/ Главная / Городской голова / Заместители / ОНИЩЕНКО Елена Семеновна

ОНИЩЕНКО Елена Семеновна

ОНИЩЕНКО Елена Семеновна - управляющая делами исполнительного комитета Одесского городского совета
г. Одесса, Думская пл., 1,
каб. 223,
т. 779-13-12

ОНИЩЕНКО Елена Семеновна 
управляющая делами
исполнительного комитета Одесского городского совета

 
 Онищенко Елена Семеновна

Образование: высшее, закончила Одесский электротехнический институт связи им. А.С Попова по специальности «Автоматическая электросвязь», получила квалификацию «Инженер электросвязи»; факультет последипломного образования Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины по специальности «Менеджмент организаций», квалификация «Менеджер».

Трудовая деятельность: 07.1989 г.-3.1991 г. - экономист учреждения «ЮГ-311/74».
 11.1991 г.-11.1994 г. - экономист; методист; начальник отдела учебного центра Одесского областного центра занятости.
11.1994 г.-11.2001 г. - директор центра занятости Малиновского района г. Одессы Одесского областного центра занятости.
11.2001 г.-12.2004 г. - управляющая делами Малиновской районной администрации Одесского городского совета.
12.2004 г.-08.2005 г. - директор Одесского учебного центра Государственной службы занятости Одесского областного центра занятости.
06.2006 г.-02.2011 г. - начальник отдела кадров ООО «Ростдорстрой».
03.2011 г.-05.2011 г. - и.о. заместителя председателя Суворовской районной администрации Одесского городского совета.
05.2011 г. - 11.2013 г. - заместитель председателя Суворовской районной администрации Одесского городского совета.
11.2013 г. - 12.2013 г. - и.о. управляющей делами исполнительного комитета Одесского городского совета.
12.2013 г. - по н.в. - управляющая делами исполнительного комитета Одесского городского совета.

Семейное положение: замужем, имеет дочь.
Судимости не имеет.

Тел.: 779-13-12.
 
 
***** 
 
 
Оніщенко Олена Семенівна

Освіта: вища, закінчила Одеський електротехнічний інститут зв'язку ім. О.С Попова за спеціальністю «Автоматичний електрозв'язок», отримала кваліфікацію «Інженер електрозв'язку»; факультет післядипломної освіти Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Менеджер».

Трудова діяльність: 07.1989 р. - 03.1991 р. - економіст установи «ЮГ-311/74».
11.1991 р-11.1994 р - економіст; методист; начальник відділу навчального центру Одеського обласного центру зайнятості.
11.1994 р. - 11.2001 р. - директор центру зайнятості Малиновського району м.Одеси Одеського обласного центру зайнятості.
11.2001 р.-12.2004 р. - керуюча справами Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради.
12.2004 р.-08.2005 р. - директор Одеського навчального центру Державної служби зайнятості Одеського обласного центру зайнятості.
06.2006 р.-02.2011 р. - начальник відділу кадрів ТОВ «Ростдорбуд».
03.2011 р.-05.2011 р. - в.о. заступника голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
05.2011 р. - 11.2013р. - заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
11.2013 р. - 12.2013 р. - в.о. керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради.
12.2013 р. - по т.ч. - керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

Сімейний стан: заміжня, має доньку.
Судимості не має.

Тел .: 779-13-12.
ОНІЩЕНКО
Олена Семенівна
керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради

 

Керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради:
1. Забезпечує організацію виконання рішень виконавчого комітету Одеської міської ради та розпоряджень міського голови.
2. Забезпечує планування діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради, підготовку його засідань, проведення апаратних нарад міського голови, встановлення єдиного порядку документування та роботи з документами у виконавчих органах Одеської міської ради, реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства.
3. Організовує матеріально-технічне забезпечення проведення виборів у місті Одесі.

Керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснює координацію діяльності:
- департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради;
- департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради;
- адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;
- департаменту бухгалтерського обліку та звітності Одеської міської ради;
- департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;
- відділу кадрової роботи Одеської міської ради;
- відділу організаційного забезпечення діяльності міського голови;
- відділу організаційного забезпечення діяльності керівного складу;

- департаменту з організації роботи Одеської міської ради в частині здійснення діловодства та контролю, кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування; 
 
- УКВ «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому»;
- КУ «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»;
- КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради».

4. Забезпечення встановлення єдиного порядку документування у виконавчих органах Одеської міської ради, реалізації державної політики у сфері архівної справи та служби в органах місцевого самоврядування.У межах своїх повноважень керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради забезпечує взаємодію Одеської міської ради з нотаріальними конторами, типографіями, видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання.

 
 

Здійснення повноважень
у разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)

першого заступника Одеського міського голови,

заступників Одеського міського голови,
керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради

 

У разі відсутності

 

Повноваження здійснює

 

Оніщенко О.С.

Бедрега С.М.

Вугельмана П.В.   

 

Оніщенко О.С.

щодо координації діяльності:
департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
департаменту культури та туризму Одеської міської ради,
КП «Парки Одеси»,
КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»,
управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради,
КП «Стадіон «Спартак»,
служби у справах дітей Одеської міської ради
 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

между первым заместителем городского головы, секретарем горсовета,

заместителями городского головы, управделами исполкома и членами исполкома

 

СТРУКТУРА

распределения обязанностей

 

 
 
 
 
  
личного приема граждан руководством города  


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
14.07.2014 11:59

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/mayor/vice/60864/