00:45:45   |   18 сентября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №15-VIІ від 16.12.2015р.

№15-VIІ від 16.12.2015р.

Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 3984-VII від 12.12.2018 р.
Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 580-VII від 27.04.2016р.
 
Рішення
Одеської міської ради
№15-VIІ від 16.12.2015р.
 
Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 частини 1 статті 18, частини 2 статті 26 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Створити постійну комісію Одеської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
 
1.2. Затвердити склад постійної комісії Одеської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (додаток 1).
 
1.3. Затвердити Положення про постійну комісію Одеської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків (додаток 2).
 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Одеської міської ради Потапського О.Ю.
 
 
Міський голова                                                  Г.Труханов
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення
Одеської міської ради
№15-VIІ від 16.12.2015р.
 
 
Склад
постійної комісії Одеської міської ради із
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
 
Пеструєв
Дмитро Миколайович
 
       голова постійної комісії, депутат Одеської міської ради VII скликання;
Аміци
Олександр Сергійович
 
       заступник голови постійної комісії депутат Одеської міської ради VII скликання;
 
Смірнова
Яна Василівна
       секретар постійної комісії, в.о. начальника відділу правового забезпечення Департаменту міського господарства Одеської міської ради.
 
 
Члени комісії:
 
Абрамова
Євгенія Георгіївна
       директор Департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради;
 
Калінін
Юрій Васильович
       заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Кучинська
Інна Сергіївна
       перший заступник директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
 
Корнієнко
Володимир Олександрович
 
       депутат Одеської міської ради VII скликання;
Міхова
Катерина Іванівна
       перший заступник голови Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Новікова
Неля Анатоліївна
       начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради.
 
Осіпов
Богдан Володимирович
       в.о. головного спеціаліста відділу з організації роботи Юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
Рачковський
Валерій Миколайович
       заступник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Рогачко
Лілія Олександрівна
 
       депутат Одеської міської ради VII скликання;
Совік
Олег Михайлович
 
       депутат Одеської міської ради VII скликання;
Чайковський
Олег Ігорович
       голова громадської організації «ПРАВОВА КОРПОРАЦІЯ»;
 
Шайденко
Михайло Олександрович
       в.о. першого заступника начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
 
 
 
Секретар ради                                                             О. Потапський
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення
Одеської міської ради
№15-VIІ від 16.12.2015р.
 
 
Положення
про постійну комісію Одеської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
1.       Постійна комісія Одеської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків є постійно діючим органом  (далі Комісія), створеним для визначення шляхів вирішення житлових проблем громадян, які проживають у гуртожитках, і для виконання вимог чинного законодавства щодо передачі гуртожитків у власність територіальної громади.
 
2.       Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями Комісії є:
3.1     проведення аналізу основних проблем мешканців гуртожитків в частині забезпечення реалізації їх права на житло, а також причин виникнення таких проблем, визначення шляхів, механізму і способів їх вирішення, підготовка пропозицій та рекомендацій на розгляд міської ради;
3.2     вжиття заходів, спрямованих на проведення інвентаризації гуртожитків, розташованих у місті Одесі;
3.3     моніторинг виконання місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради вимог чинного законодавства щодо забезпечення реалізації прав мешканців гуртожитків;
3.4     організація розроблення міської Програми щодо прийняття гуртожитків, що не відносяться до державного житлового фонду, в тому числі тих, які знаходяться у власності суб'єктів господарювання, створених у процесі корпоратизації чи приватизації колишніх державних та комунальних підприємств у комунальну власність територіальної громади;
3.5     розгляд і аналіз ініціатив та пропозицій громадських організацій, у статуті яких передбачено здійснення діяльності зі сприяння громадянам у вирішення їх житлових питань, профспілкових організацій, а також органів самоорганізації населення та надання відповідних пропозицій.
 
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
4.1     розробляти для міської ради пропозиції щодо вирішення житлових проблем мешканців гуртожитків;
4.2     розробляти проекти нормативно-правових актів міської ради, спрямованих на вирішення основних проблем мешканців гуртожитків;
4.3     одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
4.4     залучати до роботи Комісії власників гуртожитків (уповноважених ними осіб), управителів гуртожитків, власників або користувачів земельних ділянок, а також представників мешканців гуртожитків, об’єднань співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитків і представників громадськості;
4.5     проводити перевірку дотримання норм законодавства з питань приватизації житлових приміщень у гуртожитках;
4.6     проводити аналіз документів, необхідних для роботи комісії.
 
5. Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» мешканці гуртожитків можуть звертатися до Комісії для вирішення суперечок, пов'язаних з порушенням їх житлових прав, і врегулювання їх у досудовому порядку.
 
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликає голова Комісії за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Комісії також може бути скликано за ініціативою не менше 1/3 членів складу Комісії.
 
7. Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник голови.
 
8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
 
9. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Комісії.
 
10. Рішення Комісії оформлюється протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем Комісії.
 
11. Пропозиції та рекомендації Комісії направляються на розгляд міської ради для прийняття відповідних рішень.
 
12. Голова Комісії:
12.1   здійснює керівництво діяльністю Комісії;
12.2   діє від імені Комісії;
12.3   організовує роботу Комісії;
12.4   затверджує план роботи Комісії на рік;
12.5   скликає засідання Комісії, виносить питання на її розгляд, формує порядок денний.
 
13. Члени Комісії подають пропозиції до порядку денного засідання Комісії та готують питання для розгляду.
 
14. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює департамент з організації роботи Одеської міської ради.
 
 
 
Секретар ради                                                             О. Потапський
  
 
  
 
 
 
Рішення Одеської міської ради № 15-VII від 16.12.2015р. оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник») №4 від 29.01.2016


Страница создана: 22.12.2015 17:38
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее