20:58:25   |   22 апреля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №1291 від 19.12.2014р.

№1291 від 19.12.2014р.

Про формування Молодіжної ради при Одеському міському голові /втратило чинність/

Втратило чинність розпорядженням міського голови № 880 від 03.10.2018 р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№1291 від 19.12.2014р.

Про формування Молодіжної ради
при Одеському міському головіВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розвитку молодіжного руху в м. Одесі, широкого залучення молоді до вирішення загальноміських проблем:

1. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Одеському міському голові (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснити відповідні заходи щодо процедури формування Молодіжної ради при Одеському міському голові відповідно до Положення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації процедуру формування Молодіжної ради при Одеському міському голові.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від
14.06.2011 р. № 739-01р «Про затвердження Положення про Молодіжну раду при Одеському міському голові та Положення про порядок організації та проведення виборів депутатів Молодіжної ради при Одеському міському голові».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. ТрухановДодаток
до розпорядження
міського голови
№1291 від 19.12.2014р.


ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду при Одеському міському голові1. Загальні положення

1.1. Молодіжна рада при Одеському міському голові (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді міста Одеси, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Одеси.
1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, Регламентом Молодіжної ради, статутом міста та іншими актами локального врегулювання місцевої громади міста Одеси.
1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:
- залучення молоді до участі у громадському житті міста Одеси шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;
- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста Одеси;
- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;
- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді.
1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний сайт Молодіжної ради та у засобах масової інформації.
1.5. Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними.
1.6. Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.
1.7. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Одеському міському голові.
1.8. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.
1.9. Координацію діяльності Молодіжної ради здійснює департамент освіти та науки Одеської міської ради, який є головним розпорядником коштів бюджету м. Одеси, передбачених на фінансування програм та заходів Молодіжної ради.

2. Склад Молодіжної ради при Одеському міському голові

2.1. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член територіальної громади м. Одеси, віком від 14 до 35 років, що навчається у навчальному закладі міста; член зареєстрованої у м. Одесі молодіжної громадської організації (чи громадської організації, що працює з молоддю); посадова особа органів місцевого самоврядування.
2.2. Склад Молодіжної ради формується з представників:
- від вищих навчальних закладів;
- від професійно-технічних училищ;
- від загальноосвітніх навчальних закладів – члени Парламенту старшокласників;
- від громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, що працюють з молоддю, діяльність яких поширюється на територію міста Одеси;
- відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
- членів Молодіжної ради минулого складу.
2.3. Кількісний склад Молодіжної ради формується кожні два роки та затверджується розпорядженням міського голови.

3. Порядок формування складу Молодіжної ради
при Одеському міському голові

3.1. Для проведення процедури формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові створюється Наглядова рада.
3.2. Склад Наглядової ради формується з представників посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Одеської міської ради, членів Молодіжної ради минулих років та затверджується розпорядженням міського голови.
3.3. Наглядова рада є постійно діючим органом.
3.4. Наглядова рада працює у відповідності до цього Положення.
3.5. Наглядова рада проводить зарахування до Молодіжної ради за квотою:
- від вищих навчальних закладів – по 1 представнику, який делегований до складу Молодіжної ради вищим органом студентського самоврядування (загальними зборами, конференцією) навчального закладу. Представник повинен надати до Наглядової ради: копію паспорта громадянина України та студентського квитка; подання від вищого навчального закладу, яке підписане керівником вищого навчального закладу, за погодженням голови студентського самоврядування;
- від професійно-технічних училищ – по 1 представнику, який делегований до складу Молодіжної ради органом учнівського самоврядування навчального закладу. Представник повинен надати до Наглядової ради: копію учнівського квитка; подання від навчального закладу, яке підписане керівником вищого навчального закладу та погоджено органом учнівського самоврядування;
- від загальноосвітніх навчальних закладів – по 20 осіб, які є членами Парламенту старшокласників, створеного у комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості», директор якого надає до Наглядової ради подання та копію учнівського квитка на кожного члена Парламенту старшокласників;
- від громадських організацій, зареєстрованих в установленому законом порядку, що працюють з молоддю, діяльність яких поширюється на територію міста Одеси – по 1 представнику. Представник повинен надати до Наглядової ради: подання від голови організації, копію паспорта громадянина України та документи, які підтверджують офіційність даної організації, копію звіту про роботу даної організації за попередній календарний рік з вказівкою всіх заходів та проектів, реалізованих організацією, вказати про кількість учасників, партнерські зв’язки тощо;
- представники Молодіжної ради минулого складу, які проявили активну громадську позицію та мають високі результати роботи, зараховуються до складу Молодіжної ради на підставі подання від постійної комісії Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями. Представник повинен надати до Наглядової ради: подання та копію паспорта громадянина України;
- головний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки Одеської міської ради, який вибирається секретарем Молодіжної ради при Одеському міському голові.
3.6. Наглядова рада затверджує персональний склад членів Молодіжної ради та подає до міського голови подання до зарахування кількісного складу членів Молодіжної ради від кожної установи та організації.

4. Структура Молодіжної ради

4.1. Голова Молодіжної ради:
4.1.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. Має право вносити питання або проекти до порядку денного сесії Молодіжної ради без попереднього обговорення у відповідних комісіях.
4.1.2. Контролює виконання рішень сесії Молодіжної ради та виконавчого комітету.
4.1.3. Головує на сесіях Молодіжної ради та засіданнях її виконавчого комітету.
4.1.4. Обирається та переобирається на сесіях Молодіжної ради.
4.2. Заступник голови Молодіжної ради:
4.2.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. Має право вносити питання або проекти до порядку денного сесії Молодіжної ради без попереднього обговорення у відповідних комісіях.
4.2.2. Забезпечує виконання рішень виконавчого комітету та сесій Молодіжної ради.
4.2.3. Головує на сесіях Молодіжної ради та засіданнях її виконавчого комітету у період відсутності або хвороби голови Молодіжної ради.
4.2.4. Обирається та переобирається на сесіях Молодіжної ради.
4.3. Секретар Молодіжної ради:
4.3.1. Організовує підготовку сесій Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.
4.3.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.
4.3.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради.
4.3.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради та виконавчого комітету питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.
4.3.5. Інформує міського голову про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.
4.3.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.
4.3.7. Веде протоколи засідань сесій Молодіжної ради та виконавчого комітету.
4.3.8. Веде журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції та організовує ведення документообігу Молодіжної ради.
4.3.9. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.
4.3.10. Обирається та переобирається на сесіях Молодіжної ради.
4.4. Комісії Молодіжної ради:
4.4.1. Є органами Молодіжної ради, що формуються з числа членів Молодіжної ради.
4.4.2. Складаються з голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.
4.4.3. Перелік комісій, їх завдань, функціональна спрямованість і порядок організації роботи комісій Молодіжної ради визначаються Регламентом Молодіжної ради та Положенням про комісії, які затверджуються на сесії Молодіжної ради.
4.4.4. Регламент Молодіжної ради з переліком діючих комісій затверджується на першій сесії Молодіжної ради при Одеському міському голові. Голови комісій обираються на першій сесії Молодіжної ради.
4.4.5. Комісії з питань, які належать до їх структури, мають право звертатися до керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень та надавати пропозиції стосовно співпраці.
4.4.6. Рекомендації комісій підлягають обов'язковому розгляду виконавчим комітетом Молодіжної ради.
4.4.7. Комісії є підзвітними Молодіжній раді та відповідальними перед нею.
4.4.8. Для виконання визначених на сесіях Молодіжної ради питань Молодіжна рада може створювати робочі групи.
4.5. Виконавчий комітет Молодіжної ради:
4.5.1. У період між сесіями Молодіжної ради керівним і постійно діючим органом є виконавчий комітет Молодіжної ради (далі – виконком).
4.5.2. Членами виконкому є голова Молодіжної ради, його заступник та секретар, а також голови всіх комісій.
4.5.3.Секретар не входить до жодної з комісій.
4.5.4. Виконком:
- визначає та вносить на розгляд сесії Молодіжної ради проекти рішень Молодіжної ради;
- опрацьовує питання для подальшого розгляду на сесіях Молодіжної ради;
- одержує у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали;
- приймає рішення щодо організації поточної діяльності Молодіжної ради;
- здійснює контроль за діяльністю членів Молодіжної ради;
- вживає заходів щодо захисту честі і гідності членів Молодіжної ради.
4.5.5. Повноваження членів виконкому припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного формування.

5. Повноваження членів Молодіжної ради

5.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починається з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.
5.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:
- власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;
- рішення сесії Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов'язків;
- відкликання члена Молодіжної ради навчальним закладом або громадською організацією, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради;
- втрата члена Молодіжної ради українського громадянства;
- смерть члена Молодіжної ради.
5.3. Систематичним невиконанням обов’язків члена Молодіжної ради є:
- відсутність без поважних причин на сесіях Молодіжної ради або засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- невиконання рішень сесії Молодіжної ради або комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- невиконання покладених на нього зобов’язань згідно з п. 6.3 цього Положення.
5.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради при Одеському міському голові на розгляд сесії Молодіжної ради тільки після розгляду цього питання на засіданні відповідної комісії Молодіжної ради за умови голосування за припинення повноважень не менше 2/3 присутніх від складу комісії Молодіжної ради.
5.5. Місце членства Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник, який направляється від навчального закладу (організації), згідно з рішенням Наглядової ради, на якому приймається кандидатура.


6. Права та обов’язки члена Молодіжної ради

6.1. Член Молодіжної ради, реалізуючи свої повноваження на сесіях ради і беручи участь в роботі комісії та виконавчого комітету Молодіжної ради, здійснює представництво інтересів навчального закладу чи молодіжної громадської організації, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради.
6.2. Член Молодіжної ради має право:
- ухвального голосу на сесіях Молодіжної ради;
- ухвального голосу на засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- обиратися та бути обраним у члени виконавчого комітету Молодіжної ради;
- представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї територіальної громади м. Одеси;
- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного сесії Молодіжної ради і засідання комісії згідно з Регламентом;
- брати участь в обговоренні порядку денного сесії Молодіжної ради і засідання комісії;
- оголошувати на сесіях Молодіжної ради і засіданнях комісії тексти звернень, заяв, пропозицій;
- брати участь у роботі комісії Молодіжної ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом даної комісії.
6.3. Член Молодіжної ради зобов’язаний:
- брати участь в засіданнях сесії Молодіжної ради;
- бути членом та брати участь у роботі комісії Молодіжної ради;
- виконувати рішення сесії Молодіжної ради та комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- дотримуватись Регламенту Молодіжної ради;
- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих;
- надавати щорічний звіт про свою роботу.
6.4. Члени Молодіжної ради мають право проходити стажування на базі органів місцевого самоврядування, бути присутніми на сесіях Одеської міської ради, брати участь у засіданнях комісій Одеської міської ради та працювати помічниками депутатів місцевої ради за згодою сторін.

7. Організація роботи Молодіжної ради

7.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є сесії.
7.2. Сесії можуть бути першою, черговими та позачерговими:
- чергові сесії проводяться не рідше одного разу на квартал, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;
- позачергові сесії Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради або комісій. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергову сесію.
7.3. Перша сесія Молодіжної ради проводиться не пізніше, ніж за 14 днів після затвердження її складу. На першій сесії відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):
- голови Молодіжної ради;
- заступника голови Молодіжної ради;
- секретаря Молодіжної ради;
- голови комісій.
На першій сесії затверджується Регламент Молодіжної ради з переліком діючих комісій.
7.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другій сесії Молодіжної ради. Проведення сесії Молодіжної ради правомочне за наявності 2/3 членів від її повного складу.
7.5. Порядок денний сесійного засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 14 днів до засідання.
7.6. Рішення з питань порядку денного сесії Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від загальної кількості депутатів Молодіжної ради, що зареєструвалися на сесії.
7.7. Рішення сесії Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.
7.8. Рішення Молодіжної ради підлягають обов’язковій публікації на офіційному сайті Молодіжної ради.
7.9. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступної сесії.

8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються на засіданні Наглядової ради на підставі рішення сесії Молодіжної ради, якщо за них проголосувало не менше, ніж 2/3 присутніх на сесії.
8.2. Ліквідація та реорганізація Молодіжної ради здійснюються відповідно до розпорядження міського голови за поданням Наглядової ради.
Керуюча справами        О. Оніщенко


Страница создана: 19.12.2014 15:55
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее