/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №701 від 11.08.2014р.

№701 від 11.08.2014р.

Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси  /втратило чинність/

Втратило чинність  розпорядженням  № 89 від 15.02.2016р.

  

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№701 від 11.08.2014р.
Про створення координаційної ради із забезпечення

податкових та інших надходжень до бюджету міста ОдесиВідповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси:

1. Створити координаційну раду із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про координаційну раду із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси (додаток 2).

3. Координаційній раді щоквартально до 20 числа місяця наступного за звітним надавати її керівнику інформацію про виконання бюджету м. Одеси та про підсумки роботи.

4. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради створити аналогічні координаційні ради.

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21.01.2011 р.
№ 29-01р «Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси та державного бюджету в 2011 році» (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.
Г. Труханов

 

Додаток 1
 до розпорядження
міського голови
№701 від 11.08.2014р.
                                                                                                    
 
СКЛАД
координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень
до бюджету м. Одеси
 

Орловський                  
Анатолій Йосипович
-
керівник координаційної ради, перший заступник міського голови;
 
Бедрега               
Світлана Миколаївна
-
заступник керівника координаційної ради, директор департаменту фінансів Одеської міської ради;
 
Жирова
Ірина В’ячеславівна
-
секретар координаційної ради, заступник директора департаменту фінансів Одеської міської  ради,  начальник відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу.         
 
 
 
Члени координаційної ради:
                                              
Вугельман
Павло Володимирович
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів (за згодою);
 
Китайська
Олена Петрівна
-
директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Новіков                                     Валерій Сімонович                
 
-
в.о. директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
 
Панов
Борис Миколайович             
-
начальник управління капітального                            будівництва Одеської міської ради;
 
Ракул
Василь Миколайович             
-
в.о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
 
 
 
Спектор
Олексій Володимирович
-
директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
 
Шило                                     
Ігор Вікторович 
-
директор   департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради;
 
 
-
начальник управління Державного казначейства у м. Одесі Головного    управління Державної казначейської служби    України    в  Одеській   області (за згодою);
 
 
-
начальник спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків                             у м. Одесі   (за згодою).                          
                                                

                                                
                                               
                                       
Керуюча справами                                                                         О. Оніщенко      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№701 від 11.08.2014р.
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду із забезпечення податкових та інших надходжень  до бюджету м. Одеси
 
 
Координаційна рада із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси (далі – Координаційна рада) здійснює свою діяльність відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України.
         Координаційна рада є колегіальним дорадчим органом, який має сприяти координації роботи всіх відповідальних органів з наповнення бюджетів усіх рівнів.
         Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
         Основним завданням Координаційної ради є забезпечення плідної співпраці органів, відповідальних за наповнення бюджету м. Одеси, та забезпечення виконання планових обсягів надходжень, доведених Міністерством фінансів України і затверджених Одеською міською радою.
         Координаційна рада має право запрошувати на засідання та заслуховувати керівників підприємств, установ та організацій, які збільшили обсяг податкового боргу та зменшили обсяг надходжень до місцевого бюджету, кредиторської та дебіторської заборгованості, наявність заборгованості із заробітної плати.
         Узагальнення інформації та підготовку питань на розгляд Координаційної ради здійснюють виконавчі органи Одеської міської ради в межах їх компетенції та покладених функцій.
         Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання також можуть проводитись за згодою учасників  ради при виникненні ризиків невиконання місцевого  бюджету.
                 
 
 

Керуюча справами                                                                       О. ОніщенкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
12.08.2014 13:59

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/mayor/61785/