14:13:09   |   28 октября 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / № 1167-V от 05.04.2007г.

№ 1167-V от 05.04.2007г.

Об утверждении дополнительного соглашения к договору аренды, утвержденного решением Одесского горсовета от 17.12.03г. №2038-IV "Об утверждении проекта договора аренды целостного имущественного комплекса КП "Одесводоканал"

Рішення
Одеської міської ради
№ 1167-V від 05.04.2007

Про затвердження додаткової угоди до договору оренди,

затвердженого рішенням Одеської міської ради

від 17.12.2003 року № 2038-IV „Про затвердження

проекту договору оренди цілісного майнового комплексу

комунального підприємства „Одесводоканал"


Відповідно до пункту 5 статті 60, статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Одеської міської ради від 28.01.05 р. № 3519-ІV Одеська міська рада,


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити додаткову угоду до договору оренди, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 року № 2038-ІV „Про затвердження проекту договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства „Одесводоканал" (додається).


2. Доручити Одеському міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди від 17.12.2003 року.


3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 11.10.2004 року № 3166-1V "Про внесення змін та доповнень до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (КП) "Одесводоканал."


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з житлово-комунального господарства та тарифної політики.
 
Міський голова                                 Е. Гурвіц

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№1167-V від 05.04.07р.

 

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу

комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.2003 року

  
м. Одеса                                                                                               "___ "____________ 2007р.

 

Одеська міська рада (надалі - Орендодавець), в особі міського голови Гурвіца Е.Й., що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з одного боку та товариство з обмеженою відповідальністю "Інфокс" (надалі - Орендар), в особі директора Леонова О.В., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:


Сторони домовились:
1. Пункт 1.7. розділу 1 договору оренди викласти в наступній редакції:
"1.7. До орендованого цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" Орендар здійснює додаткове приймання мереж та споруд водопостачання і водовідведення (надалі об'єкти) за ринковою вартістю.
Оцінка здійснюється Управлінням житлово - комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу Одеської міської ради у відповідності до методики затвердженої Кабінетом міністрів України, за рахунок коштів цільового фонду міського бюджету.


Подальша передача Орендареві здійснюється по акту приймання - передачі та згідно з рішенням Одеської міської ради.


До об'єктів, що додатково передаються у оренду Орендареві, встановлюються такі вимоги:


1.7.1. Орендодавець разом з актом приймання-передачі та рішенням Одеської міської ради передає Орендареві пакет документації, згідно з чинним законодавством та нормативними документами. До акту приймання-передачі додається:

 

1.7.1.1 на об'єкти, які знаходяться в експлуатації
• Скорегована геопідоснова М1:500.
• Акти сумісного комісійного обстеження технічного стану об'єкту.
• Рішення міської ради (у разі його наявності) про надання земельної ділянки під будівлю (насосну станцію та ін.).
• Свідоцтво ( у разі його наявності) на право власності (на споруди).
• Технічний паспорт споруди та її внутрішнього облаштування.
• Прилад обліку та ліміт на електроенергію (довідка РЕС).
• Довідка служби Водозбут про відсутність заборгованості за послуги водокористування.


• Довідка балансової вартості, в якій має бути відображене:
- назва та адреса об'єкту
- рік забудови
- площа (для споруд)
- перелік обладнання споруди та паспорти на обладнання
- довжину трубопроводу (для мереж)
- матеріали труб
- діаметр
- колодязі (кількість, матеріали, діаметри)
- арматура (кількість, матеріали, діаметри)
- первісна вартість
- сума зносу
- балансова (залишкова) вартість


• Розрахунок відшкодування експлуатаційних витрат та документ, який підтверджує перечисления вказаної в розрахунку суми на розрахунковий рахунок Орендаря.


1.7.1.2 на об'єкти після закінчення будівництва, або реконструкції
• Рішення міської ради про надання земельної ділянки (споруда).
• Акти робочої комісії та акти технічної готовності.
• Проект мереж (споруди).
• Свідоцтво на право власності (на споруди).
• Копія технічних умов.
• Акти на приховані роботи.
• Акти про хлорування та промивку трубопроводів.
• Сертифікати на труби, арматуру, обладнання.
• Паспорт на арматуру, обладнання
• Прилад обліку та ліміт на електроенергію (довідка РЕС).
• Довідка служби Водозбут про виконання умов обліку води та відсутність заборгованості за послуги водокористування.


