13:02:38   |   05 декабря 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №58-VIІ від 16.12.2015р.

№58-VIІ від 16.12.2015р.

Про внесення змін до Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4265-VІ

Рішення
Одеської міської ради
58-VIІ від 16.12.2015р.
 
 
Про внесення змін до Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4265-VІ
 
 
 
 
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», від 30 жовтня 2014 року № 623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора», рішення Одеської міської ради від 25 лютого 2015 року № 6314-VІ «Про затвердження змін до Положення про комунальну установу «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012 року № 1922-VІ» Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2013 року № 4265-VІ (додаються).
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.
 
 
Міський голова                                                           Г. Труханов
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
№58-VIІ від 16.12.2015р.
 
 
 
ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОДЕСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ЗА № 15561050011009491
ВІД 08 ЛЮТОГО 2014 РОКУ
 
 
Пункти 5, 6, 9, 10, 12 Положення викласти у наступній редакції:
 
       «5. Організаційно-правове, методичне та інформаційне забезпечення діяльності Центру здійснює Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 
        6. Положення про Центр затверджується Засновником.
 
        9. Основними завданнями Центру є:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки їх потреб у таких послугах;  
- забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- проведення підготовчо-виховної роботи з батьками, які бажають стати опікунами та усиновлювачами.
 
         10. Основними принципами діяльності Центру є законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.
 
        12. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює виявлення та веде облік: сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з числа випускників інтернатних закладів; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників; осіб з інвалідністю; осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; 
- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;
- здійснює контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей шляхом проведення вибіркового обстеження окремих сімей;
- надає пропозиції органам соціального захисту населення на припинення, поновлення виплат державної допомоги при народженні дитини у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює обстеження умов проживання одиноких матерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- готує подання до органу опіки та піклування щодо припинення виплат допомоги на дитину одинокій матері у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема: забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми; забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей; за повідомленням установ виконання покарань здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя; інформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
- здійснює заходи щодо соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
- здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;
- інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;
         - бере участь в інформаційно-просвітницькій діяльності серед дітей та молоді у загальноосвітніх закладах м. Одеси щодо пропаганди здорового способу життя та сімейних цінностей;
- впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
- узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Одеському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
- забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- здійснює оперативне управління соціальним центром матері та дитини щодо проведення соціальної роботи;
- здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності соціального гуртожитку для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- організовує і проводить разом  із суб’єктами соціальної роботи заходи з питань проведення соціальної роботи з різними категоріями отримувачів послуг;
- бере участь в роботі комісії з питань захисту прав дитини у м. Одесі, міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції, СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності та інших, пов’язаних з питаннями соціального захисту та профілактики негативних явищ;
- готує пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної сімейної політики та питань соціального захисту;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;
- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань».
 
Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 
 
Секретар ради                                                             О. Потапський
 


Страница создана: 21.12.2015 16:41
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее