/ Главная / Городской голова / Исполком / БЕДРЕГА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

БЕДРЕГА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – директор департамента финансов Одесского городского совета

 

 

БЕДРЕГА Светлана Николаевна

 

Бедрега Светлана Николаевна родилась 3 сентября 1962 года. Образование высшее. Закончила Одесский институт народного хозяйства по специальности "финансы и кредит", квалификация - "экономист".

После окончания с отличием в 1980 году Одесского финансового техникума начала трудовую деятельность экономистом по штатам, экономистом государственных доходов Коминтерновского райфинотдела.

В 1985 году окончила с отличием Одесский институт народного хозяйства и была направлена в Одесское областное финансовое управление, где работала на различных должностях в отделе агропромышленного комплекса.

В 1994 году была переведена на должность начальника отдела финансирования предприятий коммунальной собственности и инвестиций, а с 1997 года работала заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Одесской области.

С 19.04.2002 года возглавляет департамент финансов Одесского городского совета (ранее - управление финансов Одесского городского совета).
С 29.04.2002 по 12.04.2005 занимала должность заместителя Одесского городского головы - начальника управления финансов Одесского городского совета.
С 19.04.2012 по 01.01.2014 занимала должность заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета - директора департамента финансов Одесского городского совета.
С 19.04.2012 года - член исполнительного комитета Одесского городского совета.

С 8.11.2017 года - заместитель Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.  

За добросовестный труд награждена грамотами и благодарностями.

 

Семейное положение: замужем.

Судимости не имеет.

Тел.: 722-03-69

 

* * *

Бедрега Світлана Миколаївна народилася 3 вересня 1962 року. Освіта вища. закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю "фінанси і кредит", кваліфікація - "економіст".

Після закінчення з відзнакою в 1980 році Одеського фінансового технікуму розпочала трудову діяльність економістом по штатах, економістом державних доходів Комінтернівського райфінвідділу.

У 1985 році закінчила з відзнакою Одеський інститут народного господарства і була направлена в Одеське обласне фінансове управління, де працювала на різних посадах у відділі агропромислового комплексу.

У 1994 році була переведена на посаду начальника відділу фінансування підприємств комунальної власності та інвестицій, а з 1997 року працювала заступником голови Державної податкової адміністрації в Одеській області.

З 19.04.2002 року очолює департамент фінансів Одеської міської ради (раніше - управління фінансів Одеської міської ради).
З 29.04.2002 по 12.04.2005 обіймала посаду заступника Одеського міського голови - начальника управління фінансів Одеської міської ради.
З 19.04.2012 по 01.01.2014 обіймала посаду заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - директора департаменту фінансів Одеської міської ради.
З 19.04.2012 року - член виконавчого комітету Одеської міської ради.

З  08.11.2017 року - заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

За сумлінну працю нагороджена грамотами та подяками.

Сімейний стан: заміжня.

Судимості не має.

Тел.: 722-03-69.


* * *

 

БЕДРЕГА
Світлана Миколаївна
заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради –
директор департаменту фінансів Одеської міської ради

 

Заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів:
1. Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці.
2. Забезпечує розробку та реалізацію місцевих програм щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів і ветеранів війни та праці, незахищених верств населення.
3. Здійснює координацію діяльності виконавчих органів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реалізації державної гендерної політики.
4. Здійснює керівництво та відповідає безпосередньо за діяльність департаменту фінансів Одеської міської ради.

Заступник Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради;
- КП «Одесфарм»;
- департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Забезпечує взаємодію виконавчого комітету Одеської міської ради з органами Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України та Головного управління статистики в Одеській області, Південним офісом Державної аудиторської служби України, державними та громадськими організаціями, закладами санітарно-курортного та рекреаційного комплексу.

 

Здійснення повноважень
у разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)

першого заступника Одеського міського голови,

заступників Одеського міського голови,
керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради

 

У разі відсутності     

 

Повноваження здійснює

 

Бедрега С.М. 

Янчук О.Б.

щодо координації діяльності:
департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради,
КП «Одесфарм»,
департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Оніщенко О.С.

Бедрега С.М.

   

  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

между первым заместителем городского головы, секретарем горсовета,

заместителями городского головы, управделами исполкома и членами исполкома

 

СТРУКТУРА

распределения обязанностей

  

  

  

личного приема граждан руководством города 


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
03.02.2016 11:11

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/mayor/committee/68850/