00:24:58   |   26 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Распоряжения городского головы / № 779 від 03.09.2018 р.

№ 779 від 03.09.2018 р.

Про створення міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 779 від 03.09.2018 р.

 

Про створення міської робочої групи з питань погашення

заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації

зайнятості населення та підвищення заробітної плати

до середньомісячного рівня по м. ОдесіВідповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів щодо захисту прав громадян відносно своєчасного отримання заробітної плати та здійснення спільних заходів, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками та виплатою заробітної плати:

1. Створити міську робочу групу з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську робочу групу з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Г. Труханов

 
Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 03.09.2018р.
№ 779
 
 
 
 
СКЛАД
міської робочої групи з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі
 
Вугельман
Павло Володимирович
-
 голова міської робочої групи, заступник міського голови.
 
Заступник голови міської робочої групи
-
директор департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради.
 
Секретар міської робочої групи
-
заступник директора департаменту – начальник відділу аналітики та контролю департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради.
 
 
Члени Міської робочої групи:
 
 
-                     представник департаменту фінансів Одеської міської ради; 
-                     представник департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
-                     представник департаменту економічного розвитку Одеської міської ради; 
-                     представник Київської районної адміністрації Одеської міської ради; 
-                     представник Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради; 
-                     представник Приморської районної адміністрації Одеської міської ради; 
-                     представник Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради; 
-                     начальник управління податків та зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою);
-    заступник начальника управління – начальник відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів фізичних осіб та єдиного внеску управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою); 
-    представник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ДПІ у Київському районі м. Одеси управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою); 
-    представник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ДПІ у Малиновському районі м. Одеси управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою); 
-    представник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ДПІ у Суворовському районі м. Одеси управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою); 
-    представник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування ДПІ у Приморському районі м. Одеси управління Державної фіскальної служби в Одеській області  (за згодою); 
-    заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою);
-   начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Головного управління Держпраці в Одеській області (за згодою);
-   голова правління Одеської міської організації роботодавців  (за згодою);
-   завідувач відділу соціально-економічних питань та правового захисту Федерації профспілок Одеської області (за згодою);
-   директор Одеського міського центру зайнятості (за згодою).
 
 
 
Керуюча справами                                                                    О. Оніщенко
 
 


Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03.09.2018 р.
№ 779
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про міську робочу групу з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі
 
 
1. Міська робоча група з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі (далі – Робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
 
2. Робоча   група   у  своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Робочої групи є:
3.1. Забезпечення взаємодії виконавчих органів Одеської міської ради з районними державними податковими інспекціями Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, районними управліннями Пенсійного фонду в місті Одесі, Одеським міським центром зайнятості з метою обміну інформацією щодо діяльності суб’єктів господарювання, що використовують найману працю, та вирішення питань виплати легалізованої заробітної плати, її своєчасної виплати і погашення заборгованості із заробітної плати підприємствами, установами та організаціями. 
3.2. Проведення з громадськістю міста Одеси роз’яснювальної роботи з питань підвищення престижності легальних доходів та формування у громадськості негативного ставлення до роботодавців, які виплачують нелегальну заробітну плату.
3.3. Проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання останніми вимог чинного трудового законодавства України.
3.4. Розгляд питань із заборгованості заробітної плати, наявної у суб’єктів господарювання, з метою надання останнім пропозицій щодо способів її погашення.
3.5. Організація проведення нарад, засідань «круглого столу» та інших організаційних заходів із зазначених питань. 
 
 
 
 
4. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право: 
4.1. Розглядати на своїх засіданнях пропозиції членів Робочої групи з питань підвищення суб’єктами господарювання рівня оплати праці до середнього показника по м. Одесі.
4.2. Запрошувати на свої засідання керівників підприємств, установ та організацій для розгляду та визначення шляхів вирішення питань з погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
4.3. Подавати пропозиції Головному управлінню Держпраці в Одеській області, податковим та іншим органам м. Одеси з метою вдосконалення контролю за дотриманням законодавства про оплату праці на підприємствах, установах та організаціях, зокрема на яких порушуються вимоги чинного законодавства України з питань праці.
4.4. Вивчати питання стосовно посилення відповідальності за нелегальну зайнятість, виплату заробітної плати нижче мінімальної та заробітної плати без сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття. 
4.5. Залучати до розгляду питань, що належать до повноважень Робочої групи, представників органів державної влади, місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками) у встановленому чинним законодавством України порядку. 
4.6. Заслуховувати представників підприємств, організацій, установ всіх форм власності та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману робочу силу, з питань укладення трудових відносин з найманими працівниками та збільшення рівня оплати праці. 
4.7. Забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи із суб’єктами господарювання всіх форм власності, спрямованої на легалізацію виплати заробітної плати, зайнятості населення. 
4.8. Проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем з погашенням заборгованості з виплати заробітної плати та вивчати результати діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем.
 
5. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Робочої групи. Робочу групу очолює заступник міського голови. 
 
6. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться щоквартально або позачергово за рішенням голови. Засідання Робочої групи скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови. Робоча група раз на півроку до 20 числа місяця, наступного за звітним, надає інформацію міському голові стосовно результатів своєї діяльності.
 
7. Порядок денний засідань Робочої групи формується її секретарем на підставі пропозицій членів робочої групи та схвалюється її головою. 
 
8. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її загального складу.
Рішення Робочої групи з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Робочої групи.
У разі рівного розподілу голосів голос голови Робочої групи є вирішальним.
 
9. Рішення Робочої групи оформлюються протоколом, який підписує голова Робочої групи.  
 
10. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Робочої групи здійснює департамент аналітики та контролю Одеської міської ради. 
 
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                            О. Оніщенко 
  
 
 
Розпорядження Одеського міського голови №779 від 03.09.2018р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №40 від 14.09.2018 р.


Страница создана: 06.09.2018 10:18
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее