04:09:17   |   17 октября 2021   |   EN | RU | UA

webcam
Городские программы
Регуляторная политика
Публичные закупки
Международное сотрудничество
Одесса инвестиционная
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе
Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные службы
Искать
Подписаться на новости
Результаты конкурса
на право аренды
помещения
(Аппеляционный суд)

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
об электронном
аукционе

Далее Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета

Далее ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов

Далее ВАКАНСИИ
Далее/ Главная / Нормативные акты / Решения горсовета / №6259-VI від 21.01.2015р.

№6259-VI від 21.01.2015р.

Про бюджет міста Одеси на 2015 рік  /внесено зміни/

Внесено зміни рішенням № 253-VII від 03.02.2016р.
Внесено зміни рішенням №18-VIІ від 16.12.2015р.
Внесено зміни рішенням № 6914 -VI від 10.09.2015р.
Внесено зміни рішенням №6900-VI від 28.07.2015р.
Внесено зміни рішенням №6707-VI від 10.06.2015р.
Внесено зміни розпорядженням № 403 від 14.05.2015р.
Внесено зміни рішенням № 6498-VI від 16.04.2015р.
Внесено зміни рішенням №6270-VI від 25.02.2015р. 
          
 
   
Рішення
Одеської міської ради
№6259-VI від 21.01.2015р.
 
 
Про бюджет міста Одеси
на 2015 рік
 
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», та Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
І. Загальні положення
1. Визначити доходи бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 4 580 273,119 тис.грн (додатки 1, 2), у тому числі: 
-   доходи загального фонду – 4 405 314,219 тис.грн, з них:
    освітня субвенція – 705 025,4 тис.грн;
    медична субвенція – 668 186,9 тис.грн;
    міжбюджетні трансферти – 998 311,319 тис.грн.
-  доходи спеціального фонду - 174 958,9 тис.грн, з них бюджет розвитку – 51 400,0 тис.грн.
 
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Одеси на  2015 рік у сумі 4 426 587,819 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 3 965 092,719 тис.грн, та видатків спеціального фонду – 461 495,1 тис.грн за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів (КТКВ) (додаток 3), розподіл видатків бюджету міста Одеси за головними розпорядниками бюджетних коштів у розрізі бюджетних програм  (додаток 3.1) та головними розпорядниками коштів (додаток 4).
 
3. Установити обсяг повернення кредитів до бюджету міста Одеси  у сумі 140,0 тис.грн, у тому числі повернення  кредитів до спеціального фонду бюджету – 140,0 тис.грн та надання кредитів з бюджету міста Одеси на 2015 рік у сумі 48 705,3 тис.грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету - у сумі 221,5 тис.грн та надання кредитів із спеціального фонду бюджету - у сумі 48 483,8 тис.грн (додаток 5).
 
4. Установити:
-  профіцит загального фонду бюджету міста Одеси у сумі 440 000,0 тис.грн, напрямкам використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
-   профіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі 105 120,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити погашення місцевого боргу;
 - дефіцит спеціального фонду бюджету міста Одеси у сумі  440 000,0 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6). 
 
5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету міста Одеси у сумі 2 000,0 тис.грн.
 
ІІ. Доходи бюджету
 
6. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Одеси у 2015 році належать:
 
- 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
- 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
- авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
-  податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, до складу якого включаються:
·         податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
·         плата за землю;
·         транспортний податок;
- єдиний податок, що зараховується до бюджету міста Одеси;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету міста Одеси;
- збір за місця для паркування транспортних засобів; 
- туристичний збір;
- 25 відсотків екологічного податку;
- плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг;
- 100 відсотків плати за оренду цілісних майнових комплексів; 
- 100 відсотків плати за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності та передаються в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради з урахуванням положень, зазначених у пункті 37 цього рішення;
           - 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради з урахуванням положень, зазначених у пункті 37 цього рішення;
           - 100 відсотків плати за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих в приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), та яке передається в оренду департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;
- 100 відсотків плати за оренду берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плати за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;
- 50 відсотків плати за оренду  майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада;
- державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до бюджету міста Одеси;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджету міста Одеси;
- адміністративні штрафи, які накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету Одеської міської ради та адміністративними комісіями при районних адміністраціях Одеської міської ради ;
- штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
- штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів договорів із суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- кошти, отримані від учасників процедур закупівель як забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
          - кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
          - 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
- 100 відсотків плати за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради;
- відсотки за користування кредитом, отриманим ТОВ «Інфокс» згідно з договором оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал»;
- 100 відсотків плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності;
- інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету міста Одеси.
 
7. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету міста Одеси у 2015 році належать:
- 50 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
- цільові та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до міського фонду охорони навколишнього природного середовища;
- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Одеси;
- надходження до цільового фонду, утвореного Одеською міською радою;
- бюджет розвитку, в тому числі:
·          100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;
·         кошти від приватизації та відчуження майна, що перебуває в комунальній власності;
·         надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є власністю територіальної громади;
·         кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 
 
Кошти спеціального фонду бюджету міста Одеси витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
 
 8. Установити, що у 2015 році всі податки та збори, що є джерелами доходної частини бюджету міста Одеси, зараховуються:
 - суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси, на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі передаються до доходів бюджету міста Одеси;
 - суб’єктами підприємницької діяльності, які обслуговуються в спеціалізованій державній податковій інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів та розташовані на території м. Одеси (крім збору за місця для паркування транспортних засобів), на рахунки Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкриті для виконання бюджету міста Одеси.
 
ІІІ. Фінансування та борг бюджету
 
 9. Затвердити джерела фінансування бюджету міста Одеси на 2015 рік (додаток 6).
 
10. Установити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг гарантованого боргу – 587 681,9 тис.грн.
 
11. Встановити, що у бюджеті міста Одеси передбачені:
- за рахунок спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) витрати на погашення місцевого боргу в сумі 105 120,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
 - за рахунок загального фонду бюджету видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 8 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент фінансів Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі  48 343,8 тис.грн (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури»).
 
ІV. Видатки бюджету
 
12. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2015 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7). 
 
13. Затвердити в складі видатків бюджету міста Одеси кошти на реалізацію цільових програм Одеської міської ради на 2015 рік (додаток 8).
 
14. Установити обсяг резервного фонду бюджету міста Одеси на  2015 рік у сумі 20 000,0 тис.грн.
 
15. Затвердити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Одеси за економічною структурою видатків:
·        оплата праці працівників бюджетних установ;
·        нарахування на заробітну плату;
·        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
·        забезпечення продуктами харчування;
·        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
·        обслуговування місцевого боргу;
·        поточні трансферти населенню;
·        поточні трансферти іншим бюджетам.
Визначити захищеними витратами бюджету розвитку витрати на погашення місцевого боргу.
 
16.Головним розпорядникам бюджетних коштів встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягу призначень, затверджених за КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.
У тижневий термін надати ці дані для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.
Департаменту фінансів Одеської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами у 2015 році.
Доручити головним розпорядникам бюджетних коштів довести до відома підприємств-енергопостачальників встановлені ліміти споживання енергоносіїв.
 
 17. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні   бюджету   забезпечити   у повному обсязі проведення розрахунків    за    електричну    енергію,    теплову    енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
 
18. Встановити, що за бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Одеси, розташованими в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії проводить розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).
 
19. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.
 
20.Встановити, що у бюджеті міста Одеси враховані видатки на:
         - надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів „Майбутнє” у сумі 7 000,0 тис.грн (головний розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
         - надання фінансової підтримки благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 1 500,0 тис.грн (головний  розпорядник – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
         - проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету  міста Одеси, за КТКВ 080000 „Охорона здоров’я” (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
         - проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
         - проведення вакцинопрофілактики (головний розпорядник – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
         - заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці за КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» (головний розпорядник – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- фінансову підтримку з утримання об’єкта культурної спадщини, пам’ятки історії – Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору, в сумі 1 200,0 тис.грн за КТКВ 250404 «Інші видатки» (головний розпорядник – управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 1 361,0 тис.грн за КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» (головний розпорядник – виконавчий комітет Одеської міської ради);
- видатки на надання фінансової підтримки КП «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 48 343,8 тис.грн за КТКВ 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» для забезпечення виконання зобов’язань (проект «Розвиток міської інфраструктури в Україні за рахунок спеціальної інвестиційної позики Світового банку» та реалізація «відкритого компонента» спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури») (головний розпорядник бюджетних коштів – управління капітального будівництва Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки КП «Одесреклама» в сумі 5 150,0 тис.грн для забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища (головний розпорядник – управління реклами Одеської міської ради).
 
21. Встановити, що у складі освітньої субвенції передбачені резервні видатки у сумі 67 774,9 тис.грн за КТКВ 070000 «Освіта» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради). Розподіл та використання цих коштів здійснюється за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
22. Встановити, що у складі медичної субвенції передбачені резервні видатки у сумі 68 800,0 тис.грн за КТКВ 080000 «Охорона здоров’я» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради). Розподіл та використання цих коштів здійснюється за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
23.Встановити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність в межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради.
 
24. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати тристоронні договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.
 
25. Дозволити департаменту міського господарства Одеської міської ради та комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради та комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» укладати тристоронні договори на постачання електричної енергії з  ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго».
 
26. Встановити, що плани використання бюджетних коштів та зміни       до них по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.
 
27. Встановити, що видатки на функціонування бюджетних установ, які створюються (реорганізуються) здійснюються після реєстрації бюджетних установ у відповідних органах та організаціях.
 
V. Взаємовідносини бюджету м. Одеси з бюджетами іншого рівня
 
28. Затвердити на 2015 рік обсяг міжбюджетних трансфертів (додаток 9).
 
VІ. Особливі положення
 
 29.Установити, що в разі, коли орендодавцем майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, орендна плата спрямовується:
- 50 відсотків плати за оренду майна, що знаходиться на балансі комунальних підприємств, до бюджету м. Одеси;
- 50 відсотків орендної плати – джерело доходів комунальних підприємств, які використовуються на поповнення власних обігових коштів.
 
50 % коштів орендної плати (без податку на додану вартість), яка фактично надійшла на рахунки комунальних підприємств, перераховуються щомісяця на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Комунальним підприємствам, які надають в оренду майно, надавати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним інформацію щодо сплати орендної плати до бюджету міста Одеси за формами, розробленими департаментом комунальної власності Одеської міської ради.
 
30. Установити, що кошти за оренду майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в тому числі податок на додану вартість, орендарі перераховують на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби  у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання міського бюджету за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
31. Установити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків                    (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
32. Установити, що кошти за плату за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховуються користувачами на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».
 
33. Установити, що кошти від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, розташованих у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди), в тому числі податок на додану вартість, перераховується орендарями на рахунок департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
34. Установити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів із щебеню, що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плата за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради перераховує кошти без ПДВ на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 22080400 “Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності”. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету у порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
Сума залишку коштів станом на 01.01.2015 р. на спеціальному рахунку управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, який відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області для зарахування плати за оренду іншого майна, що знаходиться на балансі управління, підлягає перерахуванню до бюджету міста Одеси, за виключенням витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік.
 
 35. Установити, що плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 та перераховується на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».
 
36. Установити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження комунального майна, є джерелом доходів бюджету розвитку м. Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без ПДВ перераховуються на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету м. Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця наступного за звітним у межах бюджетного року, який закінчується  31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством.
 
 37. Тимчасово до дня проведення державної реєстрації комунальних установ:
 - «Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради» видатки з утримання відділу дозволів та узгоджень управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради здійснюються за рахунок коштів від оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси і використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, у тому числі торговельних майданчиків (за виключенням об’єктів, безпосередньо розташованих у приміщеннях, на землях, переданих у власність та в користування, у тому числі на умовах оренди, а також у скверах та на об’єктах благоустрою комунальних підприємств, контроль за ефективною діяльністю яких здійснює департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради), яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в сумі 500,0 тис.грн згідно із затвердженим кошторисом;
 - «Муніципальна служба обслуговування об’єктів комунальної власності Одеської міської ради» видатки з утримання чисельності працівників департаменту комунальної власності Одеської міської ради, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету м. Одеси, здійснюються за рахунок коштів від оренди майна, приміщень, що знаходяться в комунальній власності, крім майна та приміщень, що знаходяться на балансі комунальних підприємств, засновником яких виступає Одеська міська рада, в сумі 3 292,1 тис.грн згідно із затвердженим кошторисом.
 
38. Установити, що у 2015 році відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Закону України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2014 року.
 
39. Установити, що в 2015 році при визначенні ставок по єдиному податку з фізичних осіб – підприємців діючими є ставки, встановлені рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1624 – VІ «Про встановлення на території міста Одеси ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців».
 
40. Податки і збори (обов’язкові платежі), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом України та надходили до бюджету міста Одеси, включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року, та суми, донараховані за актами перевірок по цим податкам та зборам (обов’язкові платежі), здійснюються в порядку, який діяв у 2010 році, та обліковуються за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів загального і спеціального фондів бюджету міста Одеси, зараховуються до бюджету міста Одеси і сплачуються платниками податку або стягуються у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
 
41. Порядок та умови надходження сум за останній звітний (податковий) період 2014 року податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з податків і зборів, які діяли до 1 січня 2015 року та діють з 1 січня 2015 року встановлюються п. 17 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
 
42. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 10 до цього рішення.
 
43. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 11).
 
44. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 12).
 
45. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за результатами виконання бюджету міста Одеси отримувати в:
·     Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
·    фінансових установах позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста Одеси на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду. Затвердити обсяг позичок на покриття тимчасових касових розривів у сумі 100 000,0тис.грн. Видатки на обслуговування позичок здійснювати за рахунок коштів загального фонду бюджету.
 
46. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста Одеси на 2015 рік без урахування міжбюджетних трансфертів не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Одеси в частині бюджету розвитку зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік вносяться рішенням Одеської міської ради.
 
47.  Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених у пункті 46 цього рішення.
 
48. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2015 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.
 
49. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
VІІ. Прикінцеві положення
 
50. Рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
 
51. Додатки 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
52. Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність до рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2015 рік».
 
53. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
        
 
Міський голова                                                                              Г. Труханов
 
 
 
 Додатки  
 до рішення
Одеської міської ради
№6259-VI від 21.01.2015р.

.
.
 
 
 
 
 
 
  
 
Рішення Одеської міської ради №6259-VI від 21.01.2015 оприлюднено в газеті «Думська площа» (додаток до газети «Одесский вестник» ) №4 від 30.01.2015  
 
 
 
 
 


Страница создана: 27.01.2015 13:54
АДМИНУСЛУГИ
Далее РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ

Далее

ОПОВЕЩЕНИЯ
- перекрытие дорог
- отключение
свет / вода / газ

Далее 11 февраля 09:00
аппаратное совещание
прямая трансляция

Далее 8 февраля 15.00
«Дерибасовская 
угол Ришельевской»

Далее 8 февраля 15:00
кают-компания
«Морская библиотека»

Далее до 29 марта
закупка квартир

Далее 17 февраля 16:00
концерт «Благословляю все, что было…»

Далее Конкурс «Творча молодь 
Одещини 2019»
прием заявок
до 11 марта
Далее 28 февраля в 11:00
ИСПОЛКОМ

Далее до 9 февраля 
выставка 
Г. Крижевского
"Влюбленный в жизнь"

Далее 13 марта в 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Далее ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 
депутатских комиссий

Далее с 7 по 8 сентября 
«Oceanman Odessa-2019»

Далее Местные инициативы
Сбор подписей

Далее
ВЫБОРЫ
Далее ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в чрезвычайных ситуациях
Далее ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров

Далее Г Р А Ф И К
приема граждан
2019 год

Далее МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2019

Далее ОСМД ОДЕССЫ
Далее Разработка концепции развития Центрального исторического ареала Одессы
Далее Выставки и ярмарки
в 2019 году

Далее ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение компенсации по кредитам
на энергосберегающие
мероприятия

Далее Реестр общественных и благотворительных организаций г. Одессы
Далее ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Далее ЛИЦАМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные материалы

Далее Молодежный совет
Далее Т А Р И Ф Ы
Далее Пенсионный фонд Украины в районах Одессы
Далее