01:55:20   |   27 января 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета


Размещено: 15.03.2011 18:30:59

На обсуждение вынесен проект решения Одесского горсовета

Сообщение об обнародовании проекта решения Одесского городского совета "О признании утратившим силу решения Одесского горсовета от 26.01.2007 г. № 840-V "Об установлении размера платы за пользование данными Реестра документов разрешительного характера г. Одессы"

Повідомлення про оприлюднення
проекту рішення Одеської міської ради «Про визнання таким,
що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 840-V
«Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси»
 
Проект рішення розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради відповідно до п. 6 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010 року № 23-VI з метою приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.
Проект регуляторного акту в повному обсязі та аналіз його регуляторного впливу відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» будуть опубліковані у газеті «Одеський вісник» та на офіційному сайті Одеси www.odessa.uа в розділі «Обговорення проектів» не пізніше п'яти робочих днів після оприлюднення цього повідомлення.
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради: 65026, м. Одеса,    вул. Пушкінська, 6, е-mail: depeconomy@gmail.com, тел. 720-70-27, а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради: 65004, м. Одеса, Думська площа, 1, е-mail: геguljatornost@ukr.net протягом одного місяця з моменту оприлюднення.
 
 
Проект рішення
Про визнання таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 840-V
«Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси
 
 
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у зв’язку зі зміною законодавства України та з метою усунення протиріч у місцевих нормативно-правових актах, Одеська міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 840-V «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» визнати таким, що втратило чинність.
 
2. Управлінню інформації Одеської міської ради оприлюднити це рішення в установленому порядку.
      
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із законності, правопорядку та реалізації державної регуляторної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                                 О. Костусєв
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Проекту рішення Одеської міської ради «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р.         № 840-V «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси»
 
Проект рішення Одеської міської ради «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р.         № 840-V «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» розроблено управлінням дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради.
 
1.Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.
Проект рішення підготовлено у відповідності до п. 6 Плану діяльності Одеської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.12.2010 року № 23-V.
Практика застосування нормрішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 840- V «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» свідчить, що дане рішення потребує скасування у зв’язку з тим, що суперечить нормам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Абзац 2 ч. 3 ст. 6 нині діючого Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами від 07.07.2010 р. № 2451-VI передбачає плату за видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру в розмірі двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян
(28 грн.). Проте, рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року № 840-V «Про встановлення розміру платиза користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» на виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в редакції від 06.09.2005 року № 2806-IV, враховуючи методичні рекомендації, затверджені головою Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України від 01.02.2006 року встановлює плату за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру (8 грн.).
Також слід зауважити, що на протязі дії рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 року № 840-V «Про встановлення розміру платиза користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» жодної довідки з Реєстру не було видано у зв’язку з відсутністю відповідних запитів.
Вищевикладене зумовило необхідність скасування зазначеного рішення.
 

2. Ціль державного регулювання.
Проект рішення спрямовано на вдосконалення нормативно-правового забезпечення користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси
 
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативними способами досягнення встановленої мети є залишення рішення у діючій редакції або внесення до нього відповідних змін. Обидва способи будуть суперечити нормам діючого законодавства оскільки Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами від 11.02.2010 р. № 1869-VI не передбачає повноважень міської ради щодо встановлення розміру плати за користування даними реєстру.
 
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.
Для розв’язання суперечності нормативно-правових актів в сфері користування Реєстром документів дозвільного характеру використовується спосіб дерегуляції. Рішення «Про визнання таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 26.01.2007 р. № 840-V «Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси» скасовує розмір плати за користування Реєстром документів дозвільного характеру на місцевому рівні, що дозволить привести місцеві нормативно-правові акти у відповідність до вимог чинного законодавства.
Дія акту поширюється на територію м. Одеса. Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації, шляхом розміщення на інформаційних стендах в дозвільному центрі тощо.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі скасування регуляторного акта.
Скасування цього регуляторного акту дозволить упорядкувати нормативно-правове забезпечення користування даними Реєстру документів дозвільного характеру м. Одеси.
Можливість досягнення визначених цілей у разі скасування регуляторного акта полягає у рівні дотримання чинного законодавства сторонами взаємовідносин. 
 
6. Очікуванні результати скасування акта.
Скасування цього регуляторного акту дозволить забезпечити виконання діючого Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності зі змінами».
 

7. Показники результативності акта.
Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо розмір плати за користування Реєстром документів дозвільного характеру на місцевому рівні буде приведено у відповідність до вимог діючого законодавства.
 
8. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акту буде відбуватися в порядку передбаченому ст. ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 
 
Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 21 та на е-mail: URISP@ukr.net, 
т. 720-70-27), а також на адресу юридичного департаменту Одеської міської ради (65004, м. Одеса, Думська площа, 1 та на e-mail:
reguljatornost@ukr.net) протягом одного місяця з моменту оприлюднення.
 
 
 
Начальник управління
дозвільних та погоджувальних
процедур Одеської міської ради                                                      Є. М. Брилько
 
 
 
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее