03:59:23   |   04 августа 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 880 від 03.10.2018 р.

№ 880 від 03.10.2018 р.

Про формування Молодіжної ради при Одеському міському голові

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 880 від 03.10.2018 р.

Про формування Молодіжної ради
при Одеському міському голові


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою розвитку молодіжного руху в м. Одесі, широкого залучення молоді до формування молодіжної політики на місцевому рівні:

1. Затвердити Положення про Молодіжну раду при Одеському міському голові (додається).

2. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради здійснити відповідні заходи щодо процедури формування Молодіжної ради при Одеському міському голові відповідно до Положення.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації процедури формування Молодіжної ради при Одеському міському голові.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 19 грудня 2014 року № 1291 «Про формування Молодіжної ради при Одеському міському голові».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.В.о. міського голови                  А. Орловський

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 03.10.2018 р.
№ 880

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Молодіжну раду при Одеському міському голові
(далі – Положення)

1. Загальні положення

 

1.1. Молодіжна рада при Одеському міському голові (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим органом із питань молодіжної політики, створеним з метою взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради та молоді міста Одеси і забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах суспільного життя міста Одеси, проведення інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Одеси.
1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Переглянутою Європейською хартією про участь молоді в місцевому та регіональному житті, Конституцією України, діючим законодавством України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та Регламентом Молодіжної ради, який затверджується на першому засіданні Молодіжної ради.
1.3. У своїй діяльності Молодіжна рада дотримується принципів: законності, верховенства права, демократії, плюралізму, гласності, незалежності, колегіальності, добровільності, рівноправності, толерантності, багатоманітності думок.
1.4. Молодіжна рада інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення та стан їх виконання шляхом розміщення інформації на офіційних сайтах Молодіжної ради та Одеської міської ради.
1.5. Молодіжна рада не належить до релігійних, економічних об'єднань і політичних партій та рухів, а керується принципом надання рівних можливостей у співпраці з ними.
1.6. Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах та діють за принципами поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.
1.7. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Одеському міському голові.
1.8. Координацію діяльності Молодіжної ради здійснює департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.9. Контроль за діяльністю Молодіжної ради здійснює Наглядова рада з формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові (далі – Наглядова рада), що формується з представників виконавчих органів Одеської міської ради, депутатів Одеської міської ради, членів Молодіжної ради минулих років та затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Завдання Молодіжної ради

 

2.1. Відповідно до мети основними завданнями Молодіжної ради є:
2.1.1. Організація участі молоді у громадському житті міста Одеси шляхом розробки та реалізації молодіжних програм.
2.1.2. Поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста Одеси.
2.1.3. Моніторинг, аналіз та прогнозування соціальних та політичних процесів у молодіжному середовищі.
2.1.4. Визначення пріоритетних напрямів та проблемних питань молодіжної політики для надання пропозицій та рекомендацій щодо їх вирішення виконавчим органам Одеської міської ради.
2.1.5. Сприяння участі молоді у процесі прийняття рішень органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами з питань, які впливають на життя молоді.
2.1.6. Розроблення пропозицій та інструментів щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики.
2.1.7. Виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у місті.
2.2. Для реалізації мети та виконання своїх завдань Молодіжна рада має право:
2.2.1. Одержувати від виконавчих органів Одеської міської ради необхідну для діяльності інформацію та матеріали.
2.2.2. Залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
2.2.3. Взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами, створеними при органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, та громадськими радами.

 

3. Формування Молодіжної ради

 

3.1. Увійти до складу Молодіжної ради можуть громадяни України – члени територіальної громади м. Одеси віком від 14 до 35 років, делеговані кандидатами до складу Молодіжної ради суб’єктами делегування, зазначеними у пункті 3.2 цього Положення, або обрані за результатом конкурсного відбору.
3.2. Суб’єктами делегування до складу Молодіжної ради є:
3.2.1. Заклади вищої, професійної та професійно-технічної освіти міста Одеси незалежно від форм власності (до 26 осіб, по 1 кандидату від закладу);
3.2.2. Заклади загальної середньої освіти з числа членів Парламенту старшокласників, що створюється департаментом освіти та науки Одеської міської ради (по 1 особі від кожного району міста);
3.2.3. Громадські організації, що працюють з молоддю, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, діяльність яких спрямована на реалізацію молодіжної політики, зокрема в місті Одесі, надають пропозиції щодо членів Молодіжної ради, які обираються Наглядовою радою на конкурсній основі (30 осіб, по 1 кандидату від організації).
3.3. Кількісний склад Молодіжної ради формується кожні два роки, затверджується розпорядженням міського голови на підставі подання Наглядової ради та не може перевищувати 60 осіб.
3.4. Кандидатами до складу Молодіжної ради надаються наступні документи:
- заява кандидата;
- копія документа, що посвідчує особу (відповідно до статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
- копія студентського або учнівського квитка, або документа, який підтверджує, що кандидат навчається у відповідному закладі освіти;
- подання від голови організації, установи або закладу про делегування кандидата до Молодіжної ради;
- копія протоколу загальних зборів організації, установи або закладу, на яких було вирішено делегувати кандидата до складу Молодіжної ради;
- біографічна довідка кандидата;
- презентація кандидата (звіт про досягнення у сфері молодіжної політики, бачення своєї ролі у функціонуванні Молодіжної ради тощо).
3.5. Прийом документів здійснюється Департаментом протягом 30 календарних днів із дня оголошення відбору.

 

4. Структура Молодіжної ради

 

4.1. Голова Молодіжної ради:
4.1.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції. Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради без попереднього обговорення на відповідних комісіях.
4.1.2. Контролює виконання рішень, прийнятих на засіданні Молодіжної ради та її Виконавчого комітету (далі – Виконком).
4.1.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради та Виконкому.
4.1.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради.
4.2. Заступник голови Молодіжної ради:
4.2.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції за дорученням голови Молодіжної ради. Має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради без попереднього обговорення у відповідних комісіях.
4.2.2. Забезпечує виконання рішень, прийнятих на засіданнях Молодіжної ради та її Виконкому.
4.2.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради та засіданнях її Виконкому у період відсутності голови Молодіжної ради.
4.2.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради.
4.3. Секретаріат Молодіжної ради:
4.3.1. Складається з голови секретаріату та двох членів.
4.3.2. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що вносяться на розгляд Молодіжної ради.
4.3.3. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді міста.
4.3.4. Забезпечує зберігання документів, пов'язаних із роботою ради.
4.3.5. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради або її Виконкому питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.
4.3.6. Інформує Департамент про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.
4.3.7. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.
4.3.8. Веде протоколи засідань Молодіжної ради та її Виконкому.
4.3.9. Веде журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції та організовує ведення документообігу Молодіжної ради.
4.3.10. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією.
4.4. Члени секретаріату обираються та переобираються на засіданнях Молодіжної ради.
4.5. За рішенням Молодіжної ради можуть створюватися комісії та робочі групи.
4.6. Секретар та члени секретаріату не входять до жодної з комісій.
4.7. У період між засіданнями Молодіжної ради керівним і постійно діючим органом є Виконком.
4.7.1. Членами Виконкому є голова Молодіжної ради, його заступник та голова секретаріату, а також голови всіх комісій.
4.7.2. Виконком:
- визначає та вносить на розгляд засідань Молодіжної ради проекти рішень Молодіжної ради;
- опрацьовує питання для подальшого розгляду на засіданнях Молодіжної ради;
- одержує у встановленому порядку необхідну для діяльності Молодіжної ради інформацію та матеріали;
- приймає рішення щодо організації поточної діяльності Молодіжної ради;
- здійснює контроль за діяльністю членів Молодіжної ради;
- вживає заходів щодо захисту честі і гідності членів Молодіжної ради.
4.7.3. Повноваження членів Виконкому припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного скликання.

 

5. Повноваження членів Молодіжної ради

 

5.1. Повноваження члена Молодіжної ради починаються з дня затвердження її персонального складу у встановленому порядку та діють до затвердження наступного складу Молодіжної ради.
5.2. Повноваження члена Молодіжної ради можуть бути припинені достроково у наступних випадках:
- подання заяви членом Молодіжної ради, який вияв бажання достроково припинити членство;
- втрати, виходу з українського громадянства;
- виїзду на постійне місце проживання до іншої адміністративно- територіальної одиниці України;
- систематичного невиконання обов’язків члена Молодіжної ради;
- недотримання Регламенту Молодіжної ради та порушення основних принципів роботи Молодіжної ради;
- ліквідації організації, закладу освіти, яка (який) його делегувала до складу Молодіжної ради;
- визнання його судом обмежено дієздатним, недієздатним або безвісно відсутнім;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до обмеження або позбавлення волі;
- смерті.
5.3. Невиконанням обов’язків члена Молодіжної ради є:
- відсутність понад двох разів підряд без поважних причин на засіданнях Молодіжної ради або засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- невиконання рішень засідань Молодіжної ради або комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- невиконання покладених на нього обов’язків.
5.4. У разі наявності підстав, передбачених пунктом 5.2 цього Положення, розпочинається процедура відкликання члена Молодіжної ради. Процедура відкликання члена Молодіжної ради розпочинається з письмового звернення будь-якого члена Молодіжної ради до Виконкому. Після розгляду та аналізу звернення Виконком приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Молодіжної ради. У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Молодіжної ради, Виконком у письмовій формі інформує Наглядову раду про необхідність заміни члена Молодіжної ради.
5.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий кандидат, який є наступним відповідно до рейтингу конкурсного відбору. На підставі відповідного рішення Наглядової ради вносяться зміни до складу Молодіжної ради розпорядженням Одеського міського голови.

 

6. Права та обов’язки члена Молодіжної ради

 

6.1. Член Молодіжної ради, реалізуючи свої повноваження на засіданнях Молодіжної ради і беручи участь у роботі комісії та Виконкому, здійснює представництво інтересів навчального закладу чи громадської організації, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради.
6.2. Член Молодіжної ради має право:
- ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;
- ухвального голосу на засіданнях комісії Молодіжної ради, членом якої він є;
- обиратися та бути обраним у члени Виконкому;
- представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї територіальної громади м. Одеси;
- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради і засідання комісії згідно з Регламентом;
- брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради і засідання комісії;
- оголошувати на засіданні Молодіжної ради і засіданнях комісії тексти звернень, заяв, пропозицій;
- брати участь у роботі комісії Молодіжної ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом цієї комісії.
6.3. Член Молодіжної ради зобов’язаний:
- дотримуватись Регламенту Молодіжної ради;
- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих;
- надавати щорічний звіт про свою роботу.
6.4. Члени Молодіжної ради мають право проходити стажування на базі органів місцевого самоврядування, бути присутніми на сесіях Одеської міської ради, брати участь у засіданнях комісій Одеської міської ради та працювати помічниками депутатів місцевої ради за згодою сторін.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Зміни до цього Положення розглядаються на засіданні Наглядової ради на підставі рішення Виконкому та затверджуються розпорядженням міського голови.
7.2. Протоколи та витяги із протоколів засідань Молодіжної ради є рекомендованими для розгляду постійними комісіями, структурними підрозділами та виконавчим комітетом міської ради.
7.3. Припинення повноважень Молодіжної ради здійснюються за поданням Наглядової ради.
Керуюча справами                              О. ОніщенкоСтраница создана: 08.10.2018 10:22
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее