09:37:01   |   29 ноября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 473-VII від 16.03.2016р.

№ 473-VII від 16.03.2016р.

Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції

Рішення
Одеської міської ради
№ 473-VII від 16.03.2016р.

Про затвердження Положення про Одеський міський центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції

Відповідно до статті 25, частини 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2013 р. № 573, з метою приведення Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до чинного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Одеської міської ради від 17.12.2013 р. № 4265-VІ «Про затвердження Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у новій редакції».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.
 

Міський голова                                Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 16.03.2016р. № 473-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
(нова редакція)

I. Загальні положення

 

1. ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, скорочена назва «ОМЦСССДМ» (далі – Центр), є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Одеської міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді.

3. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Одеською міською радою (далі – Засновник) у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. Координує та спрямовує діяльність Центру департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

5. Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

6. Положення про Центр затверджується Засновником.

7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

8. Місцезнаходження Центру: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7, e-mail: sssdm@omr.odessa.ua , sssdm-odessa@ukr.net .

 

II. Основні завдання та принципи діяльності Центру

 

1. Основними завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; забезпечення їх різними видами соціальних послуг щодо підтримання їх життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах;
- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- проведення підготовчо-виховної роботи з батьками, які бажають стати опікунами та усиновлювачами.

2. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

3. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
- здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- надає пропозиції органам соціального захисту населення на припинення, поновлення виплат державної допомоги при народженні дитини у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- готує подання до органу опіки та піклування щодо припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; за повідомленням установ виконання покарань здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставин, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам; надає послуги соціального патронату над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- організовує надання соціально-економічних послуг;
- забезпечує надання соціальних послуг особам, які зазнали насильства; здійснює прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми; здійснює прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї; розробляє корекційні програми та реалізовує їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї та ін.;
- здійснює заходи щодо соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
- здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію службі у справах дітей, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину;
- здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
- інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
- бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у загальноосвітніх закладах м. Одеси щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей;
- впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
- узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які надає Одеському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- здійснює оперативне управління комунальною установою «Соціальний центр матері та дитини» щодо проведення соціальної роботи;
- здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності комуналь-ної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- організовує і проводить разом із суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг;
- бере участь в роботі комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі, міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності та інших, пов’язаних з питаннями соціального захисту та профілактики негативних явищ;
- готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- організовує прийом документів для надання соціальних послуг;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

III. Права Центру

 

1. Центр має право:
- вносити пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- подавати головному розпоряднику коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до його компетенції;
- утворювати служби, центри, консультаційні пункти, та ін.;
- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
- отримувати майно, що надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб, гуманітарної допомоги, добровільні пожертви, благодійні внески від організацій, підприємств, фондів і громадян;
- залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
- проводити аналіз, експертизу стану виконання соціальних програм і проектів, умов життєдіяльності, моральних, психологічних та фізичних станів сімей, дітей та молоді;
- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;
- здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді; порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2. Соціальні послуги, що надаються Центром, здійснюються на безоплатній основі.

 

IV. Керівництво Центром

 

1. Центр очолює директор.

2. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Одеського міського голови за поданням департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та за погодженням з Одеським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3. Директор Центру:
- керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;
- у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання;
- утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію підлеглих; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
- застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;
- організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Центру;
- веде особистий прийом громадян;
- представляє Центр у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Засновник забезпечує Центр приміщенням, засобами зв'язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

5. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Одеси, через головного розпорядника коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел, не заборонених законодавством України.

6. Штатна чисельність працівників Центру та структура, затверджується у встановленому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7. Посади працівників Центру, крім фахівців із соціальної роботи, віднесено до відповідних категорій посад посадових осіб органу місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 
8. Трудові відносини Центру з членами трудового колективу будуються відповідно до колективного договору та законодавства України про працю.
 
Секретар ради                                         О. Потапський

 Страница создана: 23.03.2016 14:59
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее