/ Главная / Городской голова / ТРУХАНОВ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ТРУХАНОВ ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ТРУХАНОВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

   

 

 

 

 

 

  

Б І О Г Р А Ф І Я

 
Труханов Геннадій Леонідович народився 17 січня 1965 року у м. Одесі. Громадянин України. Проживає в Україні з народження.
Освіта вища. З 1982 по 1986 роки навчався в Одеському вищому артилерійському командному ордена Леніна училищі ім. Фрунзе, по закінченні якого отримав звання лейтенанта та здобув спеціальність інженера з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.
 
З 2002 по 2006 роки навчався у Київському національному університеті внутрішніх справ, де здобув кваліфікацією «юрист». У 2013 році завершив навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 
Трудова діяльність: 
З 1986 року проходив військову службу у Північно-Кавказькому військовому окрузі Збройних Сил СРСР. У 1992 році звільнився зі Збройних Сил у званні капітана.
З 1992 по 1993 рік – начальник охорони малого науково-виробничого підприємства «Мінімакс».
 З 1993 по 1996 рік – директор охоронної фірми «Капітан і Ко».
 З 2001 по 2002 рік – радник Генерального директора з питань безпеки підприємства з іноземними інвестиціями «Лукойл – Україна».
З 2002 по 2003 рік – помічник представника президента відкритого акціонерного товариства «Лукойл» в Україні з питань безпеки.
 З 2004 по 2007 рік – радник, помічник-консультант в апараті Верховної Ради України.
З 2007 по 2008 рік – радник директора з питань зв’язків з державними органами та громадськістю у приватному підприємстві «Укртрансконтейнер».
 З 2008 по 2011 рік – головний спеціаліст відділу по роботі з регіонами Департаменту по роботі з ветеранами Державного комітету України у справах ветеранів.
З березня 2012 року по листопад 2012 року - заступник генерального директора по роботі з клієнтами ТОВ «Бруклін-Київ».
12 грудня 2012 року склав присягу народного депутата України та почав працювати у Верховній Раді України.
25 травня 2014 року на позачергових виборах міських голів був обраний на посаду Одеського міського голови. 27 жовтня 2015 року за результатами чергових виборів міських голів вдруге обраний Одеським міським головою.
 
Громадська робота:
З 2003 року по теперішній час – президент Української національної федерації таїландського боксу «Муей-Тай», з 26 вересня 2014 року - президент Європейської федерації таїландського боксу.
З 2005 по 2012 рік – депутат Одеської міської ради, з 2006 по 2010 роки – голова постійної депутатської комісії Одеської міської ради у справах молоді та спорту, з 2010 року очолював депутатську більшість в Одеській міській раді.
 
Судимості не має.
 
*************
 
 
ТРУХАНОВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

Б И О Г Р А Ф И Я
Труханов Геннадий Леонидович родился 17 января 1965 года в г. Одессе. Гражданин Украины. Проживает в Украине с рождения.
Образование высшее. С 1982 по 1986 год учился в Одесском высшем артиллерийском командном ордена Ленина училище им. Фрунзе, по окончании которого получил звание лейтенанта и специальность инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники.

С 2002 по 2006 год учился в Киевском национальном университете внутренних дел, где получил квалификацию «юрист». В 2013 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Трудовая деятельность:
С 1986 года проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе Вооруженных Сил СССР. В 1992 году уволился из Вооруженных Сил в звании капитана.
С 1992 по 1993 год - начальник охраны малого научно-производственного предприятия «Минимакс».
С 1993 по 1996 год - директор охранной фирмы «Капитан и Ко».
С 2001 по 2002 год - советник Генерального директора по вопросам безопасности предприятия с иностранными инвестициями «Лукойл - Украина».
С 2002 по 2003 год - помощник представителя президента открытого акционерного общества «Лукойл» в Украине по вопросам безопасности.
С 2004 по 2007 год - советник, помощник-консультант в аппарате Верховной Рады Украины.
С 2007 по 2008 год - советник директора по связям с государственными органами и общественностью в частном предприятии «Укртрансконтейнер».
С 2008 по 2011 год - главный специалист отдела по работе с регионами Департамента по работе с ветеранами Государственного комитета Украины по делам ветеранов.
С марта 2012 года по ноябрь 2012 года - заместитель генерального директора по работе с клиентами ООО «Бруклин-Киев».
12 декабря 2012 года принял присягу народного депутата Украины и начал работать в Верховной Раде Украины.
25 мая 2014 года на внеочередных выборах городского головы был избран на должность Одесского городского головы. 27 октября 2015 года по результатам очередных выборов городских голов во второй раз избран Одесским городским головой.

Общественная работа:
С 2003 года по настоящее время - президент Украинской национальной федерации таиландского бокса «Муэй-Тай», с 26 сентября 2014 года - президент Европейской федерации таиландского бокса.
С 2005 по 2012 год - депутат Одесского городского совета, с 2006 по 2010 год - председатель постоянной депутатской комиссии Одесского городского совета по делам молодежи и спорта, с 2010 года возглавлял депутатское большинство в Одесском городском совете.
 
Судимости не имеет.


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
28.05.2014 12:03

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/mayor/59767/