04:28:12   |   24 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / На обсуждение вынесен проект решения Одесского исполкома о порядке размещения вывесок


Размещено: 25.03.2011 18:27:52

На обсуждение вынесен проект решения Одесского исполкома о порядке размещения вывесок

Проект решения о внесении изменений в решение исполкома от 14.02.2008 г. № 178 «О порядке размещения вывесок на территории города Одессы»

 

 

 "Проект решения о внесении изменений в приложение 1 к решению исполнительного комитета Одесского городского совета "О порядке размещения вывесок на территории города Одессы"  от 14.02.2008 г. № 178 «О порядке размещения вывесок на территории города Одессы»

Проект решения предполагает внесение изменений в Порядок размещения вывесок на территории города Одессы с целью совершенствования правового регулирования правоотношений, возникающих в процессе установки, документального оформления и дальнейшей эксплуатации вывесок.

Замечания и предложения к проекту настоящего регуляторного акта будут приниматься в письменной форме в течение одного месяца со дня его опубликования по адресам:
Управление рекламы Одесского городского совета,
65026, г. Одесса, ул. Леха Качинского, 5;
тел.: (048) 715-02-04, факс: (048) 715-03-93,
e-mail: dizain-reklamaogs@mail.ru  

Юридический департамент Одесского городского совета,
65004, г. Одесса, пл. Думская, 1;
тел.: (048) 725-90-44;
е-mail: reguljatornost@ukr.net  

 

 

 

ПРОЕКТ рішення виконавчого комітету Одеської міської ради


Про внесення змін до додатку 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси» від 14.02.2008 р. № 178

Відповідно до пп. 7, 13 п. "а" ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 9 Закону України "Про рекламу",
ст. 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", з метою удосконалення правового регулювання порядку розміщення інформаційних вивісок на території міста Одеси, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до додатку 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 178 "Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси " (додаток 1).
2. Доручити:
- управлінню реклами Одеської міської ради вжити заходів з відстеження результативності цього рішення;
- департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.

3. Встановити, що це рішення набирає чинності з дня опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.


Міський голова              О. Костусєв
Керуюча справами         Т. Герасименко
Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Одеської міської ради
від ___________
№ ____________


Зміни до "Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси", затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14.02.2008 р. № 178

1. Пункт 1.1 Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси (далі – Порядок) після другого абзацу доповнити двома абзацами наступного змісту:
"Дія Порядку поширюється на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які встановлюють вивіски у м. Одесі.
Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв’язку із встановленням та розміщенням елементів зовнішньої реклами у м. Одесі.";

2. Пункт 1.2 Порядку викласти в наступній редакції:
" У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
• в’їзд – в’їзд крізь ворота, арку на територію, огороджену з усіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами;
• вивіска (далі — вивіска, інформаційна табличка) – елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг. До вказаної інформації належать також дані про час роботи, повне найменування юридичної або фізичної особи-підприємця, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви. Площа вивіски повинна бути не більше мінімального розміру необхідного для отримання необхідної інформації;
• вітрина – засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції, вивіски, таблички, інформації про надавані послуги та про виробника товару або товар;
• вхід – вхід до будинку (споруди), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів;
• КП "Одесреклама" – комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради, створене для реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування у сфері формування сучасного міського дизайну, виконання інших завдань та функцій визначених цим Порядком, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови;
• місце розміщення вивіски – площа зовнішньої поверхні будинку (фасаду), дверей або вітрини, у разі неможливості розміщення на вказаних місцях - біля входу (в’їзду), де юридична або фізична особа-підприємець займає приміщення. Місце розміщення вивіски, яке не знаходиться у власності суб’єкта господарювання, надається йому в тимчасове користування власником будинку (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) на договірних засадах;
• профіль діяльності – інформація, яка стисло розкриває суть та/або характер діяльності суб’єкта господарювання (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги зв'язку та культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, оздоровчі послуги та таке інше) і випливає із ліцензії, дозволу, патенту, тощо;
• робочий орган – управління реклами Одеської міської ради;
• самовільно встановлена вивіска – вивіска, яка:
 розміщена без погодженого технічного паспорту;
 виконана із значними відхиленнями від технічного паспорту;
• технічний паспорт вивіски – документ, в якому фіксуються технічні, конструктивні та архітектурно-естетичні рішення вивіски, місце її розташування з відповідною архітектурною прив’язкою та фотографічний знімок об’єкта до розміщення вивіски. Фізичні та юридичні особи розташовують вивіску відповідно до технічного паспорту зареєстрованого робочим органом, згідно з пройденими погодженнями;
• технічно складна вивіска – вивіска, що характеризується хоча б однією з наступних ознак:
 конструктивно поєднана з елементами оформлення фасаду та є їх невід'ємною частиною;
 конструктивно виконана у вигляді декількох окремих елементів, які містять інформацію, що не повторюється;
 розміщується на фасаді приміщення вище другого поверху;
 розміщується на даху одноповерхової будівлі, у якій здійснює діяльність власник такої вивіски.
• фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) з усіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше.".

3. В підпункті 2.3.5 пункту 2.3. Порядку слова "відповідність" замінити на слова "персональну відповідальність";

4. Підпункт 2.4.7 пункту 2.4. Порядку після слова "вивісками" доповнити словами "та є об’єктами зовнішньої реклами";

5. В пункті 3.2 Порядку слово "отримання" замінити на слово " реєстрації";

6. Пункт 3.3 Порядку після слів "самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми – 2 екземпляри." доповнити абзацом наступного змісту "Якщо юридична або фізична особа-підприємець має намір розміщувати технічно складну вивіску, то, окрім вказаного, до заяви додається технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції.";

7. Пункт 3.4 Порядку після слова "несе" доповнити словом "персональну";

8. Абзац 3 пункту 3.5 Порядку викласти в наступній редакції:
"У разі прийняття рішення стосовно неможливості розташування вивіски, робочий орган надсилає заявнику вмотивовану відповідь та повертає всі подані документи.
Підставою для прийняття рішення про відмову є:
 технічна неможливість встановлення вивіски;
 наявність іншої вивіски на яку маються всі необхідні погодження на зазначеному місці;
 недотримання заявником вимог встановлених до вивісок, передбачених розділом 2 цього Порядку.";

9. Пункт 3.10 Порядку доповнити третім абзацом наступного змісту:
"Заяви, поданні з пропущенням строку, вказаного в абзаці 1 цього пункту, залишаються робочим органом без розгляду по суті.";

10. В назві 5 розділу Порядку слова "управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради"замінити словами "робочого органу";

11. Пункт 5.1 Порядку викласти в наступній редакції:
"До повноважень робочого органу належать:
 розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо розміщення вивісок;
 підготовка листів для узгодження технічних паспортів вивісок;
 прийняття технічних паспортів вивісок у разі внесення змін до них, їх переоформлення та продовження терміну дії;
 ведення електронного реєстру вивісок та місць їх розміщення;
 контроль за розміщенням вивісок на території міста Одеси, у разі виявлення порушень чинних нормативних актів, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо – подання уповноваженим органам відповідних матеріалів;
 надання суб’єктам господарювання приписів про усунення порушень діючого законодавства в частині розміщення вивісок;
 надання обов’язкових до виконання рекомендацій щодо розмірів, типів, місця розташування та інших ознак вивісок, розміщених на фасадах окремих будинків та споруд;
 організація демонтажу технічно складних вивісок, що розміщуються без відповідної технічної документації, яка підтверджує їх надійність та безпечність, а також вивісок, які знаходяться в незадовільному технічному та/або санітарному стані;
Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до свого Положення та діючого законодавства.";

12. В підпункті 6.2 Порядку слова "протягом 10-ти днів" замінити на слова "протягом 3-х днів";

13. Доповнити Порядок розділом 7 наступного змісту:
"7. Підстави та порядок демонтажу вивісок.
7.1. Демонтаж вивісок здійснюється КП "Одесреклама" за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб’єктів господарювання на підставі відповідних договорів.
7.2. Демонтаж вивісок здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках: а) вивіска знаходиться в неналежному технічному та/або санітарному стані, якщо відповідні недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу; б) технічно складна вивіска розміщується без відповідної технічної документації, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції, якщо зазначена документація не була надана у термін, зазначений у приписі робочого органу;
7.3. У випадках, визначених пунктом 7.2 цього Порядку, демонтаж вивіски здійснюється її власником за приписом робочого органу у термін, що визначений приписом. Про виконання припису власник вивіски зобов’язаний письмово повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу конструкції. У разі невиконання зазначеного припису у встановлений робочим органом термін демонтаж вивіски здійснюється КП "Одесреклама".
7.4. Демонтаж вивіски організовується КП "Одесреклама" на підставі направлення, що видається робочим органом.
7.5. Демонтовані вивіски транспортуються для подальшого зберігання на територію, що знаходиться у віданні КП «Одесреклама». Витрати, пов’язані з проведенням демонтажу вивіски, її транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованої конструкції.
КП «Одесреклама» вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно вимог чинного законодавства.
7.6. Факт проведення демонтажу вивіски засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акту додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу вивіски. Акт проведення демонтажу складається в двох примірниках, один з яких зберігається КП "Одесреклама", а другий вручається власнику вивіски або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення.
7.7. Зберігання демонтованих вивісок забезпечує КП «Одесреклама», однак не більше терміну зберігання, який встановлюється в 3 місяці.
7.8. Повернення демонтованої вивіски суб’єкту господарювання здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до КП «Одесреклама» у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтовану конструкцію.
7.9 На протязі семи днів з дня отримання заяви КП «Одесреклама» готує розрахунок витрат на проведення демонтажу вивіски та її зберігання й вручає його суб’єкту господарювання.
Видача вивісок здійснюється протягом двох днів з дня отримання документу, що підтверджує внесення власником конструкції коштів в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу вивіски.
Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику вивіски, а інший залишається у КП «Одесреклама». У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акту приймання-передачі додається також копія документу, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника вивіски.
Повернення вивісок без відшкодування витрат КП «Одесреклама» на проведення демонтажу не допускається."


Керуюча справами                        Т. Герасименко

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про внесення змін до додатку 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси " від 14.02.2008 р. № 178
 
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - АРВ), розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р.
№ 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308,
визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
"Про внесення змін до додатку 1 до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради "Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси" від 14.02.2008 р. № 178 як регуляторного акту (надалі – Проект).
1.  Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення
Виконавчим комітетом Одеської міської ради 14.02.2008 року прийнято рішення "Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси", яким визначається процедура розміщення вивісок та регулюються правові відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок, а також регламентуються загальні вимоги до вивісок.
Проект розроблений з метою удосконалення правового регулювання даної сфери діяльності, актуалізації та приведення у відповідність вказаного Порядку до інших актів законодавства та нормативних актів органів місцевого самоврядування.
Проект рішення вдосконалить сферу розміщення вивісок в місті, оскільки:
- приведено визначення понять, що є актуальними сьогодні в діяльності щодо розміщеня вивісок;
- з метою забезпечення надійності та безпеки розміщення технічно складних конструкцій – більш чітко визначено вимоги щодо необхідної технічної документації;
- встановлено чітке розмежування повноважень робочого органу та функцій КП "Одесреклама" Одеської міської ради в сфері розміщення вивісок;
- визначено підстави та порядок проведення демонтажу вивісок.
Також, представленими змінами виправлено неточності та технічні помилки у діючій редакції Порядку.
Прийняття запропонованого Проекту надасть можливість забезпечити вирішення зазначених у цьому АРВ проблем.
 
2. Визначення цілей регулювання
Пропоновані зміни більш детально регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування в сфері розміщення вивісок, їх взаємодії з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.
Проект передбачений Планом діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.12.2010р. № 13 (зі змінами від 18.01.2011 р. № 31).
 
3. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання
Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території Одеси, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Вирішення проблем зазначених у пункті 1 цього АРВ можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом.
 
4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми
Зазначені у АРВ проблеми у Проекті вирішуються шляхом впровадження на території міста нормативної бази щодо:
- забезпечення надійності та безпеки розміщення технічно складних конструкцій;
- розмежування повноважень робочого органу та функцій КП "Одесреклама" Одеської міської ради в сфері розміщення вивісок;
- підстав та порядку проведення демонтажу вивісок.
Прийняття нового регуляторного акту не передбачає витрат суб’єктів господарювання на ознайомлення з ним, перереєстрацію технічних паспортів вивісок, що розміщуються на території міста Одеси.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей регулювання
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок, а також регламентує загальні вимоги до вивісок.
Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності зазначеної редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі.
 
6.  Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Внаслідок прийняття змін до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси буде впорядковано процес реєстрації технічних паспортів вивісок та врегульовано відносини юридичних та фізичних осіб-підприємців з робочим органом та КП «Одесреклама» щодо встановлення, використання  та демонтажу вивісок.
 
 7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється необмежений.
У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.
При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.
 
8. Визначення показників регуляторних актів
Ефективність регуляторного впливу Проекту визначатиметься за такими показниками:
1. Загальна кількість вивісок.
2. Кількість наданих заяв на оформлення технічного паспорту вивіски.
3. Кількість зареєстрованих технічних паспортів.
4. Кількість приписів щодо порушення Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси.
5. Строк оформлення технічного паспорту вивіски.
6. Естетичні зміни в процесі реалізації вказаного Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси.
 
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності актів
Визначення результативності змін до Порядку розміщення вивісок на території міста Одеси визначається за річними звітними показниками управління реклами Одеської міської ради.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом місяця за адресами:
Управління реклами Одеської міської ради, 65026, м. Одеса,
вул. Леха Качинського, 5; тел.: 715-02-04, факс: 715-03-93,
e-mail:
dizain-reklamaogs@mail.ru.
Юридичний департамент Одеської міської ради, 65004, м.Одеса, Думьска, 1; тел.: 725-90-44;
 
 
Начальник управління реклами
Одеської міської ради                                                                         Л.О. Рогачко
 

 

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее