/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 12-VII від 16.12.2015р.

№ 12-VII від 16.12.2015р.

Про утворення комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси та затвердження Положення про неї /Внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 1936-VII від 26.04.2017р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 12-VII від 16.12.2015р.

Про утворення комісії з визначення пайової участі

замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси

та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із обранням нового складу Одеської міської ради, з метою забезпечення визначення розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м. Одеси, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити комісію з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 21 грудня 2012 року № 2426-VI «О создании комиссии по определению долевого участия заказчика в развитии инфраструктуры города Одессы».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування забудови території, міського дизайну та архітектури.
 
Міський голова                           Г. Труханов

 

Додаток 1 до рішення

Одеської міської ради
від 16.12.2015р. №12-VII

 

Склад
комісії з визначення пайової участі замовника

у розвитку інфраструктури міста Одеси

 

Заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради, що координує діяльність
у сфері містобудування та розвитку
інфраструктури м. Одеси                              - голова комісії

Начальник управління капітального
будівництва Одеської міської ради            - заступник голови комісії

Заступник начальника управління
капітального будівництва Одеської
міської ради                                                   - секретар комісії

Члени комісії:
- головний архітектор міста - начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
- директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;
- директор департаменту фінансів Одеської міської ради,;
- директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
- начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради;
-Аміци Олександр Сергійович - депутат Одеської міської ради;
-Бриндак Олег Борисович - депутат Одеської міської ради;
-Ієремія Василь Володимирович - депутат Одеської міської ради;
-Камінкер Олег Ісаєвич - депутат Одеської міської ради;
-Кірєєв Володимир Анатольович - депутат Одеської міської ради;
-Матвєєв Олександр Вікторович - депутат Одеської міської ради;
-Мозольов Ілля Васильович - депутат Одеської міської ради;
-Орлов Олександр Віталійович - депутат Одеської міської ради;
-Осауленко Світлана Вікторівна - депутат Одеської міської ради;
-Шумахер Юрій Борисович - депутат Одеської міської ради.

 

Секретар ради                                    О.Ю. Потапський

 

Додаток 2 до рішення

Одеської міської ради
від 16.12.2015р. № 12-VII

 

Положення
про комісію з визначення пайової участі замовника

у розвитку інфраструктури міста Одеси

 

1. Положення про комісію з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси (далі – Положення) регулює питання організації діяльності комісії з визначення пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста Одеси (далі – Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, методикою визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, іншими нормативно-правовими актами з питань містобудування та пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

3. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з постійними комісіями Одеської міської ради, органами державної влади, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють діяльність у сфері містобудування, капітального будівництва, землеустрою, забудовниками земельних ділянок на території міста Одеси.

4. Основним завданням Комісії є визначення розміру пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси, порядку, строків та умов її сплати за результатами розгляду відповідних пропозицій, наданих управлінням капітального будівництва Одеської міської ради.

5. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії скликається її головою по мірі необхідності, а у разі тривалої відсутності голови (перебування у відпустці, на лікарняному, у відрядженні) – заступником голови Комісії. Засідання веде голова Комісії або за його дорученням заступник голови Комісії.

6. Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання члени Комісії повідомляються завчасно, але не пізніш як за два дні до проведення такого засідання із наданням повістки денної та попередніх розрахунків пайової участі по об’єктам, що розглядатимуться на відповідному засіданні. При необхідності члени комісії ознайомлюються с документами, що стали підставою для розрахунків пайової участі, в управлінні капітального будівництва.

7. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загальної кількості членів Комісії, включаючи голову та секретаря Комісії. У разі відсутності з поважних причин голови Комісії він може доручити виконання своїх обов’язків заступнику голови Комісії.

8. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем Комісії не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання та протягом семи робочих днів підписується членами Комісії та затверджується її головою.

9. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів Комісії. Рішення Комісії заноситься до протоколу, який підписується всіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

10. На підставі рішення Комісії управління капітального будівництва Одеської міської ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.
 

 
Секретар ради                            О.Ю. Потапський

 

  
 
Рішення Одеської міської ради № 12-VII від 16.12.2015р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №4 від 29.01.2016


Страница создана:

Опубликована на сайте:

Полный адрес страницы:
29.12.2015 16:50

http://old.omr.gov.ua/

http://old.omr.gov.ua/ru/acts/council/78982/