• Довідка балансової вартості, в якій має бути відображене:
- назва та адреса об'єкту
- рік забудови
- площа (для споруд)
- перелік обладнання споруди
- довжину трубопроводу (для мереж)
- матеріали труб
- діаметр
- колодязі (кількість, матеріали, діаметр)
- арматура (кількість, матеріали, діаметр)
- первісна вартість
- сума зносу на дату передачі
- балансова (залишкова) вартість на дату передачі

• Розрахунок відшкодування експлуатаційних витрат та документ, який підтверджує перечисления вказаної в розрахунку суми на розрахунковий рахунок Орендаря.
 

1.7.2. Об'єкти, прийняті до комунальної власності від діючих підприємств (організацій, забудовників, приватних підприємців), які знаходяться в експлуатації, або після закінчення будівництва, або реконструкції, передаються Орендареві згідно з рішенням Одеської міської ради з наявним пакетом документів перерахованих в п. 1.7.1.2.


1.7.2.1. У разі, коли до комунальної власності пропонуються до передачі об'єкти відомчого фонду, що перебувають у незадовільному технічному стані, та які передаються Орендареві, Балансоутримувач здійснює приведення цих об'єктів до належного технічного стану. Після завершення робіт приймальна комісія складає відповідний приймальний акт для подальшої передачі Об'єкта Орендареві.
Визначення технічного стану Об'єктів здіснюється обстеженням комісією, у складі представників Балансоутримувача та відповідних спеціалістів філії "Інфоксводоканал", зі складанням акту технічного стану.
Зауваження мають бути усунені Балансоутримувачем, або за згодою Орендаря, Балансоутримувач фінансує усунення зауважень за кошти, виділені філії "Інфоксводоканал", відповідно до узгодженого кошторису.
Подальша передача Орендареві здійснюється по акту приймання передачі згідно з рішенням Одеської міської ради з пакетом документів зазначених в п.1.7.1.2.
 

1.7.3. Насосні станції (надалі НС) приймаються Орендарем згідно з чинним законодавством та нормативними документами, у тому числі від житлово-експлуатаційних організацій.
У разі, коли НС передаються Орендареві в існуючому технічному стані, розробка необхідної документації та ремонтно-відновлювані роботи, щодо приведення НС до відповідного експлуатаційного стану, здійснюється в порядку, визначеному п. 1.7.2.1 цієї угоди.
 

1.7.4. Внутрішньо-квартальні мережі водопостачання та водовідведения Балансоутримувачем яких є житлово-експлуатаційні організації, а також від дошкільних дитячих закладів, загальноосвітніх шкіл та лікувальних закладів Одеської міської ради; Об'єкти підприємств, визнаних у встановленому законом порядку банкрутами та Об'єкти, які не мають балансоутримувача та були прийняті до комунальної власності територіальної громади міста Одеси, передаються Орендареві незалежно від їх технічного стану та наявності необхідної документації згідно з рішенням Одеської міської ради.
Розробка необхідної документації та ремонтно-відновлювальні роботи, щодо приведення зазначених Об'єктів до відповідного експлуатаційного етапу, здійснюються Орендарем за рахунок:
а) коштів (дольових) зібраних від споживачів на розвиток водонровідиоканалізаційного господарства, які приєднуються до комунальних систем водопостачання та водовідведення.
б) спеціальної складової в тарифі на послуги водопостачання та водовід ведення.
 

2. Пункт 1.8 договору оренди виключити.

3. Затвердити нову редакцію додатку №5 до договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства „Одесводоканал" від 17.12.03р., а саме „План розвитку і реформування систем водопостачання і водовідведепня м. Одеси на період 2006-2020р.р. за рахунок фінансових ресурсів ТОВ "Інфокс" (додається)
 

4. Розділ 3 Договору оренди доповнити:
 

4.1. пункт 3.3. викласти в наступній редакції
„3.3. В рахунок орендної плати можуть зараховуватись:
а) поліпшення орендованого майна, які були проведені Орендарем за згодою Орендодавця.
б) витрачені кошти на здійснення оцінки (яка виконана у відповідності до методики затвердженої Кабінетом міністрів України) по додатково приймаємим мережам і спорудам водопостачання і водовідведення, та по дорученню Орендодавця."
 

4.2. пунктом 3.9 наступного змісту:
"3.9. Орендна плата за об'єкти, додатково прийняті Орендарем до оренди з моменту придбання законної сили Додаткової угоди регламентуючої порядок приймання додаткових об'єктів, незалежно від їх вартості, встановлюється єдиною в розмірі 1 (однієї) гривні."
 

5. В пункт 5.8. розділу 5 Договору оренди внести наступні зміни: Замінити назву "План реконструкції та розвитку водозабезпечення та водовідведення м. Одеси на 2004-2010 роки" на "План розвитку і реформування систем водопостачання і водовідведення міста Одеси на період 2006-202()р.р. за рахунок фінансових ресурсів ТОВ "Інфокс".
 

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства "Одесводоканал" від 17.12.03р. і складена в 4-х (чотирьох) примірниках, по два для Орендодавця і Орендаря, кожен з яких має однакову юридичну силу.
 

7. Додаткова угода вступає в законну силу з моменту її підписання сторонами та затвердження рішенням Одеської міської ради.
 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                                                               ОРЕНДАР:

  
Одеська міська рада                                                                     ТОВ "Інфокс"
65026, м. Одеса,                                                                            04073, м. Київ,
пл. Думська, 1                                                                                вул. Мельникова, 46
 

Одеський міський голова                                                        Директор ТОВ "Інфокс"

 
________________Е.Й.Гурвіц                                                        ___________________О.В. Леонов

 

 

 

Додаток до додаткової угоди

договору оренди цілісного майнового комплексу
комунального підприємства "Одесводоканал"

 

ПЛАН
розвитку і реформування систем водопостачання і водовідведення м. Одеси на період 2006-2020 p.p.
за рахунок фінансових ресурсів ТОВ "Інфокс"

 

План розроблено на підставі рішення Одеської міської ради від 28.01.05 року №3519-IV "Про виконання "Плану реконструкції і розвитку водопостачання і водовідведення м. Одеси на 2004-201 Ороки" державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" м. Київ.


Метою Плану є забезпечення сталого збалансованого розвитку централізованого питного водопостачання і водовідведення м. Одеса, задоволення потреб населення у якісній питній воді за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення її кількості у межах встановлених нормативів питного водопостачання, а також вирішення питання охорони Чорного моря від негативного впливу стічних вод.


Мета плану може бути досягнута шляхом виконання наступних основних завдань:
- поступове покращення якості послуг питного водопостачання та водовідведення:
- підвищення ефективності роботи систем водопостачання з метою скорочення втрат енергетичних і матеріальних ресурсів;
- зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний стан прибережної зони Чорного моря;
- забезпечення сталого фінансового розвитку підприємства водопровідноканалізаційного господарства;
- забезпечення функціонування розробленої інвестиційно-фінансової моделі.


План виконуватиметься за такими основними напрямами:
- підвищення якості води, яка подається споживачам.
Для вирішення цього питання необхідно: створити систему моніторингу якості вихідної води; провести модернізацію і удосконалення існуючих водоочисних споруд; здійснити перехід на двохстадійну схему очищення з використанням сучасного обладнання і реагентів; підвищити ефективність знезараження питної води шляхом використання сучасних методів; забезпечити організацію і суворе виконання вимог зони санітарної охорони р. Дністер.


- скорочення витрат води на власні потреби та неврахованих втрат води.
В цьому напрямі передбачається: відновлення водопровідної і каналізаційної мереж: проведення ремонту і заміни запірної арматури; організація багаторівневої системи обліку спожитої води.


- підвищення якості послуг водовідведення.
Серед цих заходів передбачається: відновлення та модернізація мереж каналізації: підвищення якості очищення стоків; впровадження сучасних методів механічною зневоднення та утилізації осадів;


- енергозбереження, яке включає: заміну насосного обладнання на основі енергоаудиту насосних станцій; підвищення ефективності використання електроенергії; а також отримання нетрадиційних видів енергії.


- запровадження і поступовий розвиток автоматизованої системи технологічного контролю і управління, в т.ч. створення лабораторії технологічного контролю;


- наукове забезпечення виконання Плану, а саме: проведення гідравлічного розрахунку мережі і створення комп'ютерної моделі; проектна проробка питання каналізування південного району міста; відпрацювання режимів і розробка проектно-кошторисної документації на модернізацію каналізаційних очисних споруд (КОС):
проведення досліджень і розробка проектно-конструкторської документації по обробці осадів стічних вод; відпрацювання питання альтернативного водопостачання м. Одеси; розробку плану і проектів реконструкції мереж водопостачання і водовід ведення; проведення енергоаудиту насосних станцій;

 

- створення фінансово-економічної моделі для забезпечення виконання заходів плану.
 

1. Етапи виконання Плану
Заходи, що передбачені Планом, повинні виконуватись у 3 етапи:
на першому етапі (2006-2008 pp.) виконуються невідкладні, найбільш важливі заходи, які кардинально впливають на стан систем водопостачання і водовід ведення, а також відображаються на вирішенні найважливіших питань;
на другому етапі (2009-2012 pp.) виконуються першочергові заходи, які дозволять стабілізувати ситуацію у водопровідно-каналізаційному господарстві та створити умови для його подальшого розвитку. Вони виконуються після реалізації невідкладних заходів;
на третьому етапі (2013-2020 pp.) виконуються заходи на перспективу, направлені на всебічний розвиток систем і покращення якості послуг водопостачання і водовідведення з поступовим їх наближенням до європейських стандартів.
 

2. Механізм виконання
Фінансове забезпечення виконання Плану здійснюється за рахунок фінансових ресурсів інвестора ТОВ "Інфокс".
Обсяг коштів, що необхідні для виконання Плану, становить 461,924 млн. грн. Контроль за виконанням Плану та використанням коштів, спрямованих на цю мсту, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 

3. Очікувані результати
Виконання передбачених Планом заходів дозволить досягти наступних результатів.

 

Підвищення якості води, що подається споживачам дозволить:
- гарантувати відповідність якості води у мережі чинному ГОСТ 2874-82;
- у разі прийняття більш жорстких нормативів — доведення фізико-хімічних і бактеріологічних показників до їх вимог;
- забезпечити споживачів водою підвищеної якості (бутильованою та/або з бюветів);
- знизити загрози технологічних аварій за рахунок відмови від використання газоподібного хлору на водоочисній станції, а також при дохл ору ванн і в місті;

 

Скорочення витрат води на власні потреби та неврахованих втрат дасть можливість:
- знизити витрати води на власні потреби водопровідної очисної споруди (ВОС) Дністер на 30%;
- знизити кількість аварій на водопровідних мережах;
- знизити загальні втрати води до рівня 30%.
 

Підвищення якості послуг водовідведення дозволить:
- забезпечити якість очищених стічних вод, що скидаються у водоймища, на рівні вимог чинних нормативів;
- зменшити негативний вплив стоків на прибережну зону за рахунок будівництва глибоководних викидів;
- забезпечити надійне водовідведення південного та південно-західного районів міста;
- досягти покращення екологічної ситуації біля каналізаційних очисних споруд (КОС) за рахунок відмови використання мулових майданчиків;

Заходи з енергозбереження дозволять:
- досягти зменшення питомих витрат електроенергії щорічно на 1 -2%;
- підвищити надійність енергозабезпечення об'єктів водоканалу;
- досягти економії до 30% за рахунок виведення з експлуатації ряду насосних станцій і оптимізації каналізаційної мережі;

 

Розробка автоматизованої системи управління дасть можливість:
- забезпечити надійний технологічний контроль і контроль якості води;
- запобігти несанкціонованим підключенням до водопровідних мереж:
- підвищити надійність управління водопровідних очисних споруд (ВОС) і каналізаційних очисних споруд (КОС) та систем водопостачання та
водовідведення в цілому.

 

Наукові заходи дозволять:
- оптимізувати водопровідні і каналізаційні мережі міста, досягти максимально ефективних витрат електроенергії і найнижчих показників аварійності;
- відпрацювати найбільш ефективні технології очищення питної і стічної води для впровадження на станціях, а також ефективних методів обробки осадів;
- забезпечити максимальну ефективність будівництва при найменших затратах.

 


 
Секретар ради                                                          О.А. Прокопенко

 Страница создана: 11.05.2007 16:34
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее