/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / №367-01р от 09.04.2008

№367-01р от 09.04.2008

О порядке организации и проведения личного приема граждан в г. Одессе должностными лицами органов местного самоуправления. Утратило силу

Втратило чинність згідно з розпорядженням №175-01р від 03.03.2012р.

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ розпорядженням  №1029-01р від 29.04.2009р.
Розпорядження

Одеського міського голови
№ 367-01р від 09.04.2008

Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі посадовими особами органів місцевого самоврядування

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення і відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 08 лютого 2008 р. за № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі Одеським міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами та керівниками виконавчих органів Одеської міської ради ( додатки 1, 2, 3).

2. Керуючій справами виконавчого комітету Одеської міської ради (Єршова Т.М.) забезпечити створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для прийому громадян у приймальні громадян департаменту з питань звернень громадян та проведення особистого прийому громадян Одеським міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами та начальником юридичного управління Одеської міської ради, за адресою: Думська площа, 1.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.


Е. Гурвіц

 

 

 

Додаток 1
до розпорядження

міського голови
№367-01р від 09.04.2008


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
у м. Одесі посадовими особами органів місцевого самоврядування


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі посадовими особами органів місцевого самоврядування.


2. Особистий прийом громадян Одеським міським головою проводиться виключно за зверненнями, які вже розглядалися на особистому прийомі першим заступником міського голови, секретарем Одеської міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради, начальником юридичного управління Одеської міської ради, та не були вирішені по суті порушених у них питань.

 

3. Особистий прийом громадян Одеським міським головою, відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», проводиться в установленому ним порядку, за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради переліку громадян, питання яких заздалегідь вивчаються департаментом з питань звернень громадян.


4. Особистий прийом громадян Одеським міським головою, секретарем Одеської міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради та начальником юридичного управління проводиться у приймальні громадян департаменту з питань звернень громадян, в установлені графіком дні та години, відповідно до повноважень.
Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, проводиться першочергово.


5. Окрім прийому Одеським міським головою, секретарем Одеської міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Одеської міської ради та начальником юридичного управління Одеської міської ради у департаменті з питань звернень громадян проводиться прийом посадовими особами департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради згідно з наступним графіком: 

понеділок, четвер з 9.00 до 14.00;
вівторок, п’ятниця з 9.00 до 13.00;
середа з 9.00 до 17.00 (з перервою на обід з 13.00 до 14.00). 

(згідно розпорядження Одеського міського голови №1029-01р від 29.04.2009р.)
 
6. Вхід громадян до приймальні вільний, але потребує пред’явлення документів, які посвідчують їх особу.

7. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівниками виконавчих органів Одеської міської ради публікується в газеті “Одесский вестник” і розміщується на сайті Одеської міської ради та у приймальні громадян у доступному для вільного огляду місці.

8. Попередній запис на особистий прийом до Одеського міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами, секретаря Одеської міської ради та начальника юридичного управління проводиться фахівцями відділу листів та прийому громадян департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради та департаментом з організації роботи Одеської міської ради, до міського голови - заступником директора департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради щоденно з 9.00 до 13.00.

Доповнено (згідно розпорядження Одеського міського голови №1029-01р від 29.04.2009р.):

8.1. Попередній запис на особистий прийом до міського голови та його заступників є обов’язковим і здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до дати прийому. Попередній запис на особистий прийом здійснюється з обов’язковим поданням письмово викладеного звернення по суті порушених питань.
8.2. Громадяни, що записуються на особистий прийом, повинні при собі мати документ, що посвідчує особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа, згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян», є підставою для відмови в особистому прийомі.
8.3. На прийом не допускаються особи, які прибули з тваринами, та такі, які мають при собі громіздкі речі, валізи, зброю тощо, а також особи, що прибули в стані сп'яніння, чи порушують громадський порядок. Якщо їх поведінка створює небезпеку для оточуючих, для їх ізоляції можуть бути викликані правоохоронні органи, або спеціальні медичні служби.
8.4. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання порушених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних виконавчих органів Одеської міської ради або негайно отримати за усним запитом від них необхідну інформацію.»


9. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадян, зміст порушених питань, до яких посадових осіб чи органів державної влади вони зверталися раніше, і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа, до компетенції якої належить вирішення питань. Вивчаються документи, інші матеріали, що додаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг, або пропозицій (зауважень); за потребою планується виїзд за місцем проживання громадян для вивчення фактів, викладених у зверненнях.

10. Попередній запис на особистий прийом до секретаря Одеської міської ради, а також реєстрація звернень з особистого прийому та контроль виконання доручень секретаря Одеської міської ради, архівування та збереження матеріалів розгляду звернень громадян здійснюється фахівцями департаменту з організації роботи Одеської міської ради.

11. Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися на особистому прийомі до Одеського міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами, секретаря Одеської міської ради, начальника юридичного управління та керівників виконавчих органів Одеської міської ради проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.
У разі повторних звернень громадян вивчаються архівні матеріали з порушених питань, з’ясовуються причини, що їх викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

12. Список громадян на особистий прийом, а також картки обліку особистого прийому із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, адреси проживання, змісту порушених питань та матеріали про вивчення фактів, викладених громадянами, підготовлені департаментом з питань звернень громадян, подаються за декілька днів до прийому міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Одеської міської ради, секретареві Одеської міської ради, які проводять прийом громадян.

13. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

14. У разі, коли порушене усне громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянам може бути запропоновано викласти заяву письмово.
Подані громадянами на особистому прийомі письмові заяви розглядаються у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.
Про результати розгляду усних звернень громадяни повідомляються письмово або усно (за їх бажанням).

15. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому громадян до Одеського міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами, секретаря Одеської міської ради та начальника юридичного управління Одеської міської ради реєструються у департаменті з питань звернень громадян, надсилаються на розгляд, згідно з наданими дорученнями до відповідних виконавчих органів Одеської міської ради.

16. Відповідно до наданих Одеським міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами, секретарем Одеської міської ради та начальником юридичного управління доручень, звернення громадян реєструються, згідно з вимогами Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

17. Відділом контролю та архіву департаменту з питань звернень громадян Одеської міської ради здійснюється систематичний контроль за виконанням доручень Одеського міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами, секретаря Одеської міської ради та начальника юридичного управління, наданих на особистому прийомі відповідним виконавчим органам.

18. Департаментом з питань звернень громадян Одеської міської ради аналізуються та узагальнюються звернення громадян на особистому прийомі, щоквартально інформується про це керуючий справами виконавчого комітету Одеської міської ради та Одеська обласна державна адміністрація.


19. Не проводиться запис на особистий прийом до керівників виконавчих органів Одеської міської ради у разі, коли питання від одного і того ж громадянина, з одного й того ж питання вже розглядалося на особистому прийомі та вирішено по суті, а також питання осіб, визнаних судом недієздатними.

20. Зміни до графіка особистого прийому громадян, підготовлені департаментом з питань звернень громадян (за погодженням із першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами, секретарем Одеської міської ради, начальником юридичного управління), затверджує міський голова.

 

Керуюча справами                                      Т.М. Єршова

 

 

 


Додаток 2
до розпорядження

міського голови
№367-01р від 09.04.2008


ГРАФІК
особистого прийому громадян Одеським міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, секретарем Одеської міської ради, керуючим справами та начальником юридичного управління Одеської міської ради

ГУРВІЦ
Едуард Йосипович
міський голова
Другий
понеділок місяця
16.00 - 18.00
Ворохаєв
Анатолій Іванович 
перший заступник
міського голови
Понеділок
16.00 - 18.00
Кучук
Михайло Ілліч 
заступник міського голови
Середа 
11.00 - 13.00
Тельвак
Микола Миколайович 
заступник міського голови
Вівторок
16.00 - 18.00
Убірія
Вахтангі Шалвович 
заступник міського голови
Четвер
16.00 - 18.00
Фідірко
Тетяна Георгіївна
заступник міського голови
Середа
16.00 - 18.00
Прокопенко
Олександр Адольфович 
секретар міської ради
П’ятниця
10.00 - 12.00
Єршова
Тетяна Миколаївна 
керуюча справами
Четвер
15.00 - 18.00
Бакланова
Наталія Володимирівна
начальник
юридичного управління
1, 3 середа
16.00 - 18.00

Керуюча справами                                              Т.М. Єршова

 


Додаток 3
до розпорядження

міського голови
№367-01р від 09.04.2008


ГРАФІК
особистого прийому громадян керівниками виконавчих органів
Одеської міської ради
  

з/п
Посада
Дні
прийому
Час прийому
Адреса місця
проведення прийому,
номер кабінету
1
Голова Київської
районної адміністрації
1, 2, 4-й понеділок;
 
3-й
понеділок
11.00-13.00
 
 
вул. Ак. Корольова, 9
кабінет № 105
 
прийом інвалідів
вул. Ак. Корольова, 9
кабінет № 105
2
Голова Приморської районної адміністрації
1, 3-й
понеділок
11.00-13.00
вул. Канатна, 134
кабінет № 4
3
Голова Малиновської
районної адміністрації
1, 3-й понеділок
11.00-13.00
вул. Ген. Петрова, 22
кабінет № 301
4
Голова Суворовської районної адміністрації
2, 4-й
понеділок
16.00-19.00
просп. Добровольського,
106
приймальня громадян
кабінет № 112
5
Начальник управління
архітектури та містобудування
середа
10.00-13.00
вул. Гоголя, 10
кабінет начальника управління № 1
6
 
 
Начальник управління
з питань культури та мистецтв
вівторок
 
п’ятниця
16.00-18.00
 
09.00-11.00
Сабанєєв міст, 3
кабінет начальника управління
7
Начальник Одеського міського управління земельних ресурсів
вівторок
10.00-13.00
вул. Черняховського, 6
кабінет начальника управління
8
Начальник управління капітального будівництва
вівторок
 
1-а субота
09.00-11.00
 
09.00-11.00
вул. Комітетська, 10а
кабінет начальника управління
9
Директор департаменту з питань звернень громадян
понеділок
09.00-11.00
Думська площа, 1
(тимчасово
Пушкінська, 2)
кабінет директора департаменту
10 Директор департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю
понеділок
10.00-13.00
Думська площа, 1
кабінет директора департаменту № 216
11

Директор департаменту

з організації роботи міської ради

кожного вівторка 10.00-12.00
Думська площа, 1
кабінет директора департаменту № 204
12
Начальник управління транспортного
комплексу міста
вівторок
16.00-18.00
вул. Промислова, 37
кабінет № 2
13
Начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
середа
10.00-13.00
вул. Преображенська, 60
кабінет № 6
14
 
 
Начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини
понеділок
середа
п’ятниця
10.00-13.00
 
 
 
вул. Катерининська, 14
кабінет начальника управління
 
15
Начальник управління
охорони здоров’я
середа
10.00-13.00
вул. Коблевська, 13
кабінет начальника управління
16
Начальник управління економіки, інвестиційної політики та зовнішньо - економічної діяльності
вівторок
14.00-17.00
вул. Пушкінська, 6
кабінет начальника управління
 
 
17
Начальник управління соціального
захисту населення та праці
понеділок
15.00-17.00
вул. Л.Толстого, 7
кабінет начальника управління
18
Начальник управління дорожнього господарства
вівторок
16.00-18.00
вул. Ген. Петрова, 22
кабінет № 211
19
Начальник управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя
вівторок
14.00-17.00
вул. Б. Хмельницького, 18
кабінет № 201
20
Начальник управління фізичної культури та спорту
середа
10.00-13.00
вул. Спиридонівська, 6
кабінет начальника управління
21
Начальник управління молодіжної та сімейної політики
понеділок
14.00-17.00
вул. Пушкінська, 2
кабінет начальника управління
22
Директор департаменту архівної справи та діловодства
понеділок
10.00-13.00
вул. Стовпова, 17
кабінет директора департаменту
23
Начальник
управління екологічної безпеки
понеділок
14.00-16.00
вул. Дерибасівська, 14
кабінет начальника управління
 
 
24
Начальник управління інформації
понеділок
16.00-18.00
Думська площа, 1
кабінет начальника управління № 305
 
25
Начальник представництва
по управлінню
комунальною власністю
понеділок
10.00-12.00
вул. Артилерійська, 1
кабінет начальника
представництва
 
26
Начальник
управління внутрішньої політики
вівторок
 
четвер
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00
вул. Канатна, 19/21
кабінет начальника управління
27
Начальник
інспекції з благоустрою міста
середа
15.00-18.00
вул. М`ясоєдовська, 13
кабінет начальника управління
28
Начальник управління
з питань фондової діяльності та роботи
з цінними паперами
п’ятниця
10.00-12.00
вул. Пушкінська, 54
кабінет № 1
 
 
29
Начальник управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
3-й четвер
15.00-17.00
вул. Артилерійська, 1/1
кабінет № 2
30
Начальник управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення
вівторок
четвер
 
10.00-13.00
10.00-13.00
вул. Дерибасівська, 8
кабінет начальника управління
31
Начальник бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами 
управління архітектури
 та містобудування
середа
14.00-16.00
Польський узвіз,10
кабінет начальника бюро
32
Начальник управління міжнародних відносин, європейської інтеграції
та зв’язків з Одеською діаспорою
понеділок
11.00-13.00
Думська площа, 1
кабінет начальника управління № 225
 
33
Начальник управління фінансів
середа
15.00-18.00
вул. Жуковського, 13
кабінет начальника управління
34
Начальник
відділу державних реєстраторів
середа
15.00-18.00
вул. Старицького, 10а
кабінет начальника відділу
35
Директор департаменту
оборонної роботи
2-а п’ятниця
10.00-12.00
вул. Катерининська, 14
кабінет № 18
36
Начальник юридичного управління
1,3-я середа
16.00-18.00
Думська площа, 1
кабінет начальника управління № 315 
37
Начальник управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
понеділок
16.00-19.00
вул. Успенська, 83/85
кабінет начальника управління
38
Директор департаменту рекреаційного комплексу та туризму
четвер
14.00-17.00
вул. Дерибасівська, 8
кабінет директора департаменту
39
Начальник
управління освіти та науки
понеділок
15.00-17.00
вул. Канатна, 134
кабінет начальника управління
40
Начальник управління дозвільних та погоджувальних процедур
понеділок
14.00-17.00
вул. Преображенська, 21
кабінет начальника управління
41
Служба у справах дітей
понеділок
середа
14.00-17.45 09.00-13.00
вул. Дерибасівська, 8
кабінет начальника служби
42
Відділ контролю за забудовою міста управління архітектури та містобудування
понеділок
середа
10.00-13.00
вул. Канатна, 26-б
кабінет начальника
відділу

Керуюча справами                                    Т.М. ЄршоваСтраница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
15.04.2008 13:26

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/mayor/13760/