01:32:36   |   20 сентября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 637-VII від 27.04.2016р.

№ 637-VII від 27.04.2016р.

Про внесення змін до Положення про комунальну установу «Соціальний центр матері та дитини», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. № 3958-VI

Рішення
Одеської міської ради
№ 637-VII від 27.04.2016р.

Про внесення змін до Положення про комунальну установу

«Соціальний центр матері та дитини», затвердженого
рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. № 3958-VI

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005р. № 879 «Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці, з метою соціального захисту сімей, які мають дітей, та запобігання соціального сирітства Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про комунальну установу «Соціальний центр матері та дитини», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. № 3958-VI, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.
 
Міський голова                                   Г. Труханов

 

Додаток до рішення
Одеської міської ради
від 27.04.2016р. № 637-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ
«СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ»
(нова редакція)


І. Загальні положення

 

1. СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ (далі – Установа) – комунальна установа тимчасового проживання жінок на сьомому-дев'ятому місяці вагітності та матерів з дітьми віком від народження до 24 місяців, які опинилися в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку (далі – особи, що тимчасово проживають в Установі).
В Установі для запобігання роз’єднанню сім’ї створюється кімната для одночасного перебування матері з декількома дітьми дошкільного віку, одна з яких віком від народження до 24 місяців.

2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, а також цим Положенням.

3.Найменування Установи:
3.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ».
3.2. Скорочене українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР».

4. Місцезнаходження Установи: 65076, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 47, e-mail: scmr@omr.odessa.ua

5. Установа утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством, та використовується лише за призначенням.

6. Положення про Установу затверджується Одеською міською радою.

 
7. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

8. Метою діяльності Установи є проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, що тимчасово проживають в Установі.

9. Установа провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

10. Спрямовує діяльність Установи департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради; оперативне управління Установою щодо проведення соціальної роботи здійснює Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

ІІ. Основні завдання Установи

 

1. Основними завданнями Установи є:
- надання безоплатних психологічних, соціально-педагогічних, правових, соціально-економічних, соціально-медичних, соціально-побутових та інформаційних послуг особам, що тимчасово проживають в Установі, та забезпечення їх харчуванням;
- створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- сприяння здобуттю особами, що тимчасово проживають в Установі, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами Установи, захист їх прав та інтересів.

2. Установа відповідно до покладених на неї завдань:
- забезпечує проведення попередньої співбесіди спеціаліста-психолога з жінками, які звертаються до Установи, ознайомлення їх з правилами внутрішнього розпорядку та метою роботи працівників Установи;
- розробляє на підставі діагностики план індивідуальної роботи з особами, що тимчасово проживають в Установі, який містить заходи взаємодії таких осіб із спеціалістами Установи;
- проводить з особами, що тимчасово проживають в Установі, індивідуальні та групові корекційні заходи, надає психологічну допомогу, кваліфіковані консультації (психологічні, педагогічні, медичні, правові), у разі потреби організовує їх госпіталізацію та клінічне обстеження;
- забезпечує виконання індивідуальних програм адаптації, реабілітації та реінтеграції в суспільство осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- порушує клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав та інтересів осіб, що тимчасово проживають в Установі;
- веде облік соціальної роботи з особами, що тимчасово проживають в Установі; готує статистичні, інформаційні та аналітичні матеріали з питань, що належать до її компетенції;
- надає консультації з питань догляду за дітьми раннього віку, їх розвитку та виховання;
- передає документи Одеському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем подальшого проживання особи, що тимчасово проживає в Установі, для здійснення соціального супроводження.

 

ІІІ. Права Установи

 

1. Установа має право:
- самостійно визначати форми та методи роботи;
- залучати до надання соціальних послуг (консультацій, методичної допомоги) на договірних засадах підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
- використовувати згідно із законодавством для провадження своєї діяльності кошти інших джерел, у тому числі міжнародної фінансової допомоги, та міжнародні гранти.

 

ІV. Регламент діяльності Установи

 

1. Зарахування до Установи здійснюється згідно з наказом директора Установи на підставі:
- письмової заяви вагітної жінки (матері);
- направлення Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- документа, що засвідчує особу, медичної довідки про стан здоров'я, а у разі прийому матері з дитиною – медичної довідки про народження дитини.

2. У разі відсутності зазначених документів Установа разом з Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання жінки надає допомогу в їх оформленні.

3. Особа, що зараховується до Установи, ознайомлюється з правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов'язками осіб, що тимчасово проживають в Установі.

4. Прийняття осіб до Установи здійснюється цілодобово.

5. Зарахування осіб до Установи здійснюється протягом робочого дня, тривалість якого визначається регламентом роботи Установи.

6. До Установи не можуть бути зараховані особи:
- за наявності у них алкогольної або наркотичної залежності;
- із симптомами хвороби в період загострення хронічних інфекційних захворювань.
 

7. У разі, коли матері відмовлено у зарахуванні до Установи, викликається представник Служби у справах дітей Одеської міської ради для вирішення питань щодо захисту прав дитини.

8. Відрахування з Установи здійснюється за наказом директора Установи, що видається:
- на підставі письмової заяви особи, що тимчасово проживає в Установі;
- у разі досягнення дитиною 24-місячного віку;
- за наявності засвідчених працівниками Установи фактів ухиляння матері від виховання дитини або дітей, що суперечать інтересам, загрожують життю та здоров'ю дитини;
- при одноразовому грубому або систематичному порушенні правил внутрішнього розпорядку Установи.

9. У разі відрахування матері з Установи через ухиляння від виховання дитини або дітей, одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку Установи за десять днів до відрахування інформує про це Службу у справах дітей Одеської міської ради для вирішення питань щодо захисту прав дитини.

10. Після вибуття з Установи особа, що тимчасово у ній проживала, може бути взята (за її згодою) під соціальний супровід центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

V. Управління Установою

 

1. Установа підконтрольна та підзвітна Засновнику.

2. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Подання про призначення вносить Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Директор Установи:
- організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;
- звітує про роботу Установи перед Засновником, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної із соціальною підтримкою вагітних жінок, матерів та дітей у регіоні;
- затверджує структуру Установи за погодженням із Засновником;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- призначає в установленому порядку та звільняє з посади працівників Установи;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Установи, контролює їх виконання;
- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
- укладає договори, діє від імені Установи та представляє її інтереси;
- розпоряджається коштами Установи в межах затвердженого кошторису витрат;
- організовує підвищення кваліфікації працівників Установи;
- забезпечує проведення атестації працівників Установи в порядку, визначеному Міністерством соціальної політики України;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність Установи

 

1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань та штатного розпису, що затверджується у встановленому порядку.

2. Джерелом формування фінансових ресурсів Установи є кошти бюджету м. Одеси та інші надходження, що не суперечать чинному законодавству.

3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників, норми оснащення Установи затверджуються у встановленому порядку відповідно до типових структури та штатів, типових нормативів оснащення, які визначаються Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України.

4. Відносини Установи в усіх сферах господарської діяльності з іншими установами, підприємствами, організаціями та громадянами здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Харчування осіб в центрі здійснюється відповідно до Типових нормативів харчування, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

6. Установа має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення її функціонування.

7. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.

 

 

Секретар ради                                   О. Потапський

 
Страница создана: 05.05.2016 10:25
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее