09:22:32   |   20 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Новости / О правовых аспектах изменения фамилии ребенка


Размещено: 31.10.2018 16:23:33

О правовых аспектах изменения фамилии ребенка

Правовая консультация по вопросу изменения фамилии ребенка

На сьогодні одним із актуальних питань у сімейному праві є питання зміни прізвища дитини. Змінити прізвище дитині найчастіше бажають матір дитини або сама дитина. Причини різні: байдуже ставлення батька, свідоме ухилення від участі у вихованні, матеріальному забезпеченні дитини тощо.

 

Зміна прізвища можлива в позасудовому і судовому порядку.
Сімейний кодекс України (далі – СК України) надає право дитині самій обирати змінювати своє прізвище чи ні. Але дитині, щоб скористатись правом вибору в даній ситуації, необхідно досягти 7 років.

 

Так, відповідно до статті 148 СК України, у разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. У випадку досягнення дитиною зазначеного віку – 7 років, прізвище змінюється за її згодою.
Крім того, у разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років (ч. 3 ст. 148 СК України).

 

Законодавцем невипадково обраний вік «сім років», оскільки в цьому віці дитина, як правило, вже навчається в школі, має друзів та має своє оточення, а тому сама має право брати участь у вирішенні питання про зміну свого прізвища, яке може вплинути на її життя.

 

Згідно ч. 4 статті 148 СК України, за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків.

 

Згідно ч.1, ч.2 ст. 295 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я.

 

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Частина 6 статті 295 ЦК України закріплює підстави для відмови у зміні імені. Такими підставами є:
- здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
- наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей про себе.

 

Для зміни прізвища дитини за відсутності спору між батьками необхідно звернутися із заявою в орган реєстрації актів цивільного стану.
Згідно ч.5 статті 148 СК України, у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

 

Важливою є практика Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду, який у своїй постанові від 15 серпня 2018 року зазначив, що інтереси дитини є пріоритетним і визначальним для вирішення спору щодо зміни прізвища дитини (справа № 759/3363/16-ц). ). 

 

Так, позивач (матір двох дітей) звернулася до суду з позовом про зміну прізвища дитини. Позовні вимоги обґрунтовувала тим, що шлюб між нею та відповідачем було розірвано, батько ухиляється від обов'язку матеріальної підтримки і забезпечення дітей, чинить на дітей негативний психологічний тиск, створює перешкоди в їх оздоровленні не даючи згоди на тимчасовий виїзд за кордон, не намагається зустрітись із дітьми та не цікавиться їх життям. Також жінка вказала, що старший син, якому виповнилося 11 років, бажає змінити прізвище через розповсюдження батьком в мережі Інтернет інформації, яка висвітлює його в негативному світі, негативно висловлюється на адресу мами.

 

Рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 03 серпня 2016 року позов було задоволено, змінено прізвище дітей, зобов'язано орган реєстрації актів цивільного стану внести відповідні зміни в актові записи про народження дітей та видати нове свідоцтво про народження кожної дитини з урахуванням вказаних змін. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20 грудня 2016 року вказане рішення залишено без змін.

 

Батько дітей, не погоджуючись з рішеннями апеляційного суду, подав касаційну скаргу, акцентувавши увагу на тому, що він не позбавлений батьківських прав, а колишня дружина перешкоджає йому зустрічатися з дітьми.

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду визнав допустимими і належними, зокрема, такі докази: пояснення вчителя, яка помітила в поведінці дитини, що він демонстративно не відкликається на своє прізвище; висновок психологічного обстеження, відповідно до якого після того, як діти стали постійно проживати з матір'ю, спостерігалась позитивна динаміка в їх поведінці та психоемоційному стані. Верховний суд також взяв до уваги негативне ставлення до батька і бажання змінити прізвище, заслухавши за клопотанням матері думку 11-річної дитини та послався на приписи статті 12 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, якою встановлено, що держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. 3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства.

 

За подання позовної заяви до суду справляється судовий збір. Відповідно до Закону України «Про судовий збір», розмір ставки судового збору становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2018 році – 704,80 грн.).

 

Спір розглядається в порядку позовного провадження.
Згідно ст.27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування.

 

Згідно ч.9 ст. 28 ЦПК України позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).

 

Згідно ч.9 ст.28 ЦПК України позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.

АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее