05:52:51   |   15 августа 2020   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6316-VI від 25.02.2015р.

№6316-VI від 25.02.2015р.

Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» /втратило чинність/

Втратило чинність рішенням Одеської міськради № 1652-VII від 08.02.2017р. 

 

Рішення
Одеської міської ради
№6316-VI від 25.02.2015р.

Про затвердження Умов оплати праці
працівників комунальної установи
«Служба з обслуговування
адміністративних будівель виконавчих
органів Одеської міської ради»Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Умови оплати працівників комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» згідно з додатком.
2. Директору комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених цими умовами.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.Міський голова Г. Труханов

Додаток
до рішення Одеської міської ради
№6316-VI від 25.02.2015р.
 
УМОВИ 
оплати праці працівників комунальної установи
«Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»

       1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників комунальної установи «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради» (далі – Установа) встановлюються згідно з таблицями № 1 та № 2.
Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), визначені відповідно до вказаних таблиць, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Для робітників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, якщо інше не передбачено законодавством України, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати.
Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".
2. Посадові оклади заступника директора Установи, заступників керівників структурних підрозділів Установи встановлюються на 5-15 відсотків, головного бухгалтера – на 10-30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника. 
3. Директору Установи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, та граничної чисельності працівників надається право: 
3.1. Встановлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок до них:
а) встановлювати   доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат за рахунок і в межах економії фонду   оплати праці, утвореного за тарифними ставками (посадовими окладами) вивільнюваних працівників;
б) встановлювати   надбавки   робітникам   за   складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу); 
в) встановлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.
3.2. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці. 
Порядок і умови преміювання встановлюються Положенням про преміювання, затвердженим керівником, за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу) згідно із колективним   договором. 
3.3. Надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати.
4. Преміювання директора Установи, його заступника, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з керівником уповноваженого органу Одеської міської ради. 
5. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, встановлені працівникам, оголошуються наказом керівника. 
6. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими умовами. 
7. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цими умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки. 
8. Ці умови застосовуються з дня реєстрації Установи у встановленому законодавством порядку.
 
 
        Таблиця № 1      
 
СХЕМА 
         тарифних розрядів працівників комунальної установи
«Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради», зайнятих обслуговуванням
 виконавчих органів Одеської міської ради

 

Професія
Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
Директор
9-10
Бухгалтер
6-9
Економіст
6-9
Керівник групи
6-8
Завідувач господарства
5-8
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
3-8
Слюсар
2-5
Електрик
2-5
Столяр
2-5

Прибиральник службових приміщень

1-2
Двірник    
1-2
Прибиральник територій       
1-2
Підсобний робітник     
1-2
Ліфтер  
1-2
Кастелянка  
1-2
Гардеробник  
1-2
Черговий
4-6
Сторож 
1-2
Газівник
6-9
Теплотехнік
6-9
Архіваріус
4-5

 

 
                                                                                                  
 
         Таблиця № 2
 
Коефіцієнти співвідношень посадових окладів (тарифних ставок)  працівників комунальної установи  «Служба з обслуговування адміністративних будівель виконавчих органів Одеської міської ради»
до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду
 

 

Професія
Коефіцієнт співвідношення до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду
Директор
1,73-1,82
Бухгалтер
1,45-1,73
Економіст
1,45-1,73
Керівник групи
1,45-1,64
Завідувач господарства
1,36-1,64
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
 
1,18-1,64
Слюсар
Електрик
1,09-1,36
Столяр
1,09-1,36
Прибиральник службових приміщень
Двірник    
1-1,09
Прибиральник територій       
1-1,09
Підсобний робітник     
1-1,09
Ліфтер  
1-1,09
Кастелянка  
1-1,09
Гардеробник  
1-1,09
Сторож 
1-1,09
Черговий
1,27-1,45
Теплотехнік
1,45-1,73
Архіваріус
1,27-1,36
Газівник
1,45-1,36

 

 Примітки:
1.      Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
2.       Конкретні    розміри    місячних    окладів     робітників встановлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
3.       Робітникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також робітникам, які зайняті прибиранням туалетів, встановлюється доплата у   розмірі   10 відсотків посадового (місячного) окладу.    
4.        Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені   в   тому   самому   розділі   класифікації професій Класифікатора професій.


 
 
 
Секретар ради                                                                       О. Бриндак
 
 


Страница создана: 12.03.2015 17:23
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее