05:08:27   |   01 августа 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6518-VI від 16.04.2015р.

№6518-VI від 16.04.2015р.

Про передачу у безоплатне користування Почесному громадянину міста Одеси Губарю О. Й. нежитлового приміщення першого поверху загальною площею 51,8 кв.м., за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 9, на умовах договору позички

Рішення
Одеської міської ради

№6518-VI від 16.04.2015р. 

 

Про передачу у безоплатне користування
Почесному громадянину міста Одеси
Губарю О. Й.  нежитлового приміщення
першого поверху  загальною площею 51,8 кв.м.,
за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 9,
на умовах договору позички
 
 
 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 827, 828 Цивільного Кодексу України, враховуючи звернення Почесного громадянина міста Одеси Губаря О.Й. та з метою поліпшення його житлових умов, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Передати Почесному громадянину міста Одеси Губарю О.Й. нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 51,8 кв.м, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 9, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси, на умовах договору позички терміном на 30 років.
2. Затвердити проект договору позички між Одеською міською радою та Почесним громадянином міста Одеси Губарем О.Й. (додається).
3. Доручити Департаменту комунальної власності Одеської міської ради укласти договір позички, передбачений пунктом 2 цього рішення, у порядку, визначеному законодавством України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з комунальної власності.
 
 
 
Міський голова                                                                          Г. Труханов
 
 
 
Додаток до рішення
 

№6518-VI від 16.04.2015р.

 

 
 
ДОГОВІР ПОЗИЧКИ
 
місто Одеса, ________ дві тисячі п’ятнадцятого року.
 
 
Ми, що нижче підписалися: Територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, буд.1, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  від 21.05.1997 року, № 280/97, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (бланк серії А00 №257930), виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради, дата проведення державної реєстрації 17.05.2005 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 556 120 0000 007886, (далі - «Позичкодавець»), від імені якої діє ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ідентифікаційний код юридичної особи 26302595), місцезнаходження: м. Одеса, вул. Артилерійська, буд. 1, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданої державним реєстратором реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Зубар О.І. Серія АД №165010 від 14.01.2015р. номер запису 1 556 120 0000 007861, дата проведення державної реєстрації 26.03.2003 року та Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого у новій редакції рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 року, №2752-VІ, в особі _______, та діє на підставі вищевказаного Положення та ________, з однієї сторони, та Губарь О.Й. реєстраційний номер облікової картки платника податків________, який зареєстрований та проживає за адресою: _____, паспорт: _____   (далі – «Користувач»), з другої сторони, уклали цей Договір про нижчевикладене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  «Позичкодавець» передає, а «Користувач» приймає у безоплатне користування індивідуально визначене майно комунальної власності у вигляді нежитлового приміщення першого поверху, розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Осипова, будинок 9 (дев’ять), загальною площею 51,8 кв.м., разом із технологічним обладнанням, що знаходиться у даному приміщенні, далі за текстом договору іменуються «об’єкт договору позички».
1.2. Вищезазначене нежитлове приміщення належить «Позичкодавцю» на підставі Свідоцтва про право власності бланк серії ____ №_____, виданого __________ на підставі _______.
Характеристика нежитлового приміщення першого поверху наводиться у технічному паспорті, виданому __________________.
1.3. Даний договір позички укладено на виконання рішення Одеської міської ради                       від _____ №______ «Про передачу у безоплатне користування Почесному громадянину міста Одеси Губарю О.Й. нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 51,8 кв.м, за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 9, на умовах договору позички».
1.4. Ринкова вартість об’єкта договору позички згідно з висновками оцінювача про ринкову вартість, що були виконані суб’єктом оціночної діяльності ________ станом на ______ року, становить: ____________ грн.
 1.5. Даний договір позички укладено терміном на 30 (тридцять) років:
з «___» ____________ 201__ р.
до «___» ___________ 20__ р.
 
                                                        2.ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА
 
2.1. Передача об’єкту договору позички за цим договором від «Позичкодавця» до «Користувача» здійснюється одночасно з підписанням договору позички, та оформляється Актом приймання – передачі, що підписується сторонами цього договору.
2.2. Відповідальність за збереження об’єкту договору позички з моменту підписання цього договору несе «Користувач».
2.3. Передача у користування «Користувачу» об’єкту договору позички не тягне за собою виникнення у «Користувача» права власності на об’єкт договору позички. Власником об’єкту договору позички залишається територіальна громада м. Одеси в особі Одеської міської ради, а «Користувач» користується об’єктом договору позички протягом терміну дії цього договору.
2.4. «Користувач» повертає «Позичкодавцеві» об’єкт позички разом з технологічним обладнанням в порядку, визначеному чинним законодавством України,  на дату передачі та у стані, не гіршому, чим на момент передачі об’єкта позички у користування. Об’єкт договору позички вважається повернутим з моменту підписання сторонами цього договору акта приймання-передачі.
 
                                                    3.ГАРАНТІЇ ТА ПРЕТЕНЗІЇ
3.1. «Позичкодавець» свідчить, що об’єкт договору позички, який є предметом цього договору, на момент його укладання раніше нікому не продавався, іншим способом не відчужувався, в заставі не перебуває, судового спору щодо нього немає, заборона та арешт на нього не накладено, під податковою заставою не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесено, а також будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент складання договору сторони договору не могли не знати, як у межах, так і за межами України на нього немає, від «Користувача» не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору.
3.2. Якщо будь-які умови цього договору стають недійсними з будь – яких обставин, то це не впливає на дію та чинність інших умов договору.
3.3. Ризик випадкової загибелі або псування об’єкту договору позички несе «Користувач» з моменту підписання цього договору.
                   
4.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧКОДАВЦЯ
 
 
4.1. «Позичкодавець» має право контролювати стан, напрямки та ефективність використання об’єкту договору позички, переданого за даним договором.
4.2. «Позичкодавець» має право виступати з ініціативою розірвання договору позички та вимагати компенсацію збитків у разі невиконання або неналежного виконання «Користувачем» зобов’язань, передбачених цим договором.
4.3. «Позичкодавець» зобов'язується передати «Користувачу» у користування об’єкт договору позички за актом приймання-передачі, який підписується обома сторонами цього договору.
4.4. «Позичкодавець» зобов'язується не вчиняти дій, які б перешкоджали «Користувачу» користуватися об’єктом договору позички на умовах, передбачених цим договором.
4.5. «Позичкодавець» не відповідає за зобов'язаннями «Користувача».
 
 
5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
 
5.1. На протязі дії цього договору «Користувач» зобов'язаний:
а) забезпечувати збереження об’єкту позички, своєчасно проводити за власний рахунок роботи, необхідні для підтримання об’єкта у належному стані, запобігати його пошкодженню та псуванню;
б) утримувати об’єкт договору позички у чистоті і технічно справному стані, забезпечувати його належний санітарний стан;
в) окремо сплачувати за власні кошти фактичні витрати за користування водою, каналізацією, газом, електроенергією, на утримання об’єкта та прибудинкової території, інші витрати, що можуть бути пов’язані з використанням об’єкта договору позички, для чого у місячний термін оформити договори з відповідними службами;
г) за свій рахунок проводити протипожежні заходи, нести матеріальну відповідальність за збитки, спричинені пожежею, якщо вона виникне в об’єкті позички з вини «Користувача»;
д) протягом місяця з дати укладання цього договору застрахувати об’єкт договору позички на суму не меншу, ніж визначено у п.1.3 цього договору, на термін один рік з наступним щорічним продовженням дії договору страхування протягом всього терміну дії договору позички у порядку, визначеному чинним законодавством.
Користувач зобов’язаний протягом 10-ти днів з дати укладання договору страхування надавати належним чином засвідчену копію договору страхування «Позичкодавцю» на підтвердження виконання зазначеного зобов’язання;
5.2. При проведенні «Користувачем» будь-яких будівельних робіт останній несе матеріальну відповідальність за якість ремонту та пошкодження об’єкта позички, що можуть бути викликані ремонтом.
5.3. Проведення «Користувачем» будівельних робіт, пов’язаних з пристосування об’єкта договору позички під житло проводиться з наданням проектно-кошторисної (кошторисної), дозвільної та іншої документації, передбаченої чинним законодавством України, виготовленої за рахунок «Користувача» до початку проведення робіт і затвердженої у встановленому порядку.
Після проведення перепланування або реконструкції, що потягла за собою зміну конструктивних елементів приміщень, «Користувач» зобов'язаний замовити за власний рахунок в Комунальному підприємстві «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості» технічний паспорт на ці приміщення і не пізніше 2-х місяців після закінчення ремонтних робіт надати його «Позичкодавцю».
5.4. «Користувач» безперешкодно допускає представників «Позичкодавця», у робочий час доби для контролю за виконанням «Користувачем» обов'язків, передбачених цим договором.
5.5. У разі припинення, дострокового розірвання або закінчення строку дії договору «Користувач» зобов'язаний у 15-денний термін передати «Позичкодавцю» об’єкт договору позички за актом приймання-передачі у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його за договором позички, в порядку визначеному даним договором, та відшкодувати «Позичкодавцеві» збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об'єкту договору позички.
5.6. «Користувач» не має права передавати у користування у будь-який спосіб та за будь-якими цивільно-правовими угодами об’єкт договору позички або його частини іншим особам чи організаціям без письмового погодження «Позичкодавця». В разі отримання погодження у 5-денний термін з дати отримання погодження надати «Позичкодавцю» копію відповідного договору, в іншому разі дозвіл втрачає силу.
5.6. «Користувач» не відповідає за зобов'язаннями «Позичкодавця».
 
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.
6.2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки відповідно до чинного законодавства.
Відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання умов договору.
6.3. За невиконання або неналежне виконання «Користувачем» обов'язків, передбачених цим договором, «Позичкодавець» має право вимагати дострокового розірвання договору позички у судовому порядку.
 
 
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.
7.2. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:
- виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);
- непередбачувані ситуації, спричинені такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, пожежа, вибух;
- заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб.
7.3. Зазначені форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом.
 
 
8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 
 
8.1. Питання, не врегульовані цим договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.2. Сторони однаково розуміють значення і умови цього договору, його правові наслідки для кожної із сторін, підтверджують дійсність намірів, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину. Сторони стверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.
8.3. Даний договір позички може бути достроково (до закінчення строку його дії) припинений за домовленістю сторін.
Сторона-ініціатор дострокового розірвання Договору зобов’язується письмово повідомити про бажання припинити дію Договору іншу сторону не пізніше ніж за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання Договору. При цьому Договір вважається достроково припиненим після підписання сторонами у належній формі відповідного договору про дострокове розірвання даного договору позички.
8.4. Зміни та пропозиції про внесення змін до цього договору вносяться за погодженням сторін (у тій самій формі, в якій укладено цей договір, та є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі).
Одностороння відмова від виконання умов договору не допускається.
8.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами даного договору позички.
У разі розірвання цього договору в судовому порядку внаслідок невиконання «Користувачем» обов’язків, передбачених даним договором, всі невід’ємні поліпшення, що будуть проведені «Користувачем» за рахунок власних коштів відносно об’єкту договору позички та які неможливо відокремити від цього майна без пошкодження, залишаються «Позичкодавцю» і компенсації не підлягають.
8.6. Заяви, пропозиції, повідомлення, претензії та інше листування надсилаються сторонами цього договору рекомендованими або цінними листами за адресами, зазначеними у цьому договорі. У випадку зміни місцезнаходження, номеру банківського рахунку, інших реквізитів, сторони зобов'язані у 10-денний термін повідомити одна одну про зміни, що сталися. У разі невиконання цього пункту всі повідомлення, направлені за визначеним у договорі місцезнаходження.
8.8. Дія договору позички припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі об'єкта позички;
- достроково за згодою сторін або за рішенням суду;      
 - смерті «Користувача»;
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
8.9. «Користувач» зобов'язується надавати «Позичкодавцю» інформацію про використання об’єкта позички на вимогу «Позичкодавця».
8.10. Об’єкт договору позички вважається наданим  «Користувачу» у користування  після підписання акта приймання-передачі.
8.11. Цей договір підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
8.12. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, його реєстрацією та виконанням, несе  „Користувач”.
8.13. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник Договору зберігається у справах приватного нотаріуса, а інші видаються сторонам.
Договір нами прочитано, з текстом згодні.
 
 
 
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
 
 
 
              «ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ»:                                                          «КОРИСТУВАЧ»:
 
 
 
Територіальна громада
міста Одеси в особі Одеської міської ради
(код ЄДПРОУ 26597691),
м. Одеса, Думська площа, буд. 1,
від імені якої діє Департамент
 комунальної власності
Одеської міської ради
(код ЄДРПОУ 26302595)
в особі директора
 
 
Секретар ради               О.Бриндак
 
 


Страница создана: 23.04.2015 14:41
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее