/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №29-01р від 21.01.2011р.

№29-01р від 21.01.2011р.

Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році (втратило чинність)

Втратило чинність розпорядженням Одеського міського голови №701 від 11.08.2014

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №31 від 24.01.2014
Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №134-01 р від 18.02.2013

Внесено зміни розпорядженням Одеського міського голови №70-01 р від 03.02.2012 

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№29-01р від 21.01.2011р.

Про створення координаційної
ради із забезпечення податкових
та інших надходжень до бюджету
міста Одеси в 2011 році

 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році:

1. Створити координаційну раду із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про координаційну раду із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році (додаток 2).

3. Координаційній раді щоквартально до 20-го числа наступного за звітним місяця надавати керівнику координаційної ради інформацію про виконання бюджету міста Одеси та про підсумки роботи координаційної ради.

4. Головам районних адміністрацій Одеської міської ради створити аналогічні координаційні ради.

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 27.01.2010р. №36-01р «Про створення координаційної ради із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету міста Одеси та державного бюджету у 2010 році».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.

О. Костусєв

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 21.01.2011р. №29-01р

 

СКЛАД
координаційної ради із забезпечення податкових

та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році

 

Черненко Сергій Олександрович - керівник координаційної ради, перший заступник міського голови;

Бедрега Світлана Миколаївна - заступник керівника координаційної ради, директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Жирова Ірина В’ячеславівна - секретар координаційної ради, заступник директора департаменту фінансів Одеської міської ради, начальник відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу.

Члени координаційної ради:

Іванський Андрій Йосипович - начальник відділення Державного казначейства у м. Одесі (за згодою);

Китайська Олена Петрівна - директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Ковальов Леонід Вячеславович - в.о. начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Ковріжних Ірина Савватіївна - в.о. начальника Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради;

Козлов Ігор Леонідович - заступник голови ДПА в Одеській області - начальник спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з ВПП у м. Одесі (за згодою);

Мурадян Рафаель Маратович - в.о. начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;

Поздняков Іван Васильович - в.о. начальника Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради;

Преснов Юрій Олександрович - голова постійної комісії з планування, бюджету та фінансів (за згодою);

Свобода Максим Ігорович - начальник управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічної діяльності Одеської міської ради;

Сошенко лександр Васильович - в.о. начальника департаменту транспортного комплексу та зв’язку Одеської міської ради.

Керуюча справами                                                             Т.В. Герасименко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 21.01.2011р. №29-01р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду із забезпечення податкових

та інших надходжень до бюджету міста Одеси в 2011 році

 

Координаційна рада із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси (далі – Координаційна рада) здійснює свою діяльність відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України.
 

1. Координаційна рада є колегіальним дорадчим органом, який має сприяти координації роботи всіх відповідальних органів з наповнення бюджетів усіх рівнів.
 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 

3. Основним завданням Координаційної ради є забезпечення плідної співпраці органів, відповідальних за наповнення бюджету м. Одеси та забезпечення виконання планових обсягів надходжень, доведених Міністерством фінансів України і затверджених Одеською міською радою.
 

4. Координаційна рада має право запрошувати на засідання та заслуховувати керівників підприємств, установ та організацій, які збільшили обсяг податкового боргу та зменшили обсяг надходжень до місцевого бюджету, кредиторської та дебіторської заборгованості, наявність заборгованості із заробітної плати.
 

5. Узагальнення інформації та підготовку питань на розгляд Координаційної ради виконують виконавчі органи в межах їх компетенції та покладених функцій.
 

6. Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання також можуть проводитись за згодою учасників при виникненні ризиків невиконання місцевого бюджету. 
  
Керуюча справами                           Т.В. ГерасименкоСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
24.01.2011 17:21

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/mayor/32261/