02:15:30   |   28 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 313-VII від 03.02.2016р.

№ 313-VII від 03.02.2016р.

Про утворення комунального підприємства Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» шляхом злиття комунальних підприємств «Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району» /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 933-VII від 30.06.2016р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 313-VII від 03.02.2016р.

Про утворення комунального підприємства Одеської міської ради

«Узбережжя Одеси» шляхом злиття комунальних підприємств

«Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя»,

«Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району»

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою підвищення ефективності управління майном комунальної власності територіальної громади міста Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комунальне підприємство Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» шляхом злиття комунальних підприємств «Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району» та провести реорганізацію відповідних комунальних підприємств.

2. Затвердити статут комунального підприємства Одеської міської ради «Узбережжя Одеси» (додаток 1).

3. Призначити комісію з реорганізації комунальних підприємств «Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району» та затвердити її склад (додаток 2).

4. Встановити двомісячний строк для заявлення вимог кредиторів комунальних підприємств «Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району», який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо їх реорганізації. Вимоги кредиторів прийматимуться комісією, призначеною згідно із пунктом 3 цього рішення, за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14.

5. Доручити комісії, призначеній відповідно до пункту 3 цього рішення, здійснити заходи з реорганізації комунальних підприємств «Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району» шляхом злиття в комунальне підприємство Одеської міської ради «Узбережжя Одеси».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.
 

Міський голова                               Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
від 03.02.2016р. № 313-VII

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ»

 

 

м. Одеса

 

1. Загальні положення
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ» (далі – Підприємство) є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси в особі Одеської міської ради та створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та ін.
1.2. Підприємство є правонаступником комунальних підприємств «Узберіжжя», «Ланжерон», «Гідропарк «Лузанівка», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району».
1.3. Найменування підприємства:
1.3.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ».
1.3.2. Скорочене українською мовою: КП «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ».
1.3.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА «ПОБЕРЕЖЬЕ ОДЕССЫ».
1.3.4. Скорочене російською мовою: КП «ПОБЕРЕЖЬЕ ОДЕССЫ».
1.4. Місцезнаходження Підприємства: України, 65026, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14.
1.5. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради.
1.6. Підприємство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має відокремлену частку майна, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи.
1.7. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах самофінансування та самоокупності.
1.9.Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади України, рішеннями Одеської міської ради та його виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови, цим Статутом.

2. Мета створення та предмет діяльності Підприємства
2.1. Метою створення Підприємства є забезпечення належного благоустрою та утримання територій узбережжя та пляжів у місті Одесі в належному санітарно-технічному стані, організація масового відпочинку та дозвілля населення на пляжах Одеси, задоволення суспільних потреб населення під час такого відпочинку та дозвілля, сприяння розвитку туризму у місті Одесі та підвищенню якості обслуговування населення на території узбережжя та відвідувачів пляжів міста Одеси.
2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Здійснення діяльності з благоустрою та утримання територій пляжів та узбережжя у місті Одесі у належному санітарно-технічному стані.
2.2.2. Надання послуг у сферах відпочинку, спорту, фізичної культури та оздоровлення (прокат тапчанів, шезлонгів, більярду, спортивного знаряддя, водних велосипедів, іншого пляжного інвентарю, комплексних послуг на пляжах), в тому числі шляхом запровадження нових технологій та розробок у відповідних.
2.2.3. Здійснення в межах повноважень, наданих законодавством, заходів з забезпечення охорони життя та здоров’я людей на території узбережжя та пляжів міста Одеси.
2.2.4. Надання в оренду або інше використання рухомого та нерухомого майна.
2.2.5. Здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання послуг та виконання робіт, пов’язаних із організацією дозвілля та відпочинку населення на території узбережжя і пляжів міста Одеси, належного утриманням вказаних територій.
2.2.6. Експлуатація інженерних мереж та споруд, що знаходяться на балансі Підприємства.
2.2.7. Будівельна діяльність, включаючи ремонт (поточний та капітальний) і реставрацію об`єктів нерухомості, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
2.2.8. Організація і проведення тематичних, театрально-концертних, танцювальне-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, та інших культурно-масових заходів на території узбережжя та пляжів міста Одеси.
2.2.9. Надання послуг з паркування транспортних засобів, утримання та експлуатація автостоянок.
2.2.10. Санітарне очищення та прибирання території узбережжя і пляжів міста Одеси, утримання вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою, а також здійснення іншої діяльності з метою забезпечення належного утримання узбережжя та пляжів міста Одеси. Надання відповідних послуг на відплатній основі суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на зазначеній території.
2.2.11. Надання транспортних послуг, зокрема, з перевезення пасажирів на території узбережжя.
2.2.12. Запровадження, розробка та участь у розробці, в тому числі на договірних засадах, нових технологій у сфері утримання пляжів та організації масового відпочинку населення, реконструкції прибережної зони, модернізації обладнання, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації праці і виробництва.
2.2.13. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
2.2.14. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством після отримання відповідних дозволів (ліцензій).

3. Управління Підприємством. Трудові відносини.
3.1. До виключної компетенції Засновника належить:
3.1.1. затвердження Статуту Підприємства та внесення до нього змін;
3.1.2. прийняття рішень про припинення Підприємства;
3.1.3. надання згоди на вступ Підприємства, до інших господарських товариств, об’єднань підприємств тощо;
3.1.4. прийняття рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв) Підприємства;
3.1.5. зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
3.2. Підприємство у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Засновнику, Одеському міському голові та уповноваженому органу, визначеному розпорядження Одеського міського голови для здійснення контролю за ефективністю діяльності Підприємства (далі – Уповноважений орган).
3.3. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з неї Одеським міським головою.
3.4. Директор Підприємства:
3.4.1. з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Підприємства підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Підприємства відповідно до мети його створення та предмету діяльності згідно чинним законодавством;
3.4.2. приймає та звільняє працівників Підприємства згідно із законодавством України про працю;
3.4.3. встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства в порядку, визначеному законодавством;
3.4.4. представляє Підприємство та діє від його імені без доручення в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, судах тощо;
3.4.5. укладає від імені Підприємства договори та угоди, контролює їх виконання;
3.4.6. забезпечує створення в Підприємстві безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці;
3.4.7. несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Підприємства;
3.4.8. несе відповідальність за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Підприємстві;
3.4.9. контролює дотримання працівниками Підприємства правил внутрішнього розпорядку;
3.4.10. забезпечує розгляд у встановленому порядку звернень юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Підприємства, веде особистий прийом громадян;
3.4.11. в порядку, встановленому законодавством України, застосовує заходи заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Підприємства;
3.4.12. подає Засновнику проекти програм і планів з реалізації мети утворення Підприємства, а також звіти про їх виконання;
3.4.13. за невиконання завдань, покладених на Підприємство, та своїх обов'язків директор Підприємства несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно з законодавством України.
3.4.14. в межах наданих повноважень видає накази. Накази директора Підприємства та доручення, які відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Підприємства.
3.5. Для забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, а також збереженням та ефективністю використання майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси розпорядженням Одеського міського голови може утворюватись ревізійна комісія.
3.5. Ревізійна комісія для проведення перевірок може залучати необхідних фахівців, спеціалістів та наукових робітників.
3.6. Ревізійній комісії на її вимогу надаються всі необхідні документи і пояснення від посадових осіб Підприємства.
3.7. Про результати проведення перевірок ревізійна комісія інформує Одеського міського голову та Уповноважений орган.
3.8. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
3.9. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу регулюються положеннями законодавства України про працю, умовами трудових договорів.

4. Статутний капітал Підприємства
4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства утворюється статутний капітал у розмірі 3 176 500 грн.
4.2. До статутного капіталу Підприємства за рішенням Засновника можуть передаватися будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні папери, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти.
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

5. Майно Підприємства
5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку;
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку.
5.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

6. Господарська діяльність та звітність Підприємства
6.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та надає на затвердження Засновнику або уповноваженого органу відповідні плани. Фінансовий план Підприємства складається ним та затверджується в порядку, визначеному законодавством України.
6.2. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.3. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими Виконавчим комітетом Одеської міської ради.
6.4. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
6.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається законодавством України.

7. Припинення діяльності Підприємства
7.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.
7.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення (реорганізації, ліквідації) в порядку та у строки, визначені законодавством України.
7.3. Майно та грошові кошти Підприємства, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику. У разі реорганізації Підприємства його майно, права та обов'язки переходять до відповідних правонаступників.
7.4. Підприємство вважається припиненим з моменту державної реєстрації такого припинення.
 
Секретар ради                       О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
від 03.02.2016р. № 313-VII

 

С К Л А Д
комісії з реорганізації комунальних підприємств

«Гідропарк «Лузанівка», «Ланжерон», «Узберіжжя»,

«Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району»

 

Парайло Олександр Петрович - голова комісії, директор комунального підприємства «Ланжерон», (реєстраційний номер облікової
картки платника податків);

Бондаренко Віктор Миколайович - секретар комісії, в.о. директора комунального підприємства «Гідропарк «Лузанівка»,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Члени комісії:

Ласкаєв Олександр Миколайович - в.о. директора комунального підприємства «Узберіжжя», (реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Олексюк Анжела Василівна - в.о. директора комунального підприємства «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району»,
(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Хіжніченко Ганна Сергіївна - головний бухгалтер комунального підприємства «Гідропарк «Лузанівка», (реєстраційний номер облікової
картки платника податків);

Щудло Надія Михайлівна - головний бухгалтер комунального підприємства «Узберіжжя», (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Боровська Лариса Анатоліївна - головний бухгалтер комунального підприємства «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району», (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Стерлядова Галина Сергіївна - юрист комунального підприємства «Ланжерон», (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

Романчук Дмитро Олегович - заступник директора департаменту – начальник відділу екологічного контролю департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, (реєстраційний номер облікової картки платника податків). 
  
 

Секретар ради                        О. Потапський

 

Результати поіменного голосування депутатів Одеської міської ради VII скликання


Рішення Одеської міської № 313-VII від 03.02.2016р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №11-12 від 23.02.2016 р.Страница создана: 15.02.2016 12:20
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее