/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №757 від 26.08.2014р.

№757 від 26.08.2014р.

Про розподіл функціональних обов’язків виконавчих органів Одеської міської ради щодо приймання-передачі об’єктів нежитлового фонду, житлово-комунального призначення та іншої соціальної інфраструктури з різних форм власності до комунальної та з комунальної власності територіальної громади м. Одеси до інших форм власності

Розпорядження
Одеського міського голови
№757 від 26.08.2014р.


Про розподіл функціональних обов’язків виконавчих органів

Одеської міської ради щодо приймання-передачі об’єктів

нежитлового фонду, житлово-комунального призначення

та іншої соціальної інфраструктури з різних форм власності

до комунальної та з комунальної власності територіальної громади

м. Одеси до інших форм власності

Відповідно до п. 6 частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи необхідність удосконалення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради в проведенні процедури приймання-передачі об’єктів нежитлового фонду, житлово-комунального призначення та іншої соціальної інфраструктури з державної власності та підприємств інших форм власності до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, з комунальної власності до інших форм власності:

1. Функціональні обов’язки виконавчих органів Одеської міської ради щодо приймання-передачі об’єктів нежитлового фонду, житлово-комунального призначення та іншої соціальної інфраструктури з різних форм власності до комунальної та з комунальної власності територіальної громади м. Одеси до інших форм власності розподіляються наступним чином:
1.1. Департамент міського господарства Одеської міської ради:
1.1.1. Організовує та проводить роботу з приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси усіх об’єктів житлового фонду, в тому числі окремих житлових квартир.
1.1.2. Відповідно до положень Програми передачі з державної до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитків, розташованих на території м. Одеси, на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4197-VI, є відповідальним виконавчим органом Одеської міської ради за її реалізацію.
1.1.3. Здійснює процедуру приймання-передачі з інших форм власності до комунальної власності територіальної громади м. Одеси об’єктів паливно-енергетичного комплексу.
1.1.4. Закріплює прийняті об’єкти та ті, що вже є комунальною власністю, а саме: житлові будинки, гуртожитки, інженерні мережі тепло-, водо-, електропостачання та водовідведення, трансформаторні підстанції, водонасосні станції, каналізаційні насосні станції, центральні теплові пункти, котельні, станції зливової каналізації та інше майно інженерної інфраструктури.
1.2. Департамент комунальної власності Одеської міської ради:
1.2.1. Проводить роботу з приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади м. Одеси нежитлових приміщень, будівель, споруд, малих архітектурних форм некапітального та капітального призначення та іншого нерухомого майна нежитлового фонду.
1.2.2. Здійснює реєстрацію прийнятого нерухомого майна нежитлового призначення за територіальною громадою м. Одеси.
1.2.3. Проводить роботу з оформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого нежитлового фонду з подальшим використанням його в інтересах територіальної громади м. Одеси.
1.2.4. Здійснює процедуру приймання-передачі об’єктів нежитлового фонду, що є комунальною власністю, у державну або у комунальну власність сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та міст.
1.2.5. Бере участь у роботі комісії у статусі члена комісії з приймання-передачі житлового фонду з метою встановлення наявності та зберігання нежитлових приміщень та вільних квартир, які можуть вважатися відумерлою спадщиною.

2. Департаменту міського господарства Одеської міської ради внести відповідні зміни до складу постійно діючих комісій, затвердженого рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.04.2011 року № 143 «Про створення постійно діючої комісії з питань прийняття об’єктів житлово-комунального призначення, насосних та трансформаторних станцій, теплових пунктів, інженерних мереж тепло-, водо-, електропостачання та ін. з державної власності та підприємств інших форм власності до комунальної власності територіальної громади м. Одеси» та № 144 «Про створення постійно діючої комісії з питань прийняття від підприємств-банкрутів та ліквідованих підприємств об’єктів житлово-комунального призначення, насосних та трансформаторних станцій, теплових пунктів, інженерних мереж тепло-, водо-, електропостачання та ін. з державної та інших форм власності до комунальної власності територіальної громади м. Одеси».

3. Департаменту комунальної власності Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про створення постійно діючої комісії з приймання-передачі нерухомих об’єктів нежитлового фонду до комунальної власності територіальної громади м. Одеси.


4. Розпорядження міського голови від 26.01.2009 р. № 26-01р «Про перерозподіл функцій щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Одеси та закріплення за балансоутримувачем прийнятого майна або майна, що вже є комунальною власністю Одеської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й. та заступника міського голови Шандрика В.І.Г. ТрухановСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
26.08.2014 18:12

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/mayor/62224/