/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 654-01р від 19.06.2013 р.

№ 654-01р від 19.06.2013 р.

Про порядок організації та проведення виїзного позачергового особистого прийому громадян міським головою /скасовано/

Скасовано розпорядженням міського голови № 938 від 27.09.2017 р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 654-01р від 19.06.2013 р.

Про порядок організації та проведення виїзного

позачергового особистого прийому громадян міським головою

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення до органів місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок організації та проведення виїзного позачергового особистого прийому громадян міським головою (додається).

2. Директору департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради забезпечувати необхідні умови громадянам під час виїзного позачергового особистого прийому громадян міським головою.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

О. Костусєв

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 19.06.2013 р.
№ 654-01р

 

ПОРЯДОК
організації та проведення виїзного позачергового

особистого прийому громадян міським головою
(далі – Порядок)

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення виїзного позачергового особистого прийому громадян міським головою (далі – особистий прийом).
1.2. Особистий прийом громадян міським головою здійснюється відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. зі змінами та доповненнями, а також цього Порядку.
1.3. Особистий прийом проводиться на основі якісного і своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з метою забезпечення реалізації їх конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань.
1.4. Міський голова при здійсненні особистого прийому громадян керується законодавством України та цим Порядком.

 

2. Організація та проведення особистого прийому громадян

 

2.1. Участь громадян у особистому прийомі міським головою вільна, але потребує пред’явлення документа, який посвідчує особу, або надає право представляти інтереси іншої особи. Відсутність такого документа згідно із вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян» є підставою для відмови у реєстрації звернення.
2.2. Під час особистого прийому з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадян, зміст порушених питань, до яких посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування вони зверталися раніше і яке було прийнято рішення. Вивчаються документи, інші матеріали, що додаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
2.3. На особистий прийом не допускаються особи, які прибули з тваринами та які мають при собі громіздкі речі, валізи, зброю тощо, а також особи, які прибули у стані сп'яніння чи порушують громадський порядок.
2.4. Громадяни, які звернулися до міського голови під час проведення особистого прийому громадян, можуть звертатися в усній та письмовій формах.
Про результати розгляду усних звернень громадяни повідомляються усно або письмово (за їх бажанням). У разі надання усної відповіді на звернення під час особистого прийому обов’язково повинно бути внесено запис до картки обліку особистого прийому.
Подані громадянами на особистому прийомі письмові заяви розглядаються згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».
Коли порушене громадянином усне питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянину може бути запропоновано викласти питання письмово.
У разі повторних звернень громадян з’ясовуються причини, що їх викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.
2.5. Не розглядаються звернення громадян у разі, коли питання від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання вже розглядалося та вирішено по суті; вирішення яких не відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування або можливе лише в судовому порядку, також питання осіб, визнаних судом недієздатними.
У разі відмови у особистому прийомі, громадянину обов’язково роз’яснюються причини.
2.6. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому громадян до міського голови, реєструються в департаменті з питань звернень громадян Одеської міської ради (далі – Департамент) відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, та надсилаються на розгляд згідно з наданими дорученнями міського голови до відповідних виконавчих органів Одеської міської ради.
2.7. Архівування та збереження матеріалів розгляду звернень громадян здійснюється Департаментом.
2.8. Відділом контролю та зворотного зв’язку Департаменту здійснюється систематичний контроль за виконанням доручень міського голови згідно з розпорядженням міського голови від 17.05.2013 р. № 488-01р «Про розподіл обов'язків між Одеським міським головою, першим заступником Одеського міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками Одеського міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради та членами виконавчого комітету Одеської міської ради».

 
Керуюча справами                           Т. ГерасименкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
20.06.2013 13:21

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/mayor/51721/