11:28:30   |   30 июля 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6322-VI від 25.02.2015

№6322-VI від 25.02.2015

Про внесення змін до Положення комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.06.2013 р. № 3550-VI

Рішення
Одеської міської ради
№6322-VI від 25.02.2015

  
Про внесення змін до Положення комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.06.2013 р. № 3550-VI

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про прородно-заповідний фонд України», Закону України «Про тваринний світ», наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства культури і мистецтв України від 20 лютого 1998 р. № 21/46 «Про затвердження положення про зоологічний парк загальнодержавного значення», з метою приведення Положення комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» у відповідність до вимог бюджетного законодавства України, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.
Внести зміни до Положення комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.06.2013 р. № 3550-VI (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту і взаємодії з громадськими організаціями. 
  
 

  
Міський голова                                 Г. Труханов
 
  
  
Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№6322-VI від 25.02.2015

  
Зміни до Положення
комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»,
затвердженого рішенням Одеської міської ради від 18.06.2013 р. № 3550-VI

  
1. Пункти 1.3. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.7, 5.3, 6.1, 8.3. Положення викласти у наступній редакції:
«1.3. Зоопарк є неприбутковою, природоохоронною, науково-дослідною та культурно-освітньою установою.
3.1. Управління зоопарком здійснюється спеціальною адміністрацією, яку очолює директор. Призначення або звільнення директора з посади здійснюється Одеським міським головою за поданням директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради (далі – Департаменту) та за погодженням Міністерства екології та природних ресурсів України.
3.2. Зоопарк у своїй діяльності підпорядковується Департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
3.3. Кількість штатних одиниць та обсяг фонду заробітної плати розробляється адміністрацією Зоопарку, затверджується рішенням Одеської міської ради за погодженням Департаменту. Адміністрація Зоопарку має право надавати платні послуги населенню.
3.4. Адміністрація Зоопарку розробляє:
- структуру, штатний розпис, кошторис витрат, погоджує та затверджує їх у встановленому порядку з органом, у підпорядкуванні якого він знаходиться;
- виробничо-фінансові плани і подає їх на затвердження в орган, у підпорядкування якого він знаходиться.
3.5. Директор Зоопарку вирішує:
- питання його діяльності відповідно до завдань;
- представляє його в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, а також, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, у тому числі міжнародних;
- відповідає за результати діяльності перед органом, у підпорядкуванні якого він знаходиться;
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження;
- визначає функціональні обов`язки працівників;
- здійснює інші розпорядження відповідно до чинного законодавства.
3.6. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Зоопарк завдань та організацію його діяльності у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Положення.
3.7. Директор, згідно зі штатним розписом, комплектує кадри наукових працівників на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників – за згодою сторін, відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Для виконання основних завдань адміністрація Зоопарку може створювати відповідні підрозділи: інформаційно-освітній, науковий та господарський відділи, бухгалтерію, ветеринарну службу, службу державної охорони, майстерні, зоомагазини, центри спасіння та реабілітації диких тварин, музей, кормоблок-кухню, склад, віварій, підсобне господарство, гараж, секції по утриманню та експозиції тварин, розплідники по розведенню диких тварин, центр дитячого дозвілля, спеціалізовані виставки та пересувні експозиції диких тварин (крім тих, що занесені до Червоної книги України) та інші підрозділи, в тому числі ремонтно-будівельних робіт, комунального господарства, рекреаційного і торговельного обслуговування тощо.
3.9. Трудовий колектив складають всі працівники Зоопарку.
Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини адміністрації з працівниками регулюються чинним законодавством шляхом укладення колективного договору, який підписується уповноваженими представниками сторін.
4.7. Охорона території та об`єктів тваринного світу Зоопарку здійснюється службою державної охорони (далі - служба держохорони), яка входить до складу Державної служби охорони природно-заповідного фонду України. Служба держохорони Зоопарку підпорядковується директору, який несе персональну відповідальність за організацію її діяльності, а також забезпечення режиму території, збереження, відтворення і раціональне використання об`єктів тваринного та рослинного світу Зоопарку.
5.3. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем при Зоопарку створюється науково-технічна рада (далі - НТР), до складу якої включаються провідні науковці та фахівці. Положення про НТР, її склад та порядок діяльності затверджується у встановленому порядку Департаментом, за поданням директора та погодженням Мінприроди України.
6.1. Зоопарк є неприбутковою установою. Фінансування утримання та природоохоронні заходи Зоопарку здійснюються відповідно до чинного законодавства України, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси.
8.3. Директор та головний бухгалтер Зоопарку несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.»
     
2. Виключити з Положення комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» пункти 3.10, 3.11 та 3.12 підпункти 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3.

  
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІДЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ПОЛОЖЕННЯ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ОДЕСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ»

   

Секретар міської ради                                                О. Б. БриндакСтраница создана: 04.03.2015 17:04
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее