа  та межі земельної ділянки згідно з документами на землекористування;
- площа та межі окремого індивідуально визначеного майна, що фактично використовується;
- площа та межі окремого індивідуально визначеного майна згідно із договором оренди;
- площа та межі об’єктів нерухомого майна, право власності на які зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- площа те межі облаштованихторгових місць;
- площа те межі необлаштованихторгових місць;
реєстр торгових місць, облаштованих за рахунок власника (користувача) ринку;
- реєстр торгових місць, облаштованих за рахунок продавців на ринках;
- площа та межі  стоянок для транспортних засобів;
- найменування, призначення та площа будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць;
- документ, що підлягає затвердженню виконавчим комітетом Одеської міської ради після укладення договору з організації діяльності ринку з виконавчим комітетом Одеської міської ради;
дозвіл на експлуатацію ринку – документ дозвільного характеру, встановлений Одеської міською радою, який дає право власнику (керуючому) ринку здійснювати певні дії щодо створення  належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, який видається в єдиному дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
1.4. Основні завдання ринків:
• забезпечення населення різноманітним асортиментом товарів;
• формування договірних роздрібних цін, що складаються на основі кон'юнктури ринку – співвідношення попиту та пропозиції;
• організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, що забезпечує впровадження прогресивної технології руху товарів, механізації та автоматизації;
• додержання прав та інтересів покупців згідно із Законом України „Про захист прав споживачів” та іншими законодавчими й нормативними актами України;
• координація діяльності суб'єктів господарювання;
• розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащення його торговельним інвентарем та іншими технічними засобами.
1.5. Ринки можуть бути:
• за конструкцією – критими, відкритими, комбінованими;
• за часом діяльності – постійно діючими або сезонними, ранковими і вечірніми;
• за видами економічної діяльності – оптовими, роздрібними, оптово-роздрібними;
• за товарною спеціалізацією – з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, змішані (універсальні), сільськогосподарські, спеціалізовані, з реалізації окремих груп товарів (транспортні засоби, мото- й велотехніка, будівельні матеріали, квіти тощо).
1.6. Питання  реконструкції (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються в установленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
1.7. Проекти реконструкції  ринку узгоджуються власником (керуючим) ринку з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради. У випадку установки некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі без погодженої управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради проектної документації, вони підлягають демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.
1.8. Вхід на територію ринку безкоштовний.
Пропуск транспортних засобів продавців до торгового місця під час і після завершення торгівлі здійснюється без додаткової плати за в’їзд на територію ринку згідно з графіком та відповідно до маршрутів, встановлених власником ринку.
1.9. Робота ринків регулюється:
• Господарським кодексом України;
• Цивільним кодексом України;
• Законами України „Про захист прав споживачів”, „Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення”, „Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”;
• постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 „Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торгового обслуговування населення ”;
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 «Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»;
• Наказами Державного департаменту ветеринарної медицини від 07.06.2002 р. № 28 „Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів ”, Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 „Про затвердження правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі”, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції  України від 11.07.2003 р. № 185 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, від 19.04.2007 р. № 104 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами ”;
• іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, що стосуються діяльності ринків, даними Правилами.
Винні у порушенні вищевказаних нормативних актів притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
 
2. Організація управління ринком та взаємодія з органами місцевого самоврядування.
2.1. Управління ринком здійснює власник (керуючий) ринку.
2.2. До управлінських функцій власника (керуючого) ринку відноситься:
• замовлення в проектній організації плану території ринку;
• укладення договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття) з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у разі відсутності документів на землекористування;
• створенняреєстру торгових місць, облаштованих за рахунок власника (керуючого) ринку;
• створенняреєстру торгових місць, облаштованих за рахунок продавця (інвестора);
• присвоєння кожному облаштованному та необлаштованому місцю окремого інвентарного номера;
• замовлення  оцінки ринкової вартості ринку, об’єктів нерухомого майна, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, створених за рахунок власника;
• узгодження плану території ринку з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відповідними районними адміністраціями Одеської міської ради;
• надання узгодженого плану території ринку управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про його затвердження;
• укладення з продавцями договорів оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційного договору, договору на надання послуг на ринку;
• узгодження режиму роботи ринку з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
• одержання передбаченого чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, дозволу на експлуатацію ринку;
• здійснення розрахунку орендної плати за торгові місця в залежності від:
-         наявності документів на землекористування в порядку,
передбаченому Земельним кодексом України;
-         наявності договорів оренди окремого індивідуально
визначеного майна;
-        дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку
шляхом облаштування торгового місця, виходячи з оцінки його ринкової вартості;
• здійснення розрахунку тарифів на послуги ринку в залежності від:
-       наявності документів на землекористування в порядку,
передбаченому Земельним кодексом України;
-         наявності договорів оренди окремого індивідуально
визначеного майна;
-        дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку шляхом облаштування торгового місця, виходячи з оцінки його ринкової вартості;
• забезпечення утримання території ринку відповідно до затвердженого плану території ринку;
• обов’язкове підключення продавця до системи інженерних комунікацій (електро-, водопостачання, водовідведення тощо) ринку та заборона створення перешкод продавцям у користуванні інженерними комунікаціями, у випадку наявності укладеного договору оренди торгового місця за умови дотримання орендарями договорів оренди торговельних місць;
2.3. Власник (керуючий) ринку забезпечує необхідні умови для належного функціонування ринку та організовує його роботу відповідно до затвердженого плану території ринкупісля одержання дозволу на розміщення на об’єктах благоустрою будівель та споруд торговельного та побутового призначення – ринку.
Відсутність дозволу на експлуатацію  ринку забороняє власнику (керуючому)  ринку здійснювати певні дії щодо надання послуг та створення належних умов продавцям та покупцям щодо купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту та пропозицій.
2.4. Власник  (керуючий) ринку облаштовує та утримує територію ринку відповідно до вимог Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН № 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.1996 р. № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 19.06.1996 р. № 314/1339.
2.5. Безпосередній державний ветеринарно-санітарний контроль на ринках здійснюють лише спеціалісти ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках або інших державних установ ветеринарної медицини (абзац 2 статті 16 Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.6. Функціонування зоологічного ринку, на якому відсутня лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи продукції, що є об’єктом державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, забороняється (абзац 16 статті 16 Закону України „Про ветеринарну медицину”).
2.7. Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради може вносити зміни до режиму роботи ринків у передсвяткові й святкові дні, дні проведення міських заходів та ярмарків з метою створення зручних умов для мешканців і гостей міста.
2.8. При закритті ринку для проведення планових і позапланових санітарно-технічних робіт, власник  (керуючий) ринку має не пізніше, ніж за чотирнадцять днів сповістити про це громадян, розмістивши біля входу на ринок інформацію про порядок роботи ринку, дату та час закриття, через радіовузол ринку та засоби масової інформації.
2.9. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюються у встановленому порядку за умови забезпечення власником (керуючим) ринку продавців іншими торговельними місцями з урахуванням рекомендацій місцевої галузевої ради підприємців.
За рік до початку робіт з реконструкції (переобладнання, модернізація) та закриття ринку власник (керуючий) ринку інформує про це продавців, які провадять торгову діяльність на території ринку, та подає до виконавчого комітету Одеської міської ради заяву про необхідність забезпечення продавців іншими торговими місцями.
2.10. У випадку самовільної установки облаштованих торгових місць (некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі) без погодженої проектної документації, а також невідображених у плані території ринку, затвердженому виконавчим комітетом Одеської міської ради, вони підлягають демонтажу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради. Демонтаж здійснює управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради за рахунок власника некапітального пункту.
 
3. Обов’язки власника (керуючого) ринку.
Власник (керуючий) ринку зобов’язаний:
3.1. Організувати роботу ринку та пов'язані з його діяльністю процеси у суворій відповідності з нормами, що забезпечують охорону довкілля  та екологічну безпеку на відведеній ринку земельній ділянці або окремому індивідуально визначеному майні, що є власністю територіальної громади міста Одеси.
3.2. Підтримувати територію ринку у належному санітарно-технічному та протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним устаткуванням та торговельним інвентарем, засобами вимірювальної техніки.
3.3. Додержуватися затвердженого власником режиму роботи ринку.
3.4. При наданні продавцям  торгових місць на певний строк укладати з ними договори оренди.
3.5. Забезпечувати централізоване прання санітарного й спеціального одягу, у тому числі шляхом створення пунктів з надання послуг, миття й дезінфекції торговельного інвентарю, устаткування, вимірювальної техніки, які надаються продавцям.
3.6. Забезпечувати благоустрій і своєчасне прибирання прилеглої до ринку території, постійний вивіз відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення та дезінфекцію всіх приміщень, необладнаних та обладнаних торгових місць на ринку. Поточне прибирання провадиться безперервно протягом усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення й додержання норм охорони праці.
3.7. Проводити санітарний день відповідно до графіка, погодженого з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, та публічно сповіщати про це продавців й покупців на ринку.
3.8. Створити на ринку необхідні умови для здійснення правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно з їхніми  повноваженнями.
3.9. Забезпечувати продавців на ринку торговими місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом; залежно від виду реалізованої харчової продукції - засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем; зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил.
3.10. Забезпечувати безпечний і безперешкодний рух людей і транспортних засобів, здійснювати контроль за паркуванням транспортних засобів.
3.11. Обов`язково передбачити необладнані чи обладнані торгові місця для оптової, роздрібної та дрібно-роздрібної торгівлі сільськогосподарською продукцією безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами, особистими й підсобними селянськими господарствами тощо).
3.12. Одержувати встановлені чинним законодавством України документи установ державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинної інспекції та інших органів з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.
3.13. Здійснювати контроль за використанням продавцями торгових місць за призначенням, не допускати до продажу заборонені товари, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного та протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці.
3.14. Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог даних Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо через стенди, місцеві газети, радіо, листівки тощо.
3.15. Встановити на доступних місцях достатню кількість контрольних вагів з відповідними інформаційними табличками й обов'язково вказати їхнє місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.
3.16. Забезпечити регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
3.17. Надавати на вимогу продавців чи покупців для огляду оригінали документів, які не мають конфіденційний характер, у разі необхідності ознайомлення з ними чи виготовлення копій таких документів.
 
4. Порядок укладання договорів оренди на ринку.
4.1. Порядок укладання договорів оренди власником ринку.
4.1.1. У разі надання власником продавцям в оренду торгових місць, які облаштовані за його рахунок, власник   ринку укладає з продавцем договір оренди   торгового місця. Орендна плата встановлюється  в залежності від попиту та пропозицій.
4.1.2. У разі надання власником продавцям в оренду торгових місць, які облаштовані  за   рахунок    продавця, власник   ринку укладає з продавцем договір оренди   торгового місця з урахуванням оцінки ринкової вартості облаштованого торгового місця та дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку.
4.2. Порядок укладання договорів оренди керуючим ринку.
4.2.1. У разі надання керуючим ринку   продавцям торгових місць, які знаходяться в об’єктах нерухомого майна, що є власністю керуючого ринку, він укладає з продавцем договір оренди торгового  місця. Орендна плата встановлюється в залежності від попиту та пропозицій.
4.2.2. У разі надання керуючим ринку  продавцям торгових місць, які облаштовані  за рахунок керуючого ринку, він укладає з продавцем договір оренди  облаштованого торгового місця.  Орендна плата встановлюється з урахуванням оцінки ринкової вартості облаштованого торгового місця, дольової участі керуючого ринку у будівництві (реконструкції) ринку та орендної плати за окреме індивідуально визначене майно (тверде покриття), площею, рівною площі облаштованого торгового місця.
4.2.3. У разі надання керуючим ринку продавцям торгових місць, які облаштовані за рахунок продавця, він укладає з продавцем договір оренди необлаштованого торгового місця. Орендна плата необлаштованого торгового місця дорівнює платі за оренду окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), площею, рівною площі необлаштованого торгового місця.
4.3. Укладення договору суборенди торгового місця здійснюється за погодженням з власником (керуючим) ринку. Надання торгового місця в суборенду не може бути підставою для збільшення власником (керуючим) ринку розміру орендної плати.
4.4. Власник (керуючий) ринку підтверджує собівартість надання в оренду торгових місць та надання послуг ринку шляхом погодження з Одеською обласною державною адміністрацією. У разі, якщо орендовані торгові місця на ринку передаються в оренду третім особам (суборенда), розмір орендної плати за такі торгові місця сумарно не має перевищувати двадцяти відсотків від розміру орендної плати, визначеної у договорі оренди, укладеному з власником (керуючим) ринку.
4.5. Власники (керуючі) ринків створюють реєстр укладених договорів оренди торгових місць з урахуванням інвентарного номера кожного торгового місця.
 
5. Послуги ринку
5.1. У разі надання послуг ринку продавцям, власник (керуючий) ринку укладає з продавцем договір послуг ринку.
5.2. Вартість (тариф) послуг ринку, які надаються власником ринку, встановлюються відповідно до чинного законодавства в залежності від попиту та пропозицій.
5.3. Вартість (тариф) послуг ринку, які надаються керуючим ринку, встановлюються як для комунальних ринків рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
5.4. За виданий напрокат торговельний інвентар|изданных| (устаткування, санітарний й спеціальний одяг тощо), який є власністю ринку, вноситься заставна плата.  Розмір заставної плати встановлюється адміністрацією ринку та не має перевищувати оціночної вартості виданого|изданных| напрокат інвентарю|дел| на момент його видачі.
Заставна плата, внесена за виданий напрокат торговельний інвентар, повертається|поворачивается| платникові при поверненні взятого напрокат торговельного інвентарю в робочому стані|свзят. У разі втрати взятого напрокат торговельного інвентарю чи |делйого псування продавець відшкодовує власнику  (керуючому) ринку нанесену шкоду з урахуванням внесеної заставної плати.
5.5. Торговельний інвентар, який є власністю ринку, у вигляді вагів, лотків, столів тощо, може здаватися у довгострокову оренду. Орендні відносини регулюються згідно з чинним  законодавством України.
 
 
6. Утримання території та устаткування ринку.
6.1. Територія ринку повинна мати:
• відгороджену від проїзної частини, житлового|жилого| й комунального секторів земельну ділянку або окреме індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади міста Одеси;
• підземні або наземні пішохідні переходи;
• стоянки для транспортних засобів відвідувачів;
• безпечні для руху пішоходів входи, виходи й проходи, розраховані на максимальну кількість відвідувачів;
• штучне освітлення території ринку, автостоянок, під'їздів та проїздів;
• телефонний зв'язок;
• радіовузол або гучномовець;
• електро -| та водопостачання, водовідведення;
• наявність безкоштовного туалету;
• обладнані контейнерами майданчики для збору |сборки,собивідходісміття;
• достатню кількість урн у зоні торгівлі.
6.2. Організація продажу товарів здійснюється виключнов межах ринку відповідно до плану території ринку.
6.3. Робота ринку не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан|экологичное||стан| місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.
6.4. При вході на ринок розміщується вивіска, на якій зазначається:
• повне найменування ринку;
• найменування суб’єкта господарювання – власника ринку;
• спеціалізація ринку;
• режим роботи ринку;
• інформація про кількість торговельних місць;
• графічний план території ринку з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку, включаючи лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, місць знаходження контрольних вагів, пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.
6.5. На доступному для огляду|осмотра| місці встановлюється оформлений власником ринку стенд із розміщенням на ньому:
• свідоцтва про державну реєстрацію власника ринку;
• інформації промісцезнаходження й контактний телефон власника ринку;
• дозвіл на розміщення на об’єкті благоустрою будівель і споруд торговельного та побутового призначення ринку;
• даних Правил;
• витягів із |Закону Закону України „Про захист прав споживачів”;
• „Правил користування|использование| засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування й надання послуг”;
• Ветеринарно-санітарних правил для ринків;
• нормативно-правових актів про|касательно| застосування реєстраторами розрахункових операцій і відповідальності за несплату ринкового збору;
• інформації про діючі ставки ринкового збору;
• інформації про тарифи на послуги ринку, розраховані у встановленому законодавством порядку;
• правил надання послуг на ринку;
• інформації про місцезнаходження та контактні телефони органів, які контролюють роботу ринків, забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють|свершают,совершают| державний нагляд (контроль) за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки;
• переліку|перечисление| продукції, що відповідно до|соответственно| чинного законодавства України підлягає обов'язковій сертифікації;
• інформації про місцезнаходження книги відгуків та пропозицій;
• типового (примірного)договору оренди торгових місць на ринку (облаштованих та необлаштованих);
• типового (примірного)договору з надання послуг ринку;
• інформації про санітарні дні для прибирання території ринку, приміщень, устаткування та інвентарю;
• інша інформація.
У разі, якщо на даному стенді знаходяться копії вищезазначених документів, їх оригінали на вимогу продавців чи покупців мають надаватися для ознайомлення.
6.6. Для потреб і зручності продавців та покупців на території ринку можуть функціонувати магазини, крамниці, підприємства ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, туалети, у тому числі біотуалети, готелі|отели| тощо.
6.7. Ринок у своєму складі має облаштовані, необлаштовані торгові місця, торговельні ряди та майданчики, стоянки транспортних засобів та інші об’єкти, які складають інфраструктуру ринку.
6.8. Необлаштовані торгові місця для продажу продукції (товарів) із|с| транспортних засобів виділяються на спеціально розмічених майданчиках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно з планом території ринку.
Продаж товарів на стоянках транспортних засобів забороняється.
Забороняється розміщення на стоянках автотранспорту без державних номерних знаків та знятого з реєстрації.
6.9. Розташування облаштованих чи необлаштованих торгових місць на ринку, а також торгово-технологічного устаткування має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам правил пожежної й санітарної безпеки,|востсанітарних безпечним умовам праці та забезпечувати вільний прохід покупців й належну|подобающую| культуру обслуговування.
Продавцям забороняється використовувати облаштовані та необлаштовані торгові місця не за їхнім призначенням.
6.10. Робоче місце продавця має бути відповідним чином обладнане критими або відкритими столами, прилавками, мати площу для викладення та зберігання товарів.
6.11. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики мають бути обладнані|хозяйствующим| власником ринку візуальними|предметными| позначеннями про їхнє призначення (спеціалізацію). Усі облаштовані та необлаштовані торгові місця позначаються|обозначаются,сказываются| оригінальними порядковими номерами відповідно до графічно виконаного|исполненным,проделанным| плану території ринку.
На території ринку в доступних місцях має бути достатня кількість контрольних вагів.
6.12. З метою забезпечення соціального захисту населення, на ринках організовуються торгові місця, майданчики, які|какие| на пільгових умовах, у тому числі безкоштовно, надаються соціально незахищеним верствамнаселення відповідно до нормативних актів органів місцевого самоврядування.
6.13. Пересування транспортних засобів на території ринку з метою завезення товарів для їхньої подальшої реалізації дозволяється лише до ||до|початку торгівлі та після її закінчення відповідно до графіка та маршрутів, встановлених власником ринку.
 
7. Організація торгівлі на ринку.
7.1. Організація торгівлі на ринку повинна провадитися відповідно до вимог чинної нормативно-технічної документації. Адміністрація ринку повною мірою забезпечує належні умови для завезення, зберігання, реалізації товарів і додержання прав та інтересів покупців.
7.2. На території відкритих й критих ринків та у павільйонах, де реалізуються продукти рослинного й тваринного походження, мають бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса тварин і птахів, яєць, молочних продуктів, риби, меду, масла тощо, відповідно до|соответственно| чинних Ветеринарно-санітарних правил для ринків.
Реалізація сільськогосподарських продуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, свійських тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках або на спеціально виділених та обладнаних рядах (секціях) змішаних (універсальних) ринків з обов'язковим додержанням санітарно-епідеміологічних вимог|востребований|.
7.3. На сільськогосподарських, продовольчих та змішаних (універсальних) ринках забороняється продаж продуктів харчування тваринного й рослинного походження без проходження ветеринарно-санітарної експертизи за показниками безпеки і якості.
7.4. На торговому місці продавця встановлюється табличка з назвою суб’єкта господарювання, його місцезнаходженням і контактним телефоном, а також розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
7.5. За окрему плату продавцям ринку можуть надаватися наступні послуги:
• бронювання торгових місць;
• прокат (оренда) торговельного інвентарю, устаткування, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;
• зберігання особистих речей і продукції у камерах схову, на складах і в холодильниках;
• зважування на товарних вагах;
• розрубка м'яса штатними розрубщиками м'яса;
• утримання торговельного місця в належному стані;
• організація очищення та прання санітарного та робочого одягу;
• інформаційні оголошення рекламного й довідкового характеру;
• забезпечення місцями в готелях і на автостоянках при наявності їх на ринку;
• консультації фахівців;
• вантажно-розвантажувальні роботи;
• транспортні послуги;
• прийом для подальшого продажу сільськогосподарських продуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг;
• інші послуги.
7.6. Продавці можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, які мають відповідати санітарним нормам, бути у справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органу Держстандарту України та проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.
7.7. Інформація рекламного характеру, яка розміщується на земельній ділянці, що  знаходиться у власності чи користуванні власника ринку, розташовується продавцями за погодженням з ним.
Інформація, яка підпадає під поняття зовнішньої реклами, що розміщується на спеціальних тимчасових та стаціонарних конструкціях, а також на зовнішніх поверхнях об’єктів торгівлі (споруд) у спосіб, що дозволяє сприймати її необмеженим колом споживачів з відкритої місцевості за межами земельної ділянки, що відведена у власність чи користування власнику ринку, розміщується відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
 
8. Правила торгівлі продовольчими товарами.
8.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.
 
8.2. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою для зайняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.
8.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, незаборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:
• готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця, а також інші продукти промислового виробництва - наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів);
• м'ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах, - наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, - наявності довідки про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, - наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при продажу в межах району проживання власника - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району – ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва - наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;
• рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва - наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних чи фермерських тепличних господарств і має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки, - ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
• олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
• солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
• зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, - наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.
8.4. Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідну продукцію.
8.5. На ринках забороняється продаж фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності:
• хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
• готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарних документів);
• тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
• тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
• зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих рослин.
 
8.6. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і яка не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.
 
9. Правила торгівлі непродовольчими товарами.
9.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були в користуванні, крім заборонених для продажу.
Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.
9.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:
• нові товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;
• предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят - лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;. Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
• косметично-парфумерні вироби - додержання температурних режимів у місцях, недоступних попаданню прямих сонячних променів;
• побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо),  - наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і які видані відповідними службами газового господарства;
• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) - спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 31.07.2002 р. № 228 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 р. за № 681/6969;
• меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари - розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про продаж;
• шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них - відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання;
• примірники аудіовізуальних творів і фонограм - через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;
• ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - наявності ліцензії;
• пестициди та агрохімікати - наявності ліцензії;
• ліки, лікарські рослини - наявності ліцензії.
9.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку має передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу і взуття. Користування примірочними є безоплатним.
9.4. Для продажу товарів, що були у користуванні, на ринку відводяться спеціальні місця.
9.5. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.
9.6. На ринку забороняється продавати:
• вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
• готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
• білизну зі штампом організацій і підприємств;
• наркотичні засоби;
• пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
• балони зі скрапленим газом;
• піротехнічні побутові вироби та вибухові засоби;
• порнографічні видання;
• заборонені знаряддя добування тварин;
• знаряддя  лову, застосування яких заборонено правилами рибальства, а саме: сіткових матеріалів, знарядь лову з пристосуванням до них неводів, ятерів, „павуків”, „телевізорів”, електровудок, „багрів” тощо;
• рибу, ікру і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості.
 
10. Відповідальність.
10.1. Особи, винні в порушенні даних Правил, несуть відповідальність згідно з чинним  законодавством  України.
10.2. Контроль за додержанням даних Правил здійснюється посадовими особами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, іншими посадовими особами в межах їх повноважень відповідно до Закону України „Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Кодексу України „Про адміністративні правопорушення” та інших нормативно-правових актів.
 
 
 
АНАЛІЗ
впливу регуляторного акту - проекту рішення Одеської міської ради
«Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси»
  
 
            1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачено розвязати  шляхом державного регулювання.
Протокольним дорученням, наданим першим заступником міського голови  на виконання пункту 3 розпорядження міського голови від 04.03.2011 р. № 127-01 р та розпорядженням міського голови    від 04.03.2011 р. № 127-01 р «Про врегулювання ситуації, що склалася навколо ринку «Привоз», управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради підготовлений проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси» (далі – Правила).
В Правилах вирішуються питання  встановлення ставки орендної плати згідно чинного законодавства та тарифів на послуги ринку, захист інвестованих в розвиток інфраструктури ринків коштів суб’єктів господарювання, що працюють на ринках, надходження коштів до міського бюджету у випадку відсутності зареєстрованих у державному кадастрі державних актів на земельні ділянки чи договорів оренди земельних ділянок.
На теперішній час роздрібна торгівля на ринках регулюється Правилами торгівлі на ринках, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283-IV, які не вирішують кола питань, що виникають у зв’язку з контролем органів місцевого самоврядування за роботою ринків міста Одеси.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансової кризи» встановлений граничний рівень рентабельності при наданні послуг з оренди торгового місця у розмірі 20 відсотків.
 Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28.07.2004 р. № 281 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів визначені об’єкти, які вважаються ринками, зокрема, ринкові комплекси, торговельно-сервісні комплекси.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 868 «Деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків», встановлено, що у разі виявлення облаштованих торговельних місць, на яких провадиться торговельна діяльність без супроводжуючих документів для забезпечення захисту прав споживачів створювати комунальні ринки.
Цією ж Постановою передбачений обов’язок адміністрацій ринків виготовити план території ринку, в якому зазначається розмір земельної ділянки, інформація про наявність правовстановлюючих документів на неї, кількість торговельних місць та займана ними площа, найменування призначення будівель і площа будівель та інших споруд, розташованих на території ринку.
За своїми ознаками проект рішення Одеської міської ради «Про затвердження  правил торгівлі на ринках у новій редакції ” належить до кола  регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між громадянами, іноземцями, особами без громадянства, суб’єктами господарювання (юридичними особами всіх форм власності),  фізичними особами-підприємцями, що здійснюють торгівлю на ринках, територіальною громадою м. Одеси і органами місцевого самоврядування.
             З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення Одеської міської ради розроблений  управлінням розвитку споживчого ринку та  захисту прав споживачів Одеської міської ради для  проведення процедури оприлюднення та обговорення. 
 
          
 2. Цілі державного регулювання.
 
         2.1. Приведення у відповідність проекту рішення Одеської міської ради «Про  затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції ”   відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278 «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об’єктах на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансової кризи»,  від 29.07.2009 р. № 868 «Про деякі питання організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків»
          2.2.  Збільшення ефективності використання окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), що є комунальною власністю та використовується для розміщення та експлуатації ринків, торговельних рядів, торговельних майданчиків, на які не оформлені документи на землекористування в порядку, передбаченому Земельним Кодексом України.
2.4. Збільшення можливості впливу органу місцевого самоврядування на суб’єктів господарювання, функціональними обов’язками якого є створення належних умов для провадження торговельної діяльності продавцями на ринках, у випадку порушення останніми Правил торгівлі на ринках, цільового призначення земельної ділянки або окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття), прав продавців на ринках щодо укладення договорів оренди торгових місць, надання послуг на ринках, застосування тарифів.
    
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
 
         Альтернативою прийняття запропонованого рішення Одеської міської ради  є:
-       залишення рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221- IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283  без змін;
Залишення рішення Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221- IV «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» зі змінами внесеними рішенням Одеської міської ради від 06.03.2006 р. № 5283    без змін  не вирішить кола проблемних питань, які виникають під час роботи ринків міста Одеси.
          
4. Механізм реалізації мети.
 
4.1.Керуюча особа ринку (власник або орендар земельної ділянки, відведеної у порядку встановленому Земельним Кодексом України або орендар окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громад, які в використовуються для організації ринку): 
До управлінських функцій власника (керуючого) ринку відноситься:
замовлення в проектній організації плану території ринку;
• укладення договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна (твердого покриття) з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради у разі відсутності документів на землекористування;
створенняреєстру торгових місць, облаштованих за рахунок власника (керуючого) ринку;
створенняреєстру торгових місць, облаштованих за рахунок продавця (інвестора);
присвоєння кожному облаштованному та необлаштованому місцю окремого інвентарного номера;
замовлення оцінки ринкової вартості ринку, об’єктів нерухомого майна, некапітальних пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, створених за рахунок власника;
узгодження плану території ринку з Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відповідними районними адміністраціями Одеської міської ради;
надання узгодженого плану території ринку управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про його затвердження;
укладення з продавцями договорів оренди облаштованого чи необлаштованого торгового місця, торговельного інвентарю, інвестиційного договору, договору на надання послуг на ринку;
узгодження режиму роботи ринку з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
одержання передбаченого чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, дозволу на експлуатацію ринку;
здійснення розрахунку орендної плати за торгові місця в залежності від:
-         наявності документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України;
-         наявності договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна;
-        дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку шляхом облаштування торгового місця, виходячи з оцінки його ринкової вартості;
здійснення розрахунку тарифів на послуги ринку в залежності від:
-       наявності документів на землекористування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України;
-         наявності договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна;
-        дольової участі продавця у будівництві (реконструкції) ринку
шляхом облаштування торгового місця, виходячи з оцінки його ринкової вартості;
забезпечення утримання території ринку відповідно до затвердженого плану території ринку;
обов’язкове підключення продавця до системи інженерних комунікацій (електро-, водопостачання, водовідведення тощо) ринку та заборона створення перешкод продавцям у користуванні інженерними комунікаціями, у випадку наявності укладеного договору оренди торгового місця за умови дотримання орендарями договорів оренди торговельних місць.
  
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі ухвалення запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту.
 
5.1.  Розробка  плану території ринку - документу, виконананого на геодезичній підоснові (М 1:500), в якому зазначається розмір земельної ділянки, що фактично використовується, площа земельної ділянки згідно документів на землекористування, кількість торговельних місць, що знаходяться в об’єктах нерухомого майна, дрібно-роздрібної торговельної мережі, торговельних майданчиках, торговельних рядах та займана ними площа, площа стоянок для транспортних засобів, найменування, призначення та   площа   будівель та споруд, розташованих на території ринку, що не відносяться до торгових місць.
5.2. Договори оренди окремого індивідуально визначеного майна - твердого покриття (у випадку відсутності документів на землекористування) укладаються управлінням розвитку споживчого ринку і захисту прав споживачів Одеської міської ради з керуючими особами ринків безпосередньо в час, встановлений для прийому, який проводиться кожного робочого дня спеціалістами управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
 
 6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунку очікуваних витрат і вигод суб'єктів господарювання, громадян і органів місцевого самоврядування  в результаті дії регуляторного акту.
 
 6.1.Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у новій редакції ”    має наступні вигоди:
- щорічні надходження   до міського бюджету від оренди окремого, індивідуально визначеного майна  складають приблизно 15 000 000 гривень.
-  посилення контролю з боку органів місцевого самоврядування шляхом затвердження виконавчим комітетом плану території ринку.
- забезпечення гарантій інвесторам, які інвестують кошти в розвиток інфраструктури ринку шляхом затвердження типових інвестиційних договорів суб’єктами господарювання та забезпечення укладення таких договорів до набуття чинності цими Правилами.
 
 6.2. Ухвалення проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси» має наступні витрати:
- витрати загального та спеціального фонду  місцевого бюджету відсутні.
-  витрати керуючих осіб ринків на виготовлення плану територій ринків;
- витрати управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, пов’язані з укладенням договорів оренди окремого індивідуально визначеного майна  (видатки на транспорт, тиражування документів, канцелярські вироби).
 
        7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.
 
        Термін дії запропонованого проекту рішення  Одеської міської ради «Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси»    необмежений, тому що пов’язаний з регулярною та систематичною діяльністю управління розвитку споживчого ринку Одеської міської ради з укладання договорів  оренди окремого індивідуально визначеного майна (у випадку відсутності документів на землекористування) при розміщенні ринків.
 
          8. Визначення показників результативності регуляторного акту.
 
          Показниками результативності запропонованого проекту рішення Одеської міської ради є:
         -  надходження орендної плати від окремого, індивідуального визначеного майна, що є власністю територіальної громади до міського бюджету;
         -  кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання – продавців на ринку, пов'язаних з укладенням договорів оренди торгових місць, договорів інвестиційної участі суб’єкта господарювання у розвиток інфраструктури ринку.
 
   
            9. Визначення  способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення.
           Відстеження результативності  проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження тимчасових правил торгівлі на ринках міста Одеси»  шляхом аналізу статистичної інформації.
              Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через рік після набуття чинності.
             Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою: 65045 м. Одеса, вул. Преображенськая. 60, управління розвитку споживчого ринку  Одеської міської ради і на e-mail: zolotay_roza@eurocom.od.ua., тел.37-91-05 на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004,г. Одеса, Думська пл.1, а також на e-mail:
е-mail: reguljatornost@ukr.net тел.725-90-44
 
 
Начальник управління                                                     Р.М. Мурадян
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее