02:10:44   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / В Одессе на обсуждение вынесен проект об организации и порядке парковки транспорта


Размещено: 22.03.2011 20:05:33

В Одессе на обсуждение вынесен проект об организации и порядке парковки транспорта

На обсуждение вынесен проект решения горсовета "Об организации и порядке парковки транспортных средств на территории города Одессы"

На обсуждение вынесен проект решения Одесского городского совета "Об организации и порядке парковки транспортных средств на территории города Одессы".
Замечания и предложения к проекту решения Одесского городского совета принимаются в письменном или электронном виде на протяжении одного календарного месяца со дня его публикации по адресу:

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета:
65009, г. Одесса, ул. Зоопаркова, 8, тел. 748-01-84, 748-01-90, E-maіl: dtks_odessa@maіl.ru  

Коммунальное предприятие "Парксервис-Одесса":
65023, г. Одесса, ул. Нежинская, 51, тел. 705-11-92, E-maіl: parkservіces.od@maіl.ru  

Юридический департамент Одесского городского совета:
65026, г. Одесса, пл. Думская, 1, тел. 725-90-44, E-maіl: reguljatornost@ukr.net  
 
---------------------
П Р О Е К Т
Рішення
Одеської міської ради
від ____ № ______
 
 
 
Про організацію та порядок
паркування транспортних
засобів на території міста Одеси
 
 
Відповідно до ст. 8, 10, 12, 266, пункту 5 розділу XIX Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», з метою формування єдиної загальноміської політики щодо організації та порядку паркування транспортних засобів на території міста Одеси, створення умов для забезпечення якісних послуг з паркування, збільшення надходжень до міського бюджету, Одеська міська рада
  
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити "Положення про організацію та порядок паркування транспортних засобів у місті Одесі» (додаток №1).
2. Затвердити Типовий договір про паркування транспортних засобів в місті Одесі (додаток №2).
3. Визнати Уповноваженою особою по здійсненню організації та експлуатації майданчиків для платного паркування транспортних засобів комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса» .
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та море господарського комплексу.
 
Міський голова                                                                                        О. Костусєв
                                                                                     
 
Додаток № 1
                                                                до рішення Одеської міської ради
                                                                    від ______№ _____
 
      Положення
про організацію та порядок паркування транспортних засобів у
місті Одесі.
 
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене у відповідності до Податкового кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1342 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів», Правил дорожнього руху, Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010р. № 287, чинного законодавства, і регламентує організацію та порядок паркування транспортних засобів на території м. Одеси.
 1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на суб’єктів господарювання, які утримують такі майданчики.
1.3. Терміни, які використовуються у зазначеному Положенні, вживаються у таких значеннях:
- Автоматичний в'їзний та виїзний термінал - система пристроїв, яка призначена для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування, і може бути обладнана приладом для сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведеної автостоянки.
- Відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил паркування транспортних засобів та цього Положення.
Дислокація місць для паркування  – затверджений рішенням Одеської міської ради перелік земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення платного паркування та стоянки транспортних засобів на території міста Одеси, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування.
- Збір за місця для паркування транспортних засобів - місцевий збір, встановлений відповідно до Податкового кодексу України.
- Майданчик для платного паркування – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді міста Одеси або державі, на якій відповідно до рішення Одеської міської ради здійснюється платне паркування транспортних засобів. Майданчики для платного паркування можуть бути відведені або спеціально обладнані.
- Місце для паркування – місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху.
- Оператор – суб’єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчику для платного паркування або спеціально відведеної автостоянки.
- Паркувальна зона – визначена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради територія, у межах якої діють відповідні ставки збору за місця для паркування транспортних засобів.
- Паркувальний автомат – технічний пристрій, призначений для сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведеної автостоянки за допомогою спеціальних платіжних карток та готівкою.
- Платіжні документи – паркувальний талон або фіскальний чек, які посвідчують вартість послуг з утримання місць для паркування
- Платники збору за місця для паркування – є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням Одеської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення платного паркування та стоянки транспортних засобів.  
- Спеціально відведена автостоянка - площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді або державі, яка визначена Одеською міською радою із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.
- Спеціальні платіжні картки - багаторазові платіжні засоби, за допомогою яких здійснюється сплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування.
- Спеціально обладнані майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил паркування транспортних засобів та цього Положення.
- Тариф – економічно обґрунтовані витрати оператора під час надання послуг з утримання місць для платного паркування та стоянки транспортних засобів. Для комунальних підприємств розміри тарифів затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради.
- Уповноважена особа – комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса», визначене Одеською міською радою для здійснення організації, та експлуатації місць для паркування у м. Одесі, і може залучати інших суб’єктів підприємницької діяльності (операторів) для виконанняцих функцій на умовах договорів.
1.4. Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт",   "Про   транспорт", Правилах дорожнього руху, Наказі Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010р. № 287.
 
2.Розміщення та обладнання майданчиків
для платного паркування та спеціально відведених автостоянок
2.1. Майданчики для платного паркування та спеціально обладнані автостоянки є об'єктами благоустрою і повинні відповідати Правилам благоустрою території міста Одеси.
2.2. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів.
2.3. Організація та розміщення майданчиків для платного паркування і спеціально відведених автостоянок здійснюється на підставі загальноміської дислокації місць для паркування автотранспортних засобів і схеми місць паркування, узгодженої в установленому порядку.
 2.4. Загальноміська дислокація повинна містити перелік земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування та стоянки транспортних засобів на території міста, адресу їх місцезнаходження, відомості про загальну площу, кількість машино-місць, технічне облаштування.
2.5. Загальноміська дислокація розробляється Уповноваженою особою, узгоджується районними адміністраціями, Державною автомобільною інспекцією м. Одеси, Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, затверджується рішенням Одеської міської ради.
Перелік місць для паркування транспортних засобів доводиться до відома учасників дорожнього руху через місцеві засоби масової інформації, а конкретні місця для паркування транспортних засобів позначаються шляхом встановлення дорожніх знаків і нанесення дорожньої розмітки згідно з Правилами дорожнього руху, Правил паркування транспортних засобів.
2.6. Відомості про всі майданчики для платного паркування і спеціально відведені автостоянки вносяться до Єдиного реєстру місць паркування транспортних засобів, який ведеться Уповноваженою особою.
2.7 . Схеми місць паркування транспортних засобів розробляються Уповноваженою особою, або КП «СМЕП».
2.8. Схема місць паркування транспортних засобів узгоджується з Державною автомобільною інспекцією м. Одеси, Управлінням дорожнього господарства та Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху з підготовкою висновку згідно рішенню Одеської міської ради від 10.07.2008 року № 2882-V і затверджується заступником міського голови, а у випадку будівництва або реконструкції майданчика для паркування  додатково узгоджується з Інспекцією з благоустрою міста.
2.9.На всіх майданчиках для паркування обов'язково облаштовуються місця (в обсязі не менше 10 відсотків від загальної кількості, та не менш, як одне місце), передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями, передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей інвалідів). 
2.10. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.
2.11. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та розміткою.
2.12. На майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках у доступному для ознайомлення користувачами місці розміщується інформація про:
- Оператора або Уповноважену особу (найменування, адреса, контактні телефони), які експлуатують місця,
- вартість послуг з утримання майданчиків, спосіб оплати (готівковий або безготівковий).
3. Функціонування майданчиків для платного паркування
та спеціально відведених автостоянок
3.1 Майданчики для платного паркування можуть працювати в денному (з 08.00 до 20.00), нічному (з 20.00 до 08.00) або цілодобовому (з 08.00 до 08.00) режимах. Режим роботи майданчика для платного паркування визначається Оператором самостійно.
3.2. Спеціально відведені автостоянки поділяються:
- За  терміном зберігання на:
довготермінові – для постійного зберігання транспортних засобів громадян, які проживають у м. Одесі.
сезонні – для тимчасового зберігання транспортних засобів у зонах відпочинку.
денні – розташовані при вокзалах, портах, спортивних спорудах, торгівельних, видовищних, інших підприємствах та організаціях, в місцях відпочинку та використовуються для тимчасового зберігання транспортних засобів.
нічні – для тимчасового зберігання транспортних засобів на тупикових та мало завантажених вулицях.
-       За способом зберігання на:
відкриті,
з навісами, та (або) гаражами, закріпленими за автостоянками.
змішані – де поряд з місцями для відкритого зберігання, а також навісами та (або) гаражами, закріпленими за автостоянками, є гаражі чи навіси, що належать власникам транспортних засобів на правах приватної власності.
3.3.Уповноважена особа самостійно забезпечує функціонування майданчиків для платного паркування  та спеціально відведених автостоянок або залучає інших суб’єктів підприємницької діяльності (операторів) на умовах договору і конкурсних засадах. У випадку не проведення конкурсу Уповноважена особа тимчасово укладає з суб’єктами підприємницької діяльності (операторами) договори про паркування транспортних засобів, дія яких визначається у договорі, однак не пізніше прийняття рішення конкурсним комітетом.
3.5. Рішення про створення конкурсного комітету та порядок проведення конкурсу приймається виконавчим комітетом Одеської міської ради.
3.6. Послуги з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок надаються Оператором з метою використання їх за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення території відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки руху.
3.7. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів на майданчиках для платного паркування.
4. Повноваження та зобов’язання
 суб’єктів паркування на території міста Одеси
4.1. Виконавчий комітет Одеської міської ради:
-        контролює, координує і узгоджує роботу з усіма учасниками діяльності системи платного паркування;
-         приймає рішення про створення конкурсного комітету;
-         призначає  Оператора для здійснення організації, експлуатації майданчиків для паркування у місті Одесі;
-         затверджує Уповноваженій особі  тариф на надання послуг з паркування автотранспорту;
-         контролює  технічний і санітарний стан паркувальних зон;
-        через засоби масової інформації інформує населення про порядок користування майданчиками для платного паркування та спеціально відведеними автостоянкам.        
4.2. Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього рухуОдеської міської ради:
- організовує роботу, сприяє розвитку мережі майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок в м. Одесі;
- організовує експлуатацію майданчиків для платного паркування, спеціально відведених автостоянок та контролює дотримання пропускної спроможності вулиць міста;
- надає висновок щодо можливості розміщення відповідного місця для паркування;
- готує подання до міської ради про створення конкурсного комітету;
- контролює роботу операторів з дотримання затверджених схем паркування;
- сприяє збільшенню надходжень по збору за місця для паркування в м. Одесі;
- надає до органів державної податкової служби відомості про платників збору за місця для паркування транспортних засобів.
4.3. Державна автомобільна інспекція у місті Одесі:
- узгоджує загальноміську дислокацію майданчиків для паркування;
- узгоджує схеми місць паркування;
- контролює виконання Правил дорожнього руху та роботу операторів з дотримання затверджених схем паркування в межах своєї компетенції.
4.4. Уповноважена особа:
- організовує, обслуговує, експлуатує мережу місць платного паркування та стоянки транспортних засобів на території м. Одеси;
- веде Єдиний реєстр місць паркування транспортних засобів та розробляє Дислокацію місць паркування;
- розробляє схеми місць паркування;
- здійснює моніторинг та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та водіями транспортних засобів Правил паркування транспортних засобів, цього рішення в межах компетенції;
- укладає договори про паркування з суб’єктами господарювання (Операторами);
- забезпечує надходження збору за місця для паркування до бюджету міста;
- взаємодіє з працівниками відділу ДАІ по питаннях організації і контролю за паркуванням транспортних засобів; 
- забезпечує комплектацію майданчиків для паркування транспортних засобів технічними засобами;
- навчає персонал, який обслуговує майданчики для паркування транспортних засобів;
4.5. Оператор:
- виконує у повному обсязі умови договору про паркування, укладеного з Уповноваженою особою;
- здійснює експлуатацію та обслуговування місць паркування у відповідності до Правил паркування транспортних засобів, умов договору з Уповноваженою особою, та норм діючого законодавства;
- забезпечує надходження до місцевого бюджету збору за місця для паркування транспортних засобів;
- обладнує паркувальні місця згідно схеми місць паркування та цього Положення;
- готує персонал, який обслуговує місце для паркування, та контролює виконання ним своїх функцій, особливо в питанні дотримання фінансової дисципліни;
- несе відповідальність за дотримання затвердженої схеми паркування, санітарного стану на майданчику для паркування;
- сприяє прибиранню і вивезенню снігу із закріпленої території;
- при необхідності у доступній формі доводить до водіїв, які користуються майданчиком для паркування, це Положення, а також інформацію про власні додаткові послуги;
- вимагає від водіїв виконання Закону України „Про дорожній рух” в частині забезпечення водіями належного санітарного стану на майданчику для паркування.
4.6. Користувач:
- розміщує транспортний засіб на місці для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням Правил дорожнього руху;
- сплачує вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок;
- розміщує у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки;
- після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільняє місце паркування або сплачує вартість послуг з утримання майданчика для платного паркування за час фактичного паркування. Після закінчення часу паркування, за який сплачено, допускається безоплатне паркування транспортного засобу протягом 10 хвилин;
- несе відповідальність за несплату та неправильне паркування транспортного засобу згідно чинному законодавству України.
5. Форми оплати, порядок розрахунків за користування місцями платного паркування та  спеціально відведеною автостоянкою
5.1. Оплата вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок здійснюється користувачем в момент постановки транспортного засобу на місце платного паркування або стоянки транспортних засобів:
- шляхом придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування;
- готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінали.
5.2. У разі сплати вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через автоматичний в’їзний термінал користувач повинен отримати талон, на якому повинно бути зазначено час в’їзду на майданчик для паркування.
5.3.Право безоплатного паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів мають:
- користувачі службових та спеціальних транспортних засобів із службовими державними номерними знаками під час виконання прямих службових обов’язків у зоні майданчиків платного паркування транспортних засобів;
- користувачі транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди війни, інваліди з дитинства, інваліди I-II групи опорно-рухового апарату, учасники бойових дій, постраждалі І-ІІ категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, за умови розміщення на лобовому склі транспортного засобу відповідного розпізнавального знака.
5.5. Зазначені в п. 5.3. цього Положення користувачі паркують транспортні засоби на спеціально позначених дорожніми знаками та розміткою місцях для пільгового розміщення транспортних засобів.
5.6. На місцях для паркування, облаштованих для паркування транспортних засобів користувачів, зазначених в п.5.3. цього Положення, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.
5.7. Пільги щодо користування місцями для паркування транспортних засобів для користувачів, зазначених в п.5.3. цього Положення, розповсюджуються на усі майданчики для платного паркування транспортних засобів.
6. Тарифи на послуги з утримання майданчиків
для платного паркування та спеціально відведених автостоянок
6.1. Тарифи на послуги з утримання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок визначається на підставі економічно обґрунтованої вартості послуг паркування та вартості з утримання майданчиків для паркування автотранспорту та спеціально відведених автостоянок, затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
6.2. Тарифи на послуги визначаються окремо для відведених і спеціально обладнаних майданчиків як відношення річної вартості послуг до річного обсягу їх надання з урахуванням коефіцієнта завантаженості.
7. Відповідальність
7.1. У випадку коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно Оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність згідно із законом.
7.2. Відповідальність за повноту і правильність обчислення, своєчасність подання податкового розрахунку та перерахування збору за місця для паркування до місцевого бюджету покладається на Оператора, який організовує та провадить діяльність паркування відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Контроль щодо сплати збору за місця для паркування транспортних засобів покладається на Державні податкові інспекції у м. Одесі.
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Одеської міської ради «Про організацію та порядок
паркування транспортних засобів на території м. Одеси»
 
 Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.
 
1. Опис проблеми, яку планується врегулювати
шляхом прийняття рішення. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.09р. № 1342 затверджені Правила паркування транспортних засобів (далі – Правила), які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів. Верховною Радою України з метою систематизації законодавчих актів, регулюючих відносини у сфері оподаткування був прийнятий Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, яким передбачено встановлення з 01 січня 2011 р. збору за місця для паркування транспортних засобів.
Як наслідок, виникає необхідність у впорядкуванні діючих актів органів місцевого самоврядування в сфері паркування та приведення їх у відповідності до зазначених Правил та Кодексу.
 
2. Визначення цілей державного регулювання. 
приведення мережі парковок та стоянок автомобілів у відповідність до чинного законодавства.
- впорядкування правовідносин, що виникають в процесі надання послуг з паркування транспортних засобів в м. Одесі.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів
досягнення зазначених цілей,
наведення аргументів стосовно переваги обраного способу. 
1. У випадку не прийняття регуляторного акту, розвиток ринку паркування автотранспортних засобів міста буде мати хаотичний характер, що може призвести до певної соціальної напружності.
2. Стоянки та парковки залишаться в управлінні місцевої влади. У цьому випадку порушується принцип рівності учасників господарських відносин на ринку паркування транспортних засобів та може буди приводом для певних зловживань посадовими особами орагнів державної та місцевої виконавчої влади.
 
 
4. Опис механізму, який пропонується застосувати
для роз’яснення проблеми і відповідних заходів. 
Для розв'язання проблем пропонується застосувати наступний механізм:
- визначення основних понять та положень у сфері паркування;
- встановлення порядку розміщення та обладнання майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок;
- визначення порядку функціонування майданчиків для платного паркування та спеціально відведених автостоянок;
- встановлення повноважень та зобов’язань суб’єктів паркування;
- визначення форм оплати, тарифів та порядок розрахунків за надані послуги з паркування транспортних засобів;
- встановлення відповідальності за порушення в сфері паркування.
 
5. Обгрунтування можливості і досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного акту. 
Досягнення визначених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акту стане можливим завдяки тому, що Одеська міська рада має на меті прийняття нового акту та приведення діючих нормативно-правових актів в сфері паркування у відповідність до чинного законодавства, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.09р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» та Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Перевагами прийняття даного регуляторного акта стане:
-       впорядкування діяльності з надання послуг паркування та порядку фунуціонування місць платного паркування та спеціально відведених автостоянок;
-       забезпечення захисту прав суб'єктів, що здійснюють діяльність з паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках;
-    забезпечення належної якості надаваємих послуг у сфері паркування.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта. 
Прийняття проекту рішення Одеської міської ради «Про організацію та порядок паркування транспортних засобів на території міста Одеси» дозволить привести систему паркування в м. Одесі у відповідність до законодавства, покращити якість надаваємих послуг та збільшити надходження від збору за місця для паркування транспортних засобів до доходної частини місцевого бюджету.
 
7. Обгрунтування строку дії акта. 
Термін дії регуляторного акта безстроковий. Зміни можливі у разі змін чинного законодавства.
 
8. Визначення показників результативності акта. 
Показниками результативності регуляторного акта є:
- розмір надходжень до бюджету міста Одеси;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання, власників та користувачів транспортних засобів стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта;
- встановлення прозорості у взаємовідносинах суб’єктів господарювання та місцевої влади через укладення угод з операторами;
- вжиття заходів суб’єктами господарювання на встановлення єдиного підходу в наданні споживачам послуги з паркування автомобілів через зменшення скарг на діяльність уповноважених осіб у даній сфері;
          - покращення естетичного стану міста через обов’язок суб’єктів господарювання належним чином влаштувати та експлуатувати парковоки та стоянки автомобілів;
          - наявність скарг споживачів послуг, та громадян на діяльність операторів;
          - кількість порушень операторами вимог транспортного законодавства.
 
9. Визначення прогнозованих вигод та витрат від регулювання,
яке запроваджується. 
1. Органи публічної влади.
Вигоди:
- впорядкування надходження збору за паркування до бюджету м. Одеси відповідно до вимог Податкового Кодексу України;
- приведення нормативно-правової бази місцевої влади у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- встановлення єдиних правил організації та порядку паркування транспортних засобів в м. Одесі;
- визначення Оператора(ів), для експлуатації місць паркування згідно Постанови КМ України від 3 грудня 2009 р. № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів».
Витрати:
- на впровадження регуляторного акту.
2. Суб'єкти господарювання.
Вигоди:
- збільшення рівня поінформованості стосовно основних положень дії вказаного регуляторного акта;
- забезпеченння реального захисту прав суб’єктів, які надають послугиз паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та на спеціально відведених автостоянках згідно Переліку, затвердженому Одеською міською радою.
Витрати:
- вжиття заходів щодо приведення документів, на підставі яких здійснюється господарська діяльність з паркування транспортних засобів, у відповідність до прийнятого акту.
3. Громадяни.
          Вигоди:  
- покращення якості послуг з паркування, які надаються на майданчиках для платного паркування та на спеціально відведених автостоянках;
- збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі міста, зменшення автомобільних заторів, і, як наслідок, часу на пересування.
Витрати:
- витрат для громадян міста не має.
 
10. Заходи щодо відстеження результативності акта.
 
Відстеження результативності  проекту рішення Одеської міської ради «Про організацію та порядок паркування транспортних засобів на території м. Одеси» здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.
Повторне проведення аналізу результативності регуляторного акту буде проведене через 1 рік після набуття чинності.
Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його публікації за адресою: 
 
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради: 65009, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 8, тел. 748-01-84, 748-01-90, E-mail: dtks_odessa@mail.ru
 
Комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса»: 65023, м. Одеса, вул. Ніженська, 51, тел. 705-11-92, E-mail: parkservices.od@mail.ru
 
Юридичний департамент Одеської міської ради: 65026, м. Одеса, пл. Думська, 1, тел. 725-90-44, E-mail: reguljatornost@ukr.net
 
 
 
В.о. директора департаменту транспорту,
зв’язку та організації дорожнього руху
Одеської міської ради                                                                               О.В. Сошенко
-------------------------------------
 
Договір № ____
про паркування транспортних засобів
 
м. Одеса                                                                                       «__» _______ 201_ р.
 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРКСЕРВІС-ОДЕСА", зареєстроване та діюче відповідно до вимог чинного законодавства України, в особі в. о. директора Гапуніч Валентина Вікторовича, який діє на підставі Статуту, (далі за текстом – КП «Парксервіс-Одеса») з однієї сторони, та ____________________________, в особі ____________________, який діє на підставі ___________, надалі пойменоване "Оператор" з другої сторони, разом пойменовані як «Сторони», уклали цей договір про наступне:в особі , який діє на підставі ___________, надалі пойменованез другої сторони, разом пойменовані як «Сторони», уклали цей договір про наступне:
 
1.      Предмет договору
1.1 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., рішення Одеської міської ради від 22.01.2008 року №2153-V  «Про затвердження Правил благоустрою території м. Одеси», рішення Одеської міської ради від 16.04.2008 року №2739-V, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 02.02.2010 р. №17 «Про дислокацію місць паркування та стоянок автотранспортних засобів на території м. Одеси»,  КП «Парксервіс-Одеса» надає право Оператору здійснювати обслуговування (експлуатацію) ____________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки) загальною площею ___, який розташований за адресою:
 м. Одеса, __________________.
1.2. Оператор здійснює обслуговування (експлуатацію) ____________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки) з метою надання послуг паркування та перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів у розмірі та порядку передбаченому Розділом 3 цього договору «Розмір і порядок розрахунків».
 
2.      Права та обов’язки сторін
2.1.КП «Парксервіс-Одеса» зобов’язано:
2.1.1 Надати право Оператору здійснювати обслуговування (експлуатацію) ____________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки).
2.1.2. Здійснювати постійний нагляд за своєчасним та повним перерахуванням збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до діючого законодавства України та умов цього договору.
2.1.3. Здійснювати нагляд (моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією)     ___________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки).
2.1.4. Встановлювати показники послуг паркування, розробляти щомісячний план місцевого збору за місця за паркування транспортних засобів на підставі затвердженого бюджету на 2011 рік.
2.1.4. Організовувати реєстр усіх видів місць паркування на території міста Одеси.
2.2. КП «Парксервіс-Одеса» має право:
2.2.1. З метою перевірки виконання умов договору у будь-який час доби здійснювати перевірки та, у разі виявлення порушень, складати відповідний акт.
2.2.2. У випадку відмови представника Оператора підписати відповідний акт, співпрацівник КП «Парксервіс-Одеса» робить відповідну відмітку у акті та підписує його самостійно у присутності двох свідків.
2.2.3. Надавати платні послуги Оператору, які пов’язані зі здійсненням організації та порядку паркування. Перелік та вартість послуг передбачаються Додатковою угодою до договору, яка є його невід’ємною частиною.
2.3.Оператор зобов’язаний:
2.3.1. Забезпечити своєчасне та повне перерахування збору за місця для паркування транспортних засобів, передбачену умовами цього договору.
2.3.2. Здійснювати облаштування _________________(майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки) дорожніми знаками, наносити розмітку відповідно до затвердженої схеми місць паркування.
2.3.3. Забезпечувати безпеку дорожнього руху на території _____________________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної організації), затвердженої схеми розташування автомобілів, дотримання правил екологічної безпеки, санітарних норм, узгодженого режиму роботи відповідно до умов цього договору.
2.3.4. Використовувати місця для паркування за цільовим призначенням та умов цього договору.
2.3.5. На протязі дії договору не передавати право обслуговування (експлуатації) _________________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної організації) третім особам без відповідного узгодження з КП «Парксервіс-Одеса».
2.3.6. Забезпечити місце для паркування автотранспорту належними правовстановлюючими документами, а саме:
·        копією договору з КП «Парксервіс-Одеса»;
·        схемою або паспортом майданчика для паркування автотанспорту.
2.3.8. Забезпечити облаштування ___________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки) засобами пожежогасіння у відповідності до вимог діючого законодавства України.
2.3.9. Забезпечити належний санітарний стан майданчика для паркування автотранспорту та прилеглої території на відстані 10 метрів згідно п. 5.6.2. «Правил благоустрою території м. Одеси».
2.3.10 Забезпечити облаштування ___________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки) паркувальними автоматами (набирає чинності з 01.01.2012 р.)
2.4. Оператор має право:
2.4.1. Самостійно здійснювати діяльність у межах, визначених діючим законодавством і цим договором.
2.4.2. Одержувати платні послуги з боку КП «Парксервіс-Одеса», які пов’язані зі здійсненням організації та порядку паркування. Перелік та вартість послуг передбачаються Додатковою угодою до договору, яка є його невід’ємною частиною.
 
3. Розмір і порядок розрахунків
3.1 Ставка збору за місця для паркування встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності. Розмір ставки збору за паркування встановлюється згідно до Податкового кодексу України, рішення Одеської міської ради від 31.01.2011 року № 281-VI.
3.2. Оператор перераховує збір за місця для паркування автотранспорту у повному обсязі авансовим платежем до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) на розрахунковий рахунок державного казначейства ______________________________________________________ згідно розрахунку.
3.3. Розмір суми збору може бути переглянутий КП «Парксервіс-Одеса» в разі зміни загальної площі _________________ (майданчика для паркування, спеціально відведеної автостоянки), зміни ставок збору за місця для паркування, змін у діючому законодавстві та інше.
3.4. Грошові розрахунки за цим договором проводяться в національній валюті України.
3.5. Оператор зобов’язаний зареєструватися, як платник збору за місця для паркування в податковій інспекції за місцем знаходження земельної ділянки майданчика для паркування та надавати щоквартальні звіти про сплату збору за паркування до податкової інспекції у ________________ районі м. Одеси. 
 
4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони в своїй діяльності керуються чинним законодавством України і нормативними актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету.
4.2. Сторони згідно договору не несуть відповідальності за зобов'язаннями кожної з Сторін перед третіми особами.
4.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.4. Сторони зобов'язані своєчасно, не пізніше 7 робочих днів, повідомляти одна одну про зміни їхніх юридичних адрес та місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, посадових осіб сторін договору, установчих документів, зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим договором.
 
5. Вирішення спорів
5.1.У разі виникнення розбіжностей чи суперечок Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
5.2.У разі неможливості врегулювання, суперечка підлягає розв’язаннюв суді у встановленому законом порядку.
 
6.      Порядок дії та розірвання договору
6.1   Термін дії договору визначається на період з _______________ по __________________.
6.2. Дія договору припиняється після закінчення строку, на який договір було укладено:
6.3. Дія договору припиняється достроково:
6.3.1. За згодою сторін;
6.3.2. За рішенням суду або прийняття відповідних рішень місцевими органами влади;
6.3.3. У разі проведення реконструкції вулиць, на яких розташовані місця паркування;
6.4. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за вимогою КП «Парксервіс-Одеса» у разі неналежного виконання Оператор п. 2.3. цього Договору шляхом відповідного письмового повідомлення. Договір вважається розірваним з моменту отримання Уповноваженою особою повідомлення.
6.5. Договір може бути розірвано Оператором, якщо про даний намір КП «Парксервіс-Одеса» буде проїнформавано письмово не пізніше як за один місяць до дати розірвання договору.
 
7.      Інші умови
7.1. КП «Парксервіс-Одеса» та Оператор не несуть відповідальності за цим договором, якщо невиконання умов договору є наслідком рішень органів місцевого самоврядування та чинного законодавства України.
7.2. У випадку прийняття місцевими органами влади рішення про надання земельної ділянки, на якій розташований майданчик для паркування, для інших цілей, Оператор, за письмовою вимогою КП «Парксервіс-Одеса» повинен в 10-ти денний термін з моменту одержання такої вимоги, звільнити територію з подальшим розірванням договору у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.3. Всі доповнення, додатки, додаткові угоди до цього договору є невід’ємною його частиною та обов’язкові до виконання.
7.4. Внесення змін до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод, підписаних уповноваженими представниками Сторін.
 
8. Реквізити і адреси сторін:
 
КП «Парксервіс-Одеса»
Оператор
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее